ข้าราชการตามความคาดหวังของประชาชน

ข้าราชการตามความคาดหวังของประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานควบคู่ไปกับการตั้งแผ่นดินไทย ในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายภาระหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่ผู้ใกล้ชิดที่สำคัญคือ ข้าราชการ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ ข้าราชการแต่เดิมจึงหมายถึง ผู้ใกล้ชิดและผู้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยได้กล่าวถึง อำมาตย์ และ มนตรี ไว้ แสดงว่าจะต้องมีข้าราชการหรือที่แต่เดิมเรียกว่า ขุนนาง อยู่ในราชสำนักของพระมหากษัตริย์แล้ว ในสังคมสมัยอยุธยา ราชการแผ่นดิน ได้เข้ามาควบคุมชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชนอย่างมาก ความทุกข์ความสุขตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชน ขึ้นอยู่กับราชการหรือข้าราชการเป็นสำคัญ คือ ประชาชนจะมีสุขได้ก็ต่อเมื่อทางราชการเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล จะมีทุกข์ก็โดยราชการนั้นเองได้ก่อให้ และจะต้องพลัดพรากจากกันก็ต่อเมื่อทางราชการเข้ามากะเกณฑ์เอาตัวไปเป็น กำลังของทางราชการ ข้าราชการไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายมีอำนาจกว้างขวางมากครอบคลุมสังคมและประชาชนในสังคม ข้าราชการนิยมยกย่องและนำแนวคิดของกษัตริย์ที่ทรงใช้ทศพิธราชธรรมในการบริหารประเทศมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ถึงแม้ว่าอาชีพรับราชการจะได้รับการนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางสืบต่อกันมา ในเวลาเดียวกัน ก็มีข้าราชการบางส่วนประพฤติมิชอบ ใช้อำนาจหน้าที่ทางราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หลักคุณธรรมที่เคยยึดปฏิบัติกันมาก็เสื่อมโทรม ปัจจุบัน ประเทศไทยมีข้าราชการพลเรือนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 400,000 คน ครู 600,000 คน ตำรวจ 220,000 คน และอื่นๆ (ที่ไม่รวมทหาร) เช่น ข้าราชการกทม. พนักงานราชการ เป็นต้น ใช้งบประมาณไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากจะถามว่าการทำงานของข้าราชการได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ ก็อาจดูได้จากผลสำรวจความคิดเห็น (poll) ซึ่งทำครั้งใด ก็ได้ภาพติดลบ หรืออย่างดีก็เสมอตัว เพราะประชาชนให้คะแนนจากสิ่งที่ตนสัมผัส ประสิทธิภาพที่ประชาชนต้องการคือ ความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ ดูแลประชาชนโดยเสมอภาค ให้บริการแล้วไม่สร้างปัญหาติดตามมา ในความเห็นของนายสีมา สีมานันท์ อดีตเลขาธิการ ก.พ. เห็นว่าข้าราชการยุคใหม่จะทำงานให้ประชาชนพอใจได้ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1.มีความรู้ความสามารถ ที่จะทำงานให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ (competency) ข้าราชการต้องมีความสามารถตามที่หน่วยงานต้องการ มีความรู้ในระบบราชการ มีสมรรถนะเฉพาะเรื่องของตน มีความเป็นผู้นำ เหล่านี้เป็นหัวใจที่จะทำให้ข้าราชการแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถไปดูแลให้ภาคเอกชนแข่งขันได้ อดีตเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า อาจเรียกมิติทั้งสามประการว่า ยุทธศาสตร์คนเก่ง คนดี มีความมุ่งมั่น เป็นยุทธศาสตร์สร้างข้าราชการที่ดีตามความคาดหวังของประชาชน อดีตเลขาธิการ ก.พ.ยังฝากข้อคิดไว้ด้วยว่า 1. การเป็นข้าราชการนั้นมีความเสี่ยง เพราะประชาชนคาดหวังสูง ต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ขณะที่องค์กรตรวจสอบก็มีมาก ความยากคือให้ทำงานอย่างอิสระ แต่ก็ตรวจสอบได้ด้วย 2. ข้าราชการต้องหยิ่งในศักดิ์ศรี ต้องไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับกระเช้าอาจทำให้การตัดสินใจถูกโน้มน้าว ต้องหลีกเลี่ยง 3. ระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ซึ่งอาจเป็นประโยน์เชิงธุรกิจต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 4. เรื่องของการประกอบอาชีพเสริม ไม่ควรเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 5. ข้าราชการควรติดตามเทคโนโลยีให้ทัน พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ใช้นวัตกรรมใหม่ได้ หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะสามารถเป็นข้าราชการที่ดีตามความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแน่นอน

