รับน้องนรต.รุ่นที่ 66แห่ให้กำลังใจนรต.หญิงรุ่นแรกแน่น

รับน้องนรต.รุ่นที่ 66แห่ให้กำลังใจนรต.หญิงรุ่นแรกแน่น

คมชัดลึก : รับน้องนรต.รุ่น 66 ชาวสามพรานนครปฐมพร้อมผู้ปกครองมาให้กำลังใจนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงรุ่นแรกจนแน่นขนัด สุดท้ายเป็นลมพับ 3 คน เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้(27 มี.ค.)บริเวณศาลาหน้าอุโบสถ วัดบางช้างเหนือ ได้มี นรต. ชาย"หญิง รุ่นที่ 66 จำนวน 278 นาย ต่างเดินทางเข้ามารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ก่อนที่จะขึ้นไปนั่งภายในอาคารศาลาการเปรียญ ชั้นสอง วัดบางช้างเหนือ เพื่อฟังกล่าวต้อนรับเข้าเป็นนักเรียน นายร้อย ตำรวจรุ่นที่ 66 จากพล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผบช.รร. นรต. และร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาและทำความความสะอาดภายในบริเวณวัด ก่อนที่ นรต. ทั้ง 278 นาย จะเดินเท้ามายังรร. นายร้อย ตำรวจสามพราน ต่อมาเวลา 15.20 น. ขบวน นรต. ทั้งชาย-หญิง ได้เดินเท้ามาถึงหน้าประตูหนึ่ง รร. นรต. โดยมีหัวหน้านักเรียน นายร้อย ตำรวจและรุ่นพี่ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้ปกครองที่เฝ้ารอดูและนำดอกไม้มาให้กำลังใจ พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผบช.รร. นรต. กล่าวว่า นักเรียน นายร้อย รุ่นที่ 66 มีจำนวนทั้งสิ้น 278 นาย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 178 นาย ส่วนที่สองสอบคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจ จำนวน 40 นาย เป็นชาย 30 นาย หญิง 10 นาย และส่วนที่สามสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก(หญิง) จำนวน 60 นาย โดยจะเข้ารับการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งเมื่อจบการศึกษามาแล้ว จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นว่าที่ ร.ต.ต. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป ผบช.รร. นรต. กล่าวว่า วันนี้เป็นวัน รับน้อง และเพื่อที่จะให้ นรต. ทุกคนที่จะเข้ามาในสถาบันของรร. นรต. มีจิดใจที่ยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมที่จะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อสังคม จึงได้เลือกที่จะนำมาที่วัดบางช้างเหนือ ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับรร. นรต. เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของทุกคน การฝึกนักเรียน นายร้อย ตำรวจหญิงในปีแรกนั้นจะต้องให้ทั้ง นรต. หญิง และชาย มีความผสมผสานกลมเกลียวกันทั้งการแต่งกายที่ต้องมีเครื่องแบบเหมือนกัน ซึ่งการฝึก นรต. หญิงและชายนั้นก็จะเหมือนกันคือจะต้องมีการปรับพื้นฐานของ นรต. หญิงให้พร้อมก่อนที่จะมาเรียนร่วมกัน เว้นเสียแต่ตอนนอนเท่านั้นที่แยกกัน และที่น่ายินดีก็คือ นรต. หญิงรุ่นแรกที่สมัครเข้ามาจำนวน 60 คนนั้น ไม่มีใครที่สละสิทธิ์เลย จึงถือได้ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ อย่างแท้จริง หลักสูตร 4 ปีของที่รร. นรต. แห่งนี้จะช่วย หล่อหลอมให้ดี เติมในส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ เพราะปัจจุบันได้เกิดมากมายที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีมามายทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 จะต้องมีพนักงานสอบสวนหญิงดำเนินการและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 ได้กำหนดวิธีการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยที่เป็นหญิง จะต้องเป็นตำรวจหญิงเป็นผู้ตรวจค้น ซึ่งตนก็คาดว่านักเรียน นายร้อย ตำรวจหญิงที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในคดีเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและสตรี หรือคดีที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วทางรร. นรต. ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยในปีนี้จะมี นรต. จากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวจำนวน 4 นายเข้ามาเรียนที่เรา เป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่จะกลับไปรับใช้บ้านเมืองของตน ซึ่งทางรร. นรต. เราก็จะคัดเลือก นรต. จำนวน 4 นายไปเรียนยังประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกัน ปัจจุบันทุก ๆ ปี จะมีการแลกเปลี่ยนกัน ประเทศจีนก็ได้มาเรียนร่วมกับทางเรามากว่า 15 ปี แล้ว ส่วนเวียดนามนั้นก็เพิ่งประสานมาว่าจะเข้ามาร่วมโครงการกับเราด้วย นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะได้ขยายโครงการออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างประเทศด้วย ส.