ทั่วไทยคึกผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็ก

ทั่วไทยคึกผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็ก

ทั่วไทยคึกผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็ก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


วันเด็กแห่งชาติ ทั่วประเทศ คึกคัก ผู้ปกครองพาบุตรหลาน ร่วมกิจกรรม ตามซุ้มงานต่างๆ พร้อมส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กๆ มีส่วนร่วมเทิดทูลสถาบันมหากษัตริย์ และช่วยเหลือสังคมผู้ที่เดือดร้อนกว่า

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา พร้อมอ่านสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างออกบูธแจกขนม อาหาร และของรางวัลมากมาย มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสได้แสดงออกและใช้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การแสดงความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ การฝึกทักษะตอบปัญหา การมอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม บริการตรวจสุขภาพให้แก่เด็ก การวาดภาพระบายสี การเล่นเกม การให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและกฎจราจร ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดส่วนที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม BIKE FOR DAD พร้อมเปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้าชมพร้อมนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก

ขณะที่ ที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทางเจ้าหน้าที่ฐานเรือได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการมอบของรางวัลให้กับเด็ก และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กของทัพเรือภาคที่ 3 มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้เด็กๆ ที่เข้ามาร่วมงานได้รับชม อาทิเช่น เปิดให้เยี่ยมชมเรือรบหลวงปัตตานี เรือรบหลวงล่องลม เฮลิคอปเตอร์ การแสดงการบิน สมรรถนะอากาศยาน ทอ.ชมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน การแสดงทางทหาร นำอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น ปืนใหญ่และปืนต่อสู้อากาศยาน ปืนกล ปืนเอ็ม 16 ทำให้เด็กๆได้รับชม ได้ทดลองยิงโดยใช้กระสุนปลอมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะซุ้มกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ที่เด็กๆจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีอาวุธต่างๆมากมายให้เด็กๆได้ชมกัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีเด็กและเยาวชนนับ 10,000 คน เดินทางเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการ
 

สตูล ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติอย่างสนุกสนาน

จ.สตูล ผู้ปกครองตามเกาะแก่งจังหวัดสตูล  เช่น เกาะปูยู เกาะยาว เกาะตำมะลัง และเกาะสาหร่าย ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองได้จูงมือลูกหลานนั่งเรือสปีดโบ๊ท โดยทางองค์กรท้องถิ่นต่างตามเกาะได้จัดนั่งเรือฟรีพาน้องๆ ตามเกาะแก่ง หมู่บ้านทางทะเล ขึ้นฝั่งเพื่อร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดขึ้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล พร้อมหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทามกลางการดูแลความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองอย่างหนาแน่น ทั้งนี้มีน้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาที่มีเด็กในกลุ่มเด็กกำพร้า ยากจน ไม่มีญาติพี่น้อง และกลุ่มนักเรียนตามชนเผ่าเช่น ซาไก ชาวเล มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่ศาลากลางจังหวัดสตูลอย่างคึกคัก


วันเด็กชัยภูมิ ร่วมปลูกฝังรักเทิดทูลสถาบันช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

นายชูศักดิ์  ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ และเปิดให้ผู้ปกครองพาเด็กๆได้เข้าชมกราบถวายสักการะพระตำหนักเขียว ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนินประทับแรมระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.ปี 2498 กว่า 61 ปีที่ผ่านมาภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน ซึ่งบรรยาการศภายในงานทั้ง 2 จุด ของจังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนจำนวนมากนับหมื่นคน ออกมาร่วมงานวันเด็กในปีนี้ ที่เน้นส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กๆ มีส่วนร่วมเทิดทูลสถาบันมหากษัตริย์ และช่วยเหลือสังคมผู้ที่เดือดร้อนกว่า ซึ่งกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองเด็กจากชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจ.ชัยภูมิ จึงได้ส่งตัวแทนเข้ามอบเงินผ่านนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้เป็นจำนวนเงินเบื้องต้นอีกกว่า 100,000 บาท 


เทศบาลตำบลสังคม จัดวันเด็กมุ่งทำดี ก้าวเดินตามรอยพ่อ

ที่สนามโรงเรียนอนุบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย นายนพดล วิริยะยุทธ นายอำเภอสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 ที่เทศบาลตำบลสังคมจัดขึ้น โดยมีนายชัยวัฒน์ คำสรดี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสังคม กล่าวรายงานนายชัยวัฒน์ คำสรดี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสังคม กล่าวว่า เทศบาลตำบลสังคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามกิจกรรม “วันเด็กอำเภอสังคม มุ่งทำดี ก้าวเดินตามรอยพ่อ ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ผู้นำท้องถิ่นใน ต.ฉลุง จัดวันเด็กนำรถจี๊ปโบราณพาเด็กเที่ยว

