สธ.ปรับวิธีสกัดหวัด09 คุมไม่อยู่ ติดเพิ่ม95ราย

สธ.ปรับวิธีสกัดหวัด09 คุมไม่อยู่ ติดเพิ่ม95ราย

สธ.ปรับวิธีสกัดหวัด09 คุมไม่อยู่ ติดเพิ่ม95ราย

สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อหวัดใหญ่2009 ในไทยอีก 95ราย ยอดรวมพุ่ง405 เป็นเด็กนักเรียนมากถึง 88 ราย ยันทุกรายอาการดีไม่น่าห่วง ชี้กทม.มีระบาดมากสุด ใน32โรงเรียน สรุปรวมโรงเรียนที่หยุดเรียนแล้วทั่วประเทศ 24 แห่ง ยืนยันว่าป่วยเป็นหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ใน 13 สถานศึกษา ล่าสุด สาธิตสวนสุนันทาปิด3วัน พบเด็กติดหวัดใหญ่กลุ่มเอเท่านั้น

นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดสธ. กล่าวว่า จากการประเมินการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบว่า สามารถดักจับผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิความร้อนในร่างกายสูงได้เพียง ร้อยละ 10 เท่านั้น ความจำเป็นในการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนในขณะนี้จึงมีน้อย ดังนั้นสธ. จะไม่มีการสั่งซื้อเครื่องนี้เพิ่ม ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ที่มีพล.ต.สนั่น ขจรประศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป เนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการฯมีการเสนอให้ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนเพิ่มเติม และได้รับอนุมัติงบประมาณส่วนนี้มาแล้ว 100 ล้านบาท

นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ เรื่องมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ ยังคงมีการคัดกรองผู้ป่วยด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และแจกบัตรแนะนำสุขภาพ แต่จะปรับเพิ่มมาตรการ โดยจะตั้งจุดตรวจรักษา 1 จุด มีแพทย์พยาบาลประจำการ 24 ชั่วโมง โดยติดป้ายประกาศแจ้งผู้โดยสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษทุกประตู เพื่อแนะนำให้ผู้ที่มีไข้ ไอ มารับการตรวจรักษาที่จุดดังกล่าว หากอาการรุนแรงจะส่งรักษาต่อในโรงพยาบาล ส่วนผู้ที่อาการไม่รุนแรงจะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและติดตามอาการทุกวัน

"แต่จะยกเลิกการกรอกแบบสอบถามสุขภาพ (ต 8 ) ซึ่งให้ผู้โดยสารกรอกเองก่อนลงเครื่อง เนื่องจากการประเมินที่ผ่านมาพบว่า ผู้โดยสาร ร้อยละ 90 กรอกข้อมูลไม่ตรงกับความจริง ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันโรคน้อย ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เจ้าหน้าที่ได้แจกใบต.8 แล้ว เดือนละ 5 แสนฉบับ ซึ่งสิ้นเปลื้องมาก ขณะที่หากเป็นสถานการณ์ปกติ สามารถใช้ได้นาน 10 ปีเลย " อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

เปลี่ยนใช้ชุดทดสอบเชื้อเฉพาะมีไข้ แค่เคสละ 400 บาท

นพ.มล.สมชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ จะพิจารณาใช้ชุดตรวจทดสอบเบื้องต้นเพื่อใช้ตรวจยืนยันโรคในกลุ่มผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจกับทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งชุดตรวจทดสอบมีค่าใช้จ่ายเพียง 400 บาท ต่อครั้งซึ่งการตรวจจะใช้กับผู้ที่เดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนแล้วมีไข้ และหากพบให้ผลเป็นบวก จึงจะนำมาตรวจยืนยันซ้ำที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอาจต้องลดความสำคัญลง เพราะโรคระบาดเข้ามาในประเทศแล้วขณะนี้ไม่มีประเทศใดที่ทำการตรวจไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ที่ติดเชื้อทุกคน ดังนั้น ต้องปรับวิธีการตรวจใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เสียทรัพยากรจำนวนมากโดยไม่จำเป็นโดยเปลี่ยนเป็นการเน้นสร้างความเข้าใจกับประชาชน และสุ่มตรวจเชื้อเพื่อดูแนวโน้มทิศทางที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อเท่านั้น อย่างในประเทศอเมริกาเปลี่ยนดัชนีชี้วัดการแพร่ระบาดของโรคจากจำนวนผู้ป่วยหวัดใหญ่พันธุ์ใหม่เป็นผู้ป่วยหวัด