ต.ต.หญิง ผกามาศ กมลแสน อายุ 20 ปี นรต. หญิง บอกว่า ก่อนเข้ามาสอบนั้นตนเป็นตำรวจพลร่มอยู่ค่ายนเรศวร โดยทำงานมาประมาณ 1 ปี พอได้ทราบว่ามีการรับสมัครสอบเข้านักเรียน นายร้อย ตำรวจหญิงรุ่นแรก ก็รู้สึกดีใจมาก จึงเข้ามาสมัครสอบ เพื่อจะได้ศึกษาให้มีความรู้และออกไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ที่มีคุณภาพ โดยตนไม่สนใจว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้ไปอยู่ที่ไหน เพราะความมุ่งมั่นของตนคือต้องการใช้ความสามารถที่มีอยู่ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ นางสาวพิมพ์ชนก ลี่ทองอิน อายุ 17 ปี ผู้สอบเข้า นรต. หญิงได้ลำดับที่ 1 บอกว่า หลังจากจบม.6 จากรร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรีแล้วตนก็ได้สอบเอ็นทรานซ์เข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล โดยสอบติดตัวสำรองอันดับ 1 แต่ตนสละสิทธิ์ และมาสอบได้คณะวิศวะที่เจ้าคุณลาดกระบัง หลังจากนั้นก็สอบได้คณะเภสัจ ม.ศิลปากร พร้อมกันกับที่ผลสอบออกมาว่าตนสอบได้เป็น นรต. หญิงอันดับ 1 ซึ่งแรก ๆ นั้นตนไม่หวังว่าจะสอบได้เพราะมีผู้เข้ามาสอบเยอะมาก เพียงแต่คิดว่าน่าจะรองดูเพราะเป็นการเปิดรับ นรต. หญิงปีแรก ซึ่งเมื่อสอบได้ตนก็รู้สึกดีใจมากและเลือกที่จะเรียนที่รร. นรต. แห่งนี้ เพราะตนคิดว่าถึงแม้ร่างกายของผู้หญิงจะสู้ผู้ชายไม่ได้ แต่ในด้านจิตใจผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายแต่อย่างใด ขอให้เราตั้งใจ และอดทน สู้กับความลำบากแล้วทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จเอง นางฐิติมา ลี่ทองอิน อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มารดาของนางสาวพิมพ์ชนก บอกว่า ดีใจมากที่ลูกได้เข้ามาเป็นนักเรียน นายร้อย ตำรวจหญิงแห่งนี้ เพราะที่ผ่านมาลูกไม่เคยบอกว่าจะเรียนอะไร เพียงแต่ไปสอบหลาย ๆ ที่และสอบติด ซึ่งตนคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกสาวเลือกที่จะเรียนที่นี อาจเป็นเพราะเขาได้เห็นน้องชายที่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปี 1 กลับมาบ้านแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกับน้องชายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ หรือกิริยาท่าทางและพฤติกรรม ซึ่งตนและสามีไม่เคยบังคับลูก เมื่อเขาเลือกที่จะเรียนที่นี่ตนและสามีก็ดีใจและยินดีกับลูกด้วย พ.ต.ท.ปรัญชา ทองน้ำวน รอง ผกก.ฝ.อก.4 บก.ภ.7 กล่าวว่า ดีใจมากที่ลูกสาวของตนเจริญรอยตามพ่อ เพราะตนก็จบมาจากสถาบันนี้เช่นกัน ซึ่งในความคิดของตนก็นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่มีการเปิดรับ นรต. หญิงรุ่นแรกเพราะที่สถาบันแห่งนี้จะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ ซึ่งครั้งแรกนั้นตนเคยบอกกับลูกว่าน่าจะลองมาสอบดู ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะลูกสาวของตนเรียนอยู่คณะอักษรศาตร์ ชั้นปีที่ 2 ม.ศิลปากร แต่เมื่อลูกสอบได้ก็ดีใจมาก และเมื่อเขาจะมาเป็นตำรวจจะต้องท่องอุดมคติให้ได้โดยเฉพาะข้อ 3 และข้อ 4 ให้ได้ แล้วจะเป็นผู้ที่จบมาอย่างมีคุณภาพ เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีประสิทธิภาพ นรต. มนตรี ค้ำคูน นักเรียน นายร้อย ตำรวจชั้นปีที่ 4 บอกว่า ครั้งแรกที่ทราบว่าจะมี นรต. หญิงเข้ามาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่เมื่อได้มาเจอพวกเขาในวันนี้ ก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่ชายของพวกเขาคนหนึ่ง และมีน้องสาวเข้ามาเราก็ต้องดูแลน้อง ๆ ฝึกฝน ให้น้อง ๆ จบไปอย่างมีคุณภาพสามารถออกไปปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราฏร์ที่ดีต่อไป นรต. สวรรยา เอียดตรง นรต. ชาย รุ่น 66 บอกว่า ปกติเคยเรียนร่วมกับผู้ชายด้วยกัน จู่ ๆ ต้องมาเรียนและฝึกร่วมกับ นรต. หญิง มันก็รู้สึกแปลก ๆ แต่ก็คงมีสีสันดี ซึ่งตนก็คิดว่าเราคงจะอยู่ร่วมกันได้เพราะทุกคนมีความตั้งใจที่แน่วแน่เหมือนกันที่จะเข้ามาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุดท้ายก่อนเข้าโรงเรียน นายร้อย นักเรียน นายร้อย ตำรวจหญิง ถึงกับล้มพับ 3 คนเพราะทนอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหว เจ้าหน้าที่ต้องหามไปปฐมพยาบาล

