หมาบ้าระบาด ขาดคนรับผิดชอบ!

หมาบ้าระบาด ขาดคนรับผิดชอบ!

หมาบ้าระบาด ขาดคนรับผิดชอบ!

Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

กรมปศุสัตว์ ออกมาประกาศพื้นที่สีแดง ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาด เพิ่มเป็น 22 จังหวัดแล้ว ได้แก่

ภาคเหนือ 2 จังหวัด เชียงราย และ น่าน  ภาคตะวันตก 2 จังหวัด ตาก และ ประจวบคีรีขันธ์

ภาคกลางและตะวันออก 8 จังหวัด กทม. นนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว

ภาคอีสาน 8 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ภาคใต้ 2 จังหวัด ตรัง และ สงขลา  โดยล่าสุดในปี 2561 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 3 ราย ที่จังหวัด ตรัง สงขลา และสุรินทร์

1520919894_49523_messageimage

เปิดพื้นที่สีแดง 22 จังหวัด โรคพิษสุนัขบ้าระบาด เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ

วิกฤติ “พิษสุนัขบ้า” ระบาดในวัว ประกาศควบคุม 22 จังหวัด

ประกาศ! กทม.-นนทบุรี และอีกหลายจังหวัด เป็นพื้นที่พิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว 30 วัน

โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย สธ.แนะฉีดวัคซีนให้ครบ

มีสุนัขกี่ตัว?

จากการสำรวจของกรมปศุสัตว์ เขต 1-9 ทั่วทั้งประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2559 พบว่ามีสุนัขเพศผู้ 3,625,733 ตัว เพศเมีย 2,996,631 ตัว รวม 6,622,364 ตัว

ส่วนสุนัขจรจัด มี เพศผู้ 350,170 ตัว เพศเมีย 408,276 ตัว รวมทั้งสิ้น 758,446 ตัว เท่ากับว่าอาจจะมีสุนัขจรจัดมากถึง 7 แสนตัวที่ไม่ได้รับวัคซีนก็เป็นได้

1520919896_36937_messageimage

ใครรับผิดชอบดูแล?

จากข่าวที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าไม่ได้มีภารกิจ จัดหาวัคซีนป้องกันให้กับประชาชน หากดำเนินการจะเข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย ส่งผลให้ใน 1-2 ปีที่ผ่านมา ในบางพื้นที่ต้องระงับการฉีดวัคซีน จนทำให้พบว่าสัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า และทำสถานการณ์รุนแรงขึ้น

สาเหตุที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ทักท้วง อดีตผู้ว่า สตง. อ้างว่า เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. มักซื้อวัคซีนจำนวนมาก ไร้คุณภาพ ราคาแพง ใช้ไม่หมด ไม่มีที่จัดเก็บ ทำให้เสื่อมคุณภาพ

1520919898_68595_messageimage

เมื่อมาดูว่า การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในอำนาจหน้าที่ของใคร พบว่าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535  ได้กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่ต้องนำสัตว์เลี้ยงของตนไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประกอบกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ได้กำหนดให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ทั่วราชอาณาจักร

การนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 คือ ไม่ฉีดวัคซีน ปรับไม่เกิน 200 บาท ไม่ห้อยเหรียญ ปรับไม่เกิน 200 บาท เหรียญหรือใบรับรองการฉีดหาย ปรับไม่เกิน 200 บาท และใช้เหรียญหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่าสุดในปี 2561 สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ได้ผลักดันจนมีประกาศให้ท้องถิ่นสามารถซื้อวัคซีนมาฉีดในสุนัข เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว เท่ากับว่า ณ ตอนนี้  การยับยั้งการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วยช่วยกัน

1520919900_52099_messageimage

งบค่าฉีดวัคซีน

ล่าสุด นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพิษสุนัขบ้า 310 ล้านบาท ส่วนกรมปศุสัตว์เองก็มีการตั้งงบประมาณดำเนินการเชิงระบาดแล้วเช่นกัน

งบประมาณ 310 ล้านบาทนี้ จะถูกกระจายไปทั่วประเทศ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 7,852 แห่ง  ซึ่งแต่ละแห่งจะได้งบประมาณที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสม

จากข้อมูล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในโครงการ จัดซื้อวัคซีนเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2560 ในปีดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณ 11,974,500 บาท แบ่งเป็น

  • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 ซีซี จำนวน 400,000 ขวด เป็นเงิน 5,992,000 บาท หากนำมาหารต่อขวดจะอยู่ที่ราคา 14.98 บาท
  • ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazwpam ขนาด 5 มล. จำนวน 2,600 ขวด เป็นเงิน 2,405,000 บาท นำมาหารต่อขวด จะได้ราคา 925 บาท ต่อ 1 ขวด
  • ยาฉีดสลบเพนโตบาร์บิตอล ขนาด 100 มล. จำนวน 4,500 ขวด เป็นเงิน 3,577,500 บาท คิดราคาต่อขวดได้ 795 บาท

จากการสอบถามไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทราบข้อมูลว่า การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข ไม่ได้อิงตามน้ำหนัก หรือขนาดตัว สุนัข 1 ตัวจะได้รับวัคซีน 1 โดส หรือ 1 ซีซี เท่ากับว่า ตามข้อมูลหมาจรจัด ที่มีมากถึง 7 แสนตัว กับจำนวนวัคซีนที่มี 4 แสน ซีซี  นั้นไม่เพียงพอต่อการฉีดให้สุนัขจรจัดทั้งหมด

แต่เมื่อ วัคซีนที่ใช้ค่อนข้างมีราคาถูก เมื่อเทียบกับ ยาสลบ อีก 2 ชนิดที่ถูกระบุในราคาอ้างอิง และในปีนี้ยังได้งบมากขึ้นถึง 30 เท่า นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าหรือมากกว่าเกือบ 300 ล้านบาท ยังไม่รวมกับงบจากกระทรวงสาธารณสุข และ กรมปศุสัตว์ ซึ่งคาดว่าปีนี้ จะสามารถควบคุมและฉีดวัคซีนได้ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งสามารถไปรับวัคซีนกันได้ฟรี

แต่หากใครที่อยากจะพาสุนัขไปฉีดวัคซีนเองตามโรงพยาบาลสัตว์ ราคาวัคซีนพิษสุนัขบ้า จะเริ่มต้น ตกอยู่ที่เข็มละ 80บาท บวกกับค่าบริการ เริ่มต้น 50 บาท ในกรณีที่สุนัขสุขภาพดี แต่ถ้าหากสุนัขมีปัญหาสุขภาพก็จะถูกส่งต่อไปทำการตรวจ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ภาพ : gettyimages

เปิดใจสาวสุดผวา เจอลุงหัวร้อนหมวกกันน็อคฟาดรถ เรียก 300 บอกกูจะซ่อมเอง

เปิดใจสาวสุดผวา เจอลุงหัวร้อนหมวกกันน็อคฟาดรถ เรียก 300 บอกกูจะซ่อมเอง

โรงพยาบาลชี้แจง ดูดเสมหะเด็ก 3 ขวบจนตาห้อเลือด ยันไม่มีการทำร้าย

โรงพยาบาลชี้แจง ดูดเสมหะเด็ก 3 ขวบจนตาห้อเลือด ยันไม่มีการทำร้าย

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

SETA  2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์