จุฬาฯเขย่าพอร์ต สวนหลวง-สามย่าน ล้างไพ่แผนแม่บทรูปตัว L เชื่อม 2 ฝั่งถนน

จุฬาฯเขย่าพอร์ต สวนหลวง-สามย่าน ล้างไพ่แผนแม่บทรูปตัว L เชื่อม 2 ฝั่งถนน

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4090

ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (2551-2554) ของ รศ.น.อ.น.พ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะมือคุมพอร์ต ที่ดินจุฬาฯ กำลังถูกจับจ้องจากสาธารณชนและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยเฉพาะที่ดินในย่าน สวนหลวง- สามย่าน ขนาด 276 ไร่ ครอบคลุมแปลงที่ดินตั้งแต่ หมอน 21-22 ไปถึงหมอน 56-57 เปิดให้ เอกชน ที่สนใจเข้ามาพัฒนาโครงการตามมาสเตอร์แปลนที่วางไว้

ที่ดิน สวนหลวง-สามย่าน ถือเป็นทำเลทองอีกแห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน สภาพแวดล้อมทางกายภาพปัจจุบันเป็นอาคารพาณิชย์จำนวนราว 4,000 คูหา ส่วนใหญ่ครบสัญญาเช่าตั้งแต่สิ้นปี 2551 ที่ผ่านมา คงเหลือเฉพาะแปลงที่ดินบางส่วนของ หมอน 54-55 จะครบกำหนดสัญญาเช่าวันที่ 17 มีนาคมนี้ รวมถึง หมอน 29 และ หมอน 56-57 จะครบกำหนดสัญญาเช่าสิ้นปี 2553

ประเดิมที่ดินแยกสามย่าน 6 พันล้าน

สำหรับแผนพัฒนาที่ดินทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น 4 โหนด (จุด) ใหญ่ๆ เริ่มจากพื้นที่ หมอน 21-22 บริเวณหัวมุมแยกสามย่าน (ตรงข้ามโครงการจามจุรีสแควร์) ซึ่งติดถนน 2 ฝั่งคือ ถนนพระรามที่ 4 และถนนพญาไท รวมเนื้อที่ 13-1-47.5 ไร่

แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้ตลาดสามย่านและตึกแถว 171 คูหา ครบกำหนดสัญญาเช่าเมื่อปี 2550 และเริ่มดำเนินการไปแล้ว ปัจจุบันได้รื้อถอนอาคารแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขั้นตอนการเกลี่ยหน้าดิน

ตามแผนกำหนดรูปแบบการพัฒนาเป็น กลุ่มอาคาร 2 ตึกเชื่อมต่อกัน มีพื้นที่ประมาณ 1.85-2.2 แสน ตร.ม. โดยอาคารแรกประกอบด้วยอาคารสูง แบ่งเป็น อาคารสำนักงานขนาด 4-5.5 หมื่น ตร.ม. โรงแรมขนาด 1-1.5 หมื่น ตร.ม. และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ขนาด 1-1.5 หมื่น ตร.ม. และอาคารที่สองบริเวณโซนชั้นล่างเป็นพื้นที่ศูนย์การค้าขนาด 2.5-3 หมื่น ตร.ม. ศูนย์ประชุม (MICE) 1,000-2,000 ตร.ม. และพิพิธภัณฑ์ขนาด 1,000-3,000 ตร.ม.

ความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากโครงการนี้เข้าข่าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) ประมาณการว่าจะต้องใช้งบฯลงทุน 5,000-6,000 ล้านบาท

ผุดตึกสูงรับนักศึกษา-อาจารย์ต่างชาติ

จุดต่อมาคือ พื้นที่ หมอน 41-42 บริเวณติดกับสนามกีฬาจารุเสถียร เนื้อที่ 24 ไร่ ครบกำหนดสัญญาเช่าสิ้นปี 2551 ที่ผ่านมา ตามแผนกำหนดรูปแบบพัฒนาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น ที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยคอนโดฯ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และหอพัก รองรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากจุฬาฯมีนโยบายพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยระดับอินเตอร์ในอนาคต

ส่วนที่สองจะพัฒนาเป็นศูนย์รวมอาหารแบบ ฟู้ดเซ็นเตอร์ ของตลาดสวนหลวง จุดขายคือเป็นแหล่งรวมร้านอาหารรสชาติดีแต่ไม่จำเป็นต้องแบรนด์ดัง โดยจะปรับปรุงตึกแถวปัจจุบันให้ทันสมัยขึ้น แทนที่จะรื้อทิ้งเพื่อก่อสร้างใหม่

ถัดมาคือ พื้นที่ หมอน 29 บริเวณสะพานเหลืองติดถนนพระรามที่ 4 เนื้อที่ 24 ไร่ ครบกำหนดสัญญาเช่าสิ้นปี 2553 จะพัฒนาเป็น ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ (MICE) แต่อาจเริ่มพัฒนาช้ากว่าจุดอื่นๆ เพราะอยู่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า

ขึ้นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 1.8 แสน ตร.ม.

