การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

     เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างความสุขให้ประชาชน” โดยมี 5 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ดร. อายุตม์ สินธพพันธ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
     โครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีกระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดย 5 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)และองค์การตลาด (อต.) กับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถานและคืนคนดีสู่สังคม     การจัดอบรมมี 3 หลักสูตร ได้แก่ การตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การวินิจฉัยไม้ยืนต้น การตัดแต่งและศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ ให้ถูกหลักวิชาการ ตลอดจนการดูแลตัดกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ใกล้ระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง) การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร โดยการไฟฟ้านครหลวง (การเดินไฟฟ้าและการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย) และช่างประปาเบื้องต้น โดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค (ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่อง ปั้มน้ำและถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้านและการต่อท่อประปา) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุในโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย” ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปี 2560 มีผู้ต้องขังเกือบ 600 คน จาก 1,050 คน สนใจรับการอบรม

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม” ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ ทัณฑสถาน จำนวน 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 7 รุ่นๆ ละไม่เกิน 50 คน รวม 350 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน (บรรยาย 1 วัน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 1 วัน) ณ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ จ.พัทลุง จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.นครสวรรค์ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เพชรบุรี
สำหรับผู้ต้องขังที่ได้ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตที่ตรงตามความต้องการในตลาดแรงงาน มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีหลังได้รับอิสรภาพ สนองตอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับประชาชน คืนคนดีสู่สังคม สนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เร่งสร้างโอกาสและอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

แหล่งข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์