ปรับเงินเดือน 6 รัฐวิฯ

ปรับเงินเดือน 6 รัฐวิฯ

สาวแห่ช็อปเช็คช่วยชาติเดินห้างซื้อเครื่องสำอาง

แฉพฤติกรรมผู้บริโภคที่นำเช็คช่วยชาติไปจับจ่ายใช้สอบในห้างดัง ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ผอ.อาวุโส เดอะมอลล์กรุ๊ป เผย มีลูกค้าผู้หญิงถึงร้อยละ 70 ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าความงาม ทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ด้านผู้บริหารเครือเซ็นทรัล ชี้ สัดส่วนลูกค้าชายหญิงใกล้เคียงกัน แต่สินค้าขายดีสุดอันดับแรก เป็นเครื่องสำอาง ส่วนห้างท็อปส์ เผย 4 สินค้าท็อปฮิตในกลุ่มอุปโภคบริโภค น้ำอัดลม-อาหารพร้อมกิน-เครื่องปรุง-ของสด ขณะที่นโยบายต้นกล้าอาชีพเริ่มกร่อย กอร์ปศักดิ์ สั่งยุบรวมหลักสูตรซ้ำซ้อน พนง.รัฐวิสาหกิจ เกรดเอ 6 แห่ง เฮ ครส.สวนกระแสเศรษฐกิจ อนุมัติเพิ่มเงินเดือน-สวัสดิการเพียบ แบงก์ออมสินเงินเดือนขึ้นร้อยละ 12.5 ขณะที่ กฟผ.-กทพ.-กปน.-กคช.-การท่าเรือฯ ได้เพิ่มค่าห้อง-อาหารโรงพยาบาล ส่วน พนง.รสก. ทำงานครบ 15 ปี ได้เพิ่มค่าทำงานดีเป็น 300 วัน ไพฑูรย์ เตรียมชงเข้า ครม.อนุมัติ

ความคืบหน้ากรณีนโยบาย เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายชำนาญ เมธปรีชากุล ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงลูกค้าที่นำเช็คช่วยชาติมา ซื้อของในห้างฯ ว่า ที่ผ่านมามีลูกค้าสตรีนำเช็คช่วยชาติ มาจับจ่ายซื้ อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และในเครือคิดเป็นร้อยละ 70 ในจำนวนนี้มีลูกค้าสตรีที่เลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงาม อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ด้าน น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทในเครือเซ็นทรัล อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ เปิดรับเช็คช่วยชาติ มาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถึงวันที่ 2 พ.ค.นี้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท โดยสัดส่วนลูกค้าผู้หญิง กับผู้ชายค่อนข้างใกล้เคียงกัน ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 60 ผู้ชายร้อยละ 40 ประเภทสินค้า 3 อันดับแรกที่กลุ่มผู้รับเช็คช่วยชาติเลือกซื้อมากที่สุด คือ 1.เครื่องสำอาง 2.เสื้อผ้าวัยรุ่น โดยเฉพาะแผนกยีน รองเท้า กระเป๋า ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ฉูดฉาดนัก เป็นรุ่นที่ใส่ได้นาน และ 3.สินค้าเด็ก มีตัวเลขรวมเช็คช่วยชาติจากห้างสรรพสินค้าทั้งสองแห่งประมาณ 5,000 ฉบับ

นายโยธิน ธรรมจำรัส ผู้บริหารท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต กล่าวว่า ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ลูกค้านำเช็คช่วยชาติมาซื้อในท็อปส์ฯ สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 1.กลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมขนาดลิตร 2.กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จรูป ทั้งในรูปพร้อมรับประทาน แช่แข็ง และอาหารพร้อมปรุง 3.กลุ่มเครื่องปรุง อาทิ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช และซอสปรุงรส และ 4.อาหารสด โดยเฉพาะเนื้อหมู เป็นต้น

ด้านนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-2 เม.ย. มีผู้ประกันตนที่มาขอรับเช็คช่วยชาติแล้วมากกว่า 4 ล้านคน เป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สปส.จะหยุดให้บริการจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 10-14 เม.ย.และจะเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 15 เม.ย.และหลังจากวันที่ 15 เม.ย. สปส.จะให้บริการในวัน และเวลาราชการเท่านั้น

ส่วนนโยบาย ต้นกล้าอาชีพ ช่วยเหลือคนตกงาน นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาในการดำเนินการโครงการต้นกล้าอาชีพแล้ว เพื่อให้โครงการนี้เดินหน้าได้ต่อเนื่อง แม้จะล่าช้าไปบ้าง 1-2 สัปดาห์ แต่ยืนยันว่าไม่ล้มเหลวแน่นอน ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มทักษะและฟื้นฟูให้แรงงานมีงานทำ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมากกว่า 900 หลักสูตรนั้นมากเกินไป ตนสั่งการให้ยุบรวมโดยนำหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ชั้นเรียนมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนหลักสูตรใดที่ไม่เป็นที่สนใจก็ยกเลิกไป ทำให้การเปิดอบรมบางหลักสูตรต้องล่าช้าออกไปเป็นวันที่ 5, 7 และ 10 เม.ย. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความสั้นแจ้งไปยังผู้ฝึกอบรมให้ชัดเจนอีกครั้ง

