โหรวารินทร์ชี้ พ้นเดือนนี้บ้านเมืองจะดีขึ้น

โหรวารินทร์ชี้ พ้นเดือนนี้บ้านเมืองจะดีขึ้น

โหรวารินทร์ชี้ พ้นเดือนนี้บ้านเมืองจะดีขึ้น

โหรวารินทร์ทำนายบ้านเมืองจะไม่มีเหตุรุนแรงและพ้นสิ้นเดือนนี้จะดีขึ้น พร้อมวอนทุกคนหันหน้าคุยกันยุติขัดแย้ง สุจิตชี้ ทุกฝ่ายต้องปรองดอง ระบุทักษิณหลบหนีโทษ หมดสิทธิขอนิรโทษกรรม

นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าสำนักสุขิโต โหรชื่อดังของเชียงใหม่ หรือ โหร คมช. จัดพิธีทำบุญประจำปี ซึ่งมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ รวมทั้งนายทหาร ตำรวจ และนักธุรกิจหลายสาขาเข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมกันนี้นายวารินทร์ ยังเปิดตัวหนังสือไขรหัสบุญเปลี่ยนรหัสกรรม เพื่อนำรายได้จัดสร้างพุทธมณฑลล้านนา ซึ่งใช้งบประมาณเกือบ 200 ล้านบาท

นายวารินทร์ ยังพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่า ช่วงนี้อาจวุ่นวายบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นสูญเสียเลือดเนื้อ หรือเกิดการปฎิวัติ หากพ้นเดือนนี้แล้วสถานการณ์จะดีขึ้น ส่วนโอกาสที่ พ.ต.ท. อดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางกลับไทยปีนี้ ยังไม่ได้ตรวจสอบดู แต่ขอให้คนไทยทุกกลุ่มหันหน้าเข้าหากันไม่ว่าเป็นสีใดก็เป็นคนไทย ที่ยังยึดถือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นหลัก

สุจิต ชี้ทางออกจากวิกฤตการเมืองไทย ทุกฝ่ายต้องปรองดอง

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต นายสุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ปาฐกถาในหัวข้อ ปัญหาและแนวทางของการเมืองไทยภายหลังวิกฤต ว่า การที่มีปัญหาวิกฤตแสดงว่าการเมืองมีปัญหาจำเป็นต้องแก้ไข และไม่ว่าจะพัฒนา ปรับปรุง หรือปฏิรูปอย่างไรจะต้องอยู่ในกรอบของการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์เป็นประมุข

เช่นเดียวกับ อังกฤษ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย หรือประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปกครองในระบอบนี้มีคุณค่าและคู่ขนานไปกับประชาธิปไตย ได้ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการเมืองจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและความตะ หนักในความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนไทย รวมถึงการสร้างการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง แม้จะมีม็อบหลายสีก็ยังบ่งบอกไม่ได้ว่าคนไทยมีความเข้มแข็งทางการเมือง

นายสุจิต กล่าวอีกว่า โลกาภิวัตน์ มีผลต่อการทะลักเข้ามาของแนวความคิดและค่านิยมเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ มีฐานมาจากประชาธิปไตยตะวันตก ซึ่งแต่ละประเทศให้ความสำคัญและตีความสิทธิเสรีภาพต่างกัน ประเทศตะวันตกยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวาง แต่ในสังคมตะวันตกรวมถึงประเทศไทย ตีความสิทธิเสรีภาพเป็นการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ รัฐมีอำนาจกว้างขวางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสงบเรียบร้อยมีความจำเป็น ในประเทศไทยมีการยอมรับสิทธิเสรีภาพมากขึ้นจนมีข้อกังวลถึงการใช้สิทธิ เสรีภาพเกินเลย

นอกจากนั้นการหลั่งไหลของข้อมูลอย่างเสรี ทำให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มของตน ตีความบิดเบือนข้อมูล มีการตัดต่อ ตอกย้ำอย่างต่อเนื่องปลุกระดมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โฟนอิน หรือวิดีโอลิงค์ เพื่อให้มวลชนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวตามแกนนำเป็นสิ่งที่ทำได้ตามหลักสิทธิ เสรีภาพ รัฐบาลจำเป็นเสริมสร้างให้ประชาชนมีทักษะในการวิเคราะห์ว่าข่าวสารใดเป็น เรื่องจริง และข่าวสารใดเป็นเท็จ และพัฒนาให้ประชาชนเป็นตัวของตัวเองในด้านความคิด หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยสอดคล้องกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ซึ่งเป็นเรื่องยาก ทำไม่ได้เพียงแค่แก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลต้องสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่เพียงการลงคะแนนเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมในชุมนและท้องถิ่น เพื่อไม่ให้ถูกครอบงำโดยผู้นำชุมชน อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่สังคมไทยมีความขัดแย้งรุนแรงจำเป็นต้องแก้ไข สมานฉันท์เป็นของดี แต่ต้องตั้งอยู่บนรากฐานความถูกต้องไม่ใช่สร้างความปรองดองบนความไม่ถูกต้อง

