คดีร่ำรวยผิดปกติมีอายุความหรือไม่..โดย ประสงค์ วิสุทธิ์

คดีร่ำรวยผิดปกติมีอายุความหรือไม่..โดย ประสงค์ วิสุทธิ์

อ่านคำพิพากษาศาลแพ่ง(วันที่ 27 เมษายน 2552-หมายเลขแดงที่ ปช.1/2552)ที่ให้ยกคำร้องคดีที่ขอให้ทรัพย์สินของ นายนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากถูกกล่าวหาว่า ร่ำรวยผิดปกติ 49 ล้านบาทแล้ว รู้สึกเป็นห่วงว่า คดีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว่า ร่ำรวยผิดปกติและอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)อาจจะมีปัญหาทำให้คดีต้องตกไปทั้งหมด

เพราะคำพิพากษาให้เหตุผลในการยกคำร้องว่า ขาดอายุความที่กำหนดไว้ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากทรัพย์สินที่มีการกล่าวหาว่า นายนิพัทธได้มาโดยมิชอบนั้น ได้มาระหว่างกันยายน 2538-พฤศจิกายน 2539 ขณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยื่นสำนวนคดีดังกล่าวให้อัยการสูงสุดเมื่อพฤศจิกายน 2549 และยื่นคำร้องต่อศาลในปี 2550 ซึ่งเกินเวลา 10 ปี

.. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 น่าจะมิได้มีเจตนารฒณ์ในการให้การดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.โดยให้การดำเนินการของคณะกรรมกรรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ( ป.ป.ป.)ที่ทำมาแล้วเป็นอันใช้ได้โดยไม่มีการกำหนดเวลา เพียงแต่มิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น เมื่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ไม่มีบทบัญญัติเรื่องอายุความ การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำบทบัญยัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งฯซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับโดยมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งฯมาตรา 193/30คำพิพากษาส่วนหนึ่งระบุ

ด้วยความเคารพในคำพิพากษา มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า การที่ศาลแพ่งนำเอาบทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งฯซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาบังคับใช้ ขณะที่ พ.กอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฯซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความมุ่งหมายเฉพาะ(เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต)ไม่มีการกำหนดเรื่องอายุความ เป็นการใช้และตีความกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่

นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติที่กำหนดให้การกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว่า ร่ำรวยผิดปกติต้องกระทำในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่เกินสองปี( มาตรา 75 วรรคสอง)

ดังนั้น ถ้า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฯต้องการกำหนดระยะเวลาในเรื่องการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไว้ก็ควรจะกำหนดอายุความไว้ด้วย เช่นเดียวกับกรณีที่ เมื่อ ป.ป.ช.มีมติยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้ถูกกล่าวหาไว้ชั่วคราว แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี(มาตรา 78 วรรคสอง)

เหตุผลที่ไม่มีการกำหนดอายุความในเรื่องการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯนั้น น่าจะเป็นเพราะในกระบวนการที่จะไต่สวนเพื่อให้ได้พยานหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่รัฐรายใดร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย เอกสารหลักฐานอาจมีความซับซ้อน มีการซุกซ่อนทรัพย์สิน จึงต้องใช้เวลานานในการไต่สวน

ขณะเดียวกันกว่าจะมีการร้องเรียนกล่าวหาว่า ใครร่ำรวยผิดปกติ เวลาอาจผ่านไปหลายปี นับแต่เจ้าหน้าที่รัฐรายนั้นได้รับทรัพย์สินมาโดยมิชอบ ทำให้กฎหมายฉบับนี้ยังเปิดช่องให้มีการกล่าวหาได้ แม้จะพ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาแล้วถึง 2 ปี

คดีนายนิพัทธนั้นเริ่มขึ้น เมื่อต้นปี 2541โดยมีการกล่าวหาว่า รับสินบน 30 ล้านบาทจากบริษัท ซันเอสเตทในโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุตลาดหมอชิต ขณะเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์(แต่นายนิพัทธอ้างว่า ขายเหรียญ ร.5 ) ทำให้กระทรวงการคลังส่งเรื่องให้ ป.ป.ป.สอบสวน

เมื่อ ป.ป..ชี้มูลว่า นายนิพัทธทุจริตต่อหน้าที่จึงส่งเรื่องกระทรวงการคลังลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาซึ่งมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