พบผู้ติดเชื้อหวัดใหญ่ฯในไทยอีก95รายยอดรวมพุ่ง405

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการศูนย์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ วันที่ 17 มิถุนายนว่ส ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 อีก 95 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3 ราย กลุ่มนักเรียน 88 ราย และประชาชน 4 ราย ส่วนใหญ่รักษาตัวที่บ้าน รับไว้พักรักษาในโรงพยาบาลเพียง 12 ราย ทุกรายอาการดีไม่น่าห่วง

สรุปตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ สะสม 405 ราย เฉลี่ยวันละ 16 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ พบผู้ป่วยจำนวนใกล้เคียงกัน และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอาจจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

เผยแต่ละปีไทยพบผู้ป่วยหวัดใหญ่ตามฤดูกาล3-4ล้านคน

ทั้งนี้ นักระบาดวิทยาคาดประมาณว่า แต่ละปีไทยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 3-4 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 9 แสนคน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 36,000 คน และมีผู้เสียชีวิตประมาณหลักร้อยหรือหลักพัน ขณะที่ทั่วโลก แต่ละปีพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ประมาณ 1,000 ล้านคน เป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 100-200 ล้านคน นอนโรงพยาบาล 3-5 ล้านคน เสียชีวิต 250,000-500,000 ล้านคน

"การที่ไทยพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นทุกวัน บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบการป้องกันควบคุมโรคของประเทศ มิได้หมายความว่าการทำงานล้มเหลว การตรวจตัวอย่างยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามแนวโน้มของการแพร่เชื้อ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลวิชาการ ทั้งระดับประเทศและโลก โดยผลการตรวจยืนยันแต่ละวัน อาจพบมากหรือน้อยแตกต่างกัน จึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจที่มาของตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงรายวัน" นายแพทย์ปราชญ์ กล่าว

ระบุพบผู้ป่วยติดหวัด09กทม.ระบาดมากสุด ใน32โรงเรียน

นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวว่า พบผู้ป่วยสะสมใน 32 จังหวัด ผู้ป่วยร้อยละ 34 อยู่ในภาคกลาง จำนวนผู้ป่วยมากที่สุดใน กทม. พบเด็กป่วยในโรงเรียน 32 แห่ง ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาเพื่อควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดที่สุด และได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เร่งการป้องกันควบคุมโรค เน้นการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรค การป้องกันตัว การดูแลเมื่อป่วย แก่ประชาชนทุกช่องทาง และใช้หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน และจะเร่งออกหนังสือปกเขียว "รู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่" จำนวน 1 ล้านเล่ม แจกแก่ประชาชนให้ทันภายในวันที่ 19 มิถุนายน

ด้านนายแพทย์ หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า ยังคงมีการคัดกรองผู้ป่วยด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และแจกบัตรแนะนำสุขภาพ แต่จะปรับมาตรการ โดยจะตั้งจุดตรวจรักษา 1 จุด มีแพทย์พยาบาลประจำการ 24 ชั่วโมง โดยติดป้ายประกาศแจ้งผู้โดยสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษทุกประตู เพื่อแนะนำให้ผู้ที่มีไข้ ไอ มารับการตรวจรักษาที่จุดดังกล่าว หากอาการรุนแรงจะส่งรักษาต่อในโรงพยาบาล ส่วนผู้ที่อาการไม่รุนแรงจะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและติดตามอาการทุกวัน ส่วนการกรอกแบบสอบถามสุขภาพ หรือ ต 8 ซึ่งให้ผู้โดยสารกรอกเองก่อนลงเครื่อง จะยกเลิก เนื่องจากการประเมินที่ผ่านมาพบว่าการกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความจริงทำให้ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันโรคน้อย