ที่จ.สงขลาตามหมู่บ้านหลายแห่งได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กล่วงหน้าเพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนาน เช่น ที่บ้านฉลุง หมู่ 7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านนำโดย นายกิตติ พิทักษ์คุมพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นที่ลานสาธารณะประจำหมู่บ้านโดยไฮไลต์อยู่ที่การนำรถจิ๊ปโบราณของกลุ่ม อส.เคลื่อนที่เร็วกู้ภัยอำเภอหาดใหญ่จำนวน 7 คัน มาโชว์และให้เด็กๆได้ขึ้นไปนั่งและขับพาเด็กๆตระเวนท่องเที่ยวตามเส้นทางในหมู่บ้านสร้างรอยยิ้มและความดีใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เพิ่งนั่งรถจี๊ปโบราณเป็นครั้งแรกในชีวิต และแต่ละคันมีเด็กๆขึ้นไปกันจนล้น รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ขอขึ้นไปนั่งเช่นกันเพราะไม่เคยนั่งรถจี๊ปเหมือนกัน


โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แจกของวันเด็ก 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชน ร่วมกันนำของขวัญวันเด็กมาแบ่งปันให้เด็กที่ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จากนั้น พลโทเลอพงศ์ คุณปราณี ศรีสรรพางค์ ข้าราชการบำนาญ และครอบครัวคุณ สมร บุญมาเกิด ร้านลาบสมร นำของขวัญวันเด็ก ขนม อาหาร แบ่งปันให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ อีกด้วย เป็นที่สนุกสนานและชื่นชอบของเด็กๆถึงจะไม่มีโอกาสออกไปเที่ยว แต่ก็ยังมีคนนำของขวัญมาแจกให้ในวันเด็ก โดยเด็กยังที่ป่วยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้วาดรูปของพระองค์ท่านอย่างสวยงามอีกด้วย


จ.จันทบุรี จัดวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ

วันเด็กแห่งชาติ หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ศาลากลางจังหวัด นายวิทูรัช ศรีนาม ได้เปิดห้องทำงานให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้ พร้อมทดลองนั่งเก้าอี้ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ส่วนที่หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี  ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก มีกิจกรรมสาระความรู้มากมาย การแสดงของเด็ก เยาวชน แจกของขวัญ อาหาร ขนม และของขวัญ ส่วนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมวันเด็กที่สนามบินท่าใหม่ ซึ่งเป็นไฮไลท์ มีเด็ก ๆ จำนวนมากร่วมชมการแสดงกระโดดร่ม ดิ่งพสุธา การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงประกอบท่าอาวุธ เล่นเกมส์แสดงความสามารถ ตามคำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”นอกจากนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ก็ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็ก และเยาวชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก 


เด็กแห่ชมไดโนเสาร์สวนนงนุช - รถติดหลายกิโลเมตร 

นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เกิดไอเดียเก๋ ในการสร้างความสนใจและมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จึงได้นำจิตกรนักปั้นไดโนเสาร์ นำหุ่นปั้นไดโนเสาร์ มาประดับประดาบนเนินเขาภายในสวนนงนุชพัทยานับร้อยตัวให้เด็กๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดทั้งชนิดตัวเล็กๆ จนถึงเท่าขนาดของไดโนเสาร์ตัวจริง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สัตว์ในจินตนาการให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถได้เรียนรู้และเกิดการรักสัตว์ ชื่อไดโนเสาร์เป็นสัตว์ในจินตนาการซึ่งเด็กๆ มักรู้จักชื่อนี้ได้เป็นอย่างดี และในวันนี้เมื่อเด็กๆและเยาวชนได้มาสัมผัสแล้ว เด็กเกือบทุกคนจะสามารถรู้ได้เลยว่าหุ่นปั้นไดโนเสาร์ที่มาตั้งแสดงโชว์อยู่นี้ชื่อว่าอะไร และจะขึ้นนั่งบนหลังและกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับหุ่นไดโนเสาร์เหล่านี้ด้วยความรัก 

ขณะที่ บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตาทะเล กองทัพเรือ พล.ร.ต. เอกราช พรหมลักภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ นายกกิ่งกาชาด ร่วมให้การต้อนรับ ในการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบด้วย การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางหารของหน่วย อาทิ ปืนต่อสู้ อากาศยานขนาด 40/60 มิลลิเมตร ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีดค้งขนาด 155 มิลลิเมตร เป็นต้นการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธ์เตาทะเล กองทัพเรือ การจัดแสดงนิทรรศการภารกิจ ผลงานและแนะนำผลงานของหน่วย การแสดงดนตรี การรับแจกของขวัญรางวัลมากมาย รวมทั้งการแจกอุปกรณ์การเรียนการศึกษา การเลานเกมชิงรางวัล การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ณ บริเวณภายในงาน อีกด้วย


