ICT-SIPA Summer Camp 2009

ICT-SIPA Summer Camp 2009

ICT-SIPA Summer Camp 2009

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ประกาศจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อน " - SIPA Summer Camp 2009" ให้นักเรียนได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอบรมให้ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดเวทีให้เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมแสดงผลงาน เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มีนาคมนี้

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีมีภารกิจที่สำคัญนอกเหนือจากการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ อีกเรื่องคือการรณรงค์และปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรู้เท่าทันคุณประโยชน์และพิษภัยของไอซีที และส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติรู้จักที่จะเลือกเอาด้านดีของเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ กระทรวงไอซีทีตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน ไอซีทีเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากใครรู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็จะได้เปรียบอย่างมาก ซึ่งกระทรวงฯต้องการให้เยาวชนไทยเป็นเลิศทางด้านนี้ จึงอยากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านไอซีทีขึ้น

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ กล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ SIPA เป็นผู้รับผิดชอบจัดขึ้น เนื่องจากเห็นว่า SIPA เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ โดยจัดกิจกรรมผ่าน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน ของกระทรวงฯที่มีอยู่ทั่วประเทศ และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ของ SIPA อีก 2 แห่งคือที่ขอนแก่น และภูเก็ต โดยกระทรวงไอซีทีหวังว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการนำไปใช้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ มีบทบาท และความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาระบบไอซีทีของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ในอนาคต

ร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวว่า สำนักงานฯได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้ด้านไอซีทีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2552 และเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2552 และจัดฝึกอบรมในรอบแรกจำนวน 2,400 คน ผ่านศูนย์ ICT ชุมชนของแต่ละภูมิภาคทั้ง 80 แห่ง และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อีก 2 แห่งทั่วประเทศ

จากการฝึกอบรมในรอบแรกจะคัดเลือกนักเรียนที่ผลงานดีเลิศเข้าสู่รอบที่ 2 โดยจัดขึ้นเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง จัดที่ศูนย์ฝึกอบรม บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน), ภาคเหนือ จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และภาคใต้ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดกติกาให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ส่งชิ้นงานแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโจทย์ และกติกาที่ทางโครงการกำหนด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ผ่านความคิด จินตนาการ และประสบการณ์จากการอบรม ศึกษา

ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวเสริมว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสใช้เวทีในการแข่งขัน แสดงฝีมือ อวดผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 204,000 บาท และหลังจากสิ้นสุดโครงการฯจะมีการรวบรวมผลงานของนักเรียน จัดตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดทำ e-book ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อแสดงออกให้สังคมในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้รับรู้ ชื่นชมกับความสามารถของเยาวชนที่เป็น บุตร - หลาน ซึ่งจะเติบโตเป็นพลังสำคัญที่จะนำพาประเทศ สู่ความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยากรด้านไอซีทีที่ทันสมัยต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sipa.or.th

 

Advertisement Replay Ad
สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์