จุรินทร์สานต่อเรียนฟรี15ปีฟุ้งประชาชน98%ชื่มชม

จุรินทร์สานต่อเรียนฟรี15ปีฟุ้งประชาชน98%ชื่มชม

จุรินทร์ งัดผลสำรวจสนง.สถิติฯ ตีปี๊บ ประชาชนกว่า 98% ชื่มชมเรียนฟรี 15 ปี พร้อมหนุนสานต่อโครงการนี้ (16มิ.ย.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับดำเนินการโครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพในทุกจังหวัดจำนวน 7,800 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 1-20 เม.ย. ที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนพอใจกับการดำเนินการโครงการ เรียนฟรี 98.2% และอยากให้โครงการนี้ดำเนินต่อไป 97.9% ทั้งนี้ เมื่อจำแนกความต้องการและความพอใจให้มีโครงการดังกล่าวต่อไปอีก ออกเป็น 5 ภูมิภาค ปรากฎว่า กรุงเทพมหานคร 97.2% ภาคกลาง 97.3% ภาคเหนือ 98.2% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 98.1% และภาคใต้ 98.8% นอกจากนี้ มีการสำรวจประชาชนว่าสมาชิกในครัวเรือนมีสิทธิ์เข้าร่วมและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนโยบาย เรียนฟรี หรือไม่นั้น พบว่า มีสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิ์ 53.9% มีสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ 2.3% ขณะที่ ครอบครัวที่ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่สนับสนุนให้มีโครงการนี้ต่อถึง 97.9% อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะด้วยว่า อยากให้มีการขยายโครงการ เรียนฟรี นี้ออกไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี โท และเอก บางส่วนก็บอกว่าอยากให้เพิ่มงบประมาณมากขึ้น และขยายรายการสนับสนุนมากขึ้น รวมทั้งอยากเห็นการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน สิ่งที่จะเห็นต่อไปในนโยบาย เรียนฟรี คือเรื่องการพัฒนาคุณภาพซึ่งหมายรวมถึงคุณภาพของครูผู้สอน ส่วนเรื่องที่จะให้ขยายการสนับสนุน ปวส.ไปถึงปริญญาเอกนั้น ต้องชี้แจงว่านโยบาย เรียนฟรี นั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณ ซึ่งเรามีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดแต่เพราะรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษา แม้จะอยู่ในภเศรษฐกิจถดถอย แต่รัฐบาลก็ยังทุ่มงบให้กับเรื่องพัฒนาการศึกษา ส่วนอนาคตจะเพิ่มรายการมากขึ้นกว่านี้ หรือขยายระดับการศึกษามากกว่านี้นั้นก็ต้องรอดูงบประมาณ แต่ตอนนี้ขอยืนยันแนวทางนี้ไปก่อนรมว.ศธ. กล่าว ด้าน นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน สละสิทธิ์ด้วยน้ำใจ ช่วยโรงเรียนห่างไกลมีคุณภาพ ในวันที่ 21 มิ.ย. ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมี นายจุรินทร์ เป็นประธาน ในวันงานจะเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน 577 โรง นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกองค์กรหลักเข้าร่วมงาน พร้อมเชิญโรงเรียนที่ สมศ.ประเมินให้อยู่ระดับปรับปรุงแต่สามารถพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดและผ่านการประเมินในระดับดีมาก นั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ว่ามีวิธีการพัฒนาเช่นไร และในช่วงบ่าย เวลา 13.05 น.จะมีการถ่ายทอดสดพิธีมอบเงินสละสิทธิ์ให้กับโรงเรียน 577 โรง โดยขณะนี้ยอดเงินสละสิทธิ์มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งจัดสรรให้กับโรงเรียนเหล่านี้โรงละ 1 แสนบาท เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนซึ่งโรงเรียนจะต้องนำไปวางแผนในการพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ไม่ผ่านการประเมินและแก้ไขให้ตรงจุด

อย่างไรก็ตาม การมอบเงินสละสิทธิ์นครั้งนี้จะมีโรงเรียน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านกะตะ สพท.ภูเก็ต โรงเรียนวัดวังอิทก สพท.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา สพท.ขอนแก่น เขต 1 และ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ สพท.ชลบุี เขต 1 จะได้รับเงินโรงละ 5 แสนบาท สาเหตุที่ได้มากเป็นพิเศษเพราะในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีนักเรียนสละสิทธิ์จำนวน ดังนั้น รมว.ศธ. และ เลขาธิการ กพฐ. เห็นว่าน่าจะนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่นั้น ในช่วงแรก สพฐ.จะโอนเงินให้โรงเรียนก่อน 5 หมื่นบาทเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาจากนั้น สพฐ.จะลงไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแล้วจึงจะโอนที่เหลือลงไป แต่กรณี 5 โรงที่ได้รับ 5 แสนนั้นจะได้รับเป็นเช็คในวันงานเลย ที่สำคัญ 5 โรงนี้จะต้องมีแผนการดำเนินงานเช่นดียวกับโรงเรียนที่ได้รับ 1 แสนบาทแต่จะต้องเห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด เพื่อสะท้อนผลของการดำเนินการโครงการ เรียนฟรี นายรังสรรค์ กล่าวและว่า ในส่วนเงินสละสิทธิ์ของโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงบประมาณไม่ยินยอมให้โอนเงินมาที่ สพฐ. เพราะข้อจำกัดบางประการ จึงได้หารือกันแล้วเห็นว่า สกอ.จะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนและให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้ามาดำเนินการ ซึ่งจะได้รับเงินเท่ากัน 1 แสนบาท เพราะฉะนั้นหากโรงเรียนที่ สกอ.เลือกซ้ำกับที่ สพฐ.โอนเงินไปรอบแรก 5 หมื่นบาท แล้วก็ได้ชี้แจงกับโรงเรียนให้เก็บเงินดังกล่าวไว้เพื่อสมทบกับการดำเนินโครงการ เรียนฟรี ปีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง อภิปรายพรก.กู้เงิน(7)