เด็กแห่เที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นดูเปิดตัว“จิงโจ้แดง”

ผู้ปกครองจำนวนมากยังคงพาบุตรหลายร่วมชมสัตว์ป่านานาชนิดและร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสวนสัตว์ จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยไม่เก็บค่าผ่านประตูสำหรับเด็กๆที่มีความสุงไม่เกิน 135 ซม. ตลอดทั้ง 2 วันนี้เช่นกัน 

ด้าน นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ได้มีการเปิดตัวจิงโจ้แดง 2 ตัว ซึ่งได้รับมอบมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการมาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามและร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งในวันนี้ยังคงมีการมอบรางวัลการประกวดการตั้งชื่อลูกฮิโปโปเตมัสตัวแรกของสวนสัตว์ขอนแก่น ที่มีผู้ร่วมส่งรายชื่อประกวดมากกว่า 1,500 คน อีกด้วย


มทส.โคราช จัดกิจกรรมแข่งเด็กเล็กคลานชิงรางวัล

ที่อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆ ร่วมสนุกมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “9 ตามรอยพ่อ ร.9” การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ในหลวง ในดวงใจ” การประกวด “ร้องเพลงให้พ่อฟัง” และที่เป็นไฮไลท์ คือการแข่งเด็กเล็กคลาน ชิงรางวัล ซึ่งมีผู้ปกครองนำหนูน้อย ที่เป็นเด็กก่อนเดินอายุระหว่าง 7 – 12 เดือน เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 คน โดยแข่งรอบละ 4 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะกองเชียร์ของผู้ปกครองที่ช่วยกันส่งเสียงเรียกและช่วยกันหาวิธีการลีลาหลอกล่อด้วยอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ อาทิ ตุ๊กตา ไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ให้ลูกตัวเองสนใจค่อยๆ คลานเข้ามาหา 


จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีอ่านสารของนายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 ในวันนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น เปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าไปถ่ายรูป และชมห้องปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดห้องคลังให้เยี่ยมชมพระแสงดาบในสมัยรัชกาลที่ 5 จะมีการจัดซุ้มนิทรรศการ กิจกรรมสันทนาการ มีเวทีเพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเล่นเกมส์เตะฟุตบอล กับ สโมสรสิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี และทำกิจกรรมเพื่อแจกของเล่นให้กับเด็กๆ เน้นกิจกรรมเด็กได้มีส่วนร่วมกล้าคิดและกล้าแสดงออกในวันนี้ เพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป


หนองคาย จัดวันเด็ก น้อมนำพระบรมราโชวาทร.9 ฝึกฝนความรู้แต่เยาว์วัย 

ที่บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.ท่าบ่อ และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นางจามรี ภูเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ กล่าวรายงาน มีนายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง ร่วมในพิธีการจัดงานในครั้งนี้ทาง กศน.ท่าบ่อ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ที่พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2520 มาเป็นแนวปฏิบัติที่ว่า เด็กมีสมองแจ่มใส เชื่อและจำสิ่งต่างๆ ได้ง่าย ทั้งมีความอยากรู้ อยากเห็น เพราะฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการศึกษาฝึกฝนที่ดีแต่เยาว์วัย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่จะสร้างสรรค์ความเจริญ ความก้าวหน้า และความวัฒนาผาสุกให้แก่ตนเอง และส่วนรวมในวันข้างหน้า


อุดรธานี จัดวันเด็ก ฝากข้อคิดต้องไม่ลืมวิถีชีวิตความเป็นไทย

ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายพุทธกาล พันธ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายรักศักดิ์ แก้วรอด ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธาตุกล่าวรายงาน ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีเด็กกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

ด้าน นายพุทธกาล พันธ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ ได้ฝากข้อคิดให้เด็กเยาวชน ต้องไม่ลืมตัวตนของตนเอง วิถีชีวิตความเป็นไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และขอให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างรู้คุณค่าให้มากที่สุด


พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้าให้เด็กเข้าชม 

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนชาวพิษณุโลกต่างพาบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับภาคเอกชน และประชาชนจัดขึ้น โดยมี ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานสำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงของเด็กและเยาวชน เต้นโคฟเวอร์แดนซ์ โดย โรงเรียนพุทธชินราชวิทยา ลิเกฮูลู โดย กลุ่มเด็กและเยาชนตำบลวัดพริก กรรมบนเวที กิจกรรมเล่นเกมส์/ตอบคำถามเชิงรางวัล กิจกรรมชั้นที่ 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ให้เด็กเข้าเยี่ยมชมห้องและนั่งเก้าอี้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิจกรรมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้าชาวพิษณุโลก การแข่งขันปาเป้า วู๊ดบอล พาร์คบอล ยิงประตูเหล็ก แจกของเล่น ขนม และไอศกรีมอย่างมากมาย
Advertisement Replay Ad
วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

แม่สะอื้น รถทัวร์มรณะพรากคนในครอบครัวถึง 3 ลูกสาวบอกเป็นลางดูแลตัวเองให้ดี

แม่สะอื้น รถทัวร์มรณะพรากคนในครอบครัวถึง 3 ลูกสาวบอกเป็นลางดูแลตัวเองให้ดี

คลิประทึก รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักชนร้านข้างทาง ก่อนตีลังกาพลิกคว่ำ

คลิประทึก รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักชนร้านข้างทาง ก่อนตีลังกาพลิกคว่ำ

สิบล้อบรรทุกน้ำขึ้นเขาไม่ไหว ถอยชนราวเหล็ก ก่อนพุ่งตกเขาป่าตอง คนขับดับคารถ

สิบล้อบรรทุกน้ำขึ้นเขาไม่ไหว ถอยชนราวเหล็ก ก่อนพุ่งตกเขาป่าตอง คนขับดับคารถ

เล่าสืบกันมา 5 ชั่วอายุคน วันนี้เป็นจริง พบเรือโบราณ ชาวบ้านแห่ขอหวย

เล่าสืบกันมา 5 ชั่วอายุคน วันนี้เป็นจริง พบเรือโบราณ ชาวบ้านแห่ขอหวย

เมียออกโรง ขอให้จบๆ ประธานทอดผ้าป่าลงชื่อเมียน้อยร่วมด้วย

เมียออกโรง ขอให้จบๆ ประธานทอดผ้าป่าลงชื่อเมียน้อยร่วมด้วย

ปิดฉากรักต่างวัย ผู้ใหญ่บ้านตามง้อ-ยิงเมียเด็ก สิ้นสุดปัญหาชีวิตคู่

ปิดฉากรักต่างวัย ผู้ใหญ่บ้านตามง้อ-ยิงเมียเด็ก สิ้นสุดปัญหาชีวิตคู่

สุดสงสาร 2 ลุงป้าคู่รักสู้ชีวิต เร่ขายผักหาเงินค่าฟอกไต

สุดสงสาร 2 ลุงป้าคู่รักสู้ชีวิต เร่ขายผักหาเงินค่าฟอกไต

ญาติสะอื้น เหยื่อรถบัสบางบ้านตายยกครัว คปภ.จ่ายศพละ 6.5 แสน

ญาติสะอื้น เหยื่อรถบัสบางบ้านตายยกครัว คปภ.จ่ายศพละ 6.5 แสน

ภาพสุดท้ายทัวร์โรงสี ก่อนอุบัติเหตุบัสเบรกแตก โซเชียลร่วมอาลัย

ภาพสุดท้ายทัวร์โรงสี ก่อนอุบัติเหตุบัสเบรกแตก โซเชียลร่วมอาลัย

เด็กหญิงยื่นถวายฎีกาช่วยปู่ ต้องจ่ายชดใช้เงินแสนให้กรมป่าไม้

เด็กหญิงยื่นถวายฎีกาช่วยปู่ ต้องจ่ายชดใช้เงินแสนให้กรมป่าไม้

ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

พ่อโจรรักสุขภาพ ขโมยดื่มรังนกร้านสะดวกซื้อ อ้างบำรุงร่างกาย

พ่อโจรรักสุขภาพ ขโมยดื่มรังนกร้านสะดวกซื้อ อ้างบำรุงร่างกาย

ชาวบ้านแห่ขอโชคต้นตะเคียนเก่าแก่ ขุดพบหลังวัดเป็นต้นที่ 7 แล้ว

ชาวบ้านแห่ขอโชคต้นตะเคียนเก่าแก่ ขุดพบหลังวัดเป็นต้นที่ 7 แล้ว

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

พนักงานห้างแห่บริจาคเลือดช่วยตร.อาการสาหัส หลังเข้าระงับเหตุทหารคลั่งตีพ่อแม่

พนักงานห้างแห่บริจาคเลือดช่วยตร.อาการสาหัส หลังเข้าระงับเหตุทหารคลั่งตีพ่อแม่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์