เดินหน้าป้องกันไข้หวัดใหญ่2009

เดินหน้าป้องกันไข้หวัดใหญ่2009

โครงการไทยเข้มแข็ง

สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปเยือนประเทศที่เป็นประเทศอาเซียนด้วยกัน 2 ประเทศคือ มาเลเซียและกัมพูชา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นายกรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่งจะต้องไปเยี่ยมเยียนประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกเหนือจากนี้ งานรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ครับ

มาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือแก้ปัญหาภาคใต้

นอกจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์กับภาคใต้ของเราในกรอบของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจหรือเขตความร่วมมือพิเศษต่าง ๆ ซึ่งทางมาเลเซียก็ได้แสดงจุดยืนท่าทีที่ชัดเจนว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ โดยสนับสนุนการข่าว การดูแลพื้นที่บริเวณชายแดน และเรื่องการศึกษา

ไทย-กัมพูชาพร้อมเพิ่มพูนการค้าร่วมกัน

กรณีกัมพูชา ได้มีโครงการความร่วมมือ เรื่องถนนหนทาง ความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างเขื่อนในฝั่งของกัมพูชาเพื่อส่งน้ำมายังประเทศไทย และการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องแก๊สอยู่มากมาย ผู้นำทั้งสองเห็นว่า เป็นเรื่องที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้น และจะต้องมีการส่งเสริมการเพิ่มพูนการค้าชายแดน รวมทั้งเรื่องของการเปิดจุดผ่านแดนมากยิ่งขึ้น

ส่วนปัญหาเขาพระวิหาร ผมกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเห็นตรงกันว่าการแก้ปัญหานี้ต้องแก้ด้วยสันติวิธีและจะต้องทำงานต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและรัดกุม ไม่ให้กระทบกระทั่งกันอีก ก็จะเน้นการประชุมปรึกษาหารือกันทุกระดับ เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

เปิดเผยไม่ปิดบังผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009

ปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เริ่มพบผู้ป่วยติดเชื้อในไทยและนักท่องเที่ยวที่มา เมื่อเขากลับไปก็มีรายงานว่าติดเชื้อ เราต้องย้อนไปตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครในบางโรงเรียน ขอเรียนย้ำว่ารัฐบาลไทยจะใช้นโยบายเปิดเผย ไม่ปิดบังข้อเท็จจริง โดยการ ทำงานของเราจะเป็นไปในเชิงรุก ทำให้เราสามารถที่จะดูแลแก้ไขปัญหาได้

สิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนคือ อย่าตื่นตระหนกครับ ขณะนี้ดูจากสถิติทั่วโลกเห็นได้ชัดว่า อัตราการตายจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ต่ำมาก ต่ำกว่าไข้หวัดใหญ่ปกติ ทุกวันนี้มีผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทุกวัน เฉพาะที่สนามบินก็วันละหลายหมื่นคน หลายคนผ่านการตรวจเรื่องของอุณหภูมิมาได้ เพราะยังไม่มีอาการหรือถ้าสมมุติว่าเขากินยาแก้ไข้ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถตรวจได้ แต่เราใช้วิธีการในเชิงรุกรีบเข้าไปดูว่าใครติดเชื้อและรีบดูแลรักษา โดยพี่น้องประชาชนก็พึงใช้ความระมัดระวังเหมือนกับไข้หวัดปกติ หมั่นล้างมือ และเมื่อเห็นใครมีอาการ หรือตัวเองมีอาการ ก็ควรที่จะแยกตัวออกมา นักเรียนก็อย่าไปโรงเรียน เป็นต้น

