ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทรงพระประชวร : แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 11-20

ทรงพระประชวร : แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 11-20

ทรงพระประชวร : แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 11-20

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 11


ตามที่หมายกำหนดการการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ถวายพระพรชัยมงคล นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายตรวจพระวรกาย เมื่อเย็นวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๗ มีความเห็นว่า ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออก จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557


 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 12

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลของการตรวจติดตามพระอาการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อ (Diverticulitis) บนผนังของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ว่า ไม่มีปรอท (ไข้ ) และไม่มีพระอาการเจ็บพระนาภี (ท้อง) แล้ว การเต้นของพระหทัยเป็นปรกติ การหายพระทัยเป็นปรกติ การถวายตรวจด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) ที่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ไม่พบการอักเสบของอวัยวะต่างๆ แต่อย่างใด ผลของการตรวจพระโลหิตปรากฏว่าปรกติ คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษาพระอาการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

คณะแพทย์ฯ ได้รายงานผลของการตรวจพระวรกายเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (15 ธันวาคม 2557) มีความเห็นว่าพระอาการทั่วไปดีขึ้น เสวยได้มากขึ้น ทรงบรรทมได้ดี พระวรกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2557


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 13

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และฟื้นฟูพระวรกาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะแพทย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด และพยาบาลตามเสด็จถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษเป็นระยะๆ

บัดนี้ ถึงเวลาที่จะต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษ คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้ถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตาม ผลของการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องไขสันหลัง เข้าสู่ช่องพระนาภี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 คณะแพทย์ฯ จะนำผลของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นแนวการควบคุมการระบายน้ำไขสันหลัง ต่อไป

นอกจากนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพระปัปผาสะ (ปอด) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเฝ้าระวังพระอาการ พระปัปผาสะอักเสบ ที่ทรงเคยเป็นเมื่อ พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 ผลการตรวจปรากฏว่า ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ ผลของการตรวจพระโลหิตในวันนี้เป็นปรกติ อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระทัยปรกติ ยังคงต้องถวายกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 14

ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และถวายการตรวจพิเศษ พระสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลการรักษา ผลการตรวจพบว่า ปริมาณน้ำในพระสมองเพิ่มขึ้น คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับระดับการระบายน้ำในพระสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ผลการตรวจเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์พระสมองติดตามพระอาการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ปริมาณน้ำในพระสมองลดลงตามลำดับ

ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอทเป็นครั้งคราว อีกทั้งมีพระเสมหะมาก หายพระทัยเร็วขึ้น อัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น สันนิษฐานว่า เป็นผลสืบเนื่องจากพระอาการพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบตั้งแต่ครั้งก่อน ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลงบ้างเป็นครั้งคราว คณะแพทย์ฯ ได้ถวายกายภาพบำบัดสำหรับพระอุระ (อก) เพื่อช่วยให้การขับพระเสมหะสะดวกขึ้น พร้อมทั้งถวายพระโอสถละลายพระเสมหะร่วมกับการถวายออกซิเจนผสมอากาศเป็นระยะ

ผลการตรวจเอ็กซเรย์ และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระ (อก) ติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบ ผลการตรวจพระหทัย และการตรวจด้วยเครื่องมือ ตรวจคลื่นไฟฟ้า พบว่า อัตราการเต้นของพระหทัยเป็นปกติแล้ว อัตราการหายพระทัยลดลงเกือบเป็นปกติ ความดันพระโลหิตปกติ ผลการตรวจพิเศษด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พระสมอง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 พบว่า ปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิม คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระ (อก) อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยการขับพระเสมหะต่อไป จนกว่าพระเสมหะจะลดลงเป็นปกติ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
สำนักพระราชวัง

10 สิงหาคม พุทธศักราช 2558แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 15

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรับการตรวจและรักษา ตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเสมหะ และมีพระปรอท (ไข้) ต่ำๆ เป็นครั้งคราว อัตราการเต้นของพระหทัยเป็นปรกติ ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบมาเป็นระยะๆ แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวมีพระปรอท (ไข้) สูงร่วมกับพระอาการพระวรกายหนาวสั่น ความดันพระโลหิตลดลง การหายพระทัยเร็วขึ้น และอัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น มีพระเสมหะมาก ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลง ผลการตรวจพระโลหิตปรากฏว่า มีลักษณะติดเชื้อ ผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่ามีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างขวา คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยการส่องกล้องดูภายในหลอดพระวาโย (หลอดลม) พบมีการอักเสบของผนังหลอดพระวาโย (หลอดลม) ข้างขวาและข้างซ้ายบางส่วน ผลการตรวจย้อมและเพาะเชื้อพระเสมหะพบมีการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต และได้ถวายออกซิเจนผสมอากาศร่วมด้วย

วันนี้ อัตราการเต้นของพระหทัยเป็นปรกติ ผลการตรวจพระหทัยด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม อัตราการหายพระทัยยังมีเร็วบ้างเป็นครั้งคราว ความดันพระโลหิตเป็นปรกติ พระปรอท (ไข้) ลดลงเกือบเป็นปกติ บรรทมได้ดี คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต และถวายออกซิเจนผสมอากาศตามความจำเป็นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
สำนักพระราชวัง

7 กันยายน พุทธศักราช 2558


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 16

ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 มีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างขวาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายออกซิเจนถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตและพระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ดังแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 15

เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรอท (ไข้) สูงขึ้นอีก ร่วมกับมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสโลหิตลดลง ความดันโลหิตปรกติ พระชีพจรมีอัตราเร็วขึ้นเล็กน้อย ผลการตรวจพระโลหิตพบมีลักษณะการติดเชื้อขึ้นอีก ผลตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบมีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายส่วนล่าง ผลการเพาะเชื้อจากพระเขฬะ (น้ำลาย) ของหลอดพระวาโย (หลอดลม) ด้านขวา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558พบเชื้อแบคทีเรียหลายประเภท บ่งชี้สาเหตุการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทั้งข้างขวาและข้างซ้าย น่าจะเกิดจากการสำลัก (Aspirated pneumonitis) คณะแพทย์ฯ ได้ปรับพระโอสถปฏิชีวนะและถวายพระกระยาหารทางหลอดพระโลหิตถวายออกซิเจนเพื่อให้ระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ร่วมกับการถวายกายภาพบำบัดเพื่อช่วยขยายพระปัปผาสะ (ปอด) และขับพระเขฬะ (น้ำลาย)

ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงมีพระปรอท (ไข้) ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ เสวยพระสุธารส (น้ำ) ได้บ้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

13 กันยายน พุทธศักราช 2558


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 17

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีพระปรอท (ไข้) มาตั้งแต่เช้าวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2558 พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อัตราการหายพระหัยและระดับออกซิเจน ในกระแสพระโลหิตกลับสู่ภาวะปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตปรากฏว่าการอักเสบลดลง ผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทุเลาลงอย่างมาก เสวยพระกระยาหารได้ แต่คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระกระยาหารทางหลอดพระโลหิตต่อไปอีกระยะหนึ่ง ร่วมกับการถวายออกซิเจนและกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง

16กันยายน พุทธศักราช 2558


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 18

วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชีพจร ความดันพระโลหิต อัตราการหายพระทัย และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปรกติ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตไม่มีการติดเชื้อ ผลการเอกซเรย์พระอุระ(อก) ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) คณะแพทย์ฯ จึงได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระกระยาหาร และน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตแล้ว แต่ยังคงถวายกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

28 กันยายน พุทธศักราช 2558แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 19

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) บางช่วงเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ มีพระเขฬะ (น้ำลาย) และ พระเสมหะมากขึ้น พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อัตราการหายพระหทัยเร็วขึ้น และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต่ำกว่าปรกติเป็นครั้งคราว ผลของการตรวจเอ็กซเรย์พระอุระ (อก) พบว่ามีการอักเสบของพระปับผาสะ (ปอด) ส่วนล่าง และได้ตรวจพบพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาอักเสบร่วมด้วย ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อ

จึงได้ถวายพระโอสถรักษาพระชานุ (ข้อเข่า) ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต และจึงได้ถวายพระโอสถละลายพระเสมหะ กับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมาได้ถวายการเอกซเรย์พระอุระ (อก) ติดตามพระอาการ ไม่พบการอักเสบ ส่วนอาการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาลดลงบ้างแล้ว แต่เนื่องจากยังมีพระปรอท (ไข้) ต่ำๆ และพระปับผาสะ (ปอด) เคยอักเสบในตำแหน่งนี้มาก่อน กับยังมีพระเสมหะ คณะแพทย์ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ปรากฏว่าการอักเสบของพระปับผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายล่างหลงเหลืออยู่เล็กน้อย คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอีกขนานหนึ่ง ร่วมกับการถวายออกซิเจน ขณะนี้พระปรอท (ไข้) ลดลง แต่ยังทรงหายพระทัยเร็วกว่าปรกติบ้าง พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

10 มกราคม พุทธศักราช 2559แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 20

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานการติดตามพระอาการ ภายหลังการถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) ตามแถลงการณ์ฉบับที่ 19 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีพระปรอท (ไข้) มีอาการเหนื่อย หายพระทัยเร็ว ร่วมกับมีพระชีพจรเร็วเป็นครั้งคราว ผลการตรวจทางพระโลหิตไม่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ภาพถ่ายเอกซเรย์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระ (อก) พระนาภี (ท้อง) และพระสมอง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่พบลักษณะการอักเสบ ส่วนการอักเสบที่พระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาดีขึ้น แต่พบการอักเสบที่พระข้ออื่น ๆ ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียง (Echocardiography) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่พบการอักเสบติดเชื้อภายในพระหทัย แต่พบการคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหทัยผิดปรกติ (Diastolic Dysfunction) และความดันของระบบการไหลเวียนพระโลหิตในพระปัปผาสะ (ปอด) สูงกว่าปรกติ

เนื่องจากผลของการตรวจพระโลหิตด้านการชี้วัดการอักเสบ (Biomarker) ยังคงแสดงว่ามีการอักเสบหลงเหลืออยู่ คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตเป็นระยะ และถวายออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดถวาย กับดูดพระเสมหะและพระเขฬะ (น้ำลาย) ตามจำเป็น เพื่อป้องกันการอุดกั้นหลอดพระวาโย (หลอดลม)

เมื่อคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หายพระทัยเร็วขึ้น ผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีพระปรอทสูง 38.1 องศาเซลเซียส คณะแพทย์ฯ ได้พยายามสืบค้นหาสาเหตุของการอักเสบโดยวิธีพิเศษต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย และการอักเสบที่เกิดจากเชื้ออื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ ในระหว่างนี้คณะแพทย์ฯ ได้เริ่มถวายพระโอสถปฏิชีวนะขนานใหม่เพิ่มทางหลอดพระโลหิต และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง

16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์