ข้าราชการที่ดี เป็นยากและเจ็บปวด

ข้าราชการที่ดี เป็นยากและเจ็บปวด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการเป็นประชาชนที่มีภาระพิเศษ การรับราชการไม่ใช่การมุ่งหากำไรเหมือนเอกชน แต่มุ่งให้เกิดสาธารณประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฏหมายด้วย คนที่รับราชการจึงต้องมีคุณสมบัติมากกว่าคนทั่วไป นั่นคือความคาดหวังต่อบุคคลที่เป็นข้าราชการของศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช นายกราชบัณฑิตยสถาน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นผู้มีประสบการณ์สูงด้านการเมือง การปกครอง ดร. ชัยอนันต์ กล่าวในการอภิปรายเรื่อง "จากแนวทางสู่การปฏิบัติ ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2552 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ว่า ข้าราชการต้องมีคุณสมบัติที่พึงปรารถนา นั่นคือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน แสวงหาความสามัคคีปรองดองอยู่เสมอ มีวินัย รู้จักควบคุมตนเองได้ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จโดยไม่ย่อท้อ และมีความประหยัดคือความพอเพียง "ข้าราชการมีวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ต่างจากประชาชนทั่วไป คือมุ่งมั่นให้บริการแก่ประชาชนและสังคม แต่คนที่เข้ามารับราชการ มีน้อยคนที่จะฝึกตนเองให้มีคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มขึ้น ข้าราชการต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นนิสัย จิตสำนึกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้บังคับบัญชาต้องช่วยสั่งสอนและเพื่อนร่วมงานต้องช่วยวิเคราะห์ร่วมกัน การสร้างจิตสำนละจริยธรรมเป็นเรื่องต้องทำควบคู่กันไป "ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่โอนอ่อนไปตามความเย้ายวน อย่างอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ หรืออาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ สังคมไทยมีความเสื่อมโทรมในระยะ 4 - 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแผ่กระจายไปจากวงราชการ นักการเมืองเข้ามาใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ก่อให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนเป็น สองฝ่ายอย่างชัดเจนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการจึงต้องมีความรับผิดชอบ มีการตอบสนองอย่างถูกต้อง "ข้าราชการสมัยใหม่ต้องมีความฉับไว เห็นปัญหาเร็ว คิดริเริ่มแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องรอใครมาเรียกร้อง ข้าราชการต้องแก้ปัญหาก่อนประชาชนหมดความอดทน ประชาชนต้องได้รับบริการอย่างพึงพอใจ ในเวลาอันสั้นที่สุด นายชัยอนันต์ กล่าวด้วยว่า การเป็นคนดี และเป็นข้าราชการที่เก่ง เป็นคนละเรื่องกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการต้องให้ความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ต้องรักษากฏระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่บิดไปตามผู้มาวิ่งเต้นหาผลประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน์โดยเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเพราะไม่มีความพยายามที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้ข้าราชการตระหนักว่าเกียรติยศและความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความหมายมากกว่าอำนาจเงิน ข้าราชการในหลายจังหวัดก็ยังหวั่นเกรงต่อพลังเหล่านั้น เพราะฉะนั้นข้าราชการต้องคิดและมีความกล้าหาญ ไม่เอาตัวรอดไปวันๆ ท้ายที่สุดนายชัยอนันต์ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการปฏิบัติงานว่า แนวทางทรงงานคือ สัมผัสกับประชาชน รับรู้ถึงความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน ซึ่งข้าราชการละเลย ทำให้เกิดโครงการพระราชดำริมากมาย ในโครงการส่วนพระองค์ทรงใช้หลัก Area, Function, Participation คือมอง 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจของหน่วยงาน ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการต้องประสานทฤษฎีกับการปฏิบัติ ต้องลงพื้นที่เพื่อให้รู้ภูมิสังคม และรับแนวทางทั้งสามประการไปใช้ นายชัยอนันต์ กล่าวด้วยว่าข้าราชการนั้นเป็นยาก เพราะต้องมีคุณสมบัติมากกว่าคนทั่วไป ต้องซื่อสัตย์กว่า อดกลั้นกว่า ขยันกว่า มีวินัยในตัวเองมากกว่า สิ่งเหล่านี้ ข้าราชการต้องน้อมนำเป็นนิสัย ในปัจจุบันมีตัวแปรแทรกซ้อนคือฝ่ายการเมืองซึ่งเข้ามาใช้ข้าราชการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ข้าราชการไม่ได้รับตำแหน่งอันควร การเป็นข้าราชการที่ดีจึงยากและเจ็บปวด

Advertisement Replay Ad
วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

หนุ่มกาฬสินธุ์เลือดร้อน! แทงยับรุ่นพี่วัย 19 ดับคาที่ เหตุชวนกินหมูย่างแล้วไม่กิน