ปรับโครงสร้างการแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร

รัฐบาลกำลังจะปรับโครงสร้างของการเข้าไปแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร มีตัวเลขที่น่าสนใจที่ผมเคยติดค้างไว้ ผมตรวจสอบแล้วพบว่า การรับจำนำที่ทำกันอยู่ ยกเว้นกรณีข้าวนาปรังมีเกษตรกรได้ประโยชน์ไม่ถึงร้อยละ 20 ดูจากข้าวโพด มันสำปะหลังและข้าวนาปี แต่เงินที่รัฐบาลใช้ไปอย่างฤดูกาลที่ผ่านมารวมกันแล้วมากกว่า 150,000 ล้านบาท ข้อเท็จจริงคือถ้าวันนี้พืชผลที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงถูกขายในราคาตลาด ก็จะขาดทุนถึง 35,000 ล้านบาท ตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ว่า ทำไมรัฐบาลต้องทบทวนให้มีโครงการที่ใช้เงินได้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทั่วถึงมากขึ้น

เตรียมพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง

วันก่อนผมไปที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นตัวอย่างของโครงการไทยเข้มแข็งที่รัฐบาลกำลังจะเอาเงินที่กู้ยืมในประเทศ โดยการออกพันธบัตรหรือกู้ยืมในประเทศมาใช้ลงทุน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำจริง ๆ คือการลงทุนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน จากการไปดูประตูระบด้านสาธารณสุข เป็นต้น

ถาม : โครงการรับจำนำกุ้งจะอนุมัติเมื่อไร ? (คุณเสริน จ.สงขลา / 08-6955-xxxx)

ตอบ : คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2552 เป็น 2 แนวทางได้แก่

1. อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยวงเงิน 300 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการตามระบบของ การลดต้นทุนการผลิต โดยให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จำนวน 8 แห่งกู้ยืมเงินไปดำเนินการรวบรวมกุ้งจากสมาชิกส่งขายห้องเย็นในราคาที่ตกลงกันไว้ มีเป้าหมายรวบรวมจากสมาชิก 3,000 ราย ปริมาณ 15,000 ตัน

2. การรับจำนำกุ้ง มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปประสานการดำเนินงานโดยพิจารณาเป็น 2 แนวทาง (เป้าหมายรับจำนำ 10,000 ตัน วงเงินรับจำนำ 1,400 ล้านบาท)

2.1 พิจารณาแนวทางการรับจำนำเดิมที่เคยปฏิบัติโดย อศส.

2.2 ให้กระทรวงพาณิชย์เจรจากับผู้ประกอบการห้องเย็นให้เป็นผู้รับเก็บกุ้งเข้าห้องเย็นตามราคาที่กำหนด รวมทั้งแนวทางการระบายจำหน่ายกุ้งที่ ฝากเก็บไว้ ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ประมาณ 400 ล้านบาท

ทั้งนี้อนุมัติราคารับจำนำกุ้งต่ำกว่าข้อเรียกร้องของเกษตรกร 5 บาทต่อกิโลกรัมทุกขนาดกุ้ง และให้นำผลการดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม คชก. ครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 9 มิ.ย. 2552 ซึ่งเมื่อ คชก.เห็นชอบแล้วจะ เสนอ ครม. ในคราวต่อไป (16 มิ.ย. 2552) จากนั้นจะเริ่มดำเนินการได้เลย

ถาม : ราคาข้าวโพดเดือน ก.ค. ประกันราคาเมื่อไร ? อย่างไร ? (คุณณรงค์ จ.นครราชสีมา / 08-5203-xxxx)

ตอบ : ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลผลิตปีต่อไป ซึ่งอาจจะใช้แนวทางเดียวกับมันสำปะหลังโดยการประกาศราคาขั้นต่ำที่เกษตรกรควรได้ จากนั้นเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทำสัญญาประกันราคากับรัฐบาล เมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกัน หากราคาที่ตลาดขายได้ต่ำกว่าราคาประกัน เกษตรกรจะได้รับส่วนต่างราคาจากรัฐบาล แต่หากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันเกษตรกรสามารถนำข้าวโพดไปขายในตลาดปกติได้

ถาม : โครงการชุมชนพอเพียงที่ดำเนินการอยู่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อไร ? (คุณสุบรรณ จ.กาฬสินธุ์ / 08-6237-xxxx)

ตอบ : โดยทั่วไปการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณแต่ละชุมชน จะใช้เวลาดำเนินงาน 15-30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ถาม : ถ้าถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจ่ายให้กี่เดือน ? (คุณสมร กรุงเทพฯ / 08-3117-xxxx)

