''ไทย-จีน'' เดินหน้าค้าขาย-ปราบยาเสพติด

''ไทย-จีน'' เดินหน้าค้าขาย-ปราบยาเสพติด

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ผมเพิ่งกลับจากเยือนสิงคโปร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะการไปเยือนจีน มีภาคเอกชนที่เข้าไปปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกับภาคเอกชนของจีนด้วย ผมคิดว่าจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นแฟ้นขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรา ส่วนการทำงานของรัฐบาล สรุปได้ดังนี้ครับ

ไทย-สิงคโปร์สานสัมพันธ์เศรษฐกิจ

ในการเยือนสิงคโปร์ครั้งนี้ก็มีการพูดถึงการเร่งรัดความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ได้มีการรื้อฟื้นกลไกในการที่จะเสริมสร้างให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีการกระชับมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิงคโปร์รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปลายปีนี้ต่อไป

ให้ผู้สูงอายุซื้อพันธบัตรเดือนก.ค.นี้

สำหรับการดำเนินการเมื่อ พ.ร.ก. ผ่านสภา ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังมีการดำเนินการในเรื่องของการจัดทำเกี่ยวกับการกู้เงิน ซึ่งจะมีการออกพันธบัตรให้กับพี่น้องประชาชนเป็นผู้ซื้อ 50,000 ล้านบาท จะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรก 15,000 ล้านบาท ช่วงที่ 2 จำนวน 15,000 ล้านบาท ช่วงที่ 3 เป็นส่วนที่เหลือ 20,000 ล้านบาท หลักสำคัญคือว่าในช่วงแรกนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีมีโอกาสจองพันธบัตรก่อน เพราะเป็นทางเลือกการออม 5 ปี 2 ปีแรกดอกเบี้ยร้อยละ 3 ถัดมาจะขยับร้อยละ 4 และสุดท้ายจบที่ร้อยละ 5

เตรียมเสนอพ.ร.ก.ภาษีสรรพสามิต

ตั้งแต่ที่เรามีการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ยังไม่ได้ส่งต่อภาระภาษีให้ประชาชนเลย แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาเป็นผลมาจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นสูงมาก ซึ่งราคาตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภาษี ผมจะรอให้มีการเปิดประชุมสมัยนิติบัญญัติของรัฐสภา จะได้นำพระราชกำหนดนี้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร และจะพิจารณาต่อไป โดยจะคำนึงถึงว่าขณะนี้กองทุนน้ำมัน ซึ่งเข้ามาแบกรับภาระตรงนี้ฐานะเป็นอย่างไร แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นอย่างไร จะได้พิจารณาตามความเหมาะสม

ยืนยันไม่มีการแปรรูปการรถไฟฯ

ปัญหาขัดแย้งปฏิรูปรถไฟ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ได้ไปเจรจาจนเกิดความเข้าใจที่ดี และจะเปิดโอกาสให้พี่น้องในสหภาพเข้ามาร่วมในการดูแลเกี่ยวกับแผนของการที่จะฟื้นฟูรถไฟ ความจริงยังไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปแปรรูปหรือให้เอกชน เป็นเพียงปรับระบบการบริหารจัดการภายใน เพื่อแยกงานการดูแลรางออกจากงานที่บริหารจัดการในเรื่องการวิ่งรถ และออกจากงานบริหารในเรื่องของทรัพย์ สินของรถไฟที่มีอยู่มาก ซึ่งเราเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยให้ฐานะของการรถไฟดีขึ้นและบริการดีขึ้นด้วย แต่แผนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอเวลาศึกษารายละเอียดและหารือกันอีกครั้งก่อน

แสดงความเสียใจเหยื่อไข้หวัด2009

กรณีที่มีผู้เสียชีวิต 3 รายจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผมขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวที่สูญเสีย อยากย้ำว่า ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อที่อยู่ในประเทศเราดูเหมือนเพิ่มขึ้น แต่หลายประเทศก็อยู่ในสถานะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างจะใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ปกติต่ำกว่าเล็กน้อย สิ่งที่สำคัญคือ ถ้าเริ่มมีอาการเป็นไข้ และไอ 1 วัน 2 วันไม่หาย ให้รีบไปพบแพทย์

