ทั่วไทยเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไทยเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไทยเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ทุกทิศทั่วไทย เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

สุโขทัยคุมเข้มความปลอดภัยถนนช่วงปีใหม่

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งจุดรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านด้วย สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ ในปี 2560 มีการบูรณาความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และคำขวัญของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ซึ่งจะดำเนินการอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 


ผู้ว่าฯ อุดรธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และถือโอกาสท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จำนวนมาก อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยมีฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะยกพื้นที่เป็นตัวตั้งและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


ศรีสะเกษ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยปีใหม่ 

นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล นายวิชาญ พันธุ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กล่าวว่า ได้กำหนดมาตรการในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ดังนั้นจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 60 เพื่อแนะนำและอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนตามเส้นทางทุกสายทางที่จะมุ่งสู่ จ.ศรีสะเกษ และเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยการจัดเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ประจำศูนย์ตลอด 24 ชม.


ราชบุรี ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี โดยภายในงานได้มีการอ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวัน

ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงผู้ประสบเหตุอุบัติภัย และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย ในโอกาสนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ภายใต้หัวข้อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้การเดินทางช่วงปีใหม่ 2560 อย่างปลอดภัย


ประจวบฯ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย

นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยปีนี้ทางจังหวัดได้เน้นมาตรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง เพื่อสกัดกั้นผู้ที่เมาแล้วขับไม่ให้ออกมาบนท้องถนน การเพิ่มการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดทางร่วมทางแยกต่าง ๆ การจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น พร้อมการตั้งจุดให้บริการประชาชนตลอดเส้นทางถนนเพชรเกษม ซึ่งผ่านพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 8 อำเภอ ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้หยุดพัก ผ่อนคลาย โดยมีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยทำให้ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงให้ได้มากที่สุดจากเทศกาล
ปีใหม่ 2559 ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 60 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 60 คน และผู้เสียชีวิต 5 คน


อยุธยา เปิดศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานพิธีเปิด "ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พระนครศรีอยุธยา" กล่าวรายงานโดย นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นายโชคชัย เมฆฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัด, นายวิชญพร ไชยรัตนะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด


มหาสารคาม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

พ.ต.อ.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รรท.ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ชาตรี ปรีชากุล รอง ผบก.ฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดมหาสารคาม และรับมอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งในพิธีมีการยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และมีการปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯรอบเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ลานที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

พิษณุโลก จัดรณรงค์ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้น้อยลง

ที่บริเวณสามแยกเรือนแพจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกนำโดย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกันเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2560 เพื่อร่วมคุมเข้มมาตรการรณรงค์ช่วงปีใหม่ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด โดยบริเวณสามแยกเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก เป็นจุดที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้บูรณาการร่วมกับ ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2560


Advertisement Replay Ad
วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

แม่สะอื้น รถทัวร์มรณะพรากคนในครอบครัวถึง 3 ลูกสาวบอกเป็นลางดูแลตัวเองให้ดี

แม่สะอื้น รถทัวร์มรณะพรากคนในครอบครัวถึง 3 ลูกสาวบอกเป็นลางดูแลตัวเองให้ดี

คลิประทึก รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักชนร้านข้างทาง ก่อนตีลังกาพลิกคว่ำ

คลิประทึก รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักชนร้านข้างทาง ก่อนตีลังกาพลิกคว่ำ

สิบล้อบรรทุกน้ำขึ้นเขาไม่ไหว ถอยชนราวเหล็ก ก่อนพุ่งตกเขาป่าตอง คนขับดับคารถ

สิบล้อบรรทุกน้ำขึ้นเขาไม่ไหว ถอยชนราวเหล็ก ก่อนพุ่งตกเขาป่าตอง คนขับดับคารถ

เล่าสืบกันมา 5 ชั่วอายุคน วันนี้เป็นจริง พบเรือโบราณ ชาวบ้านแห่ขอหวย

เล่าสืบกันมา 5 ชั่วอายุคน วันนี้เป็นจริง พบเรือโบราณ ชาวบ้านแห่ขอหวย

เมียออกโรง ขอให้จบๆ ประธานทอดผ้าป่าลงชื่อเมียน้อยร่วมด้วย

เมียออกโรง ขอให้จบๆ ประธานทอดผ้าป่าลงชื่อเมียน้อยร่วมด้วย

ปิดฉากรักต่างวัย ผู้ใหญ่บ้านตามง้อ-ยิงเมียเด็ก สิ้นสุดปัญหาชีวิตคู่

ปิดฉากรักต่างวัย ผู้ใหญ่บ้านตามง้อ-ยิงเมียเด็ก สิ้นสุดปัญหาชีวิตคู่

สุดสงสาร 2 ลุงป้าคู่รักสู้ชีวิต เร่ขายผักหาเงินค่าฟอกไต

สุดสงสาร 2 ลุงป้าคู่รักสู้ชีวิต เร่ขายผักหาเงินค่าฟอกไต

ญาติสะอื้น เหยื่อรถบัสบางบ้านตายยกครัว คปภ.จ่ายศพละ 6.5 แสน

ญาติสะอื้น เหยื่อรถบัสบางบ้านตายยกครัว คปภ.จ่ายศพละ 6.5 แสน

ภาพสุดท้ายทัวร์โรงสี ก่อนอุบัติเหตุบัสเบรกแตก โซเชียลร่วมอาลัย

ภาพสุดท้ายทัวร์โรงสี ก่อนอุบัติเหตุบัสเบรกแตก โซเชียลร่วมอาลัย

เด็กหญิงยื่นถวายฎีกาช่วยปู่ ต้องจ่ายชดใช้เงินแสนให้กรมป่าไม้

เด็กหญิงยื่นถวายฎีกาช่วยปู่ ต้องจ่ายชดใช้เงินแสนให้กรมป่าไม้

ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

พ่อโจรรักสุขภาพ ขโมยดื่มรังนกร้านสะดวกซื้อ อ้างบำรุงร่างกาย

พ่อโจรรักสุขภาพ ขโมยดื่มรังนกร้านสะดวกซื้อ อ้างบำรุงร่างกาย

ชาวบ้านแห่ขอโชคต้นตะเคียนเก่าแก่ ขุดพบหลังวัดเป็นต้นที่ 7 แล้ว

ชาวบ้านแห่ขอโชคต้นตะเคียนเก่าแก่ ขุดพบหลังวัดเป็นต้นที่ 7 แล้ว

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

พนักงานห้างแห่บริจาคเลือดช่วยตร.อาการสาหัส หลังเข้าระงับเหตุทหารคลั่งตีพ่อแม่

พนักงานห้างแห่บริจาคเลือดช่วยตร.อาการสาหัส หลังเข้าระงับเหตุทหารคลั่งตีพ่อแม่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์