10 เทคโนโลยีสุดว้าวที่งานวิศวะเกษตร

10 เทคโนโลยีสุดว้าวที่งานวิศวะเกษตร

10 เทคโนโลยีสุดว้าวที่งานวิศวะเกษตร

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานทั้งที มีหรือจะไม่โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ!! ปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นเพราะครบรอบ80ปีของคณะฯ งานนี้จึงเน้นนวัตกรรมเพื่อการเกษตรเพื่อจะเข้าช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในหลายๆด้าน ในงาน "บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานระดมสิ่งประดิษฐ์กว่า 39 ผลงานมาให้ทุกท่านได้ชม และวันนี้เราคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นมาให้รู้จักเทคโนโลยีล้ำๆ เจ๋งๆ มาเป็นน้ำจิ้มกันก่อนไปดูงานจริงในวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ของงานเกษตรแห่งชาติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 1. เครื่องเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์

     สภาพอากาศประเทศไทยเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความร้อน หรือลมจากธรรมชาติ และถ้าหากมีฝนที่ไม่ค่อยตกตามฤดูกาลเท่าไหร่ ก็ทำให้การตากปลาหรือเนื้อสัตว์แดดเดียวมีคุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง จึงได้มีการสร้างเครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า โดยให้ความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยขนาดเตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่นๆ เคลื่อนย้ายก็สะดวก คราวนี้จะตากปลา ตากเนื้อ ตอนฝนตกแดดออกก็ทำได้ตลอด แถมคุณภาพคงที่อีกด้วย

 1. ฝูงบินอากาศยานไร้คน สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร


     เทคโนโลยีการบินและอวกาศเข้ามามีส่วนช่วยในอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการเก็บข้อมูลของพื้นที่เกษตร ปกติจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในวงกว้างซึ่งมีข้อจำกัดในด้านความละเอียดของภาพและขนาดของข้อมูล จึงมีผู้พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ผ่านความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน เพื่อช่วยอุตสาหกรรมการเกษตร ในด้านพยากรณ์อากาศและการทำฝนหลวง สามารถสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก มีความละเอียดของภาพถ่ายสูงกว่าภาพถ่ายดาวเทียม สามารถติดตามพื้นที่เพาะปลูกได้ละเอียดมากกว่าที่เคย และสามารถระบุความต้องการปุ๋ยของพืชในแต่ละส่วน พร้อมตำแหน่งพิกัดอย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรได้มากมายทีเดียว

 1. เครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติ


     เพราะอุตสาหกรรมไก่เติบโตขึ้นทุกปี การฟักไข่ก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ไข่ทุกฟองที่สามารถฟักออกเป็นตัวได้หรือรับประทานได้ เพราะไข่บางฟองมีเชื้อตาย มีรอยร้าว และอื่นๆ หากเราปล่อยให้ไข่เหล่านี้เข้าไปรวมกัน ไข่ที่เสียจะเน่าและทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่งผลให้ไข่ใบอื่นๆหรือลูกเจี๊ยบที่ออกมาเกิดความเสียหาย จึงเกิดแนวคิดออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติขึ้นมา โดยใช้การสแกนประมวลผลภาพจากกล้องในการระบุไข่เสียและใช้ระบบแขนกลในการคัดแยกไข่ดี-ไม่ดีออกจากกัน

 1. หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กเพื่อการศึกษา

      ในอนาคตหุ่นยนต์กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้ในด้านนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กจึงถูกออกแบบโดยนำกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างฟุตบอลและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาผสมกัน ตัวระบบจะถูกออกมาให้ง่ายต่อการใช้งานและการเข้าใจ เหมาะที่จะนำไปสอนเด็กๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่สนใจด้านหุ่นยนต์แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานได้อีกด้วย

 1. เครื่องกรีดมะขามฝักเพื่อการแปรรูป และเครื่องแยกเมล็ดจากเนื้อมะขาม

 

