369 ร.ร.ดังทั่วประเทศพร้อมรับน.ร.พลาดสอบ-จับสลาก โรงเรียนยอดฮิตตจว.ขยายห้องเรียนเพิ่ม

369 ร.ร.ดังทั่วประเทศพร้อมรับน.ร.พลาดสอบ-จับสลาก โรงเรียนยอดฮิตตจว.ขยายห้องเรียนเพิ่ม

รองเลขาฯ กพฐ.เผยมี 369 ร.ร.ดังทั่วปท.พร้อมรับนักเรียนพลาดสอบและจับสลาก เฉลี่ยแห่งละ 50 -160 คน ขณะที่สพท.กทม.เขต 2 ขอเพิ่มสูงสุดเป็น 55 คน/ห้อง ไฟเขียวร.ร.ยอดนิยมในต่างจังหวัดขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 1-2 ห้อง/โรง สพฐ.เตรียมเปิดรับ น.ร.รอบสองและรอบสาม นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน ถึงการเปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2552 ว่า ขณะนี้ สพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เตรียมมาตรการรองรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนแล้ว โดยวันที่ 5-6 เมษายน จะเปิดให้นักเรียนรอบ 2 ซึ่งพลาดจากการสอบ และการจับสลาก ให้ยื่นความจำนงการจัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนใกล้บ้าน หรือ สพท. โดยจะประกาศผลการจัดสรรที่เรียนในวันที่ 9 เมษายน และรายงานตัวในวันที่ 10 เมษายน และจะเปิดโอกาสให้แจ้งความจำนงในการจัดหาที่เรียนอีกครั้งในรอบ 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม

การจัดหาที่เรียนรอบ 2 นั้น จะยึดนโยบายให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้านในโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งยังมีโรงเรียนรองรับได้อีกมาก หากผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องไม่ยึดติดกับชื่อเสียงของโรงเรียน

นายสมเกียรติกล่าวว่า จากการสอบถามไปยัง สพท.ทั่วประเทศ พบว่า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 369 แห่ง จะขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องเป็น 41 - 50 คน ยกเว้น สพท.กรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต 2 ที่ขยายสูงสุด 55 คนต่อห้อง ซึ่งทำให้โรงเรียนรับนักเรียนเพิ่มได้อีกเฉลี่ยแห่งละ 50-160 คน โดยในส่วนของ สพท.กทม.เขต 1 มีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ประมาณ 600 คน ทางเขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกันที่สามารถรองรับได้อีก และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 41-50 คนต่อห้อง จำนวน 18 โรง ได้แก่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.โยธินบูรณะ ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.สายปัญญา ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบมราชินูปถัมภ์ ร.ร.วัดสุทธิวราราม ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ร.ร.สันติราษฏร์วิทยาลัย ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ร.ร.ปทุมคงคา ร.ร.สายน้ำผึ้ง ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย และ ร.ร.ราชวินิตมัธยม

นายสมเกียรติกล่าวว่า สำหรับ สพท.กเขต 2 มีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนประมาณ 5,000 คน ทางเขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกันที่รองรับได้อีก และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 50-55 คนต่อห้อง จำนวน 30 โรง ได้แก่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร.ร.เทพลีลา ร.ร.ศรีพฤฒา ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ร.ร.นวมินทราชูทิศ กทม. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ร.ร.บางกะปิ ร.ร.พรตพิทยพยัต ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ร.ร.ราชดำริ ร.ร.ราชวินิตบางเขน ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.สตรีวิทยา 2 ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.สารวิทยา ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และ ร.ร.หอวัง

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขณะที่ สพท.กทม.เขต 3 มีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนประมาณ 800 คน ทางเขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกันที่รองรับได้อีก และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 41-50 คนต่อห้อง จำนวน 21 โรง ได้แก่ ร.ร.ทวีธาภิเศก ร.ร.โพธิสารพิทยากร ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ร.ร.วัดนวลนรดิศ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร.ร.วัดอินทาราม ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ร.ร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ร.ร.วัดพุทธบูชา ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ร.ร.ปัญญาวรคุณ ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน และ ร.ร.มหรรณพาราม

การเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนั้น ต้องอธิบายให้สังคมทราบว่าจำนวนเด็กที่จะเพิ่มนั้นมีที่มาอย่างไร เพราะจุดนี้จะเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยหลักแล้ว นักเรียนที่เข้ามาเพิ่มในส่วนนี้ จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา โดยอาจให้เด็กที่ได้คะแนนลำดับถัดไปจากคนสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือก และมาเรียงลำดับ หรืออาจจะเลือกเด็กที่อยู่ติดโรรียน หรือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เช่น ผู้ปกครองเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

นายสมเกียรติกล่าวว่า สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกจากจะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่ายแล้ว โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องเป็น 41-50 คน และหากมีความจำเป็นจริงๆ สพฐ.ยังเปิดโอกาสให้เพิ่มจำนวนห้องเรียนอีก 1-2 ห้องได้ แต่ต้องมีจำนวนครูที่เพียงพอ เพราะที่ผ่านมามีโรงเรียนประจำจังหวัดหลายแห่งที่รับนักเรียนจำนวนมาก จะพบว่ามีนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น บางแห่งมีถึง 148 คน ที่ติดศูนย์ และติด ร ดังนั้น หากครูไม่พอแต่โรงเรียนดังยังคงเพิ่มจำนวนนักเรียน และขยายห้องเรียนอีก การจัดการศึกษาจะไม่มีคุณภาพ และไม่สามารถยกมาตรฐานให้สูงขึ้นได้

ขณะนี้มีผู้ปกครองร้องเรียนเข้ามาว่า ลูกหลานสอบเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในสัดส่วนของเขตพื้นที่บริการ โดยทำคะแนนได้สูงกว่าเด็กที่สอบในบัญชีนอกเขตพื้นที่บริการ แต่กลับไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งมีถึง 23 คน จากการสอบถามทางโรงเรียน ได้รับคำชี้แจงว่า การสอบคัดเลือกของโรงเรียนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือบัญชีเด็กในเขตพื้นที่บริการ และบัญชีเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ซึ่งเด็กในเขตพื้นที่บริการสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าคนที่ทำคะแนนลำดับสุดท้ายของบัญชีนอกเขตพื้นที่บริการ แต่การรับในแต่ละบัญชีจะเป็นไปตามจำนวนที่ทางโรงเรียนได้ประกาศไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ ซึ่งอาจจะต้องทบทวนใหม่ โดยขยายจำนวนรับเด็กในเขตพื้นที่บริการ ที่สามารถทำคะแนนได้สูงกว่าลำดับสุดท้ายของเด็กนอกเขตพื้นที่บริการให้เข้าเรียน นายสมเกียรติกล่าว

Advertisement Replay Ad
คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์