ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ไม่ลืมเลือน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก “ในหลวง” ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น

วันที่ไม่ลืมเลือน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก “ในหลวง” ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น

วันที่ไม่ลืมเลือน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก “ในหลวง” ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น

Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นธรรมิกราชาที่โลกแซ่ซ้อง มากกว่า 3,000 โครงการในพระราชดำริ พระองค์ทรงคิดและวางรากฐานด้านต่างๆ ไว้อย่างลึกซึ้งเพื่อประชาชนชาวไทย หากเราจะได้น้อมนำพระราชดำรัสเหล่านั้นมาใช้ในชีวิต เชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์สำเร็จทางใดทางหนึ่งเสมอ

ในฐานะคนไทยผู้เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน จึงควรศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส เพื่อน้อมนำปรัชญามาปรับใช้ในชีวิตของตน ดังเช่นพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา เป็นรากฐานความคิดที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่พระราชทานให้บัณฑิตจบใหม่ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษาสุดท้าย วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ใจความตอนหนึ่งว่า

"...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้งโต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน ถ้าบัณฑิตจะมีความคิดเห็นและปฏิบัติได้ดังที่กล่าวนี้ ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินชีวิตและกิจการทุกอย่างให้ราบรื่นและมั่นคง จนบรรลุความสำเร็จพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าได้ดังที่มุ่งหวัง"

และบัณฑิตคนสุดท้ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปีนั้นก็คือ นายอิทธิพล สามศรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาประติมากรรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากถึง 28 ปี นับเป็น 29 ครั้ง สิ่งนี้แสดงให้ประจักษ์ถึงความมีพระราชหฤทัยใส่ในพระราชกรณียกิจโดยไม่ว่างเว้น และสิ่งนี้ได้ประจักษ์ชัดในหัวใจคนไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปี

เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งสัจอธิษฐานดำเนินชีวิตตามครรลองธรรมขององค์พ่อหลวง พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความดีงาม ยากที่จะกล่าวได้หมดในช่วงชีวิตของปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Khon Kaen University

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์