กบข.เล็งตั้งอนุฯสอบเงินหดดึง ปปท.ร่วม! แจงอีกอ้างผลตอบแทนสูง7.04%

กบข.เล็งตั้งอนุฯสอบเงินหดดึง ปปท.ร่วม! แจงอีกอ้างผลตอบแทนสูง7.04%

กบข.เล็งตั้งอนุฯสอบเงินหดดึง ปปท.ร่วม! แจงอีกอ้างผลตอบแทนสูง7.04%

.มีมติตั้งอนุกรรมการพิเศษดูกองทุนหดดึง ป.ป.ท.ร่วมในฐานะตั้งขอสงสัย เป็นความท้าทายที่ของกบข.ที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจ แจงอีก ยันตัวเลขกองทุนลดกว่า5.8หมื่นล้านคลาดเคลื่อน อ้างเหตุไถ่ถอนตราสารหนี้ เผยตั้งแต่ตั้งกองทุนให้ค่าตอบแทนสมาชิกสูงถึง7.04%สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยเงินออม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม เวลา 14.00 น.คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าชการ( บอร์ดกบข.) มีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อหารือถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จะเข้าตรวจสอบการลงทุนของกบข.หลังจากมีผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนในปี 2551 โดยมีนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลังในฐานประธานบอร์ด เป็นประธานการประชุม และมีกรรมการมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ประมาณ 10กว่าคน จากกรรมการทั้งหมด 25 คน ใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง

นายศุภรัตน์กล่าวถึงผลการประชุมว่า วันนี้ไม่ใช่การประชุมบอร์ดในวาระปกติ แต่นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการกบข.ได้เชิญกรรมการที่ว่างมาขอหารือถึงกรณีที่ป.ป.ท.มีหนังสือถึงกบข.เรื่องผลการดำเนินงาน ซึ่งเลขากบข.ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้รับทราบ อย่างไรก็ตามกรรมการก็มีมติอย่างไม่เป็นทางการให้ตั้งอนุกรรมการพิเศษขึ้นดูเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีร่วมเป็นกรรมการ รวมถึงควรมีตัวแทนจากป.ป.ท.ร่วมด้วย และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคมนี้

นายศุภรัตน์กล่าวว่า สำหรับกรอบการทำงานเบื้องต้นนั้น มี 3-4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.พิจารณาดูว่าการดำเนินงานของกบข.เป็นไปตามกรอบ กติกาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ 2.กบข.พยายามดูแลรักษาผลประโยชน์ชองสมาชิกมากน้อยเพียงใด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3.พิจารณาถึงผลกระทบการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจว่ามีมากน้อยเพียงใด เปรียบเทียบกับตลาด หรือที่อื่น ได้รับผลกระทบมากกว่า หรือน้อยกว่า และ 4.การทำความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในเรื่องที่เกิดขึ้น

"การที่ป.ป.ท.ตั้งข้อสงสัย เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มาก และผมเชื่อว่าเรื่องนี้ เเป็นความพยายามทำงานอย่างสุจริตใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ท.ก็พยายามทำหน้าที่ของเขา กบข.เองก็พยายามทำหน้าที่ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ก็ต้องมาดูว่าอะไรเกิดก่อนหลัง และมุ่งหาคำตอบ จึงเห็นว่าควรตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดู โดยเฉพาะในประเด็นที่ป.ป.ท. ตั้งข้อสังเกต และที่สมาชิกร้องเรียนมา และดูว่าจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร" นายศุภรัตน์กล่าว

นายศุภรัตน์กล่าวว่า อย่างไรก็ตามต้องแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงให้ออกว่า ผลการดำเนินงานที่ออกมานั้นเกิดจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สุจริตใจหรือไม่ และส่วนไหนที่เกิดจากภาวะเศรฐกิจ ถ้าแยกแยะได้ก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึ่งประเด็นที่มีการตั้งขึ้นมา บางอย่างก็ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสิน อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไร การตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดู ก็น่าจะทำให้เกิดความมั่นใจกับทุกฝ่ายได้

" ถือเป็นความท้าทายที่ของกบข.ที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจ เพราะสมาชิกมีเป็นล้านคน ซึ่งที่ผ่านมากบข.ก็มีการชี้แจง ผ่านช่องทางอื่นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องมีการชี้แจงต่อ ส่วนการชี้แจงที่กบข.ชี้แจงต่อบอร์ดนั้น บอร์ดก็รับฟัง แต่ไม่ได้มีการตัดสินอะไร" นายศุภรัตน์กล่าว

