ก้าวคนละก้าว สะท้อนปัญหาโรงพยาบาลรัฐ เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน

ก้าวคนละก้าว  สะท้อนปัญหาโรงพยาบาลรัฐ เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน

ก้าวคนละก้าว สะท้อนปัญหาโรงพยาบาลรัฐ เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" นำโดย ตูน บอดี้สแลม ซึ่งจะออกวิ่งอีกครั้งเพื่อรับบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลศูนย์จำนวน 11 แห่งทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน

โดยจะออกวิ่งจากใต้สุดที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่เหนือสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางกว่า 2,191 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งเกือบ 2 เดือน และตั้งเป้าไว้ว่าจะได้เงินบริจาคไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ประชาชนคนไทยมีจิตใจเมตตาร่วมกันบริจาคเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาลที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย

1ed3

แต่หลังความดีย่อมมีความแตกต่าง เมื่อโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กลายเป็นประเด็นสะท้อนปัญหาด้านสาธารณสุขไทยและขนาดใหญ่ ด้วยคำถามคำโตว่าการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารจัดการงบสาธารณสุขมีปัญหาหรือไม่...?

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า โรงพยาบาลศูนย์คืออะไร สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถแบ่งได้ดังนี้

โรงพยาบาลปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) สามารถรองรับคนไข้เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ได้ รักษาโรคพื้นฐานที่ไม่ร้ายแรง หรือแม้แต่ทำคลอดแบบง่ายๆ ได้

โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลประจำจังหวัด รองรับคนไข้ได้มากกว่าด้วยจำนวนเตียงที่มากกว่า มีเครื่องมือทันสมัย แต่ไม่ซับซ้อน เช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์ มีจำนวนแพทย์มากกว่า รพ. สต.

โรงพยาบาลศูนย์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่แบ่งตามเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 13 เขต ในหนึ่งแห่งสามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆ ได้ประมาณ 4-6 จังหวัด ตามจำนวนประชากรในพื้นที่นั้นๆ มีแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อนหรือเรื้อรัง เช่น มะเร็ง หรือโรคที่ต้องผ่าตัด

1qe3

แล้วรายได้หลักของแต่ละโรงพยาบาลรัฐมาจากไหน อะไรคือปัญหาสำคัญทำให้ขาดทุน..?

ซึ่งทาง Sanook News! ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขท่านหนึ่งได้อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ

สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีรายได้ส่วนใหญ่ที่มาจากงบประมาณ ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายรายหัวประชากรในเขตอำเภอของตัวเอง

2.ค่าผู้ป่วยใน ค่ายา ค่าผ่าตัดที่เบิกจาก สปสช. ตามจำนวนผู้ป่วยจริงและตามอาการที่รักษาไปจริง

3.สวัสดิการข้าราชการ ,ประกันสังคม ,ผู้ป่วยจ่ายค่ารักษาเอง,ค่าห้องพิเศษ

4.รายได้อื่นๆ จากเงินอุดหนุน เช่น การบริจาค ,เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนเป็นต้น

14916257891491625831l

อธิบายง่ายๆ คือ งบประมาณที่ได้รับของแต่ละโรงพยาบาลของรัฐจะได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่ประชากรที่อยู่เขตในชุมชนนั้น โดยผู้ป่วยนอกจะเหมาจ่ายเป็นรายหัวและส่งมาให้โรงพยาบาลเป็นผู้บริหารเอง ซึ่งเงินก้อนนี้จะเอาไว้ใช้จ่ายหลักๆคือ เงินเดือนของหมอ พยาบาล ค่าลูกจ้าง ค่าขึ้นเวร ค่ายาและเวชภัณฑ์

รวมถึงค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั้งหมด เพราะฉะนั้นแล้วปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่ทำให้โรงพยาบาลขาดทุน คือ จำนวนของผู้ป่วยที่มาใช้บริการนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น หากมีผู้ป่วยมารับการรักษาเกินกว่ารายได้ค่าหัวที่โรงพยาบาลได้รับค่าใช้จ่ายตรงนี้ทางโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

ส่วนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และโครงการบัตรทองนั้น ผู้มีสิทธิ์มารักษาจะไม่ได้เสียค่าบริการเลยเพราะถูกเหมาเป็นรายหัวแล้ว

dqd

ด้าน ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยใน ค่ายา ค่าผ่าตัดที่เบิกจาก สปสช. นั้นเวลาเบิกคืนเงินก็จะไม่ได้ตามที่ค่าใช้จ่ายจริงเพราะต้องถัวเฉลี่ยให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ด้วย

รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับบริการและแอดมิดเป็นผู้ป่วยในส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีเงินจ่ายเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่ทางโรงพยาบาลก็จำเป็นต้องรักษาและดูแลกันต่อไป ซึ่งปัญหาตรงนี้ถือว่าเกิดขึ้นมานานแล้วที่โรงพยาบาลรัฐต้องแบกรับภาระการขาดุล

แม้แต่หมอและพยาบาลที่ขึ้นเวรบางครั้งไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงก็มี แต่ทุกคนก็ทำด้วยใจ นั่นคืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลรัฐขาดแคลนพยาบาลมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่หนีไปทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนกันหมด

ส่วนเรื่องการขอซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นก็ต้องทำเรื่องเสนอมายังจังหวัดและส่งต่อไปยังเขตเพื่อให้พิจารณาเนื่องจากว่างบมีจำกัดจึงต้องคัดเลือกเพื่อเรียงลำดับความสำคัญของแต่ล่ะโรงพยาบาลเป็นอันดับ 1,2,3, ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้ครบทุกโรงพยาบาลที่เสนอมา

ffw

ทั้งนี้หากมองภาพรวมต้องบอกได้เลยว่างบประมาณที่จัดสรรลงมาให้กับโรงพยาบาลนั้นไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงทำให้โรงพยาบาลนั้นขาดดุลเรื่อยมา ซึ่งสังเกตได้ไม่ยากหากโรงพยาบาลไหนมีเตียงผู้ป่วยไม่พอ มีการวางเตียงที่ชิดกันเกินไป

สันนิฐานได้เลยว่าโรงพยาบาลนั้นกำลังขาดดุลอยู่ แต่ถึงแม้ว่างบประมาณที่จัดสรรมาให้จะได้น้อย แต่ก็มีบางโรงพยาบาลที่ไม่ขาดดุลก็มี ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้เงินอุดหนุนมาจากภาคเอกชน หรือ การบริจาคในเขตชุมชนนั้นๆ

แต่ก็มีส่วนน้อยที่จะทำได้ในลักษณะเช่นนี้เพราะต้องเข้าใจว่าปัญหาหลักของโรงพยาบาลในปัจจุบันคือเรื่องงบประมาณไม่พอจ่ายจริงๆ

หากต้องการจะแก้ปัญหาตรงนี้ขอเสนอว่ารัฐควรจ่ายงบประมาณมาให้พอดีและสมดุล นอกจากนี้งบประมาณที่ได้มาควรตัดเรื่องเงินเดือนออกไปก่อนโดยแยกส่วนจากเงินอุดหนุนเหมารวมรายหัวของประชากรเพราะในแต่ล่ะปีเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นตามอัตราประเมินผลงาน แต่เงินเหมาจ่ายรายหัวยังเท่าเดิม จึงอยากให้แยกจากกันเพื่อที่จะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

dqw

และในอนาคตผู้ป่วยอาจจะต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยอาจจะแบ่งตามสัดส่วนของผู้มีรายได้น้อยด้วย และไม่ใช่ว่าจะต้องจ่ายทั้งหมดเพียงแค่ร่วมจ่ายเพียงเล็กน้อยตามความเหมาะสม โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุอันเกิดมาจากการไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเอง เช่น ทำฟันถอนฟันอุดฟัน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาและดูแลสุขภาพตัวเองด้วย

ถ้าหากประชาชนช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากจะเป็นผลดีต่อตัวเองแล้วรัฐก็จะประหยัดงบประมาณในด้านการรักษาลงไปมากเลยทีเดียว

สำหรับคุณตูน บอดี้แสลมที่จัดโครงการก้าวคนละก้าว วิ่งเพื่อหาเงินบริจาคให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเป็นจิตกุศล และการบริจาคก็เป็นการเติมเงินเข้ามาในระบบซึ่งจะสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลได้อีกหลายแห่งอีกด้วย

สุดท้ายนี้อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันทำบุญกับโรงพยาบาลให้มากขึ้นเพื่อสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำทั้งหมดก็จะกลับสู่พี่น้องประชาชนทุกคน

Advertisement Replay Ad
ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์