สุดท้ายคือ พื้นที่ หมอน 54-55 (บางส่วน) และ หมอน 56-57 บริเวณหัวมุมแยกเจริญผล ใกล้กับสนามกีฬาศุภชลาสัย ติดถนน 2 ฝั่งคือถนนพระรามที่ 1 และพระรามที่ 6 มีเนื้อที่รวม 15-2-80 ไร่ ปัจจุบันเป็นอาคารพาณิชย์รวม 341 คูหา ครบสัญญาเช่าปี 2553

จะพัฒนาเป็น สปอร์ตคอมเพล็กซ์ เน้นธุรกิจด้านกีฬาสอดคล้องกับสภาพเดิมที่เป็นอยู่ และมีพื้นที่อเนกประสงค์จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ มีพื้นที่รวม 1.82 แสน ตร.ม. แบ่งเป็น 1) พื้นที่โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ 1.4 หมื่น ตร.ม.2) พื้นที่อาคารสำนักงาน 1 หมื่น ตร.ม. 3) พื้นที่รีเทล 4.2 หมื่น ตร.ม.

4) พื้นที่ร้านอาหารและภัตตาคาร 1 หมื่น ตร.ม. 5) พิพิธภัณฑ์และศูนย์แสดงนิทรรศการ 5.2 พัน ตร.ม. 6) สปอร์ต ฟาซิลิตี้ 1 หมื่น ตร.ม. 7) ลานจอดรถ (บนดิน) 6.8 หมื่น ตร.ม. 8) ลานจอดรถ (ใต้ดิน) 2.14 หมื่น ตร.ม. อย่างไรก็ตาม แต่เดิมจุฬาฯจะเริ่มพัฒนาโครงการภายใน ปี 2553 แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจอาจเลื่อนเป็นปี 2554-2555

พัฒนาระบบขนส่งเชื่อม 2 ฟากถนน

ตามมาสเตอร์แปลนพัฒนาโครงการที่วางไว้ จุฬาฯวางแผนพัฒนาระบบ อินฟราสตรักเจอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางระหว่าง 2 ฝั่งถนนคือ ถนนพระรามที่ 1 บริเวณ หมอน 56-57 มายังฝั่งถนนพระรามที่ 4 บริเวณ หมอน 29 ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้เส้นทาง จุฬาฯซอย 5 ได้

แนวคิดของจุฬาฯตอนนี้มี 2 ทางเลือกคือ เลือกใช้ระบบ รถโมโนเรล หรือ ทางเดินบันไดเลื่อนอัตโนมัติ แบบเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกการขนคน

ดังนั้น ในอนาคตหากลงรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานี สนามกีฬาศุภชลาสัย ภายในระยะทาง 500-600 เมตร สามารถเดินทางมายัง ฟู้ดเซ็นเตอร์ (หมอน 42) และ เดินเท้าไปยังโครงการคอนโดฯ (หมอน 29) และสามารถเดินไปถึงแยกสามย่าน (หมอน 21-22) เพื่อขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีสามย่าน ถือว่าสะดวกมาก

เท่ากับเป็นการลากโยงเส้นทางเชื่อมต่อถนนทั้ง 2 ฝั่งเป็นรูปทรงตัว แอล ตามโมเดลมาสเตอร์แปลนการพัฒนาที่ดิน สามย่าน-สวนหลวง

ที่น่าสนใจคือตามโมเดลการพัฒนาที่ดินทำเลทองผืนนี้ จุฬาฯจะสละที่ดินส่วนหนึ่งบริเวณ หมอน 37-38 ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้เป็นตึกแถวที่ประกอบธุรกิจค้าขายอะไหล่รถยนต์เก่า (เชียงกง) พัฒนาเป็น สวนสาธารณะ จากมาสเตอร์แปลนเดิมกำหนดพัฒนาเป็น Culture Center (ศูนย์ภูมิไทย)