ที่กระทรวงแรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรม การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) กล่าวภายหลังการประชุมครส.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ได้รับเงินเดือน และสวัสดิการเพิ่มขึ้นจากเดิม ตามที่มีการเสนอมา ประกอบด้วย 1.ธนาคารออมสิน ปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ของเงินเดือน เพราะขณะนี้เงินเดือนของพนักงานต่ำกว่าพนักงานในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 2.พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปได้รับการเปลี่ยนวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จากขั้นวิ่งเป็นแบบร้อยละ 3.พนัก งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับสวัสดิการค่าห้อง และค่าอาหารในกรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน เฉพาะพนักงานที่เข้างานก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2548 รวมถึงบิดา-มารดา จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อวัน

นายไพฑูรย์ กล่าวต่อว่า 4.พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึงพนักงานบำนาญ ได้รับการปรับสวัสดิการค่าห้อง และค่าอาหารจากวันละ 800 บาท เป็น 1,200 บาทต่อวัน 5.พนักงานการประปานครหลวง (กปน.) และ 6.การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปรับสวัสดิการค่าห้องและค่าอาหารเป็นวันละ 1,200 บาท เช่นกัน นอกจากนี้ที่ประชุม ยังเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนความดีความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำงานครบ 15 ปี จากเดิมที่ให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 240 วัน เพิ่มเป็น 300 วัน โดยจะเสนอความเห็นให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติอีกครั้ง.

Advertisement Replay Ad
พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

2 ลูกเรือเมียนมาดับสังเวยเมนูพิสดาร "ไข่ปลาปักเป้าทอด"

2 ลูกเรือเมียนมาดับสังเวยเมนูพิสดาร "ไข่ปลาปักเป้าทอด"

พรีเวดดิ้งอลังการ "เตย กัญญกร" นางร้ายช่อง 7 ก่อนวิวาห์พรุ่งนี้

พรีเวดดิ้งอลังการ "เตย กัญญกร" นางร้ายช่อง 7 ก่อนวิวาห์พรุ่งนี้

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

วิว ยิ่งโตยิ่งไม่อยากพูดเยอะ ขอโฟกัสที่งานมากกว่าความรัก

วิว ยิ่งโตยิ่งไม่อยากพูดเยอะ ขอโฟกัสที่งานมากกว่าความรัก

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

นัททิว มั่นใจไม่ใช่ ซุปตาร์ลืมตัว จากโพสต์ อิน บูโดกัน

นัททิว มั่นใจไม่ใช่ ซุปตาร์ลืมตัว จากโพสต์ อิน บูโดกัน

จากก้นบึ้งหัวใจ ปู ไปรยา ขอสักครั้ง ให้คนชื่นชอบการแสดง

จากก้นบึ้งหัวใจ ปู ไปรยา ขอสักครั้ง ให้คนชื่นชอบการแสดง

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

ความฝันแต่เด็ก เพลง ชนม์ทิดา เรียนขับเครื่องบินเป็นงานอดิเรก

ความฝันแต่เด็ก เพลง ชนม์ทิดา เรียนขับเครื่องบินเป็นงานอดิเรก

ครูสาวกลับบ้านแล้ว หลังทอมแอบลักพาตัว ไม่ให้เข้าพิธีแต่งงาน

ครูสาวกลับบ้านแล้ว หลังทอมแอบลักพาตัว ไม่ให้เข้าพิธีแต่งงาน

ยุคเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยน พ่อแม่จีนในเมืองใหญ่ไม่คาดหวังให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่

ยุคเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยน พ่อแม่จีนในเมืองใหญ่ไม่คาดหวังให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่

วิญญาณ เอ็กซ์ จักรกฤษณ์ ตามพยานให้ปากคำ ด้าน กรรชัย เผยมีข้อความแจ้งเตือนเหมือนกัน

วิญญาณ เอ็กซ์ จักรกฤษณ์ ตามพยานให้ปากคำ ด้าน กรรชัย เผยมีข้อความแจ้งเตือนเหมือนกัน

แจ็ค แฟนฉัน ยังครองสถิติ อุ้มหลานเมื่อใด...เด็กร้องจ๊าก!

แจ็ค แฟนฉัน ยังครองสถิติ อุ้มหลานเมื่อใด...เด็กร้องจ๊าก!

ชายจีนนอนคุก หลังโพสต์ภาพซากสัตว์ป่า เตรียมทำอาหารวันตรุษจีน

ชายจีนนอนคุก หลังโพสต์ภาพซากสัตว์ป่า เตรียมทำอาหารวันตรุษจีน

ทหารเข้าตรวจสอบ "ซากจระเข้" พบในทุ่งสามร้อยยอด

ทหารเข้าตรวจสอบ "ซากจระเข้" พบในทุ่งสามร้อยยอด

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

น้องสกาย ฉลองวันเกิดอายุ 3 ขวบ แม้ยังต้องรักษาโรคมะเร็ง

น้องสกาย ฉลองวันเกิดอายุ 3 ขวบ แม้ยังต้องรักษาโรคมะเร็ง

วิวาห์ล่ม ครูสาวหายตัวก่อนแต่งงาน 3 วัน ญาติเชื่อถูกทอมลักพาตัว

วิวาห์ล่ม ครูสาวหายตัวก่อนแต่งงาน 3 วัน ญาติเชื่อถูกทอมลักพาตัว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์