ประกาศห้ามดื่มน้ำเมาเจอคนนั่งดื่มในรถริบเททิ้ง-ร่วมโดยสารมากับคนขับเมาถือมีความผิดด้วย

ประกาศห้ามดื่มน้ำเมาเจอคนนั่งดื่มในรถริบเททิ้ง-ร่วมโดยสารมากับคนขับเมาถือมีความผิดด้วย

ประกาศห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในยานพาหนะยกเว้นเรือข้ามฝาก-แพลอยน้ำ ตลอด 7 วันอันตรายหากพบในคนนั่งดื่มในรถจะริบไปเททิ้งและปล่อยให้คนขับดื่มถือว่ามีความผิดด้วย ยกเว้นผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน ว่าได้ส่งร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ คือ 1.กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา 4 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตลอด 24 ชั่วโมง และ 2.การกำหนดสถานที่ หรือบริเวณที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยานพาหนะบนถนนทุกชนิด รวมถึงเรือข้ามฟาก แต่ยกเว้นเครื่องบิน ร้านอาหารแพลอยน้ำ ให้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณารายละเอียดขอบเขตความเหมาะสมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้เลื่อนกำหนดการประชุมเป็นวันที่ 2 เมษายน

นายมานิตกล่าวว่า สำหรับการห้ามดื่มในยานพาหนะ จะเน้นห้ามดื่มตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ยังไม่รวมถึงเทศกาลหรือวันอื่นๆ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายในปีแรกจะมีการรณรงค์ให้รับทราบกฎหมายและตักเตือน นอกจากนี้ หากพบว่าผู้ที่ร่วมนั่งอยู่ในรถมีอาการมึนเมาก็จะริบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในยานพาหนะเพื่อนำไปเททิ้งด้วย เช่น ในต่างประเทศมีข้อบังคับให้ผู้ที่ร่วมนั่งอยู่ ในยานพาหนะ หากพบว่าผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์มึนเมาถือว่าผู้ที่นั่งอยู่ในรถมีความผิดด้วย เนื่องจากไม่ห้ามคนขับดื่มเหล้า และปล่อยให้คนเมาขับรถ อีกทั้งถือเป็นการสมยอม ที่นั่งไปกับคนเมาด้วย ยกเว้นผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีความผิด ซึ่งในอนาคตก็ควรมีการศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้นวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ที่กระทรวงมหาดไทย รวมถึงให้หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายตำรวจระดับผู้บังคับการทั่วประเทศ ร่วมประชุมหารือถึงแผนการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และชี้แจงมาตรการการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอยังไม่ถือว่าเป็นที่สุด อาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อีก

ด้านนายชนรรจน์ อินทระ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน ถึงการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่าสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดอีสานใต้ คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาที่เกิดจากการเมาสุรา ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้รัฐต้องสูญเสียบุคลากรและรายได้ ถ้าหากทุกภาคส่วนร่วมใจอย่างจริงจังก็สามารถป้องกันและบรรเทาได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ

เราจะจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกำลังร่วมกับตำรวจในพื้นที่ ออกตระเวนตรวจสอบตามสองข้างทางทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมทั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของตำรวจ สรรพสามิต และสาธารณสุข ที่สามารถกวดขันตั้งแต่การจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และให้จำหน่ายสุราในลาที่กำหนด คือตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. นายชนรรจน์กล่าว และว่า ชุดเคลื่อนที่เร็ว ไม่ใช่จะจ้องจับกุมดำเนินหรือใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พี่น้อง ประชาชน ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังและรักษาวินัยจราจร พร้อมกับติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดชุมชน โดยมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด แต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุน

พ.ต.ท.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ระบุว่า การเกิดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาทในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเมาสุรา ปีนี้จึงปรับเปลี่ยนแผนจากเดิมที่ใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เผชิญเหตุหลังรับแจ้งเหตุ เพื่อระงับเหตุให้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ทำให้ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสีย ชีวิต และการสูญเสียทรัพย์สินไม่ได้ได้ลดลงแต่อย่างใด จึงใช้แผนป้องปราม โดยจะมีการเพิ่มจุดตรวจบูรณาการ 24 ชั่วโมง และเดิมจะตั้งจุดตรวจแค่เส้นทางหลัก ปีนี้จะสนธิกำลังร่วมกับตำรวจหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ตั้งจุดตรวจในเส้นทางที่เข้าสู่ชุมชนให้ครบทุกจุด เพื่อจับผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และยังออกตระเวนตรวจสอบร้านค้าตามสองข้างทางอีก คาดน่าจะได้ผลพอสมควร

Advertisement Replay Ad
หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

SETA  2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

ญาติผู้ป่วยมะเร็ง ยัน ไม่ได้กินยาหมอแสง จนนมเน่า

ญาติผู้ป่วยมะเร็ง ยัน ไม่ได้กินยาหมอแสง จนนมเน่า

ชี้แจงแล้ว การบินไทยประกาศห้ามคนรอบเอวเกิน 56 นิ้ว ขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจ

ชี้แจงแล้ว การบินไทยประกาศห้ามคนรอบเอวเกิน 56 นิ้ว ขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจ

พ่อร่ำไห้ ลูกชายก้าวลงเรือพลาดตกน้ำดับ คนขับเผยไม่รู้จะช่วยอย่างไร

พ่อร่ำไห้ ลูกชายก้าวลงเรือพลาดตกน้ำดับ คนขับเผยไม่รู้จะช่วยอย่างไร

ทนายตั้ม ไม่สน พยานฝ่ายครูปรีชา ร้องเรียนสภาทนายความ ปมใส่เสื้อยืด

ทนายตั้ม ไม่สน พยานฝ่ายครูปรีชา ร้องเรียนสภาทนายความ ปมใส่เสื้อยืด

ครอบครัวอโหสิ คุณตาซาเล้งอาการปลอดภัยแล้ว แต่จำเหตุการณ์ไม่ได้

ครอบครัวอโหสิ คุณตาซาเล้งอาการปลอดภัยแล้ว แต่จำเหตุการณ์ไม่ได้

ชายวัยรุ่นกระโดดถีบคุณตาเก็บขยะ ปฏิเสธเล่นมือถือตอนขี่จยย.

ชายวัยรุ่นกระโดดถีบคุณตาเก็บขยะ ปฏิเสธเล่นมือถือตอนขี่จยย.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์