ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

เรามักได้ยินการเปรียบเทียบสถาบันการเงินว่าเป็นเหมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญ หรือเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้า แต่การเปรียบเทียบเป็นฟันเฟืองหรือเป็นเครื่องจักร ผมว่ามันฟังดูแห้งแล้ง ขาดชีวิตชีวาไปนิดนึง ดังนั้น ในวันนี้ผมจึงขออนุญาตให้ผู้อ่านคิดตามผมสักนิดว่า สถาบันการเงินเปรียบเหมือนยานพาหนะที่จะพาพวกเรา (ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ) เคลื่อนที่ไปจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และแน่นอนเมื่อเป็นยานพาหนะ (เช่น รถยนต์ หรือเครื่องบิน) ก็ต้องมีคนขับขี่ และเนื่องจากตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินเดินทางจากจังหวัดกระบี่กลับไปกรุงเทพฯ ผมจึงขอเปรียบเทียบสถาบันการเงินเป็นเครื่องบิน คณะผู้บริหารก็คือกัปตัน ส่วนคณะกรรมการคือ ผู้กำหนดทิศทาง หรือ navigator ที่จะบอกทิศทางให้กัปตันขับเครื่องบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยมีผู้โดยสารอย่างผมอาศัยมาด้วย

หากมีการกำกับดูแลระบบขนส่งทางอากาศเพื่อสามารถให้บริการรองรับความต้องการของผู้โดยสารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การดูแลความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องบินให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย (safety) และมีถังน้ำมันขนาดใหญ่เพียงพอ ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารแล้ว ก็ต้องมีกติกาสัญญาณจราจรทางอากาศ และการตรวจสภาพความแข็งแรงและความพร้อมของเครื่องบินอยู่อย่างสม่ำเสมอ และนอกเหนือจากนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากัปตันและ navigator ก็สำคัญอย่างมาก ดังนั้นอีกด้านหนึ่งของการกำกับดูแลที่ต้องทำควบคู่กันก็คือ วางกรอบเพื่อให้แน่ใจว่ากัปตันและ navigator นั้น มีความ เหมาะสมดี และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการวางกรอบธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

กรอบธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมายขณะนี้ ประกอบด้วย เสาหลัก 3 ด้าน คือ ประการแรก การมีกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน กล่าวคือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินปัจจุบันกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ซึ่งหลักการและเหตุผลก็คล้ายๆ กับกัปตันและ navigator ของเครื่องบินที่ผมคิดว่าการจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ คงต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีความสามารถและความเหมาะสมหรือไม่ เพราะต้องรับผิดชอบชีวิตและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน กฎหมายและผู้กำกับดูแลให้ความสำคัญอย่างมาก จึงได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารสถาบันการเงิน ตลอดจนกำหนดขบวนการและวิธีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานและมีความโปร่งใสมากที่สุด

ประการที่สองคือ การกำหนดอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ เพื่อเน้นให้เห็นถึงความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของกรรมการสถาบันการเงิน ในเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบเทียบ ก็ขอเรียนว่า หน้าที่ของกรรมการ คือ การเป็น navigator ไม่ใช่กัปตันขับเครื่องบิน และที่สำคัญคือการมีหน้าที่กำหนดทิศทางของเครื่องบิน และจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบการขับเครื่องบินของกัปตันไม่ให้หลงทิศ และสุ่มเสี่ยงเกินกว่าที่มอบหมายให้

ประการที่สามคือ การวางโครงสร้างและระบบการทำงาน เพื่อให้เอื้อต่อการถ่วงดุลและกระจายอำนาจที่เหมาะสม ในสถาบันการเงินจะต้องมีคณะกรรมการชุดใหญ่ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนที่เพียงพอ และต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นก็ยังควรมีคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและการกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรด้วย

โดยสรุปแล้ว การมีเครื่องบิน (สถาบันการเงิน) ที่สภาพดีพร้อม สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสาร การกำหนดกรอบด้านธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยมีความสำคัญควบคู่กับการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร (ผู้ฝากเงิน/ลูกค้า) ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในเรื่องนี้แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อตัวกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยตรง แต่ผมเชื่อว่าท่านเหล่านั้นคงเข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดี ดังเช่นที่เป็นมาโดยตลอด