สาธิตสวนสุนันทาปิด3วัน พบเด็กติดหวัดใหญ่กลุ่มเอ

รศ.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) กล่าวว่า ได้สั่งปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรายภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 17-19 มิ.ย. เนื่องจากได้รับแจ้งว่า พบเด็กที่มีอาการเป็นไข้ 1 ราย ซึ่งผู้ปกครองได้นำตัวนักเรียนไปตรวจอาการตั้งแต่วันเสาร์ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ผลปรากฎว่า เด็กติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม เอ ไม่ใช่เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 แต่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ ขณะนี้ผู้ปกครองก็ได้ให้เด็กหยุดพักที่บ้านไม่ได้มาเรียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การปิดเรียนครั้งนี้ เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองหลายคน ที่มีความวิตกกังวล

โรงเรียนในกทม.-ปริมณฑลหยุดเรียน เพิ่มเติม

นายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดเผยว่า ในวันนี้มีโรงเรียนแจ้งขอหยุดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มเติม คือ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก แม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่พบนักเรียนป่วยมีไข้สูงถึง 17 คน กระจายอยู่หลายห้องเรียน แพทย์เกรงว่าจะควบคุมโรคได้ยาก จึงตัดสินใจหยุดการเรียนสอน ตั้งแต่วันนี้ และจะกลับมาเปิดในวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งจาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา 2 ว่า ประกาศปิดเรียนในช่วงเวลาเดียวกันเช่นกัน แต่ยังไม่ยืนยันพบผู้ป่วย ขณะที่ก่อนหน้านี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ซึ่งฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ต้องปิดเรียนไปพร้อมกันโดยปริยาย  สรุปรวมโรงเรียนที่หยุดเรียนแล้วทั่วประเทศ 24 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษา ยืนยันว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ใน 13 สถานศึกษา

ยอดผู้เสียชีวิตจากหวัด2009เพิ่มขึ้นในหลายปท.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาร์เจนตินา แถลงเมื่อวันอังคารว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อีก 3 คนทำให้ยอดรวมเพิ่มเป็น 4 คนแล้ว หลังจากเพิ่งมีการยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่าเด็กทารกวัย 3 เดือนเสียชีวิตด้วยโรคนี้เป็นรายแรกของประเทศ ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 871 คน

ส่วน เม็กซิโกแจ้งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 คนรวมเป็น 113 คน และผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 6,970 คน และแคนาดา มีผู้เสียชีวิตอีก 2 คนรวมเป็น 9 คนแล้ว และผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4,049 คน

ขณะที่ ซามัว ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยผู้ป่วยรายนี้เป็น 1 ในนักศึกษาและครูชาวออสเตรเลีย ีรวม 29 คนจากโรงเรียนในเมืองเมลเบิร์นที่เดินทางมาทัศนศึกษาที่นี่

ส่วนรัฐฟลอริดาของสหรัฐ มีผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นเด็กชายวัย 9 ขวบ ทำให้ยอดเสียชีวิตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 47 คน และสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติเมื่อวานนี้อนุมัติเงินฉุกเฉินสำหรับต่อสู้กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ จำนวน 7,700 ล้านดอลลาร์ โดยเงินก้อนนี้รวมอยู่ในร่างงบประมาณฉุกเฉินทั้งหมด 1 แสน 6 พันล้านดอลลาร์ที่จัดสรรสำหรับใช้ในสงครามอิรักและอัฟกานิสถาน และเป็นเงินสนับสนุนเข้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วย

Advertisement Replay Ad
หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์