ไทย-จีนฉลองความสัมพันธ์ 35 ปี

ความสัมพันธ์ของไทยกับจีนนั้นจะครบ 35 ปีในปีหน้า ตกลงกันว่าจะมีการเฉลิมฉลองกัน แล้วหาทางให้พี่น้องประชาชนของเรามีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นขณะนี้ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะขณะนี้จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ จีนก็มีการกำหนดเป้าหมายกับไทยทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว มานานแล้ว การเดินทางไปจีนครั้งนี้ก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ ยืนยันเป้าหมายต่าง ๆ และได้แสวงหาลู่ทางในการที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทย

จีนตกลงนำเข้าผลไม้จากไทย

ในเรื่องของการค้านั้นได้มีการลงนามข้อตกลงในเรื่องของการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย ผมก็คุยกับทางภาคเอกชนและหน่วยงานของไทยว่า สิ่งสำคัญคือการดูแลเรื่องของคุณภาพและระบบการบริหารจัดการ ทำให้ผลไม้ไปถึงตลาดได้เร็วที่สุด

เอกชนจีนจะลงทุนแปรรูปยางพารา

ภาคธุรกิจเอกชนของจีน กำลังจะมาลงทุนการแปรรูปสินค้าเกษตร มี 1 บริษัทหลังคุยกับผมแล้วก็จะมาประเทศไทยลงทุนแปรรูปยางพารา บริษัทนี้มีธุรกิจอยู่แล้วในภาคใต้ 2 แห่ง แต่ครั้งนี้จะไปอีสาน ที่หนองคาย นครพนมกับอุดรธานี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรที่นั่น และสร้างอาชีพให้พี่น้องในท้องถิ่น และยังมีอีกหลายรายที่จะมาขยายการลงทุนทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแปรรูปสินค้าเกษตรและอื่น ๆ

จีนสนใจลงทุนสร้างทางรถไฟ 2 ชาติ

จากการที่เรามีโครงการไทยเข้มแข็งและตั้งใจที่จะลงทุนในระบบราง หลังไปพบกับวิสาหกิจของจีนที่มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างทางรถไฟ 2 บริษัทสนใจที่จะมาลงทุนในเรื่องนี้ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงรางเดิม การจัดทำระบบรางคู่ ในเรื่องของรถไฟที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน รวมทั้งความเป็นไปได้ของการที่จะสร้างรางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะร่วมมือกันต่อไป

ขยายความร่วมมือวิจัยหมีแพนด้า

เรื่องแพนด้าน้อยก็มีการพูดคุยกัน ท่านนนตรีและประธานาธิบดีจีน ทราบถึงความ ตื่นเต้นของพี่น้องชาวไทยที่เห็นลูกหมีเกิด ก็คิดว่าจะขยายความร่วมมือกันตรงนี้ ส่วนอนาคตของแพนด้าน้อยจะได้อยู่ต่อหรือไม่ ต้องดูก่อนว่าเมื่อครบ 2 ปีแล้ว อะไรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา

ถาม : แนวทางการดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดเป็นอย่างไร ?

ตอบ : ในเรื่องของการดำเนินการต่อผู้เสพในแผนนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอมาทางผมว่า หากสามารถ ทำให้ผู้เสพยาเข้ารับการบำบัดโดยสมัครใจ โดย การชักชวนของครอบครัว ชุมชน ประชาสังคม โรงเรียน ฯลฯ ให้ได้ 120,000 คน ในระยะ 6 เดือน ของแผนนี้ ปัญหายาเสพติด ก็จะลดลงอย่างแน่นอน ผมจึงได้เน้นย้ำในหลายครั้ง หลายโอกาสว่า ขอให้ทุกหน่วย ทุกภาคส่วนของสังคม จะต้องร่วมมือกัน นำผู้เสพเข้าบำบัดรักษาตามแนวทางนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่ออนาคตเยาวชนของชาติ

ถาม : นับตั้งแต่รัฐบาลเปิดแผนปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อว่า ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ร่วม 3 เดือน อยากทราบว่า ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละรั้วทำงานกันอย่างไร ? ได้ผลอย่างไร ?

