นายกฯสั่งช่วยน้ำท่วมยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมป

นายกฯสั่งช่วยน้ำท่วมยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมป

นายกฯสั่งช่วยน้ำท่วมยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี สั่งช่วยน้ำท่วม ยันแก้ รธน.ไม่กระทบโรดแมป ขอเชื่อมั่นเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ชวนเที่ยวงานวันเด็กทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ โดยประชาชนในทุกภาคส่วน หากประสงค์
จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้สามารถบริจาคเงินเข้า “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือภาคีเครือข่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ กองทัพเรือ, การยางแห่งประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว สามารถนำใบเสร็จรับเงินการบริจาคฯ เป็นเอกสารสำหรับการขอลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ของยอดเงินบริจาคอีกด้วย กรณีที่มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรสายด่วน 1111 


นายกฯยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมปขอเชื่อมั่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ตามมติที่ประชุมร่วมของคณะรัฐมนตรีและ คสช. นั้น ทางรัฐบาลได้หารือกับ สนช. แล้ว สามารถดำเนินการได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการตามโรดแมป  จึงขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่น และไว้ใจ ว่า เรากำลังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์อย่างแน่นอน


นายกฯชวนเที่ยวงานวันเด็กทำเนียบ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่าขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจ พาลูกหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาลในวันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.  ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา” โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่เด็กๆ โดยนอกจากจะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกฯ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานแล้วยังต้องการให้เด็กๆทุกคนได้มีการละเล่นอย่างสนุก และเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดไว้ให้ โดยเฉพาะ “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีทั้งการฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น “พระมหาชนก” และภาพยนตร์สั้น “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” รวมถึง ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมส่วนต่างๆของทำเนียบรัฐบาลตลอดจนการแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร ขนมและเครื่องดื่มจากหน่วยงานต่างๆ มากมายอีกด้วย 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยระมัดระวังการพลัดหลงกับบุตรหลานเนื่องจากจะมีผู้คนร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งที่ทำเนียบและทั่วประเทศ โดยขอให้เขียนป้ายชื่อเด็ก ชื่อผู้ปกครอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สถานที่อยู่ ใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กด้วย


นายกให้คมนาคมเก็บข้อมูลทำถนนไม่ขวางทางน้ำ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน ถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม ว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเก็บข้อมูล เพื่อเป็นแผนบทเรียนกรณีศึกษา ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนใหม่ การซ่อมถนนเดิม  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางทางน้ำ มีร่องระบายน้ำ มีสะพานต่างๆ ที่สามารถทำให้น้ำไหลลงจากภูเขาสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ทุกจังหวัด เมืองมีการขยายตัว ส่งผลให้มีการก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตามผังเมือง หรือตามกฎหมายควบคุมอาคารที่มีอยู่ หรือไปสร้างในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมไปขวางทางน้ำไหลลงสู่ทะเล สู่ร่องหรือทางระบายน้ำตามธรรมชาติ จึงมีความยากลำบาก ที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้น ดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 


นายกฯชี้ตปท.มั่นใจประเทศไทยมีเสถียรภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน ว่า ต่างชาติมั่นใจประเทศไทยเพราะมีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 เขต และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และใน 18 คลัสเตอร์ กลุ่มจังหวัดก็จะเจริญเติบโต แข็งแรง มีการกระจายรายได้ กระจายความเจริญ  ความรวยไม่กระจุกในเขตเมือง แต่กระจายไปสู่ท้องถิ่น  ไม่มีความเหลื่อมล้ำสอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” ในการที่จะเอาชนะความจน  ด้วยเริ่มจากการพัฒนาคน ด้วย การศึกษา
 Advertisement Replay Ad
"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์