เบื้องหลังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind ที่คนไทยควรทราบ

เบื้องหลังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind ที่คนไทยควรทราบ

น้อมรำลึกบทถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระองค์แต่งเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อปี พ.ศ. 2508 และในโอกาสที่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2492 เป็นวันที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทราบเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้ว

หลายคนอาจยังไม่ทราบที่มาของหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาด้วยพระองค์เองในชื่อเพลง Still on My Mind 

เพลงนี้มีประวัติที่มาจากพระอัจริยภาพด้านดนตรีและแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านที่น่าสนใจควรค่าที่คนไทยควรทราบ ด้วยบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ทรงเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อปี พ.ศ. 2508 และในโอกาสที่วันนี้เป็นวันที่ 8 กันยายน ซึ่งในอดีตเมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี 2492 เป็นวันที่ประธานสภาผู้แทนในขณะนั้นแจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทั้งประเทศทราบอย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้วกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร

ลำดับเหตุการณ์คร่าวๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวัยเด็กก่อนพระราชพิธีหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และก่อนพระราชทานเพลง Still on My Mind ให้แก่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร มีลำดับดังนี้

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2471 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากเสด็จพระราชสมภพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ถึง 1 พรรษา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั้งครอบครัวสู่ประเทศอังกฤษ ต่อมาไม่นานก็เสด็จฯ ไปประทับที่สถานเลี้ยงเด็กชองโซเลย์ เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนเสด็จนิวัตสยามด้วยเรือญี่ปุ่นชื่อ “คาชีมามารู” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2471

เมื่อปี 2474 ทรงเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลกับมิสซิสเดวีส (Mrs.Davies) ต่อมาปี 2475 ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี จากนั้นวันที่ 8 เมษายน 2476 ครอบครัวราชสกุลมหิดลทั้ง 4 พระองค์ได้เสด็จฯ ออกจากประเทศสยามไปยังเมืองโลซาน เพื่อรักษาพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลในหลวงรัชกาลที่ 8 โดยวันที่ 9 พฤษภาคม 2476 ได้เสด็จฯ ถึงเมืองโลซาน (ต่อเรือหลายรอบ) และวันที่ 2 มีนาคม 2477 ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จขึ้นทรงราชย์ในขณะมีพระชนมพรรษา 8 พรรษาวันที่ 19 สิงหาคม 2478 ทั้ง 4 พระองค์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านวิลล่าวัฒนา

จนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2481ได้เสด็จนิวัตสยามพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่ 8 ที่เสด็จนิวัตประเทศสยามครั้งแรกหลังจากเสวยสิริราชสมบัติ โดยประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 13 มกราคม 2481 เสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อที่เมืองโลซาน โดยในหลวงรัชกาลที่ 8 รับสั่งว่า“จะตั้งใจเรียนจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเรา”

ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2482 จอมพล ป.พิบูลสงคราม เสนอเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฯ และวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2485 เป็น “โมฆะ” ไม่ผูกพัน เมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแล้ว นายปรีดี พนมยงค์ จึงกราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัตประเทศไทยเพื่อทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองต่อไป

วันที่ 5 ธันวาคม 2488 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทย และวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต

จากนั้นวันที่ 19 สิงหาคม 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่เมืองโลซาน จนปี 2491 ทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นครั้งแรก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่เมืองโลซานอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 จากนั้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2492 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นและมีงานพระราชทานเลี้ยงฉลองที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และวันที่ 8 กันยายน 2492 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทั้งประเทศทราบเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้ว

วันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม

ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองโลซานอีกครั้ง

จนเดือนพฤศจิกายน 2494 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยอย่างถาวร ต่อมาได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองโลซานครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2503 และในปี 2508 ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง Still on My Mind

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค พลัดตกจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค พลัดตกจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิต

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้  ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์