Play and Learn อิงลิชโปรแกรม สไตล์...โรงเรียนวัดด่าน

Play and Learn อิงลิชโปรแกรม สไตล์...โรงเรียนวัดด่าน

โดย ประดิษฐ์ ไทยอุดม ผอ.ร.ร.วัดด่าน

จากที่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ปรารภเชิงนโยบายว่า Play and Learn ทางโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จึงได้สนองตอบโดยการจัดกิจกรรม W D E P - Watdan English Program ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้และเกิดความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยนักเรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านทักษะการฟัง และการพูด

อิงลิชโปรแกรมสไตล์ของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ได้จัดในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 ขั้นตอน โดยจะใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน เริ่มตั้งแต่ที่นักเรียนก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน จะเป็นกิจกรรมการพูดทักทาย และกิจกรรมการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว ก่อนที่จะตามต่อด้วย 6 กิจกรรมที่เหลือ ณ บริเวณกลางสนามโรงเรียน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาต่ออีกประมาณ 30 นาที ก่อนจะปล่อยนักเรียนแยกย้ายไปเข้าห้องเรียนของทุกวัน

*ขั้นตอนที่ 1 การทักทาย* นั้น จะเป็นกิจกรรมที่คณะตัวแทนนักเรียนจะพูดสนทนาทักทายเป็นภาษาอังกฤษถาม-ตอบประโยคในชีวิตประจำวัน กับเพื่อนนักเรียนทุกคนที่หน้าประตูเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าของทุกวัน เช่น ประโยค Good morning, How are you ?, My name is..., Whats your name ?, Its nice to see you, How old are you ?

*ขั้นตอนที่ 2 การทบทวน* เป็นกิจกรรมหลังจากกิจกรรมทักทายเสร็จแล้ว จะให้นักเรียนทุกคนได้พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตรภาพและบัตรคำ อย่างละ 2 คำ สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และพูดประโยคถาม-ตอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จากคำศัพท์และประโยคที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อวาน เช่น turtle, rabbit, What animals do you like ? I like... เป็นต้น

*ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่* จะให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไปจนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่จากคุณครูที่บริเวณกลางสนามโรงเรียนวันละ 2 คำ จากบัตรภาพและบัตรคำ รวมทั้งประโยคถาม-ตอบ อาทิเช่น mango, banana, What fruits do you like best ? I like...

*ขั้นตอนที่ 4 การเล่นเกม* จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นเกมที่หลากหลายเพื่อฝึกจำคำศัพท์ให้ง่ายขึ้น ทั้งเกมแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับเพื่อน แข่งขันระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง หรือให้แข่งขันระหว่างทีม เช่น เกมจับคู่เปิด เกมชี้คำศัพท์ เกมทาย เกมจ๊ะเอ๋ และเกมอื่นๆ อีกมากมาย

*ขั้นตอนที่ 5 การฝึกทบทวน* เป็นกิจกรรมให้โยนบอลสี 2 ใบ โดยให้นักเรียนโยนบอลลอยขึ้น และให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันรับบอลแล้วโยนต่อ เมื่อได้ยินเสียง Stop นักเรียนที่ถือบอลได้ 2 คน จะนำเสนอพูดคำศัพท์และถาม-ตอบประโยคที่เรียนรู้ให้เพื่อนๆ ฟัง เช่น mango, banana, What fruits do you like best ? I like...

*ขั้นตอนที่ 6 การทดสอบ* จะให้นักเรียนสังเกตแบบทดสอบ และตอบจากแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบตัวเองทั้งในคำศัพท์และประโยคที่เรียนมาแล้ว วันละ 2-3 ข้อ เช่น ให้เลือกคำศัพท์กลุ่มเดียวกันจากคำที่กำหนดให้ อาทิ rabbit ? a.orange b.mango c.bird d.table

*ขั้นตอนที่ 7 การแจกรางวัล* โดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ 2 คำ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเขียนประโยคถาม-ตอบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ใส่กระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ แล้วหยอดใส่กล่องคำศัพท์ และกล่องประโยค จากนั้นครูจะจับบัตร 2 ใบ จากกล่องแต่ละกล่อง และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

*ขั้นตอนที่ 8 การสนทนา* เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคำศัพท์ และพูดประโยคถาม-ตอบจากที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน สนทนากับเพื่อนและผู้ปกครอง หรือคุณครู แล้วให้ลงชื่อรับทราบการสนทนากันแล้วลงในสมุดบันทึก English Diary

จากกิจกรรมอิงลิชโปรแกรมในสไตล์ของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ที่จัดให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทั้ง 8 ขั้นตอนในแต่ละวันดังกล่าว เป็นที่ชื่นใจของคณะครูในโรงเรียนที่ได้รับคำชื่นชมจากกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งด้วย ตลอดจนถึงคำชื่นชมจากชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาที่โรงเรียนวัดด่าน ซึ่งต่างบอกกันว่า

นักเรียนที่นี่กล้าพูด กล้าแสดงออกดี

หน้า 23

Advertisement Replay Ad
โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

SETA  2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์