หนุ่มกาฬสินธุ์เลือดร้อน! แทงยับรุ่นพี่วัย 19 ดับคาที่ เหตุชวนกินหมูย่างแล้วไม่กิน

ป๊อก พ่อบ้านใจกล้า พูดต่อหน้า มาร์กี้ ไม่ใช่คนกลัวเมีย

ป๊อก พ่อบ้านใจกล้า พูดต่อหน้า มาร์กี้ ไม่ใช่คนกลัวเมีย

แพทตี้ เปิดใจวิวาห์ แดน วรเวช เคยคุยกันแล้ว ตอนนี้รอแค่เวลาที่ใช่

แพทตี้ เปิดใจวิวาห์ แดน วรเวช เคยคุยกันแล้ว ตอนนี้รอแค่เวลาที่ใช่

จันจิ หมดสัญญาเวิคร์พอยท์ ย่องเซ็นกับช่อง3 ไม่เกี่ยวกับ มาริโอ้

จันจิ หมดสัญญาเวิคร์พอยท์ ย่องเซ็นกับช่อง3 ไม่เกี่ยวกับ มาริโอ้

คนขับสารภาพ เสพยาบ้าก่อนขับรถทัวร์มรณะ ดับสยอง 18 ศพ

คนขับสารภาพ เสพยาบ้าก่อนขับรถทัวร์มรณะ ดับสยอง 18 ศพ

เคน ขอเคลียร์ ลือกระฉ่อนไล่แม่กลับต่างจังหวัดเพราะเข้ากับ เอสเธอร์ ไม่ได้

เคน ขอเคลียร์ ลือกระฉ่อนไล่แม่กลับต่างจังหวัดเพราะเข้ากับ เอสเธอร์ ไม่ได้

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

อลังการมาก ขึ้นบ้านใหม่ "จ๊ะ อาร์สยาม" จัดเต็มทั้งคอนเสิร์ต ลิเก

อลังการมาก ขึ้นบ้านใหม่ "จ๊ะ อาร์สยาม" จัดเต็มทั้งคอนเสิร์ต ลิเก

ทรัมป์ประกาศจะคว่ำบาตรจีน ฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัมป์ประกาศจะคว่ำบาตรจีน ฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ศาลให้ประกัน “ฟ้า คนสนิทครูปรีชา” แล้ว นัดรายงานตัว 9 พ.ค.

ศาลให้ประกัน “ฟ้า คนสนิทครูปรีชา” แล้ว นัดรายงานตัว 9 พ.ค.

หนุ่มจีนจบปริญญา ม.ระดับชาติ เริ่มต้นกลายเป็นคนเช็ดรถเมล์

หนุ่มจีนจบปริญญา ม.ระดับชาติ เริ่มต้นกลายเป็นคนเช็ดรถเมล์

ทะเลลุกเป็นไฟ เบเบ้ ธันย์ชนก สุดเซ็กซี่อวดหน้าท้องแบนราบนวลเนียน

ทะเลลุกเป็นไฟ เบเบ้ ธันย์ชนก สุดเซ็กซี่อวดหน้าท้องแบนราบนวลเนียน

แม่สะอื้น รถทัวร์มรณะพรากคนในครอบครัวถึง 3 ลูกสาวบอกเป็นลางดูแลตัวเองให้ดี

แม่สะอื้น รถทัวร์มรณะพรากคนในครอบครัวถึง 3 ลูกสาวบอกเป็นลางดูแลตัวเองให้ดี

เป้ย ปานวาด อัพเดท 3 เดือน ยังแพ้ท้องอยู่เลย

เป้ย ปานวาด อัพเดท 3 เดือน ยังแพ้ท้องอยู่เลย

หนูน้อยวัย 7 เดือน ถูกแม่ป่วยจิตเภทโยนลงจากสะพาน เคราะห์ดีตร.ช่วยทัน

หนูน้อยวัย 7 เดือน ถูกแม่ป่วยจิตเภทโยนลงจากสะพาน เคราะห์ดีตร.ช่วยทัน

คลิประทึก รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักชนร้านข้างทาง ก่อนตีลังกาพลิกคว่ำ

คลิประทึก รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักชนร้านข้างทาง ก่อนตีลังกาพลิกคว่ำ

รวบตัวโชเฟอร์รถทัวร์มรณะ เค้นสอบสาเหตุ สภาพยังเจ็บ-อิดโรย

รวบตัวโชเฟอร์รถทัวร์มรณะ เค้นสอบสาเหตุ สภาพยังเจ็บ-อิดโรย

ฝ่ายค้านโคโซโวขว้างแก๊สน้ำตากลางสภา ประท้วงมติเขตแดน

ฝ่ายค้านโคโซโวขว้างแก๊สน้ำตากลางสภา ประท้วงมติเขตแดน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์