Advertisement Replay Ad
ก่อเรื่องอีก “เอ็ม หลานอาม่า” กระทืบลุงวัย 66 ปี สลบ

ก่อเรื่องอีก “เอ็ม หลานอาม่า” กระทืบลุงวัย 66 ปี สลบ

"เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" ขึ้นศาลยืนยันไม่ได้ฆ่า "น้องแอ๋ม"

"เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" ขึ้นศาลยืนยันไม่ได้ฆ่า "น้องแอ๋ม"

"ฐิติราช" โต้สื่อด่วนสรุปเจ้าของหวย 30 ล้าน ขอใจเย็นๆ รู้ผลแน่ 28 ก.พ.นี้

"ฐิติราช" โต้สื่อด่วนสรุปเจ้าของหวย 30 ล้าน ขอใจเย็นๆ รู้ผลแน่ 28 ก.พ.นี้

“บิ๊กโจ๊ก" บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเลย์ 2 เดือนอู้ฟู่ 100 ล้าน

“บิ๊กโจ๊ก" บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเลย์ 2 เดือนอู้ฟู่ 100 ล้าน

มูลนิธิสืบฯ เปิดไทมไลน์อนาคตคดี "เปรมชัย" กับพวกล่าเสือดำ

มูลนิธิสืบฯ เปิดไทมไลน์อนาคตคดี "เปรมชัย" กับพวกล่าเสือดำ

อัยการส่งฟ้อง "เสก โลโซ" แล้ว นัดพิพากษา 15 มีนาคมนี้

อัยการส่งฟ้อง "เสก โลโซ" แล้ว นัดพิพากษา 15 มีนาคมนี้

ครูปรีชา ยังมั่นใจ ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลมาจริง ไม่กังวลเรียกพยานสอบอีกรอบ

