ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ทันทีที่ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. ผ่านความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ด้วยมติ เอกฉันท์ 176 เสียง ประตูแห่งความหวังของคนแดนไกล ก็ปิดลงทันที สถานะ คนไม่มีแผ่นดิน(ไทย)จะอยู่ จึงเป็นจริงชัดเจนที่สุด ตามที่ อดีตนายกชวน หลีกภัยทำนายไว้ ขึ้นมาทันที

ความหวังที่วาดไว้ว่า จะต้องพลิกสถานการณ์เมื่อการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นตามโรดแมป คสช. พังทลายลงแทบจะหมดสิ้น พ.ร.บ. พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่นี้ ยิ่งกว่าตะปูปิดตาย ที่ทำลายโอกาสการกลับเข้ามาของคนแดนไกลอย่างสิ้นเชิงแล้ว ยังทำให้คนที่กำลังต่อสู้คดี แทบกระอัก

ความคิดที่ว่า หากถึงนาทีสุดท้ายจะใช้เกียร์เสือแผ่นหายแนบออกนอกประเทศ นั้น ต้องคิดหนัก เพราะ หากใช้แนวทางนี้ ก็หมดหวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้อีก นอกเสียจาก ยอมติดคุกติดตารางตามคดีความหมดสิ้นเท่านั้น จึงจะสามารถใช้ชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้ต่อไปได้

แน่นอนว่า สาระสำคัญของ ร่างพ.ร.บ. พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่ ที่ทำให้สถานะของ คนแดนไกลต้องเป็นคนไร้แผ่นดิน(ไทย)อยู่ เป็นไปตามที่ นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Kamnoon Sidhisamarn ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ ปฏิวัติ โดยสรุป ดังนี้

90u09k

1.แม้ไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาล ก็ให้ศาลประทับรับฟ้องได้ - มาตรา 26

2.เมื่อศาลประทับรับฟ้องตาม 1 แล้วให้ศาลออกหมายเรียก และหมายจับ ถ้าจับผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ภายในเวลา 3 เดือน ก็ให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีลับหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ - มาตรา 27

3.เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วอายุความสะดุดหยุดลง หากผู้ถูกกล่าวหาหนีไประหว่างพิจารณาคดีก็ไม่ให้นับระยะเวลาที่หนีไปรวมอยู่ในอายุความ - มาตรา 24/1 วรรคแรกและวรรคสอง

4.เมื่อศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วผู้ต้องหาหนีไป ไม่ว่าจะลงโทษจำคุกเท่าใด และผู้ถูกกล่าวหาจะหนีไปนานเท่าใด ก็ไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นโทษจำคุกนั้นในอนาคต คือไม่ให้นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้บังคับ - มาตรา 24/1 วรรคสาม และ

5.คดีเดิมที่ศาลจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเพราะเหตุไม่ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาลอันเป็นกฎเกณฑ์ตามกฎหมายเก่า ให้ดำเนินการกระบวนพิจารณาต่อไปตามกฎหมายใหม่ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ด้วย และคดีที่พิพากษาจำคุกไปแล้วก็จะเข้าเงื่อนไขข้อ 4 - บทเฉพาะกาลมาตรา 67

"มาตรา 67 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินการใดในคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้"

wdqwed

สรุปความอีกครั้งก็คือ กฎหมายใหม่ฉบับนี้ เปิดทางให้มีการไต่สวนและพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ เมื่อส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว อายุความไม่หมดอายุลง ไม่ว่าจะหลบหนีไประหว่างฟ้อง หรือ หลบหนีไปเมื่อรับโทษไปเท่าใดแล้วก็ตาม และยังมีบทเฉพาะกาลที่ให้นำคดีที่แขวนไว้ก่อนหน้า มาพิจารณาคดีได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ออกมานี้ หลักของกฎหมายก็คือ การควบคุมจัดการกับนักการเมือง ที่กระทำผิดทุจริต ซึ่งจะมีผลกับนักการเมืองทุกคนต่อไปในภายภาคหน้า เป็นแนวทางที่มีหลายฝ่ายเคยเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมาย

โดยเฉพาะในประเด็น อายุความของคดีคอรัปชั่น ไม่ให้หมดอายุความ เป็นแนวทางการต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นที่เกาะกินประเทศมานาน และส่งผลร้ายมาทุกวันนี้ นักการเมืองในฐานะที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐ มีโอกาสใช้อำนาจ ใช้ งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นจึงถูกจับตามากที่สุด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แน่นอนว่า ในกระบวนการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ได้มีส่วนประกอบพียงนักการเมืองฝ่ายเดียว ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่า ข้าราชการ นักธุรกิจ หรือใครก็ตามที่เข้ามาพัวพัน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทุจริตคอรัปชั่น ที่เป็นปัญหาร้ายแรงเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งต้องขจัดให้หมดไป หรือ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ดังนั้น หากจะให้ทรงประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นจริงๆ ในหลักการของประเด็นอายุความ และ การพิจารณาคดี ลับหลังเมื่อมีการหลบหนี จะต้องครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมด ไม่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น เอาให้ครบทั้งขบวนการ จึงจะแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จจริงๆ

และการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทั้งหมดนี้ จะได้ ลบข้อครหาของบรรดา สมุน ลูกน้องที่ออกมาตีโพยตีพาย กล่าวหาว่าเป็นการออกกฎหมายจ้องทำลายนักการเมืองฝ่ายเดียวด้วย....

Advertisement Replay Ad
ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์