ป.ป.ช.เผยอดีตเลขาฯ สปส.ปิดข้อมูลคอมพ์ฉาว จนบอร์ดอนุมัติ พท.ข้องใจตัดตอน เชื่อนักการเมืองชักใย

ป.ป.ช.เผยอดีตเลขาฯ สปส.ปิดข้อมูลคอมพ์ฉาว จนบอร์ดอนุมัติ พท.ข้องใจตัดตอน เชื่อนักการเมืองชักใย

เผยเหตุอดีตเลขาฯ สปส.โดยฟัน วินัย-อาญา ป.ป.ช.พบปิดข้อมูลคอมพ์ฉาว จนบอร์ดหลงเชื่ออนุมัติ ยังรวบรัดลงนามสัญญา ทั้งที่ปลัดสั่งชะลอ ส.ส.เพื่อไทยข้องใจตัดตอน จี้เอาผิดบอร์ดด้วย เชื่อมีนักอยู่เบื้องหลัง นายกล้านรงค์ จันทิก โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ถึงรายละเอียดของ มติชี้มูลความวินัยและอาญา นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการทำสัญญาเช่า จัดหา และดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานของ สปส.มูลค่า 2,894 ล้านบาท ว่า อนุกรรมการไต่สวนฟังข้อเท็จจริงได้ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 9 มีนายไพโรจน์เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดหาและดำเนินงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแรงงาน ในระหว่างกระบวนการประกาศเอกสารรายละเอียดการประกวดราคา หรือทีโออาร์ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และกลั่นกรองงบฯลงทุนประกันสังคมได้ตั้งข้อสังเกตโครงการและมีมติให้นำข้อสังเกตต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคมหลายครั้ง อาทิ 1.การใช้เงินกองทุนประกันสังคมไปก่อน แล้วค่อยให้หน่วยงานของบฯมาชดเชยภายหลังไม่น่าจะทำได้ 2.ให้ไปขอความเห็นจากอัยการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบอร์ดที่อ้างว่าใช้เงินกองทุนได้มาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช่เป็นความเห็นส่วนตัวไม่เป็นทางการ เป็นต้น

นายกล้านรงค์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม นายไพโรจน์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการบอร์ด ไม่ได้นำข้อสังเกตดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 แต่อย่างใด กลับชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนและ สปส.ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงขออนุมัตินำเงินกองทุน 2,894,136,000 บาท ไปใช้ในโครงการ ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติตามที่เสนอ ต่อมานายไพโรจน์ได้อนุมัติทีโออาร์พร้อมเปิดประมูลแบบ E-Auction มีผู้ยื่นซองประกวดเพียง 2 ราย และได้บริษัทเอกขนเสนอราคาต่ำสุด 2,894,136,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2549 นายไพโรจน์ได้ลงนามในฐานะผู้เช่าและบริษัทเอกชนลงนามในฐานะผู้ให้เช่า โดยไม่นำพากับข้อสังเกตของปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และไม่ดำเนินการตามที่ปลัดกระทรวงมีหนังสือขอให้ สปส.ชะลอโครงการไประยะหนึ่ง เพราะพิจารณาทบทวนว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์และราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ แม้ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็นว่าการที่ สปส.นำเงินกองทุนดังกล่าวไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นเงินกู้ยืมไม่เป็นการใช้เงิน 10% ในการบริหารงานของ สปส.ตามมาตรา 24 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

นายกล้านรงค์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายไพโรจน์ดำเนินโครงการอย่างเร่งรีบ เจตนาปกปิดข้อมูลสำคัญ และหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ นำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย เป็นเหตุให้มีการชะลอโครงการและมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองกลาง ทำให้เกิดความเสียหายทางราชการ การกระทำของนายไพโรจน์จึงมีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดบมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ทั้งนี้ ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญากับนายไพโรจน์ต่อไป

ด้านนายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี ป.ป.ช.ชี้มูลนายไพโรจน์เพียงคนเดียวทั้งๆ ที่บอร์ดผู้อนุมัติโครงการควรมีความผิดด้วยว่า ป.ป.ช.ควรสอบสวนให้ลึก เพราะเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีนักการเมืองและข้าราชการบางกลุ่มได้ประโยชน์ หรือแม้แต่บอร์ดก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

หากเรื่องนี้ถูกตัดตอนแค่อดีตเลขาธิการ สปส.คงไม่ยอม เพราะรู้อยู่ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร มีอีกหลายโครงการส่อไปในทิศทางนี้อีก ผมอาจนำเรื่องเข้ากรรมาธิการแรงงานเพื่อขอสำนวน ป.ป.ช.มาตรวจสอบให้ลึกลงไปอีก นายสถาพร กล่าวและว่า โครงการคอมพิวเตอร์นี้กลับนำมาตัดต่อพันธุกรรมและดำเนินการต่อ ปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงบาลี ทั้งที่ส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม และไม่ได้ประมูลใหม่ ดังนั้นเมื่อชี้มูลชัดเจนว่าเกิดความไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น ทำไมจึงกลับเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป ถือเป็นเรื่องไม่ชอบมาพากล

ผมทราบมานายทุนบางคนวิ่งเต้นแถวพรรคการเมืองในซีกรัฐบาล ขณะนี้ สปส.ยังต้องจ่ายโครงการนี้ ดังนั้น คุณไพฑูรย์จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เรื่องนี้อาจกลายเป็นภาค 2 ของโครงการคอมพิวเตอร์ฉาวอีก นายสถาพรกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดมติ ป.ป.ช. ต้องขอศึกษาก่อน และจะแถลงชี้แจงแต่ละประเด็นภายหลัง

ขณะที่นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานสหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย ในฐานะอดีตบอร์ดประกันสังคม กล่าวว่า เรื่องนี้ฝ่ายลูกจ้างไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้น แต่เป็นเรื่องที่ข้าราชการชงเรื่องขึ้นไปให้นักการเมืองผู้สั่งการ ดังนั้นสมควรที่ฝ่ายการเมืองเองต้องรับผิดด้วย

Advertisement Replay Ad
ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์