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรรมการ กบข.กล่าวว่า บอร์ดเห็นว่าควรจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือมาอธิบายให้สมาชิกที่ไม่เข้าใจฟัง แต่ยังไม่ได้ชี้ชัดว่ากรรมการควรมาจากหน่วยงานใดบ้าง อาจจะมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และ ป.ป.ท. ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ป.ป.ท.มีอำนาจในการเข้าตรวจสอบการทำงานของกบข.หรือไม่ ซึ่งก็น่าสงสัยว่าอาจจะไม่มีอำนาจ อย่างไรก็ตามเมื่อมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้น ก็ต้องมีการชี้แจง

นาง วรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคมบลจ.) กล่าวว่าภาพรวมการลงทุนของกองทุนในปีที่ผ่านมานั้น หากกองทุนลงทุนในหุ้นก็ต้องติดลบแน่นอน แต่ถ้าลงทุนในตราสารหนี้ก็ไม่ติดลบ ส่วนกองทุนที่ลงทุนผสมระหว่างหุ้นกับตราสาร ก็แล้วแต่ว่าสัดส่วนการลงทุนของกองทุนนั้นๆเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับกบข.ที่เป็นการลงทุนแบบผสม อย่างไรก็ตามคงให้ความเห็นในเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลในเชิงลึกว่ากบข.ลงทุนอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยกับการที่ ป.ป.ท. เข้ามาตรวจสอบการบริหารงานของ กบข.ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลตอบแทนติดลบ เพราะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและกบข.เอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ออกข่าวชี้แจงกรณี มูลค่าเงินลงทุน กบข.ระหว่างปี 2550-2551 ลดลงจำนวน 58,093 ล้านบาท ว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยในข้อเท็จจริงคือ อัตราผลตอบแทนส่วนของสมาชิก ติดลบ 5.12% หรือคิดเป็นจำนวน 16,832 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมถึงเงินลงทุนที่ กบข. บริหารทั้งหมดทั้งในส่วนของเงินกองทุนสมาชิกและส่วนเงินสำรอง ผลตอบแทนลดลง 4,216 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลตอบแทน ติดลบ 1.12%

ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการเติบโตของ กบข.ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2549-2551) จะพบว่าในปี 2549 กบข. มีสินทรัพย์สุทธิในส่วนของสมาชิกทั้งสิ้น 275,315.89 ล้านบาท ในปี 2550 กบข. มี 315,926.30 ล้านบาท และในปี 2551 มี 308,240.94 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าตัวเลขดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินคืนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพในแต่ละปี ซึ่งในปี 2551 นอกจากการเกษียณอายุราชการตามเกณฑ์ปกติแล้ว ยังมีผู้เกษียณอายุก่อนกำหนดอีกด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลประโยชน์สะสมตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน กบข.ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้สมาชิกได้ เห็นได้จากตัวเลขอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิย้อนหลังสำหรับสมาชิกแต่ละคนตั้งแต่ตั้งกองทุนเท่ากับ 7.04% ต่อปี ซึ่งยังสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 3.26% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยที่ 2.06% ต่อปี

สำหรับมูลค่าเงินลงทุนของ กบข.ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ลดลงเป็นจำนวนมากนั้น กบข.ขอชี้แจงว่าการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากการขาย และไถ่ถอนตามกำหนดอายุของตราสารหนี้สถาบันการเงิน ตราสารหนี้บริษัทเอกชน และการขายหุ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยนำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลดลงยังมีสาเหตุจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ปรับลดลงตามภาวะตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งยังมิได้มีการขายออกแต่อย่างใด เนื่องจาก กบข.เห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์นั้นๆ จะปรับตัวสูงขึ้นหากภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในอนาคต

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้น กบข.ขอชี้แจงว่า ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุน กบข.จะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ แต่ละตัวประกอบกับราคาหลักทรัพย์ในขณะนั้น กล่าวคือ กบข.จะขายหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าราคาหลักทรัพย์นั้นสูงกว่าราคาปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น ในทางกลับกัน กบข.จะซื้อหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่า ราคาหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่าราคาพื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากการที่ กบข.ได้ซื้อขายหุ้นธนาคารพาณิชย์ และหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2551 โดยมีราคาซื้อเฉลี่ยที่ต่ำกว่าราคาขายโดยเฉลี่ย