Advertisement Replay Ad
ผู้ปกครองเซนต์คาเบรียลร้อง "วิชาการดี แต่ไม่เน้นสารอาหาร"

ผู้ปกครองเซนต์คาเบรียลร้อง "วิชาการดี แต่ไม่เน้นสารอาหาร"

ผู้เชี่ยวชาญเตือน "เมียนมา" เสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง

ผู้เชี่ยวชาญเตือน "เมียนมา" เสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง

คดีทารก 4 ศพ สอบปากคำแพทย์หญิงไม่คืบหน้า อ้างเครียดขอพักผ่อน

คดีทารก 4 ศพ สอบปากคำแพทย์หญิงไม่คืบหน้า อ้างเครียดขอพักผ่อน

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

เวียร์ ใหม่ มาริโอ้ นำทีมคนดังแต่งสีสด ปาร์ตี้วันเกิดพี่โช ผจก.ดารา

เวียร์ ใหม่ มาริโอ้ นำทีมคนดังแต่งสีสด ปาร์ตี้วันเกิดพี่โช ผจก.ดารา

ฟังอีกมุม หญิงทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน ชาวเน็ตขอแจงแทน

ฟังอีกมุม หญิงทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน ชาวเน็ตขอแจงแทน

กระบะเสียหลักไถลตกใต้ทางด่วนรามอินทรา เจ็บ 2

กระบะเสียหลักไถลตกใต้ทางด่วนรามอินทรา เจ็บ 2

จากใจ เจ็ง ภรรยา พีท กับชีวิตคู่ 17 ปี ต่อสู้กับคำครหาว่าไม่คู่ควร

จากใจ เจ็ง ภรรยา พีท กับชีวิตคู่ 17 ปี ต่อสู้กับคำครหาว่าไม่คู่ควร

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

อี๊ด โปงลาง สุดงง ผลตรวจบอกแม่เป็นโรคไต แต่ข้ามวันกลับปกติดี

อี๊ด โปงลาง สุดงง ผลตรวจบอกแม่เป็นโรคไต แต่ข้ามวันกลับปกติดี

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

อึ้งยกลำ! สาวชูกกน.เปียกตากแอร์บนเครื่องบิน

อึ้งยกลำ! สาวชูกกน.เปียกตากแอร์บนเครื่องบิน

ณเดชน์ เป็นทุกอย่างให้แม่แก้วแล้ว ล่าสุด เป็นคนสวนที่หล่อมาก

ณเดชน์ เป็นทุกอย่างให้แม่แก้วแล้ว ล่าสุด เป็นคนสวนที่หล่อมาก

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

ถังแก๊สระเบิดกลางงานแต่งอินเดีย เสียชีวิตเพียบ

ถังแก๊สระเบิดกลางงานแต่งอินเดีย เสียชีวิตเพียบ

หญิง รฐา เซอร์ไพรส์วันเกิด "พี่ตุลย์" หน้าห้างดัง ฉลองอายุใกล้เข้าหลักสี่

หญิง รฐา เซอร์ไพรส์วันเกิด "พี่ตุลย์" หน้าห้างดัง ฉลองอายุใกล้เข้าหลักสี่

เปิดวงจรปิด หนุ่มกระโดดเข้าต่อยนัว เห็นภาพบาดตาแฟนอยู่กับกิ๊ก

เปิดวงจรปิด หนุ่มกระโดดเข้าต่อยนัว เห็นภาพบาดตาแฟนอยู่กับกิ๊ก

แฉอีก! “เปรมชัย” ล่าเสือดำหวังกินแค่ตัวเดียวอันเดียว

แฉอีก! “เปรมชัย” ล่าเสือดำหวังกินแค่ตัวเดียวอันเดียว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์