ตอบ : นับตั้งแต่เปิดแผนฯ ในวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ได้มีการปรับแผน ปรับกิจกรรม ปรับงบประมาณ รองรับการปฏิบัติ 5 รั้วป้องกันอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากในช่วงเดือน เม.ย. เกิดเหตุการณ์บางอย่างในบ้านเมือง ทำให้การปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชะลอตัวและเริ่มปฏิบัติอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาร่วม 2 เดือน ยังไม่เต็ม 3 เดือนดีนัก

ผลการปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. -15 มิ.ย. ผลดำเนินงานเป็นรายรั้ว/โครงการ ดังนี้ (แยกเป็นรายรั้ว/โครงการ)

1. รั้วชายแดน : การสกัดกั้นนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน มีผลการปฏิบัติดังนี้

-การจับกุมยาเสพติดตามแนวชายแดน 94 ครั้ง ยึดของกลางยาบ้าได้ 1,375,481 เม็ด เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม กัญชา 1,686 กิโลกรัม ฯลฯ ส่วนใหญ่ยังคงนำเข้ามากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. รั้วชุมชน : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคมป้องกันยาเสพติด มีผลการปฏิบัติดังนี้

-มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ชุมชน โดยวิทยากรอำเภอ/ตำบล ค้นหาปัญหา ยาเสพติด 35,289 หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านเฝ้าระวังและการอบรมให้ความรู้ 30,563 คน นำผู้เสพเข้ากระบวนการบำบัดรักษาโดย กระบวนการชุมชนได้ 911 คน

-การมอบภารกิจด้านยาเสพติดให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 17,878 คน และฟื้นฟูอาสาสมัครประชาชน เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ 14,293 หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนได้ 2,149 ราย

-สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,334 แห่ง สร้างหมู่บ้าน/ตำบล ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 639 แห่ง รวมทั้งสนับสนุนองค์กรภาคธุรกิจให้มีส่วนร่วมในงานด้านยาเสพติด เช่น การรณรงค์ป้องกัน/สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือ 643 องค์กร ส่งเสริมให้ สมาคม สาขาอาชีพต่าง ๆ สนับสนุนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่พนักงานในกลุ่ม/องค์กร/สมาคม 1,326 องค์กร ตลอดจนส่งเสริมบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการป้องกันยาเสพติด และประกาศชัยชนะกับยาเสพติด โดยการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน (ป้ายสีขาว) 7,155 หมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้ง ครอบครัว (ธงสีน้ำเงิน) 167,082 ครอบครัว

3. รั้วสังคม : การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการมีผลปฏิบัติดังนี้

-ใช้มาตรการทางสังคมกับสถานบันเทิง 4,058 แห่ง 7,299 คน และมาตรการทางกฎหมาย 513 แห่ง 460 คน

-ดำเนินงานต่อสถานบริการใช้มาตรการทางสังคม 3,939 แห่ง 8,379 คน และมาตรการทางกฎหมาย 204 แห่ง 687 คน

-ดำเนินงานต่อหอพัก ใช้มาตรการทางสังคม 42,104 แห่ง 2,325 คน และมาตรการทางกฎหมาย 151 แห่ง 263 คน

-ดำเนินงานต่อที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ใช้มาตรการทางสังคม 1,343 แห่ง 1,575 คน และมาตรการทางกฎหมาย 128 แห่ง 195 คน

-ดำเนินงานต่อร้านเกม/อินเทอร์เน็ต ใช้มาตรการทางสังคม 5,372 แห่ง 6,964 คน มาตรการทางกฎหมาย 398 แห่ง 588 คน

-ดำเนินงานต่อโต๊ะสนุ๊ก/โต๊ะพนันบอล ใช้มาตรการทางสังคม 720 แห่ง 1,189 คน และมาตรการทางกฎหมาย 105 แห่ง 252 คน

-ดำเนินงานต่อแหล่งมั่วสุมใช้มาตรการ ทางสังคม 2,016 แห่ง 2,516 คน และมาตร การทางกฎหมาย จำนวน 146 แห่ง 464 คน

-ดำเนินการต่อเด็กและเยาวชนที่ออกนอกบ้านในเวลาวิกาล 643 แห่ง โดยใช้มาตรการทางสังคมจำนวน 1,987 คน

-จัดกิจกรรมลานกีฬา จำนวน 3,882 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม 178,458 คน

-การจัดกิจกรรมลานดนตรี จำนวน 575 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม 40,948 คน

-การจัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์ของเยาวชน จำนวน 837 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม 45,418 คน

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 1,039 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรมรวม 371,086 คน

-การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 553 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม 24,119 คน

-การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 420 รุ่น มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม 15,901 คน

4. รั้วโรงเรียน : โรงเรียนป้องกันยาเสพติด

-โรงเรียน/สถานศึกษา สำรวจและจัดทำข้อมูลค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ผู้ค้า และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 17,887 โรงเรียน ผู้ถูกสำรวจ จำนวน 993,706 คน

-จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีพฤติการณ์เสพยาเสพติด 357 โรงเรียน 3,185 คน

-นำนักเรียนที่มีพฤติการณ์เสพยาเสพติดสู่ระบบบำบัดรักษาโดยสมัครใจ 101 โรงเรียน

-จัดกิจกรรมเข้าถึงเยาวชนที่มีพฤติ กรรมเสี่ยงโดยตรง เช่น อบรมในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรมโงการพัฒนาคุณธรรม อบรมทักษะชีวิต จัดกิจกรรมทางบวก 2,828 โรงเรียน

-ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง จำนวน 8,169 โรงเรียน รวม 394,872 คน

-เฝ้าระวังสอดส่องความประพฤติ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 6,948 โรงเรียน 249,233 คน

-สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนทั่วไป 4,898 โรงเรียน 327,819 คน

-จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต เช่น พัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต เช่น พัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม สอนเยาวชนให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติด สอนศาสนาในวันหยุดสอนศิลปะ ฯลฯ 5,563 โรงเรียน 509,945 คน

-จัดกิจกรรมทางเลือก เช่น กิจกรรมวิชาการ กีฬา ศิลปะ พัฒนาอาชีพ จำนวน 6,259 โรงเรียน รวม 510,252 คน

-จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียนและชุมชน 53,733 โรงเรียน รวม 286,980 คน

-จัดตั้งกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อน จำนวน 19,371 โรงเรียน จำนวน 52,590 คน

-จัดกิจกรรมสำคัญสนับสนุนเยาวชน จำนวน 3,129 โรงเรียน รวม 131,462 คน

-จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง สอดคล้องความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 50,736 โรงเรียน รวม 1,196,957 คน

-จัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน จำนวน 2,764 โรงเรียน รวม 106,754 คน

-จัดกิจกรรมสภานักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 รวม 1,061 โรงเรียน 13,124 คน

5. รั้วครอบครัว : โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง ผลดำเนินงานดังนี้

-จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 97,678 ครอบครัว รวม 401,587 คน

-การอบรมความรู้ครอบครัว (ถูกจับกุม/บำบัด) 4,831 คน รวม 11,280 คน

-การรวมกลุ่มครอบครัวภายหลังการอบรมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์/การพบปะ/มีเครือข่ายช่วยเหลือ 2,381 ครอบครัว 2,362 คน

-การปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 2 (ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง) โดยการอบรมให้ความรู้ครอบครัว จำนวน 7,314 ครอบครัว

-การปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 3 (ครอบครัวทั่วไป) โดยการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด 41,721 ครอบครัว รวม 133,919 คน

- ประกาศเจตนารมณ์เป็นครอบครัวสีขาว 67,394 ครอบครัว รวม 205,963 คน

ถาม : ผลของการบำบัดรักษาฯ เป็นอย่างไร ?

ตอบ : สำหรับโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดแบบบูรณาการ มีดังนี้

มีผู้เข้ารับบำบัด 11,144 คน (จากเดิม 17,608 คน) เยาวชนอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาบำบัดถึงร้อยละ 50 อาชีพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือรับจ้างและว่างงาน แยกเป็น

-การบำบัดในชุมชน 317 คน

-เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 160 รุ่น รวม 2,335 คน

-เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวประเภท แบบเข้มงวด 751 คน แบบไม่เข้มงวด จำนวน 2,175 คน

-เข้ารับบำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัวและแบบฟื้นฟูตามโปรแกรมคุมประพฤติ 6,731 คน ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน 173 คน ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก 5,242 คน

-นำผู้เสพเข้าค่ายวิวัฒน์พลเมือง รวม 199 รุ่น จำนวน 1,533 คน

-ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในด้านอาชีพเงินทุน และจัดกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวม 1,306 คน

-ติดตามพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการเข้ารับบำบัดฟื้นฟูจำนวน 6,723 คน.

Advertisement Replay Ad
ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์