แม้นายนิพัทธ์จะอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ. )แต่ อ.ก.พ.อุทธรณ์และร้องทุกข์มีมติให้ยกอุทธรณ์

ต่อมา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจสั่งให้ ก.พ.ทบทวนมติของ อ.ก.พ.อุทธรณ์ฯ ซึ่งมีมติว่า นายนิพัทธมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีโทษเพียงลดขั้นเงินเดือนและให้กลับเข้ารับราชการ

ขณะที่ป.ป.ป.ยังคงสอบสวนนายนิพัทธในคดีร่ำรวยผิดปกติต่อไป จนมีการจัดตั้งป.ป.ช. ขึ้นในปี 2542 จึงโอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช.ซึ่งลงมติว่า นายนิพัทธร่ำรวยผิดปกติในที่สุดเมื่อปลายปี 2549(หลังจากเปลี่ยนแปลงกรรมการ ป.ป.ช.ไป2ชุด) แต่ศาลแพ่งเห็นว่า ขาดอายุความ จึงไม่มีการวินิจฉัยในประเด็นว่า นายนิพัทธร่ำรวยผิดปกติหรือไม่

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่ถึงบทสรุป เพราะ นายปรีชา เลิศกมลมาศ เลขาธิการ ป.ป.ช.ยืนยันว่า ได้ประสานกับอัยการสูงสุดให้อุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์แล้ว คงกินเวลานานหลายปี

เมื่อถึงเวลานั้นจะได้รู้กันว่า กรรมมีจริงหรือไม่

Advertisement Replay Ad
โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

ผบก.กาญจน์ฯ ย่องเงียบรายงานตัว ศปก.ตร.แล้ว ปมหวย 30 ล้าน

ผบก.กาญจน์ฯ ย่องเงียบรายงานตัว ศปก.ตร.แล้ว ปมหวย 30 ล้าน

หนุ่มตกงานคิดการใหญ่ เทน้ำมันจุดไฟเผากลางธนาคาร หวังปล้นเงิน

หนุ่มตกงานคิดการใหญ่ เทน้ำมันจุดไฟเผากลางธนาคาร หวังปล้นเงิน

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตเตอรี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตเตอรี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

“เปรมชัย” ส่อหลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

“เปรมชัย” ส่อหลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

"อัจฉริยะ" ประกาศยุติบทบาทและปิดชมรมฯ ถ้าหวย 30 ล้านเป็นของครูปรีชา

"อัจฉริยะ" ประกาศยุติบทบาทและปิดชมรมฯ ถ้าหวย 30 ล้านเป็นของครูปรีชา

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

แม่ค้าร้องสื่อ โดนโจรปืนบุกบ้าน จี้ชิงทรัพย์แล้วขอมีเซ็กส์

แม่ค้าร้องสื่อ โดนโจรปืนบุกบ้าน จี้ชิงทรัพย์แล้วขอมีเซ็กส์

เครนยกปูนก่อสร้างอุโมงค์พัฒนาการ ร่วงตกใส่รถเก๋ง เจ็บ 1 ราย

เครนยกปูนก่อสร้างอุโมงค์พัฒนาการ ร่วงตกใส่รถเก๋ง เจ็บ 1 ราย

"เปรมชัย" เบี้ยวให้ปากคำตำรวจ ส่งทนายแจ้งเลื่อน

"เปรมชัย" เบี้ยวให้ปากคำตำรวจ ส่งทนายแจ้งเลื่อน

พ่อเลี้ยงอำมหิต ฆ่าทุบหัวลูกสาว ป.6 หวังข่มขืน แต่เจ้าโลกฉีดมาเน่า

พ่อเลี้ยงอำมหิต ฆ่าทุบหัวลูกสาว ป.6 หวังข่มขืน แต่เจ้าโลกฉีดมาเน่า

ตำรวจฟันแจ้งเท็จ สาวกรีดแขนตัวเองเลือดอาบ กุโดนแท็กซี่จี้

ตำรวจฟันแจ้งเท็จ สาวกรีดแขนตัวเองเลือดอาบ กุโดนแท็กซี่จี้

ญาติเชื่อวิญญาณ "น้องแอ๋ม" มาฟังศาลสอบ "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ"

ญาติเชื่อวิญญาณ "น้องแอ๋ม" มาฟังศาลสอบ "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์