     หมดปัญหาเรื่องแรงงานคนในการการแปรรูปมะขามเพราะมีการพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการแปรรูปมะขามทดแทนการใช้แรงงานคน ตั้งแต่การคัดแยก การแกะเปลือก ล่าสุดได้มีการพัฒนาสร้างเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขาม โดยใช้กระบวนการกรีดฝักมะขามที่แกะเปลือกในลักษณะการใช้ลูกกลิ้งโลหะที่มีเขี้ยวจำนวน 3 ลูกกลิ้งในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขาม นับว่า ล้ำมาก! สำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะขาม

 1. เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

     ในการผลิตผ้าไหมมีขั้นตอนที่พิถีพิถันใช้เวลานาน ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อลดระยะเวลาในการย้อมเส้นไหมและช่วยอำนวยความสะดวก รวมทั้งลดจำนวนแรงงานหรือแรงงานเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เครื่องย้อมไหมต้นแบบจึงเป็นเครื่องที่ช่วยผ่อนแรงด้วยวิธีดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้มอเตอร์ในการยก-จุ่มไจไหม ด้วยระบบการทำงานต่างๆทำให้การย้อมสีติดได้ทั่วถึงและสวยงาม

 1. การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ต้นกำลัง


     ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลกที่เป็นผู้นำในการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก รวมถึงการแปรรูปต่าง ๆ จึงได้เน้นเครื่องปลูกมันสำปะหลังที่สามารถทดแทนการใช้แรงงานคน และมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการทำงาน เมื่อนำรถแทรกเตอร์ต้นกำลังต่อพ่วงเข้าไปในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เครื่องก็จะทำการยกร่องรวมทั้งใส่ปุ๋ยไปด้วย จากนั้นจะใส่ท่อนพันธุ์ลงในชุดตัดปักวิ่งหมุนไปกับพื้นดินทำให้ได้ความยาวของท่อนพันธุ์และระยะปักที่เหมาะสม

 1. หุ่นยนต์น้องต้นหอมและผักชี


     หุ่นยนต์น้องต้นหอมและผักชีเป็นหุ่นยนต์ฝาแฝดที่มีทฤษฎีการควบคุมให้ไม่ล้มลงสู่พื้นดิน ด้วยรูปร่างและลักษณะที่ดึงดูดความสนใจทำให้หุ่นยนต์น้องต้นหอมและผักชีเหมาะสำหรับการเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับตามสถานที่สำคัญต่างๆ สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางในพื้นที่ที่เป็นระนาบเดียวกัน และที่พิเศษกว่านั้นคือสามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ความเอียงหรือความลาดชันโดยยังคงสามารถรักษาสภาพการทรงตัวให้ตัวตั้งตรงตลอดเวลา ด้วยจุดเด่นข้อนี้ทำให้หุ่นยนต์สามารถยกของหรือลำเลียงวัตถุที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายบนพื้นที่ลาดชันได้ เช่น แก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ภายใน ถาดอาหาร รวมไปการเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วยอีกด้วย

 1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าและการขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพาะปลูกในระดับชุมชน


     เป็นการบริการเพาะกล้าด้วยเครื่องเพาะอัตโนมัติ ดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะหย่อนกล้าลงแปลงนาด้วยรถหย่อนกล้า โดยมีจุดเด่นช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวทุกชนิดได้ 1,000-1,500 บาทต่อไร่ เพิ่มผลผลิตข้าวทุกชนิดได้ 15-40% สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศอีกด้วย เจ๋งสุดๆไปเลย

 1. เครื่องกรองน้ำผลิตไฟฟ้าแบบพกพา


     ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในพื้นที่ทุรกันดารเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่องกรองน้ำผลิตไฟฟ้าแบบพกพาให้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและยังมีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการหมุนปั๊มเพื่อสูบน้ำโดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โทรศัพท์มือถือได้ในขณะเดียวกันด้วยช่วยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถที่จะผลิตน้ำเพื่อการบริโภคได้เองหากมีแหล่งน้ำจืดผิวดินในพื้นที่นั้นๆแถมยังมีแหล่งพลังงานสำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

    เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ ใครที่อยากจะเห็นนวัตกรรมสุดว้าวของจริง สามารถไปชมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคมนี้ และยังมีกิจกรรมนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/vidsavaku  หรือ Facebook เปิดบ้านวิศวะ มก. หรือ โทร 0 2797 0952 แล้วพบกันนะครับ[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์