ปปช.กำหนดตำแหน่งเพิ่มยื่นทรัพย์สิน477คน

ปปช.กำหนดตำแหน่งเพิ่มยื่นทรัพย์สิน477คน

ปปช.กำหนดตำแหน่งเพิ่มยื่นทรัพย์สิน477คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปปช.ออกประกาศใหม่กำหนดเพิ่ม 73 ตำแหน่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวม 477 ราย มีผลใช้บังคับ 4 ม.ค. 2560

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่อไปนี้ ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 1.กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองปลัด กทม. ,หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ ,ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ,ผอ.สำนักการแพทย์ ,ผอ.สำนักอนามัย ,ผอ.สำนักการศึกษา ,ผอ.สำนักการโยธา ,ผอ.สำนักการระบายน้ำ ,ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม ,ผอ.สำนักวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยว ,ผอ.สำนักการคลัง ,ผอ.เทศกิจ ,ผอ.สำนักพัฒนาสังคม ,ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง ,ผอ.สำนักผังเมือง ,ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ,ผอ.สำนักงบประมาณกรุงเทพฯ และ ผอ.เขต 2.เมืองพัทยา ประกอบด้วย ปลัดเมืองพัทยา ,รองปลัดเมืองฯ ,หัวหน้าสำนักปลัดเมืองฯ ,ผอ.สำนักการศึกษา ,ผอ.สำนักการสาธารณสุข ,ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม ,ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ,ผอ.สำนักการช่าง ,ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล ,ผอ.สำนักพัฒนาสังคม ,ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ ผอ.สำนักการคลัง 3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ,ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ช่วยเลขาฯ (ด้านการตรวจราชการ) ,ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาค ,ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ,ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ,ผอ.สำนักงานเลขาธิการ ,ผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง ,ผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 4.ศาลอุทธรณ์ ประกอบด้วย ประธานศาลอุทธรณ์ ,ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ,รองประธานศาลอุทธรณ์ ,รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ,ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ ,รองประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค และ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 5.ศาลชั้นต้น ประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 6.รองปลัดสำนักนายกฯ และรองปลัดกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ รองปลัดฯ กลาโหม ,รองปลัดฯ การคลัง ,รองปลัดฯ การต่างประเทศ ,รองปลัดฯ การท่องเที่ยวและกีฬา ,รองปลัดฯ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,รองปลัดฯ เกษตรและสหกรณ์ ,รองปลัดฯ คมนาคม ,รองปลัดฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,รองปลัดฯ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,รองปลัดฯ พลังงาน ,รองปลัดฯ พ่ณิชย์ ,รองปลัดฯ มหาดไทย ,รองปลัดฯ ยุติธรรม ,รองปลัดฯ แรงงาน ,รองปลัดฯ วัฒนธรรม ,รองปลัดฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,รองปลัดฯ ศึกษาธิการ ,รองปลัดฯ สาธารณสุข และ รองปลัดฯ อุตสาหกรรม

โดย การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้ เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากเดิมอีก 73 ตำแหน่ง เป็นจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีฯ อีก 477 ราย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2560 โดยผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่มีผลใช้บังคับ ซึ่งต้องยื่นบัญชีฯ ภายในวันที่ 2 ก.พ. 2560


Advertisement Replay Ad
ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์