ข้าราชการตามความคาดหวังของประชาชน

ข้าราชการตามความคาดหวังของประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานควบคู่ไปกับการตั้งแผ่นดินไทย ในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายภาระหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่ผู้ใกล้ชิดที่สำคัญคือ ข้าราชการ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ ข้าราชการแต่เดิมจึงหมายถึง ผู้ใกล้ชิดและผู้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยได้กล่าวถึง อำมาตย์ และ มนตรี ไว้ แสดงว่าจะต้องมีข้าราชการหรือที่แต่เดิมเรียกว่า ขุนนาง อยู่ในราชสำนักของพระมหากษัตริย์แล้ว ในสังคมสมัยอยุธยา ราชการแผ่นดิน ได้เข้ามาควบคุมชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชนอย่างมาก ความทุกข์ความสุขตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชน ขึ้นอยู่กับราชการหรือข้าราชการเป็นสำคัญ คือ ประชาชนจะมีสุขได้ก็ต่อเมื่อทางราชการเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล จะมีทุกข์ก็โดยราชการนั้นเองได้ก่อให้ และจะต้องพลัดพรากจากกันก็ต่อเมื่อทางราชการเข้ามากะเกณฑ์เอาตัวไปเป็น กำลังของทางราชการ ข้าราชการไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายมีอำนาจกว้างขวางมากครอบคลุมสังคมและประชาชนในสังคม ข้าราชการนิยมยกย่องและนำแนวคิดของกษัตริย์ที่ทรงใช้ทศพิธราชธรรมในการบริหารประเทศมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ถึงแม้ว่าอาชีพรับราชการจะได้รับการนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางสืบต่อกันมา ในเวลาเดียวกัน ก็มีข้าราชการบางส่วนประพฤติมิชอบ ใช้อำนาจหน้าที่ทางราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หลักคุณธรรมที่เคยยึดปฏิบัติกันมาก็เสื่อมโทรม ปัจจุบัน ประเทศไทยมีข้าราชการพลเรือนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 400,000 คน ครู 600,000 คน ตำรวจ 220,000 คน และอื่นๆ (ที่ไม่รวมทหาร) เช่น ข้าราชการกทม. พนักงานราชการ เป็นต้น ใช้งบประมาณไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากจะถามว่าการทำงานของข้าราชการได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ ก็อาจดูได้จากผลสำรวจความคิดเห็น (poll) ซึ่งทำครั้งใด ก็ได้ภาพติดลบ หรืออย่างดีก็เสมอตัว เพราะประชาชนให้คะแนนจากสิ่งที่ตนสัมผัส ประสิทธิภาพที่ประชาชนต้องการคือ ความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ ดูแลประชาชนโดยเสมอภาค ให้บริการแล้วไม่สร้างปัญหาติดตามมา ในความเห็นของนายสีมา สีมานันท์ อดีตเลขาธิการ ก.พ. เห็นว่าข้าราชการยุคใหม่จะทำงานให้ประชาชนพอใจได้ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1.มีความรู้ความสามารถ ที่จะทำงานให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ (competency) ข้าราชการต้องมีความสามารถตามที่หน่วยงานต้องการ มีความรู้ในระบบราชการ มีสมรรถนะเฉพาะเรื่องของตน มีความเป็นผู้นำ เหล่านี้เป็นหัวใจที่จะทำให้ข้าราชการแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถไปดูแลให้ภาคเอกชนแข่งขันได้ อดีตเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า อาจเรียกมิติทั้งสามประการว่า ยุทธศาสตร์คนเก่ง คนดี มีความมุ่งมั่น เป็นยุทธศาสตร์สร้างข้าราชการที่ดีตามความคาดหวังของประชาชน อดีตเลขาธิการ ก.พ.ยังฝากข้อคิดไว้ด้วยว่า 1. การเป็นข้าราชการนั้นมีความเสี่ยง เพราะประชาชนคาดหวังสูง ต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ขณะที่องค์กรตรวจสอบก็มีมาก ความยากคือให้ทำงานอย่างอิสระ แต่ก็ตรวจสอบได้ด้วย 2. ข้าราชการต้องหยิ่งในศักดิ์ศรี ต้องไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับกระเช้าอาจทำให้การตัดสินใจถูกโน้มน้าว ต้องหลีกเลี่ยง 3. ระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ซึ่งอาจเป็นประโยน์เชิงธุรกิจต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 4. เรื่องของการประกอบอาชีพเสริม ไม่ควรเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 5. ข้าราชการควรติดตามเทคโนโลยีให้ทัน พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ใช้นวัตกรรมใหม่ได้ หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะสามารถเป็นข้าราชการที่ดีตามความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแน่นอน