ครูปรีชา ยังมั่นใจ ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลมาจริง ไม่กังวลเรียกพยานสอบอีกรอบ

ลูกทาสยา! คว้าขวานฟันปากพ่อฉีกถึงหูดับคาชามข้าว แถมนั่งยิ้มรอตำรวจ

ลูกทาสยา! คว้าขวานฟันปากพ่อฉีกถึงหูดับคาชามข้าว แถมนั่งยิ้มรอตำรวจ

ผบ.คุกกาฬสินธุ์เผย ”ชิต สายเบิร์น” ค่อนข้างเครียด สั่งเฝ้าใกล้ชิด

ผบ.คุกกาฬสินธุ์เผย ”ชิต สายเบิร์น” ค่อนข้างเครียด สั่งเฝ้าใกล้ชิด

เบนซ์ แก๊งฆ่าหั่นศพ กลับคำสารภาพ ร่วมมือ "เปรี้ยว" ก่อเหตุ

เบนซ์ แก๊งฆ่าหั่นศพ กลับคำสารภาพ ร่วมมือ "เปรี้ยว" ก่อเหตุ

พักราชการ ”ร.ต.ต.มานัส” แจกอั่งเปา-ไปต่างประเทศไม่ขออนุญาต

พักราชการ ”ร.ต.ต.มานัส” แจกอั่งเปา-ไปต่างประเทศไม่ขออนุญาต

ตำรวจพบไรเฟิลบ้าน ”เปรมชัย” ชนิดเดียวกับที่ยิงช้างกุยบุรี

ตำรวจพบไรเฟิลบ้าน ”เปรมชัย” ชนิดเดียวกับที่ยิงช้างกุยบุรี

กระบะเสียหลักไถลตกใต้ทางด่วนรามอินทรา เจ็บ 2

กระบะเสียหลักไถลตกใต้ทางด่วนรามอินทรา เจ็บ 2

"เปรมชัย" มีหลักฐานแฉวางเป้าหมายเปิบเสือดำ "ตัวเดียวอันเดียว"

"เปรมชัย" มีหลักฐานแฉวางเป้าหมายเปิบเสือดำ "ตัวเดียวอันเดียว"

ลูกชายคนโตเจ้าพ่อเกาะเสม็ดตกตึก ย่านธนบุรี ดับคาที่

ลูกชายคนโตเจ้าพ่อเกาะเสม็ดตกตึก ย่านธนบุรี ดับคาที่

กองปราบบุกงานแต่ง รวบหนุ่มอ้างตัวเป็น ร.ต.ต. ลวงสาววิวาห์

กองปราบบุกงานแต่ง รวบหนุ่มอ้างตัวเป็น ร.ต.ต. ลวงสาววิวาห์

คำสารภาพ หนุ่มฆ่าปาดคอยายวัย 64 ปี แค้นขัดขวางการคืนดีภรรยา

คำสารภาพ หนุ่มฆ่าปาดคอยายวัย 64 ปี แค้นขัดขวางการคืนดีภรรยา

แฉ "ชิต สายเบิร์น" นอนคุกคืนแรกสุดเครียด บอกเมียให้หาทนายสู้คดี

แฉ "ชิต สายเบิร์น" นอนคุกคืนแรกสุดเครียด บอกเมียให้หาทนายสู้คดี

เปิดปมฆ่าฟันคอเด็ก ม.3 เหตุพ่นสีทับโลโก้โรงเรียน โชว์ลงเฟซบุ๊ก

เปิดปมฆ่าฟันคอเด็ก ม.3 เหตุพ่นสีทับโลโก้โรงเรียน โชว์ลงเฟซบุ๊ก

‘หนุ่มเมา’ คว้าปืนยิงทอมข้างห้องดับ ฉุนโดนโวยเสียงดัง

‘หนุ่มเมา’ คว้าปืนยิงทอมข้างห้องดับ ฉุนโดนโวยเสียงดัง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์