ช่วงนี้ใกล้เทศกาลที่มีวันหยุดเยอะ ก็ขอเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย แต่อย่าลืมนะครับ ถ้าจะขับรถก็ขอให้ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ของผู้ขับขี่รถที่ดีด้วยนะครับ

ขอให้มีความสุขและสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ครับ

Advertisement Replay Ad
สลด สาวบราซิลถูกฝังทั้งเป็น 11 วัน หลังหมดสติ ทุกคนเข้าใจว่าเสียชีวิต

สลด สาวบราซิลถูกฝังทั้งเป็น 11 วัน หลังหมดสติ ทุกคนเข้าใจว่าเสียชีวิต

กิก ดนัย ใกล้ลั่นระฆังวิวาห์ ควงแฟนสาวนอกวงการดูชุดแต่งงาน

กิก ดนัย ใกล้ลั่นระฆังวิวาห์ ควงแฟนสาวนอกวงการดูชุดแต่งงาน

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

จอมขวัญ ผู้ประกาศข่าวคนดัง ควงหนุ่มนักวิชาการเข้าพิธีวิวาห์แล้ว

จอมขวัญ ผู้ประกาศข่าวคนดัง ควงหนุ่มนักวิชาการเข้าพิธีวิวาห์แล้ว

ยอดตายเพิ่มเป็น 14 ราย เฮลิคอปเตอร์สำรวจแผ่นดินไหวเม็กซิโก ตกใส่ประชาชน

ยอดตายเพิ่มเป็น 14 ราย เฮลิคอปเตอร์สำรวจแผ่นดินไหวเม็กซิโก ตกใส่ประชาชน

รถตู้ 4 พ่อแม่ลูก เสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เสียชีวิต 3 ศพ

รถตู้ 4 พ่อแม่ลูก เสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เสียชีวิต 3 ศพ

สายฟ้า พายุ อายุ 5 เดือนเริ่มกินข้าวแล้ว คนคอมเม้นต์ช่วยเลี้ยงเพียบ

สายฟ้า พายุ อายุ 5 เดือนเริ่มกินข้าวแล้ว คนคอมเม้นต์ช่วยเลี้ยงเพียบ

ทีมงานเตือนระวัง "ศรีริต้า" ไม่สนจับงูพาดคอ โพสท่าถ่ายรูปอย่างชิลล์

ทีมงานเตือนระวัง "ศรีริต้า" ไม่สนจับงูพาดคอ โพสท่าถ่ายรูปอย่างชิลล์

กองปราบบุกงานแต่ง รวบหนุ่มอ้างตัวเป็น ร.ต.ต. ลวงสาววิวาห์

กองปราบบุกงานแต่ง รวบหนุ่มอ้างตัวเป็น ร.ต.ต. ลวงสาววิวาห์

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

เครื่องบินอิหร่านตก ผู้โดยสาร-ลูกเรือ 66 ชีวิต ดับยกลำ

เครื่องบินอิหร่านตก ผู้โดยสาร-ลูกเรือ 66 ชีวิต ดับยกลำ

ลูกเมียตกใจ "น้ำ รพีภัทร" ถูกงูกัดในฟาร์ม ส่งเข้าห้องฉุกเฉินด่วน

ลูกเมียตกใจ "น้ำ รพีภัทร" ถูกงูกัดในฟาร์ม ส่งเข้าห้องฉุกเฉินด่วน

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ชาวบ้านแตกตื่น จับหมาดำแขวนคอตัดหัวต้มกิน ในแคมป์คนงานเขมร

ชาวบ้านแตกตื่น จับหมาดำแขวนคอตัดหัวต้มกิน ในแคมป์คนงานเขมร

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

คำสารภาพ หนุ่มฆ่าปาดคอยายวัย 64 ปี แค้นขัดขวางการคืนดีภรรยา

คำสารภาพ หนุ่มฆ่าปาดคอยายวัย 64 ปี แค้นขัดขวางการคืนดีภรรยา

อุ้ม สิริยากร อวดภาพล่าสุด น้องเมตตา เป็นสาวแล้วลูกแม่

อุ้ม สิริยากร อวดภาพล่าสุด น้องเมตตา เป็นสาวแล้วลูกแม่

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

แยม นางเอกละครจักรๆ วงศ์ๆ ได้ซองอั่งเปาจากสามี ให้เผื่อลูกในท้อง

แยม นางเอกละครจักรๆ วงศ์ๆ ได้ซองอั่งเปาจากสามี ให้เผื่อลูกในท้อง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์