มีชัยยึดโรดแมปรัฐบาลยันม.44ไม่ขวางปชต.

มีชัยยึดโรดแมปรัฐบาลยันม.44ไม่ขวางปชต.

มีชัยยึดโรดแมปรัฐบาลยันม.44ไม่ขวางปชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธาน กรธ. ไม่การันตี รธน.ฉบับนี้จะไม่เกิดวิกฤตในอนาคต ชี้ขึ้นอยู่กับทุกคนต้องช่วยกัน ยันคงมาตรา44ไว้ ไม่เป็นอุปสรรคกลับสู่ประชาธิปไตย-สกัดพรรค

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะไม่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในอนาคต เพราะ จะต้องขึ้นอยู่กับประชานทุกคน ที่จะต้องร่วมมือ หันหน้าเข้าพูดคุยกันทำให้การเมืองสุขสงบ และนำความเจ็บปวดในอดีตมาเป็นบทเรียน ส่วนความเหมาะสมต่อการปลดล็อคคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง นายมีชัย ระบุว่า เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีผลบังคับใช้ ก็เชื่อว่า คสช. จะมีการพิจารณาว่าจะดำเนินการผ่อนคลายให้พรรคการเมืองได้เมื่อใด และยังเชื่อว่า ระหว่างนี้ คสช. คงมีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

สำหรับการคงอำนาจตามมาตรา 44 ให้มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่การกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยหรือไม่นั้น เห็นว่า คสช. คงอำนาจไว้ เพื่อแก้วิกฤต และเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ ไม่ใช่การสกัดกั้นพรรคการเมือง ในการเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง และเชื่อว่า คสช. คงตระหนักและพิจารณา ว่าจะคลี่คลายมาตรา 44 หลังกฎหมายพรรคการเมือง และ กกต. พิจารณาเช่นกัน

นายมีชัย ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เพื่อรับมือต่อกฎหมายใหม่ๆ โดยเชื่อว่า ที่ผ่านมา ทุกคนตระหนักดีกว่าการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งอาจเกิดจากทั้งคน และระบบ รวมถึงความไม่สอดคล้องระหว่างฎกติกา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ที่หลายอย่างไม่สอดคล้องกับสังคมไทย กรธ. จึงได้กำหนดกลไกใหม่ในร่างรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ทุกคนเข้าใจว่า กรธ. ไม่ได้จงใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยความรังเกียจพรรคการเมือง หรือนักการเมือง 

แต่มุ่งมั่นให้การเมืองอยู่ในระบบที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และแก้ปัญหาที่มีในสังคม ที่เป็นต้นเหตุของความไม่สงบสุข ซึ่งกลไกดังกล่าวอาจเป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่หากทุกคนทำตามกติกา ทุกคนก็จะไม่ได้รับโทษตามกฎหมาย

นอกจากนี้ นายมีชัย ขอให้ประชาชน เตรียมความพร้อม รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อให้สามารถเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศ และไม่เป็นคนล้าหลัง จนทำให้เกิดความเสียเปรียบ ขณะที่พรรคการเมือง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถคัดเลือกบุคคลเข้าเลือกตั้งได้ ที่ระบบใหม่ประชาชนมีสิทธิจะไม่เลือกใครเลยก็ได้ จากเดิมที่ประชาชนไม่มีทางเลือกอื่น เพราะพรรคการเมืองคำนึงแต่คะแนนเสียงเป็นสำคัญ ซึ่งคราวนี้หากประชาชนไม่เลือกผู้แทนคนใด ในคราวเลือกตั้งซ่อมนั้น ผู้แทนก็ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมได้ ส่วนองค์กรอิสระที่ผ่านมา ขาดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในในการทำงาน จนบั่นทอนชื่อเสียงและหน่วยงาน ดังนั้น เมื่อกลไกในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้เปลี่ยนไป กลไกในกฎหมายลูกก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามด้วย เพื่อให้ทุกองค์กรอิสระทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยองค์กรอิสระต่าง ๆ ก็จะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วย  

นายมีชัย ยังกล่าวถึงเงื่อนไขระยะเวลาการกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยของประเทศ โดยยอมรับว่าประเมินได้ยาก เพราะจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของพรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในการเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเลือกตั้ง แต่ยืนยันว่า กรธ. ได้พิจารณายกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยยึดโรดแมปของรัฐบาลเป็นสำคัญ ซึ่ง กรธ. ก็ได้ยกร่างกฎหมาย กกต. และพรรคการเมืองก่อน เพื่อให้สามารถปรับตัว ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ในกฎหมายลูก

ทั้งนี้ ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้กำหนดระยะเวลา สำหรับการเตรียมความพร้อมของพรรคการเมืองไว้ 180 วัน หากพรรคกรเมืองดำเนินการได้เสร็จสิ้นก่อน ก็จะทำให้การเลือกตั้ง เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น และจะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในวันข้างหน้าด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถยืนยันแทนใครได้ว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2560 หรือ ต้นปี 2561 พร้อมย้ำจะต้องยึดโรดแมปของรัฐบาลเป็นสำคัญ และ กรธ. ก็จะต้องยกร่างกฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับ ให้เสร็จสิ้นภายใน 240 วัน หลังร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้


Advertisement Replay Ad
นาที "คนอยากเลือกตั้ง" บุก ทบ. ก่อนยุติ เตรียมเคลื่อนไหว พ.ค.นี้

นาที "คนอยากเลือกตั้ง" บุก ทบ. ก่อนยุติ เตรียมเคลื่อนไหว พ.ค.นี้

คนอยากเลือกตั้งพับจรวดสื่อสาร บอกกองทัพ มีหน้าที่ปกป้องไม่ใช่ปกครอง

คนอยากเลือกตั้งพับจรวดสื่อสาร บอกกองทัพ มีหน้าที่ปกป้องไม่ใช่ปกครอง

‘อภิสิทธิ์’ ขอ นายกฯ ทบทวนการใช้ ม.44

‘อภิสิทธิ์’ ขอ นายกฯ ทบทวนการใช้ ม.44

มติที่ประชุมพรรคทางเลือกใหม่ ให้ ”ราเชน” เป็นหัวหน้าพรรค

มติที่ประชุมพรรคทางเลือกใหม่ ให้ ”ราเชน” เป็นหัวหน้าพรรค

"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์