จุรินทร์ลงนามตั้งศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษา41เขต

จุรินทร์ลงนามตั้งศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษา41เขต

คมชัดลึก : ศธ.ชิมลางตั้งเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จุรินทร์ ลงนามตั้ง ศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษา 41 เขต เตรียมความพร้อมก่อนตั้งเขตจริง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (31 มีนาคม) ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง กำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ตนมีนโยบายให้แยกการบริหารงานบุคคล และการบริหารด้านงบประมาณของ มัธยมศึกษา ออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยกำหนดให้การ มัธยมศึกษา มีหน่วยงานย่อย 41 เขต ภายใต้ 19 เครือข่าย ขณะเดียวกัน สพท.จะลดลงเหลือ 182 เขต อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา จะทำหน้าที่ในการดำเนินงาน จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา ( มัธยมศึกษา ) ซึ่งศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะนำครูมัธยมที่ประจำแต่ละเขตพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 30 คนมาทำงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง 41 แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 1,230 คน เมื่อมีการตั้งศูนย์แล้ว จะมีการติดตามประเมินผลเรื่องของคุณภาพ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดขึ้น เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้น มัธยมศึกษา ในกลุ่มวิชาหลักจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งอาจจะดูจากผลสะท้อนของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) หรือประเมินในด้านการจัดการบริหารครูว่ามีเพียงพอหรือไม่ มีโรงเรียนยอดนิยมเพิ่มขึ้นหรือไม่ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเชื่อมโยงต่อตัวผู้เรียนหรือไม่ ซึ่งผมเชื่อหากมีการร่วมกันทุกภาคส่วนทีเกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณภาพของโรงเรียนมัธยมดีขึ้น หารบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจครูด้วย นายจุรินทร์ กล่าว ทั้งนี้ สำหรับศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 1 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ศูนย์ตั้งอยู่ที่เขตพญาไท ศูนย์ที่ 2 ประกอบด้วย จ.นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศูนย์ที่ 3 ประกอบด้วย จ.ปทุมธานี และสระบุรี ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ศูนย์ที่ 4 ประกอบด้วย จ.สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ศูนย์ที่ 5 ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ ศูนย์ตั้งที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ที่ 6 ประกอบด้วย จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก และจ.สระแก้ว ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ที่ 7 ประกอบด้วย จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ศูนย์ที่ 8 ประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ศูนย์ที่ 9 ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี จ.ประคีรีขันธ์ จ.สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ศูนย์ที่ 10 ประกอบด้วย จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ที่ 11 ประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช และจ.พัทลุง ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์ที่ 12 ประกอบด้วย จ.ตรัง จ.กระบี ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ตรัง ศูนย์ที่ 13 ประกอบด้วย จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ระนอง ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.พังงา ศูนย์ที่ 14 ประกอบด้วย จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส ศูนย์ที่ 15 ประกอบด้วย จ.สงขลา และจ.สตูล ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สงขลา ศูนย์ที่ 16 ประกอบด้วย จ.จันทบุรี จ.ตราด ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ศูนย์ที่ 17 ประกอบด้วย จ.ชลบุรี และจ.ระยอง ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ศูนย์ที่ 18 ประกอบด้วย จ.เลย และจ.หนองบัวลำภู ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เลย ศูนย์ที่ 19 ประกอบด้วย จ.อุดรธานี ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ศูนย์ที่ 20 ประกอบด้วย จ.หนองคาย ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย ศูนย์ที่ 21 ประกอบด้วย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครพนม ศูนย์ที่ 22 ประกอบด้วย จ.สกลนคร ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ศูนย์ที่ 23 ประกอบด้วย จ.กาฬสินธ์ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ 24 ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ศูนย์ที่ 25 ประกอบด้วย จ.มหาสารคาม ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ศูนย์ที่ 26 ประกอบด้วย จ. ร้อยเอ็ด ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ศูนย์ที่ 27 ประกอบด้วย จ.ศรีสะเกษและยโสธร ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศูนย์ที่ 28 ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีศูนย์ที่ 29 ประกอบด้วย จ.ชัยภูมิ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ศูนย์ที่ 30 ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ศูนย์ที่ 31 ประกอบด้วย จ.บุรีรัมย์ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ศูนย์ที่ 32 ประกอบด้วย จ.สุรินทร์ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ศูนย์ที่ 33 ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศูนย์ที่ 34 ประกอบด้วย จ.ลำปางและลำพูน ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ศูนย์ที่ 35 ประกอบด้วย จ.เชียงรายและพะเยา ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ศูนย์ที่ 36 ประกอบด้วย จ.แพร่และน่าน ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.แพร่ ศูนย์ที่ 37 ประกอบด้วย จ.สุโขทัยและตาก ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย ศูนย์ที่ 38 ประกอบด้วย จ.พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ศูนย์ที่ 39 ประกอบด้วย จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์ที่ 40 ประกอบด้วย จ.กำแพงเพชรและพิจิตร ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศูนย์ที่ 41 ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์และอุทัยธานี ศูนย์ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ร.ร.ถ่ายโอนโอด!ท้องถิ่นหวงอำนาจฮุบแจกเรียนฟรี15ปี นักการเมืองผู้กว้างขวางและสื่อมวลชนฝากม.1เพียบ จับฉลากเข้า ม.1พื้นที่บริการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์-เด็กพลาดลุ้นอีก เปิดเทอมใหม่ใส่ชุดเก่า-เสื้อเกรดบีเงินแจกซื้อชุดนักเรียน...หายไปไหน!!! ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.

Advertisement Replay Ad
เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์