Advertisement Replay Ad
สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ลูกเจ๊พัชเดือด ท้า “ษิทรา” มาตลาด ไร้ขบวนการโกง ลั่นไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นับสิบปี

ลูกเจ๊พัชเดือด ท้า “ษิทรา” มาตลาด ไร้ขบวนการโกง ลั่นไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นับสิบปี

ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการฯ ม.เกษตร ผู้บุกเบิกกล้วยไม้ เสียชีวิตในวัย 95 ปี

ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการฯ ม.เกษตร ผู้บุกเบิกกล้วยไม้ เสียชีวิตในวัย 95 ปี

จนท.กุมขมับ ทัวร์จีนเหยียบปะการังจับหอยเม่น-ปลานีโม่เกาะหลีเป๊ะ

จนท.กุมขมับ ทัวร์จีนเหยียบปะการังจับหอยเม่น-ปลานีโม่เกาะหลีเป๊ะ

“ฮาวา” ฟ้อง ตร.ไม่สำนึกทำให้รถถูกชน ทางหลวงโต้ดูสัญญาณมือไม่ถูกเอง

“ฮาวา” ฟ้อง ตร.ไม่สำนึกทำให้รถถูกชน ทางหลวงโต้ดูสัญญาณมือไม่ถูกเอง

ศูนย์วีซ่าสหรัฐฯ ปฏิเสธข่าวในสื่อโซเชียล ย้ำ "ยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไข" พิจารณาวีซ่า

ศูนย์วีซ่าสหรัฐฯ ปฏิเสธข่าวในสื่อโซเชียล ย้ำ "ยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไข" พิจารณาวีซ่า

สาวโวยโรงพยาบาลชุ่ย ติดฉลากยาผิด จ่ายยาแก้คันให้กินแก้ไอ

สาวโวยโรงพยาบาลชุ่ย ติดฉลากยาผิด จ่ายยาแก้คันให้กินแก้ไอ

จนท.เขาคิชฌกูฏเก็บโทรศัพท์ร่วงได้ ปีๆ หล่นนับร้อยเครื่อง

จนท.เขาคิชฌกูฏเก็บโทรศัพท์ร่วงได้ ปีๆ หล่นนับร้อยเครื่อง

อิ่มบุญรับปีจอกับกิจกรรม “แลคตาซอย แชริตี้ 2018” ปีนี้เดินทางเยือนถิ่นอีสานสกลนคร-นครพนม

อิ่มบุญรับปีจอกับกิจกรรม “แลคตาซอย แชริตี้ 2018” ปีนี้เดินทางเยือนถิ่นอีสานสกลนคร-นครพนม

ร้านชุดนักเรียนดังเชียงใหม่ แจงภาพคู่วายวัยเรียน ทำโซเชียลเสียงแตก

ร้านชุดนักเรียนดังเชียงใหม่ แจงภาพคู่วายวัยเรียน ทำโซเชียลเสียงแตก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อั่งเปา แต๊ะเอีย และคำอวยพรวันตรุษจีน 2561

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อั่งเปา แต๊ะเอีย และคำอวยพรวันตรุษจีน 2561

เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ที่โดนล่า อาจเป็นตัวเดียวกับที่โผล่เล่นกล้องปีก่อน

เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ที่โดนล่า อาจเป็นตัวเดียวกับที่โผล่เล่นกล้องปีก่อน

กรี๊ดลั่นลุ้นระทึก รถไฟม้าเหล็กปะทะม้าตัวเป็นๆ ไม่ยอมหลีกทาง

กรี๊ดลั่นลุ้นระทึก รถไฟม้าเหล็กปะทะม้าตัวเป็นๆ ไม่ยอมหลีกทาง

หนุ่มเดินข้ามทางม้าลาย จู่ๆ เจอแท็กซี่พุ่งชน แถมต่อยหน้าพังยับ

หนุ่มเดินข้ามทางม้าลาย จู่ๆ เจอแท็กซี่พุ่งชน แถมต่อยหน้าพังยับ

ล้วงลึก..ความรักของโตโน่ในวันวาเลนไทน์

ล้วงลึก..ความรักของโตโน่ในวันวาเลนไทน์

วาเลนไทน์สีเลือด 5 คดีเชือดนิ่มๆ แบบคนเคยรักกัน

วาเลนไทน์สีเลือด 5 คดีเชือดนิ่มๆ แบบคนเคยรักกัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์