ตอบ : พนักงานต้องส่งเงินสมทบให้ประกันสังคมเกิน 6 เดือนถึงจะมีสิทธิจะได้รับเงินชดเชย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีการเลิกจ้าง ถ้าพนักงานลาออกเองจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชย 30% ของอัตราจ้างเดิมเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน กรณีให้ออกจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชย 50% ของอัตราจ้างเดิมเป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน

ถาม :อยากกู้เงินมาทำการเกษตร สามารถกู้ได้ที่ไหน ? (คุณสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา / 08-9239-xxxx)

ตอบ :การกู้เงินเพื่อเกษตรกรนั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีบริการด้านสินเชื่อสำหรับเกษตรกร

คุณสมบัติมีดังนี้

1. เป็นเกษตรกร

2. ต้องบรรลุนิติภาวะ

3. มีสัญชาติไทย

4.มีความชำนาญหรือได้รับการฝึกอบรมในด้านเกษตรกรรมมาแล้วพอสมควร

5.ถิ่นที่อยู่และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนในท้องที่ดำเนินงานของสาขาซึ่งตนขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าประจำสาขามาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

6.โดยปกติเป็นผู้ก่อให้เกิดผลิตผลการเกษตรเพื่อขายหรือมีรายได้อื่นในปีหนึ่ง ๆ เป็นมูลค่าพอสมควร

7.เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงดี ขยันในการประกอบอาชีพ และรู้จักประหยัด

8.เป็นคนไม่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

9.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

10.ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าสาขาของธนาคารมาก่อน

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าประจำสาขา ต้องแสดงหลักฐานการเข้าสังกัดกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่เดิม หรือกลุ่มลูกค้าที่จะตั้งขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ใกล้องตน โดยให้กลุ่มลูกค้าที่สังกัดมีมติรับรองก่อน วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน และระยะเวลาของการชำระเงินกู้

1. เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ การพัฒนาความรู้ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ระยะเวลาการชำระเงิน ให้กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นไปตามที่มาแห่งรายได้ โดยคำนึงถึงรอบการผลิตหรือรอบการบริการ รายได้ จำนวนของเงินกู้ และความสามารถชำระหนี้ของผู้กู้ โดยปกติให้ชำระเสร็จภายในสิบสองเดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกินสิบแปดเดือนนับแต่วันกู้

2. เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ การพัฒนาความรู้ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ระยะเวลาการชำระเงิน ให้กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ใช้ เงินกู้ จำนวนของเงินกู้ รายได้ และความสามารถชำระหนี้ของผู้กู้ โดยปกติให้ชำระเสร็จ ไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการจะกำหนดให้มีระยะเวลาที่ผู้กู้ยังไม่ต้องชำระต้นเงินก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปีแรก

3. รอการขายผลิตผล ระยะเวลาการชำระเงิน ให้กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันกู้

4. ชำระหนี้สินภายนอก ระยะเวลาการชำระเงิน กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงจำนวนเงินกู้ รายได้ และความสามารถชำระหนี้ของผู้กู้ โดยปกติให้ชำระเสร็จไม่เกินสิบปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกินสิบสองปีนับแต่วันกู้ หรือถ้ามีความจำเป็นอาจกำหนดให้ชำระเสร็จไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันกู้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานธนาคารใกล้เคียงอีกครั้ง หรือ ที่ www.baac.or.th หรือที่เบอร์ 0-2555-0555

ถาม : ไข้หวัด 2009 กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการควบคุมอย่างไร ? (คุณมณฑาทิพย์ / 0-2422-xxxx)

ตอบ : 1. ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเร่งรัดเพิ่มระดับความเข้มข้นการเฝ้าระวังรักษาโรค

2. ถ้ามีการยืนยันว่าได้รับเชื้อ จะมีการรักษาพยาบาล

3. มีการสำรองเวชภัณฑ์ มีการจัดสรรหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเคลื่อนที่เพื่อตรวจวัดผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

4. มีการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.moph.go.th

Advertisement Replay Ad
ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์