ด่วน! คลอดโผโยกย้ายนายพลตำรวจ

ด่วน! คลอดโผโยกย้ายนายพลตำรวจ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระสำคัญการประชุมการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามโครงสร้างใหม่ ตร. โดยในเวลา 09.30 น. วันเดียวกัน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้นัดหมายรองผบ.ตร เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ หรือบอร์ดกลั่นกรอง ที่ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานผบ.ตร.

การแต่งตั้งข้าราชการครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเกลี่ยตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) รองผบช. และผู้บังคับการ(ผบก.) ลงในโครงสร้างใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับล่าสุดที่จะมีผลใช้บังคับในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งนี้ โครงสร้างใหม่ตร. นั้น มีการปรับเกลี่ย หน่วยงานต่างๆ มีหน่วยงานระดับบช.หรือเทียบเท่า 30 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่มีเดิม 26 หน่วย ตั้งขึ้นใหม่ 4 หน่วยคือ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานกำลังพล และสำนักงานงบประมาณและการเงิน ขณะที่หน่วยงานระดับบก. หรือเทียบเท่า รวม 227 หน่วยงาน เพิ่มบก.ใหม่ 43 หน่วย เป็นการยกฐานะหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว 36 หน่วย เช่น ศสส. ซึ่งมีรองผบก.-ผกก.เป็นหัวหน้า

สำหรับกองบังคับการที่ตั้งขึ้นใหม่จริง ๆ มีเพียง 7 แห่ง คือ กองบังคับการอำนวยการของสำนักงานส่งกำลังบำรุง และกองบัญชาการศึกษา กองบัญชี กองตรวจสอบภายใน 2-3 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งโครงสร้างใหม่นั้นจะมีการแต่งตั้ง ผบช. 30 ตำแหน่ง รองผบช. 146 ตำแหน่ง ผบก. 257 ตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งผบช.นั้นตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นมา เป็นการปรับเกลี่ยมาจาก ตำแหน่งผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ที่มีอยู่แล้ว ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นเป็นรองผบช. 146 ตำแหน่ง ปรับเกลี่ยมากจากตำแหน่งรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.เช่นกัน ขณะที่ระดับผบก.นั้นมีการกำหนดผบก.มาใหม่ 10 ตำแหน่ง ขณะที่รวมทั้งประเทศทุกระดับตำแหน่งจะต้อง

ทั้งนี้ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายมีดังนี้ พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ ผบช.ภ.2 เป็น ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผบช.ตชด. เป็น ผบช.ภ. 2 พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผบช.ประจำ สง. ผบ.ตร. เป็น ผบช.ตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผบช.ประจำ สง. ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประสานกองทัพไทย เป็น ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ท.สุชัย สุขพันธ์โพธาราม ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็น ผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ จเรตำรวจ (สบ.8) เป็น ผบช.สำนักงานงบประมาณและงานเงิน พล.ต.ต.สุรพล ทองประเสริฐ ผบก.ประจำ สง.พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.จิรโรจน์ กี่ศิริ รอง ผบช.ประจำ สง.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ รองผบ.ตร.เป็นรอง ผบช.สำนักงานกำลังพล พล.ต.ต.วรินทร์ บุญเกียรติ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบช.ภ.6 เป็น รอง ผบช.ก.ตร. พล.ต.ต.อรรถพร อุทยานานนท์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ยศ พล.ต.ต.สุเมธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พิสุทธิ์ พุ่มพิชฏฐ์ รองผบช.ประจำ.สง.จตช. เป็น รอง จเร (สบ.7)

พล.ต.ต.มณสัณ สุขกนิษฐ์ รองผบช.ประจำ ทนท.ฝอ. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผบ.ตร. เป็น รองจเรตำรวจ(สบ7) พล.ต.วิมล เปาอินทร์ ผบก.น.4 เป็น ผบก.จร. พล.ต.ต.สมวุฒิ วรรณพิรุณ ผบก.ทำหน้าที่ ฝอ.ประจำ สนง.พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ รองผบ.ตร. เป็น ผบก.น.4 พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็น ผบก.น.9 พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษพันธ์ ผบก.ประจำสนง.พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง หน.นรป. เป็น ผบก.ปัตตานี พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง ผบก.ประจำสนง.พล.ต.ท.ชอล ชูวงษ์ ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็น ผบก.จ.สมุทรสงคราม พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.อำนาจเจริญ เป็น ผบก.จ.สระแก้ว พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง ผบก.น่าน เป็น ผบก.ตราด

พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ ผบก.อก.บช.น. เป็น ผบก.น.3 พ.ต.อ.นิคม เฉิดฉาย รองผบก.จว.บุรีรัมย์ ขึ้นเป็นผบก.ศสส.ภ.3 พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผบก.จร. เป็นผบก.อก.น. พล.ต.ต.ณชนนต์ สิงหรา ณ อยุธยา ผบก.น.3 เป็น ผบก.น.8 พล.ต.ต.ภักดี จิรางกูร ผบก.ประจำสำนักงาน พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง.ผบ.ตร. รร.ภ.7 พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ รองผบช.ประจำสำนักงานพล.ต.อ.จุมพล เป็น รองผบช.ศ. พล.ต.ต.วีระพงษ์ ชื่นภักดี รองผบช.ประจำสำนักงานรองผบ.ตร. เป็นรองผบช.สกบ.พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง ผบก.ประจำสำนักงานพล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต ที่ปรึกษา สบ.10 เป็นผบก.อป. พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายุกต์ ผบก.จว.สมุทรสงครามเป็น ผบก.ยศ.

พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์)ผบก.ศฝร.ภ. 4 พ.ต.อ.จตุพล ปานรักษา รองผบก.ศสส. เป็นผบก.ศสส.ภ.4 พล.ต.ต.ยุทธนา ปาละติเสนา ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.เป็น ผบก.ยศ.ภ.4 พล.ต.ต.สุพันธ์ ประเสริฐสม ผบก.อก.ภ.4 ผบก.หนองบัวลำภู เป็น พล.ต.ต.กำพล ทับทิมไทย ผบก.หนองบัวลำภู เป็น ผบก. พ.ต.อ.เพชรรัตน์ แสงไชย รองผบก.ศสส.ภ.1 เป็น ผบก.ศสส.ภ.1 พล.ต.ต.ญาณไชย แกล้วเขตต์การ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. (พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ)เป็น ผบก.จเร

พล.ต.ต.เอื้อพงศ์ โกมารกุล ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผบก.ศฝร.ภ.6 พล.ต.ต.ภูมิรา วัชรปราณีกุล รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญญโญ ผบก.จ.สระแก้ว ผบกภ.จ.จันทบุรี พล.ต.ต.ธเนตร พิณเมืองงาม ผบก.ภ.จ.จันทบุรี เป็นผบก.ภ.จ.ชลบุรี พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง) เป็นผบก.ศูนย์ฝึกอบรม.ภ.1

Advertisement Replay Ad
"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์