Advertisement Replay Ad
ศรีวราห์ ยืนยัน "เปรมชัย" ล่าเสือดำ หลักฐานมัดแน่น

ศรีวราห์ ยืนยัน "เปรมชัย" ล่าเสือดำ หลักฐานมัดแน่น

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

หนุ่มฉุนโดน รปภ.ไล่ขับเก๋งพุ่งชนไนท์คลับ เจ็บ 13 คน

หนุ่มฉุนโดน รปภ.ไล่ขับเก๋งพุ่งชนไนท์คลับ เจ็บ 13 คน

ผงะ! พบระเบิดกว่า 80 ลูก ซุกเขตก่อสร้างย่านราชวิถี

ผงะ! พบระเบิดกว่า 80 ลูก ซุกเขตก่อสร้างย่านราชวิถี

เมาไม่กลับ...หลับดีกว่า หนุ่มมึนสลบริมถนน ฟื้นอีกทีตำรวจปลุก

เมาไม่กลับ...หลับดีกว่า หนุ่มมึนสลบริมถนน ฟื้นอีกทีตำรวจปลุก

ฮือฮา ป้ายริมถนนเมืองพิมาย โคราช คาด อบต.ติดประชด อบจ.

ฮือฮา ป้ายริมถนนเมืองพิมาย โคราช คาด อบต.ติดประชด อบจ.

เอกฉันท์ ‘สี จิ้นผิง’ รับตำแหน่งประธานาธิบดีจีนสมัยที่ 2

เอกฉันท์ ‘สี จิ้นผิง’ รับตำแหน่งประธานาธิบดีจีนสมัยที่ 2

โป๊ป เบลล่า คู่พระนางที่เหมือนบุพเพสันนิวาส ชีวิตคล้ายกัน เหมือนยันชื่อแม่

โป๊ป เบลล่า คู่พระนางที่เหมือนบุพเพสันนิวาส ชีวิตคล้ายกัน เหมือนยันชื่อแม่

ผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

ผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

ตลาดรีเทิร์นอีกแล้ว ลูกสาว "ป้าทุบรถ" จวกผอ.เขต แก้ปัญหาไม่ได้

ตลาดรีเทิร์นอีกแล้ว ลูกสาว "ป้าทุบรถ" จวกผอ.เขต แก้ปัญหาไม่ได้

บอย พิษณุ ปิดฉากรัก 10 ปี กับแฟนสาวนอกวงการ แพลนวิวาห์ล่ม

บอย พิษณุ ปิดฉากรัก 10 ปี กับแฟนสาวนอกวงการ แพลนวิวาห์ล่ม

“Set Zero” กวาดล้างหมาจรจัด ดราม่าร้อนใหม่รับกระแสพิษสุนัขบ้า

“Set Zero” กวาดล้างหมาจรจัด ดราม่าร้อนใหม่รับกระแสพิษสุนัขบ้า

เด็ก 11 ขวบ ปาขวดปักคอเพื่อนสาหัส ยายสุดทนบอกเอาหลานไปติดคุกที

เด็ก 11 ขวบ ปาขวดปักคอเพื่อนสาหัส ยายสุดทนบอกเอาหลานไปติดคุกที

ปาฏิหาริย์มีจริง "น้องสกาย" ตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว

ปาฏิหาริย์มีจริง "น้องสกาย" ตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

"หลุยส์" ควง "นุ่น" เปิดใจข่าวขอแต่งแล้วที่ญี่ปุ่น

"หลุยส์" ควง "นุ่น" เปิดใจข่าวขอแต่งแล้วที่ญี่ปุ่น

ข้อความจากใจ แม่แก้ว สยบดราม่าไม่โพสต์อวยพรวันเกิด ญาญ่า

ข้อความจากใจ แม่แก้ว สยบดราม่าไม่โพสต์อวยพรวันเกิด ญาญ่า

แสบไม่เบา หนูน้อยเจ้าบทบาท บีบน้ำตาร้องไห้-เหล่มองเช็คผลลัพธ์

แสบไม่เบา หนูน้อยเจ้าบทบาท บีบน้ำตาร้องไห้-เหล่มองเช็คผลลัพธ์

เด็กขโมยเงิน 200 ถูกจับขึงต้นไม้ประจานแล้วตีซ้ำ ชาวเน็ตจวกเกินกว่าเหตุ

เด็กขโมยเงิน 200 ถูกจับขึงต้นไม้ประจานแล้วตีซ้ำ ชาวเน็ตจวกเกินกว่าเหตุ

เป่าเปา ฉลาดเกินวัย ล่าสุดพูดภาษาที่ 4 ทักทายแม่บ้านเมียนมา

เป่าเปา ฉลาดเกินวัย ล่าสุดพูดภาษาที่ 4 ทักทายแม่บ้านเมียนมา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์