Advertisement Replay Ad
รร.เตรียมทหารฯ เชิดชูเด็กเชื้อสายจีน สละชีพปกป้องเพื่อนเหตุกราดยิงฟลอริดา

รร.เตรียมทหารฯ เชิดชูเด็กเชื้อสายจีน สละชีพปกป้องเพื่อนเหตุกราดยิงฟลอริดา

หนุ่มตายสุดพิสดาร แก้ผ้านอนให้ไฟคลอกตายคาเชิงตะกอนป่าช้า

หนุ่มตายสุดพิสดาร แก้ผ้านอนให้ไฟคลอกตายคาเชิงตะกอนป่าช้า

คืนดาวจรัส ซุปตาร์เดินพรมแดงกาล่า พระร่วง เดอะมิวสิคัล

คืนดาวจรัส ซุปตาร์เดินพรมแดงกาล่า พระร่วง เดอะมิวสิคัล

เหมือนคนอินเลิฟ วาววา เขินหนัก แฮชแท็กฟินจิ้น ซันนี่

เหมือนคนอินเลิฟ วาววา เขินหนัก แฮชแท็กฟินจิ้น ซันนี่

เสี่ยตา ปัญญา จัดทำบุญวันเกิดลูกชาย อยู่พร้อมหน้าลูกหลานอบอุ่น

เสี่ยตา ปัญญา จัดทำบุญวันเกิดลูกชาย อยู่พร้อมหน้าลูกหลานอบอุ่น

ลูกหว้า เคลียร์ ร่วมวงดราม่า อิน บูโดกัน ฉะนักร้องดัง

ลูกหว้า เคลียร์ ร่วมวงดราม่า อิน บูโดกัน ฉะนักร้องดัง

ใบเฟิร์น หอบดอกไม้ช่อโต ให้กำลังใจ ท็อป จรณ

ใบเฟิร์น หอบดอกไม้ช่อโต ให้กำลังใจ ท็อป จรณ

ชาวเน็ตเอ็นดู หนูน้อยวัย 8 เดือน หน้าเบ้ร้องไห้บอกลาคุณแม่

ชาวเน็ตเอ็นดู หนูน้อยวัย 8 เดือน หน้าเบ้ร้องไห้บอกลาคุณแม่

สาวสุดเอือม แฟนเก่าตามราวี ตัดสายเบรก-ฉี่ใส่ถังน้ำมันเครื่อง

สาวสุดเอือม แฟนเก่าตามราวี ตัดสายเบรก-ฉี่ใส่ถังน้ำมันเครื่อง

แพทย์อินเดียประสบความสำเร็จ ผ่าก้อนเนื้อสมองใหญ่ที่สุดในโลกได้

แพทย์อินเดียประสบความสำเร็จ ผ่าก้อนเนื้อสมองใหญ่ที่สุดในโลกได้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

จนมุมเพราะจีพีเอส รวบแก๊งพระสงฆ์เก็บมือถือฝรั่งได้ แต่ไม่ส่งคืน

จนมุมเพราะจีพีเอส รวบแก๊งพระสงฆ์เก็บมือถือฝรั่งได้ แต่ไม่ส่งคืน

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

"แต้ว ณฐพร" เคลียร์ไม่ใช่การ์ดวิวาห์ รักมาราธอนแต่ไร้แพลนแต่งงาน

"แต้ว ณฐพร" เคลียร์ไม่ใช่การ์ดวิวาห์ รักมาราธอนแต่ไร้แพลนแต่งงาน

ช้างป่าเขาอ่างฤาไน วิ่งไล่กันกลางป่า รถกระบะเฉี่ยวชนเจ็บ

ช้างป่าเขาอ่างฤาไน วิ่งไล่กันกลางป่า รถกระบะเฉี่ยวชนเจ็บ

รถบรรทุก 22 ล้อ ตู้คอนเทนเนอร์บึ้มสนั่นหน้าโรงเรียนที่ตาก

รถบรรทุก 22 ล้อ ตู้คอนเทนเนอร์บึ้มสนั่นหน้าโรงเรียนที่ตาก

จุ๊บ อิทธิกร ดาวร้ายช่อง 7 เป็นคุณพ่อมือใหม่ ได้ลูกสาวสมใจ

จุ๊บ อิทธิกร ดาวร้ายช่อง 7 เป็นคุณพ่อมือใหม่ ได้ลูกสาวสมใจ

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

เย้ยฟ้าท้านรก ชายโดดร่มตึก 24 ชั้น ร่มไม่กางดิ่งกระแทกพื้น...แต่รอด

เย้ยฟ้าท้านรก ชายโดดร่มตึก 24 ชั้น ร่มไม่กางดิ่งกระแทกพื้น...แต่รอด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์