"สิ่งที่คนไทยต้องการคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีสิทธิเสรีภาพ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพต้องเป็นเรื่องของความเป็นพลเมือง ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของผู้นำ และไม่ใช่เงินไม่มากาไม่เป็น แม้ว่าการปฏิรูปจะทำได้ยากเพราะต้องมีการออมชอมจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เป็นกลาง ฝ่ายที่ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และฝ่ายที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อก้าวให้พ้นวิกฤต" นายสุจิต กล่าว

ระบุ ทักษิณ หลบหนีโทษ หมดสิทธิขอนิรโทษกรรม

นายสุจิต ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เสนอให้นิรโทษกรรมแก่อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 111 คน ว่า คนที่ถูกต้องโทษแล้วหลบหนีจะขอนิรโทษกรรมได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ อีกทั้งการนิรโทษกรรมจะทำย้อนหลังไม่ได้ ถ้าทำก็แสดงว่ากระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามสำหรับทางออกจากปัญหาวิกฤตทางการเมืองในสังคมนั้น ทุกคนต้องยอมรับความจริง และต้องปรองดองกันบนพื้นฐานของความถูกต้อง โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าในวันที่ 8 เม.ย.นี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ส่วนกรณีที่กลุ่มเสื้อแดงประท้วงต่อต้านระบอบอำมาตยาธิปไตย โดยมองว่าการเมืองไทยถูกผูกขาดด้วยขุนนางและชนชั้นสูงนั้น เป็นความเข้าใจผิดและใช้คำผิดมาตลอด เพราะสังคมไทยไม่มีขุนนางมานานมากแล้ว ทั้งนี้คำว่า ระบอบอำมาตยาธิปไตย แปลมาจากภาษาอังกฤษ โดยนักวิชาการต่างชาติมองการเมืองไทยว่าปกครองโดยข้าราชการ ข้าราชการเป็นใหญ่ แต่ถ้าจะแปลว่าระบอบข้าราชการจะไม่หวือหวา จึงใช้คำว่าอำมาตยาธิปไตย

ด้านนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปการเมืองที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ว่า เป็นความพยายามที่รัฐบาลต้องการจะให้ได้ข้อยุติ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และเป็นการพยายามหาลู่ทางให้เปลี่ยนแปลงระบบให้ลงตัว แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ฝ่ายค้าน กลุ่มเสื้อแดง และเสื้อเหลือง แต่วันนี้กลุ่มเสื้อแดงไม่เอา แนวทางการเจรจาจึงเป็นไปได้ยาก ส่วนที่มีแนวคิดว่าจะนำทุกฝ่ายมานั่งคุยกัน ในกรณีที่กลุ่มเสื้อแดงจะเอารัฐธรรมนูญ40 กลับมาใช้นั้น ถือว่าเป็นข้อเรียกร้องหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะทั้งรัฐธรรมนูญ40 และ 50 ก็มีข้อเสียด้วยกัน ควรเอาทั้ง 2 ฉบับมาร่วมกัน โดยในวันที่ 7 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เพื่อพิจารณากรณีที่ฝ่ายค้านและกลุ่มนปช. แสดงท่าทีจะไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระฯด้วยว่าจะเอาอย่างไร

"ถึงแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายจะปฏิเสธ แต่การปฏิรูปการเมืองก็ยังเดินต่อไปได้ โดยอาจจะทบทวนเอาตัวแทนจากทุกฝ่ายออกไป โดยเอานักวิชาการเข้ามาแทน โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการแก้ไข แต่ต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปการเมือง ไม่ใช่การยุติปัญหาการเมือง เสื้อแดงไม่ได้เรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองอย่างเดียว แต่มีเรื่องอยากให้นิรโทษกรรมอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยทั้ง 111 คนด้วย ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาการเมืองได้ ทั้งเสื้อแดง เสื้อเหลือง จะต้องลดราวาศอก มาอยู่บนจุดกึ่งกลาง" นายสมคิด กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หยุดเคลื่อนไหว จะมีผลมากน้อยแค่ไหน นายสมคิดกล่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ มีผลประโยชน์เยอะ เพราะการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ทำให้ประเทศมีปัญหา ซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันว่าหากพ.ต.ท.ทักษิณ จะหยุดเคลื่อนไหว ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะดีขึ้น โดยปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไป ถ้าพ.ต.ท.ทักษิณไม่หยุด การเมืองก็ยังไม่ถึงทางตัน แต่ต้องใช้เวลา เมื่อถามว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ระบุว่าเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะเจรจาแล้ว นายสมคิด กล่าวว่า ต้องใช้ความพยายามเชื่อว่าวันที่ 8-10 เม.ย.นี้ การเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง จะยังไม่แตกหักและไม่น่าจะรุนแรง

 

 

Advertisement Replay Ad
อันดับคอร์รัปชั่นไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชั่นไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์