''สลากพนัน'' ก็พันธกิจ ''ปกป้องสิทธิเด็ก''

''สลากพนัน'' ก็พันธกิจ ''ปกป้องสิทธิเด็ก''

หน้าที่ระดับ ''รัฐบาล''

กรณีปัญหา สลากพนัน ซึ่ง เดลินิวส์ เปิดประเด็นตีแผ่เกาะติดต่อเนื่องนั้น ทาง สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์ ชี้ไปเมื่อวันก่อนว่าปัญหาที่สังคมไทยเคยมองข้ามปัญหานี้ มอมเมาอย่างน้อย 5 ประเด็นคือ... การติดการพนัน, การติดเหล้า-เบียร์-บุหรี่ ที่ถูกใช้เป็นของรางวัล, การติดนิสัยการโกง จากการพนัน, การติดนิสัยขี้ขโมย จากการหาเงินเล่นพนัน และ การก่ออาชญากรรม ต่าง ๆ หลังจากติด 4 อย่างที่ว่ามา

ขณะเดียวกันปัญหานี้ก็ผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 ฉบับคือ... ผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 บัญชี ข. เมื่อมีการเล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เมื่อปล่อยปละหรือชักจูงให้เด็กเล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เมื่อใช้เหล้า-เบียร์เป็นของรางวัลล่อใจให้เล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เมื่อใช้บุหรี่เป็นของรางวัลแล้วให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นพนัน

และไม่เพียงเป็นปัญหา 5 มอมเมา กับ 4 ผิด เท่านั้น...

ที่สำคัญ สลากพนัน ยังเป็นการ ละเมิดสิทธิเด็ก ด้วย !!

ทั้งนี้ ตามที่ สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์ ได้ชี้ไว้ว่า... อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในรัฐภาคีตามอนุสัญญานี้ ในข้อ 19 ของอนุสัญญา ระบุว่า... ต้องมีการดำเนินมาตรการทั้งปวงเพื่อปกป้องมิให้เด็กเผชิญการปฏิบัติที่ผิด-การแสวงหาผลประโยชน์, ข้อ 32 ระบุว่า... ต้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และข้อ 36 ระบุว่า...ต้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพเด็กนั้น

กับประเด็น ละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ เป็นจุด เริ่มของปัญหาอื่น ๆ นั้น ฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ และสำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด ก็ร่วมสำทับซ้ำในประเด็นนี้ว่า... การที่ผู้ใหญ่นำสลากพนัน หรือ สลากจับเบอร์-สลากชิงโชค พวกนี้มาให้เด็กเล่นพนัน หรือการปล่อยปละละเลย ถือเป็นการละเมิดสิเด็ก ทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อจากการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ หรือเป็นการ ไม่ปกป้องคุ้มครองเด็ก

ฉัตรชัยบอกว่า... สลากพนันนี้เข้าถึงเด็กได้ง่ายมาก เพราะอยู่ในร้านค้าปะปนกับสินค้าอื่น ๆ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ไม่รับผิดชอบต่อเด็ก และเหตุที่มีมานานและมีมาตลอดจนปัจจุบัน ก็เพราะเล่นพนันได้ในราคาไม่แพง มีรางวัลใหญ่ ๆ ล่อใจ ซึ่งของรางวัลนั้นหากเป็นเหล้า เบียร์ บุหรี่ ถ้าเด็กได้ไปก็คงไม่นำไปให้พ่อแม่ เพราะจะกลัวถูกว่ากล่าวที่นำเงินไปเล่นพนันสลาก ก็จะยิ่งเป็นปัญหา เพราะเด็กอาจอยากรู้อยากลองและบริโภคเอง

ทุกวันนี้เด็กและเยาวชนไทยตกเป็นเหยื่อการกระทำของผู้ใหญ่แทบทุกประเภท ทั้งด้านเพศ ไอที การโฆษณา ของมอมเมาต่าง ๆ จนเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ทำให้เด็กทำร้ายเด็กด้วยกันเอง ในขณะที่การ ควบคุมปัญหาที่ต้นทาง โดยฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น มีน้อยมาก หรือบางกรณีไม่มีเลย เพราะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะไม่มีกระบวนการคำนึงถึง ปัญหาจึงเกิดมากมายเช่นทุกวันนี้ !!

ผอ.ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนฯ ระบุอีกว่า... ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องใส่ใจ-ร่วมจัดการกับปัญหาผู้ใหญ่ที่มุ่งแต่จะแสวงหาหรือค้ากำไรจากเด็ก ซึ่งสำหรับ สลากพนัน ที่ก็ถือเป็นการ ละเมิดสิทธิเด็ก นั้น แม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ แต่ก็เป็นการปลูกฝังทั้งเรื่องการพนัน และเปิดช่องให้อบายมุขต่าง ๆ ข้องแวะและเข้าถึงเด็กชนิดที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่อ่อนไหว รู้ไม่เท่าทันใจตนเอง ก็ เป็นเหยื่อผู้ใหญ่เห็นแก่ได้

ด้าน สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ก็ร่วมชี้ว่า... สลากพนัน นี้เมื่อมองในแง่ของสิทธิเด็ก เป็นการ ละเมิดสิทธิเด็กแน่นอน เพราะเด็กตกเป็นเหยื่อจากการละเมิดโดยการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ ซึ่งสังคมไทยเราปล่อยปละละเลยเรื่องการพนันในรูปแบบของสลากพนัน ชิงโชค จับเบอร์ มานานมาก จนจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วมันเป็นปัญหา

สลากพวกนี้ แว่าของรางวัลจะเป็นแค่ตุ๊กตา ก็ถือว่าละเมิดสิทธิเด็กแล้ว เพราะเป็นเรื่องการพนัน การเสี่ยงโชค เป็นการปลูกฝังทำให้เด็กหมกมุ่นกับการพนันชนิดที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว และยิ่งของรางวัลเป็นอบายมุขต่าง ๆ เหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็ยิ่งเป็นการละเมิด 2 ชั้น หนักเข้าไปอีก จึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดขันดูแลเรื่องสลากพนันที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กให้มากขึ้น ...สรรพสิทธิ์ระบุ

ทั้งนี้ แม้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในหลายส่วนได้เริ่มกวดขัน จัดการปัญหา สลากพนัน แล้ว แต่ที่ ผอ.มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ชี้ถึงพันธกิจของไทยในการเป็นรัฐภาคีตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยบอกว่า... รัฐภาคีต้องหาทางสกัดกั้นการละเมิดการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก แต่กรณีสลากพนันนี้ ที่ผ่านมารัฐไม่มีการดำเนินการจริงจัง ก็น่าคิด จุดนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการปัญหาสลากพนัน

คำว่า รัฐภาคีต้อง... นั้น รัฐ ย่อมหมายถึง รัฐบาล ขณะที่ ต้อง ย่อมหมายถึง เป็นหน้าที่ ซึ่งปัญหาของเด็กไทยที่รัฐบาลปัจจุบันต้องแก้ไขแม้จะมีหลายเรื่องใหญ่ แต่รัฐบาล ทั้งโดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกหลายคน-หลายกระทรวง ก็ อย่าได้มองข้ามสลากพนัน !!

เพราะเรื่องที่มักจะถูกมองว่าเล็กนี่แหละสามารถเป็น ต้นลม

เป็นต้นลมที่สามารถ โหมไฟปัญหาใหญ่ ๆ ได้ตั้งหลายด้าน

นายกฯ-รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ต้อง ปกป้องเด็กไทย ด้วย !!!.

Advertisement Replay Ad
คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์