อภิสิทธิ์ชวนจีนลงทุนคมนาคมระบบราง เกริ่นขอขยายเวลาแพนดาน้อยอยู่ต่อ

อภิสิทธิ์ชวนจีนลงทุนคมนาคมระบบราง เกริ่นขอขยายเวลาแพนดาน้อยอยู่ต่อ

อภิสิทธิ์ชวน จีนร่วมลงทุน คมนาคมระบบราง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย. และหารือกับนายเวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือข้อราชการเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ว่าการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นทวิภาคีไทย-จีน และอาเซียน-จีนในเรื่องการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาความสมพันธ์ทางเศรษฐกิจราบรื่นแต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ต้องมีการผนึกกำลังเพราะทุกประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งจีนสนใจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และต้องการลงทุนสาธารณูปโภคในอาเซียน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขนส่งระบบรางและถนนภายในภูมิภาค โดยจีนจะมีการตั้งกองทุนวงเงินมหาศาลเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่ายต้องการให้หาแนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากจีนต้องการเข้ามามีบทบาทในอาเซียนและอาจเข้ามามีบทบาทการให้สินเชื่อด้วย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยต้องการเชิญชวนให้จีนเข้ามาลงทุนระบบรางตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและเชื่อมโยงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เช่น เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งไทยและจีนมีความเห็นร่วมกันว่าควรร่วมมือกันผลักดัน โดยหลังที่ตนเดินทางกลับประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดรูปแบบการลงทุนร่วมกับหน่วยงานจากจีนที่จะเข้าร่วมกำหนดรายละอียด จากนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้า โดยจะเดินทางมาเยือนจีนเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งใน 2 เดือนข้างหน้า

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางนั้นอยู่ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งแต่ไม่ได้อยู่ในกรองเงินกู้จำนวน 8 แสนล้าน แตู่ปแบบของการหาผู้ร่วมลงทุน ซึ่งขณะนี้ตนได้ให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปตรวจสอบกฎระเบียบรูปแบบการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (พีพีพี) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่อาจจะต้องนำมาใช้ ซึ่งในวันที่ 25 มิ.ย. บริษัทไชน่า เรลเวย์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่วางระบบรางในจีนถึง 60 %ได้ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนระบบรางของไทย ซึ่งเราจะบอกให้ทราบว่าประเทศไทยมีแผนการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

เวิน เจีย เป่าไม่เข็ด ตอบรับมาร์คร่วมประชุมอาเซียน

นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีจีนว่า นายกรัฐมนตรีจีนตอบรับที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่จังหวัดภูเก็ตในเดือน ต.ค.2552 ซึ่งรัฐบาลไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงก่อนหรือหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนด้วย โดยนายกรัฐมนตรีจีนตอบรับและจะมีการกำหนดวันอีกครั้ง

วอนจีน แจ้ง ท้องถิ่นเลิกเตือนเข้าไทย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในด้านการท่องเที่ยวได้มีการยืนยันว่าจะมีการสนับสนุนขยายจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเป็นกลไกติดตามภายในปี 2552 โดยจีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุมก่อน ซึ่งที่ผ่านมาไทยตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวจากจีนไว้สูงทำให้ลำบากที่จะไปถึงเป้าหมาย โดยขณะนี้มีบางมณฑลของจีนที่ยังมีประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่จะมาไทย ซึ่งได้ของให้รัฐบาลกลางของจีนประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นและอธิบายสถานการณ์ของไทยให้นักท่องเที่ยวจีนรับทราบ โดยการออกประกาศเตือนเป็นอำนาจของรัฐบาลมณฑลจึงขอให้รัฐบาลกลางของจีนช่วยประสานงาน

หวังจีนเปิดรับผลไม้ ไทย มากขึ้น

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การเยือนจีนครั้งนี้มีเป้าหมา่องการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งด้านการลงทุนเริ่มเห็นความชัดเจนแล้ว ส่วนด้านการค้าจะขยายตัวได้ดีถ้าไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะขณะนี้การส่งออกของไทยติดลบ 20-30 % โดยการลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งผ่านประเทศที่ 3 สู่ประเทศจีนจะแสดงให้เห็นว่าจีนพร้อมเปิดรับผลไม้ไทยมากขึ้น และการลงนามความตกลงขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกเป็นผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกในการขยายการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจร่วมกัน

แพนด้าน้อยช่วยกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงการให้กำเนิดลูกหนีแพนด้าในประเทศไทย โดยแจ้งไปว่าลูกหมีแพนด้าได้ทำให้คนไทยมีความสุขและตื่นเต้น จึงอยากจะขอขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ อย่างการตั้งศูนย์วิจัยอะไรต่างๆ ซึ่ง นายกรัฐมนตรีจีนก็ตอบว่าเข้าใจดีว่าลูกหมีแพนด้าส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งถ้าเราต้องการขยายเวลาให้ลูกหมีแพนด้าอยู่ในประเทศไทยจะต้องมีความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะการดูแลลูกหนีแพนด้า ซึ่งเมื่อลูกหนีแพนด้าอายุ 2 ปีแล้วจะต้องมีธรรมชาติอย่างไร นั้นจะต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง

Advertisement Replay Ad
ชาวบ้านเอือม แฉพฤติกรรม นร.มั่วยา ห่างรั้วโรงเรียนแค่ร้อยเมตร

ชาวบ้านเอือม แฉพฤติกรรม นร.มั่วยา ห่างรั้วโรงเรียนแค่ร้อยเมตร

ดับจิ้นลูกหมี เต้ย แจงเหตุผลเปลี่ยนตัวนางเอกจาก เชียร์ เป็น มิ้นต์

ดับจิ้นลูกหมี เต้ย แจงเหตุผลเปลี่ยนตัวนางเอกจาก เชียร์ เป็น มิ้นต์

บอย โสดหนักมาก ถูกเม้าท์แม่เดินสายไหว้พระขอพรอยากให้ลูกแต่งงาน

บอย โสดหนักมาก ถูกเม้าท์แม่เดินสายไหว้พระขอพรอยากให้ลูกแต่งงาน

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

พิษหวย 30 ล้าน สั่งเด้ง ผบก.กาญจนบุรี เข้ากรุ เปิดทางสืบคดี

พิษหวย 30 ล้าน สั่งเด้ง ผบก.กาญจนบุรี เข้ากรุ เปิดทางสืบคดี

ศักดิ์ศรีหยามไม่ได้ รุ่นพี่ ม.6 เปิดฉากไล่ฟัน ม.5 กลางโรงเรียน

ศักดิ์ศรีหยามไม่ได้ รุ่นพี่ ม.6 เปิดฉากไล่ฟัน ม.5 กลางโรงเรียน

พายุคะนองลมแรง พัดป้ายยักษ์หน้าร้าน ร่วงทับร่างสาวดับอนาถ

พายุคะนองลมแรง พัดป้ายยักษ์หน้าร้าน ร่วงทับร่างสาวดับอนาถ

ล้วงลึกชีวิต ลำไย ไหทองคำ วันที่รุ่งเรืองซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินสด

ล้วงลึกชีวิต ลำไย ไหทองคำ วันที่รุ่งเรืองซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินสด

รักเปื้อนเลือด ถล่มยิงอดีตทหารเรือตาย-เมียเจ็บ โยงปมชู้สาว

รักเปื้อนเลือด ถล่มยิงอดีตทหารเรือตาย-เมียเจ็บ โยงปมชู้สาว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

ตร.ยังไม่ปักใจเชื่อ “สาวรอยกรีด” ถูกแท็กซี่ปล้น ขณะโอนเงินให้เพื่อน

ตร.ยังไม่ปักใจเชื่อ “สาวรอยกรีด” ถูกแท็กซี่ปล้น ขณะโอนเงินให้เพื่อน

เอิร์น เดอะสตาร์ ทรุดป่วยไข้หวัดใหญ่ ซ้ำเจอไฟไหม้ประชิดบ้าน

เอิร์น เดอะสตาร์ ทรุดป่วยไข้หวัดใหญ่ ซ้ำเจอไฟไหม้ประชิดบ้าน

ไอซ์ ปรีชญา ภาพเดียวแซ่บหยุดโลก เห็นแล้วใจสั่นสะท้าน

ไอซ์ ปรีชญา ภาพเดียวแซ่บหยุดโลก เห็นแล้วใจสั่นสะท้าน

น้องณัชชา ลูกสาวพี่บ๊อบ อินเนอร์มาเต็ม โชว์พลังเสียงร้องเพลง

น้องณัชชา ลูกสาวพี่บ๊อบ อินเนอร์มาเต็ม โชว์พลังเสียงร้องเพลง

ตู่ ภพธร เขินสุด คลิปสระผมให้ภรรยา โชว์ซีนจูบฆ่าคนโสด

ตู่ ภพธร เขินสุด คลิปสระผมให้ภรรยา โชว์ซีนจูบฆ่าคนโสด

หนุ่มไปทวงเงินให้เเม่ ถูกเจ้าของสำนักธรรมสถาน สั่งลูกน้องยิงดับ

หนุ่มไปทวงเงินให้เเม่ ถูกเจ้าของสำนักธรรมสถาน สั่งลูกน้องยิงดับ

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

ทนายงัดหลักฐานเอาผิด "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" แม้กลับคำให้การปฏิเสธ

ทนายงัดหลักฐานเอาผิด "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" แม้กลับคำให้การปฏิเสธ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ นัท มีเรีย เจออาถรรพ์ย่านาค

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ นัท มีเรีย เจออาถรรพ์ย่านาค

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์