เบื้องต้นคาดว่าภายในพื้นที่สวนสาธารณะจะมี ทาวเวอร์ ใช้เป็นจุดชมวิว กทม. หรืออาจพัฒนาเป็นศูนย์ต่างๆ อาทิ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ฯลฯ ขณะเดียวกัน จะสละพื้นที่บางส่วนในด้านที่ติดแนวถนนพระรามที่ 6 เพื่อให้ กทม.ขยายแนวถนนเพิ่มขึ้นเป็น 8 เลน จากปัจจุบัน 4 เลน

เชื่อว่าถ้าแผนพัฒนาที่ดิน สวนหลวง-สามย่าน เปิดประมูลเมื่อไหร่ ดีเวลอปเปอร์บิ๊กเนมทั้งหลายคงจ้องตา เป็นมัน ! หน้า 8

Advertisement Replay Ad
ย้อนประวัติ "พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค" คดีวิสามัญบันลือโลก โจ ด่านช้าง

ย้อนประวัติ "พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค" คดีวิสามัญบันลือโลก โจ ด่านช้าง

พระเอกสายบุญ ณเดชน์ ควงคุณแม่ท่องแดนพุทธภูมิ เนปาล-อินเดีย

พระเอกสายบุญ ณเดชน์ ควงคุณแม่ท่องแดนพุทธภูมิ เนปาล-อินเดีย

เจอแล้ว กล้วยติด GPS ถูกลักตัด พบสัญญาณโผล่ตลาดผลไม้ปากแซง

เจอแล้ว กล้วยติด GPS ถูกลักตัด พบสัญญาณโผล่ตลาดผลไม้ปากแซง

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

เจอหลักฐาน โจรใต้มาแผนใหม่ ใช้ “กระเป๋าเงิน” บึ้มห้างดัง

เจอหลักฐาน โจรใต้มาแผนใหม่ ใช้ “กระเป๋าเงิน” บึ้มห้างดัง

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

แพนเตอร์ พูม่า ตื่นเต้น ต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัวไดเรนดัล

แพนเตอร์ พูม่า ตื่นเต้น ต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัวไดเรนดัล

คดีพลิก จับภรรยาโชเฟอร์รถตู้ วางแผนสั่งกิ๊กฆ่าสามีตัวเอง

คดีพลิก จับภรรยาโชเฟอร์รถตู้ วางแผนสั่งกิ๊กฆ่าสามีตัวเอง

ปกป้องยิ่งขึ้น! เคนยาย้ายโขลงช้างป่า หนีภัยมืดนักล่างา

ปกป้องยิ่งขึ้น! เคนยาย้ายโขลงช้างป่า หนีภัยมืดนักล่างา

กำนันแจงทั้งน้ำตา อีกมุมของคลิปดราม่าทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

กำนันแจงทั้งน้ำตา อีกมุมของคลิปดราม่าทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

‘ไอซ์ ปรีชญา’ แจ้งความเอาผิดเว็บปลอม กุข่าวถูกตร.จับปาร์ตี้ยา

‘ไอซ์ ปรีชญา’ แจ้งความเอาผิดเว็บปลอม กุข่าวถูกตร.จับปาร์ตี้ยา

เบลล์ ไชน่าดอลล์ อวดหุ่นแซ่บ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูก 2 แล้ว

เบลล์ ไชน่าดอลล์ อวดหุ่นแซ่บ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูก 2 แล้ว

คลิปน่ารัก น้องดานเต้ ลูกชายแพท สุธาสินี ขอสาวน้อยเต้นรำ

คลิปน่ารัก น้องดานเต้ ลูกชายแพท สุธาสินี ขอสาวน้อยเต้นรำ

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

พาวเวอร์แบงก์ไฟลุกกลางเครื่องบิน แอร์ฯคว้าขวดน้ำสาดดับทัน

พาวเวอร์แบงก์ไฟลุกกลางเครื่องบิน แอร์ฯคว้าขวดน้ำสาดดับทัน

แชร์ว่อน! คลิปเจ้าหน้าที่ทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

แชร์ว่อน! คลิปเจ้าหน้าที่ทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

จั๊กจั่น ยืดอกเป็นแฟนคลับ GOT7 หอบผ้าห่มเข้ากองถ่าย เป็นกำลังใจในการทำงาน

จั๊กจั่น ยืดอกเป็นแฟนคลับ GOT7 หอบผ้าห่มเข้ากองถ่าย เป็นกำลังใจในการทำงาน

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์