ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

พระอัจฉริยภาพ : ด้านวิทยุสื่อสาร

พระอัจฉริยภาพ : ด้านวิทยุสื่อสาร

พระอัจฉริยภาพ : ด้านวิทยุสื่อสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสารมาก ตอนทรงพระเยาว์ทรงประดิษฐ์และทดลองใช้วิทยุกระจายเสียง การทดลองวิทยุของพระองค์ในครั้งพระเยาว์นั้น ต่อมาทรงใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM-5 เพื่อติดต่อกับข่ายวิทยุตำรวจแห่งชาติ “ปทุมวัน” โดยทรงใช้สัญญาณเรียกขาน “กส.9” และศูนย์ข่าวตำรวจนครบาล ข่าย “ผ่านฟ้า”โดยทรงใช้สัญญาณเรียกขาน “น.9” พระองค์ทรงใช้วิทยุสื่อสารเฝ้าฟังและติดต่อกับข่าย “ปทุมวัน” และ “ผ่านฟ้า” เป็นครั้งคราว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงจดจำสัญญาณเรียกขาน ประมวลคำย่อ (โค้ด  “ว”) ได้อย่างแม่นยำ และทรงใช้อย่างถูกต้อง การที่ได้รับฟังและติดต่อทางวิทยุตำรวจเป็นประจำ ทำให้การติดต่อสื่อสารในข่ายวิทยุตำรวจเรียบร้อยขึ้น และเป็นการดีที่จะทราบถึงความเดือดร้อนของข้าราชการภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “องคต” เป็นผู้สื่อข่าวระหว่างพระองค์และพสกนิกรชาวไทย

ในปี พ.ศ.2484 ทรงประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานเป็นการชั่วคราว รัฐบาลโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายและติดตั้งเครื่องส่งวิทยุคลื่นยาวและคลื่นสั้น ทรงประทานนามสถานีวิทยุว่า “สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต” ย่อมาจาก “อัมพรสถาน” ซึ่งเป็นสถานที่ออกอากาศครั้งแรก ให้รหัสสถานีว่า HS 1AS สถานีวิทยุ อ.ส.ออกอากาศจากพระที่นั่งอัมพรสถาน จนถึงปี พ.ศ.2500 จึงได้ย้ายสถานีวิทยุไปตั้งในบริเวณพระตำหนักจิตลดารโหฐาน และเป็นที่ตั้งของสถานีในปัจจุบัน สถานีวิทยุนี้เผยแพร่รายการทั้งในด้านบันเทิง ข่าวสาร ความรู้ และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสาขาต่างๆให้แก่ประชาชน พระองค์ทรงรับพระราชภาระต่างๆในการดำเนินการของสถานีวิทยุ อ.ส. ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ด้วยพระบรมราโชบายหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานของสถานีที่สำคัญที่สุดคือ “ประหยัดและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในการพัฒนาวิทยาการด้านการสื่อสารมาโดยตลอด ทรงติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองให้เห็นผลที่แท้จริงของการปฏิบัติ เป็นแบบอย่างให้ประชาชนใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน กสทช.
เครดิตภาพ สำนักพระราชวัง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์