เลิกเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

เลิกเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

สุขภาพดี ครอบครัวเป็ยสุข ลดปัญหาสังคม

อันสุราแปลว่า เหล้า กินแล้วต้องเมาหัวราน้ำ ใครกินเหล้าแล้วไม่เมาก็เสียชาติเกิด นี่เป็นคำพูดที่หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินได้ฟังจนชินหูจากเพื่อนพ้องและคนคุ้นเคย เรียกง่าย ๆ ว่าจากปากพวกขี้เมาหรือคอทองแดงทั้งหลายนั่นแหละ

ไม่ว่าได้ยินได้ฟังกันอย่างไร ? หลาย ๆ คนคงไม่อยากสนใจเท่าใดนัก เพราะคำขวัญหรือสุภาษิตในวงเหล้าข้างต้นนั้น มีพูดกันเฉพาะกลุ่มขี้เมา ไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรด้วย ก็ขอสะกิดให้คิดกันรอบคอบสักหน่อยว่า สุรา หรือ เหล้า นี่แหละเป็นต้นเหตุสำคัญให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแตกแยก อุบัติเหตุตาย-เจ็บ และคดีอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทล้วนเป็นผลจาก สุรา หรือ เหล้า เกือบทั้งสิ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย พบว่า ในปี 2550 คนไทยประมาณ 10.3 ล้านคน นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และมีปริมาณถึง 3.3 ล้านคน ที่ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน เฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมีอัตราการดื่มเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2539 ถึงจำนวน 70% แสดงให้เห็นว่าหากรัฐบาลหรือภาครัฐไม่สนใจกวดขันจริงจัง ในอนาคตจะมีคนรุ่นใหม่กลายเป็น นักดื่ม หรือขี้เมา หน้าใหม่ทวีจำนวนมากขึ้น

ผลของการดื่มแอลกอฮอล์นำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคชนิด ต่าง ๆ มากกว่า 60 ชนิด โดยในปี 2549 พบผู้ป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์ถึง 3 ล้านคน และส่วนใหญ่เป็นผู้ชายประมาณ 2.6 ล้านคน

ที่น่าเป็นห่วงคือการดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยสถิติการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัด 297 แห่ง ในปี 2550 พบว่ามีเด็ก สตรี และคนชรา ที่ถูกกระทำทารุณเข้ารับบริการจำนวน 19,068 ราย

สถิติคดีอาญาของกองวิจัยและวางแผน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างปี 2547-2551 มีหญิงสาวแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลของมูลนิธิเพื่อนหญิงระบุว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ มักใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กด้วยการทุบตี ทำร้ายร่างกายและด่าว่าทำร้ายจิตใจ

เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ก.ค. 2552 รัฐบาลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการ ลด-ละ-เลิกดื่มสุรา จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ นายมานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข เป็นประธาน และรัฐบาลยังมอบคำขวัญงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปีนี้ว่า เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข

นายมานิต กล่าวว่า เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมการลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาว ชน พร้อมรณรงค์ให้เยาวชนเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองเลิกเหล้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการลดปริมาณการดื่มให้น้อยลง จะเป็นการลดความรุนแรง ลดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ในปีนี้ประชาคมงดเหล้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะรณรงค์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นในครอบครัว

ด้าน นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า การรณรงค์ในช่วงเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 6 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในระดับที่น่าพอใจ โดยการเก็บข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์วิจัยเอแบคโพล ตั้งแต่ปี 2547-2551 พบว่า มีผู้ร่วมโครงการร้อยละ 56 โดยมีผู้ของดเหล้าตลอด 3 เดือนร้อยละ 32 ซึ่งสูงกว่าก่อนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และจากผลสำรวจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2544 พบว่าผู้สนใจร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพียงร้อยละ 11.8 เท่านั้น

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การงดเหล้าดีขึ้นคือ คนในครอบครัว ทั้งลูก ภรรยา และพ่อแม่ มีส่วนสำคัญในการชักจูงให้คนหันมาเลิกเหล้าได้ถึง 38% ด้วยเหตุนี้ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงเน้นไปที่ครอบครัวเป็นสำคัญ โดยการให้ลูกชวนพ่อแม่ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น นพ.อุดมศิลป์ กล่าว

นอกจากนีครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันทำโครงการนำร่อง ในโรงเรียนทั้งหมด 3,100 แห่ง แนะนำให้เด็กนักเรียนเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้องเลิกเหล้า ตลอดจนสนับสนุนชุมชนเพื่อร่วมกับนักเรียนรณรงค์เลิกเหล้าจำนวน 50 โครงการ และมีการจัดค่าย ครอบครัวเลิกเหล้า จำนวน 80 ครอบครัวจาก 4 ภาคทั่วประเทศ และยังส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเลิกเหล้า 171 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกเหล้ารวมทั้งตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเลิกเหล้าที่หมายเลข 0-2379-1020 สามารถพูดคุยได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลของศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า มีผู้โทรศัพท์มาขอคำแนะนำทั้งสิ้น 7,034 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบร้อยละ 53 กลุ่มผู้ดื่มร้อยละ 32 กลุ่มผู้ที่ต้องการบำบัดร้อยละ 12 และกลุ่มผู้ต้องการเป็นอาสาสมัครทำงานรณรงค์ร้อยละ 3

ในจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของบุคคลอื่น สามารถจำแนกได้เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ ภรรยาร้อยละ 49 ญาติ/พี่น้องร้อยละ 12 บุตรร้อยละ 16 เพื่อน/คนรู้จักร้อยละ 6 และอื่น ๆ (สามี, แม่, นายจ้าง) ร้อยละ 5 โดยในกลุ่มบุตรอยู่ในอันดับที่ 3 ของผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด ซึ่งจากการติดตามประเมินผลผู้ที่โทรศัพท์มาปรึกษาพบว่าร้อยละ 80 ที่พ่อดื่มเหล้า ร้อยละ 15 แม่ดื่มเหล้า และร้อยละ 5 ที่พ่อและแม่ดื่มเหล้า เป็นสาเหตุสำคัญให้ลูก ๆ โทรฯมาขอคำแนะนำ โดยร้อยละ 70 เป็นห่วงสุขภาพ กลัวพ่อแม่มีอายุสั้น ร้อยละ 20 รู้สึกเครียดที่พ่อแม่ดื่มเหล้าแล้วทะเลาะวิวาท ทำลายข้าวของ ทำร้ายร่างกาย และร้อยละ 10 รู้สึกเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ยังดื่มเหล้าอยู่ ทั้งที่เคยสัญญาจะเลิกดื่มแล้วแต่ทำไม่ได้ เป็นต้น

ในส่วนการดำเนินการของโครงการ ก่อนหน้านี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เข้าพรรษา...วันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2552 ภายใต้แนวคิด พรรษานี้...ลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีตัวแทนเยาวชนจากโครงการเยาวชนคนพอเพียงรู้เท่าทันน้ำเมา และตัวแทนศิลปินจากค่ายเพลงดัง ตลอดจนดารานักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์ เข้าขอบคุณ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนเลิกเหล้าเข้าพรรษา พร้อมเชิญชวนให้คณะรัฐมนตรีนำร่องงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน

เครือข่ายเยาวชนฯ แสดงความจำนงขอให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติหรือตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน พร้อมเรียนเชิญ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ร่วมรณรงค์โครงการนี้อย่างคึกคักด้วย

ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ กล่าวว่า การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ คือจุดเริ่มต้นในการสร้างนิมิตหมายที่ดีกับสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เด็ก หลายรัฐบาลมาแล้วเราร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรงดเหล้า พยายามผลักดันมายาวนาน แต่เพิ่งมาสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ ต้องขอขอบพระคุณมาก ๆ

พวกเราดีใจอย่างที่สุด ผู้ใหญ่สร้างกติกาที่ถูกต้องและดีงามให้สังคมและหวังว่าในอนาคตนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายที่ดี ๆ ออกมาอีกอย่างต่อเนื่อง โดยเด็ก ๆ และเยาวชนจะขอเป็นฝ่ายสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ตลอดไป ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมปัญหาการเปิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา การขายเหล้าในหอพัก และร้านเหล้าปั่นที่ดัดแปลงขายให้เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีสีสันสวยงาม ดื่มแล้วเมาไม่รู้ตัว

โดยแนะนำมาตรการดังนี้

1. ควบคุมร้านเหล้าปั่นและการขายเหล้าปั่น โดยเฉพาะร้านใกล้สถานศึกษาและหอพัก สมควรประกาศเกฎกระทรวง

2. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการหารือและร่วมกำหนดกรอบการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อย่ามัวปัดความรับผิดชอบให้กันและกัน

3. เครือข่ายเยาวชนฯ ยินดีให้ข้อมูลและพร้อมนำผู้แทน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงตรวจสอบในพื้นที่ ทุกเวลา

ด้านตัวแทนเยาวชนคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า หนูเป็นคนหนึ่งที่ขอให้พ่อแม่เลิกดื่มเหล้าได้สำเร็จ เพราะเหล้า เบียร์ บุหรี่ มีแต่ทำลายสุขภาพ หนูอยากให้ครอบครัวอบอุ่น อยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันนาน ๆ ทุกวันนี้หนูมีความสุขมาก จึงขอเชิญชวนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และทุกคนช่วยกันรณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2552 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในครอบครัวและส่งผลให้สังคมมีความสุขมากขึ้น

หากทุกฝ่ายร่วมมือกันเชื่อว่า งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติฯ จะเดินหน้าไปด้วยดี สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้มากยิ่งขึ้นแน่นอน.

''หมู่บ้านปลอดภัยเหล้า'' ชาวพุทธร่วมใจ

ภายหลังรัฐบาลมีโครง การณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2552 ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตาม โครงการ อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ประชาชนลด ละ เลิกดื่มเหล้า อย่างถาวร

หมู่บ้านโนนมะเขือ เป็นหมู่บ้านนำร่องแห่งหนึ่งในจังหวัด ได้รับความร่วมมือจาก พระครูสุภกิจมงคล เจ้าอาวาสวัดโนนมะเขือ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ มีการรณรงค์ให้เห็นโทษและพิษร้ายของสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลให้ชาวบ้านเลิกดื่มเหล้าได้ในที่สุด ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านปลอดเหล้า 100%

อาตมาเริ่มต้นจากขอบิณฑบาตญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดโนนมะเขือ ให้พื้นที่ของวัดเป็นเขตปลอดเหล้า ใช้วิธีการพูดเชิญชวนและแสดงเหตุผล ขอความร่วมมือทุกเทศกาลงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานทอดผ้าป้า ทอดกฐิน งานบวช งานศพ การแต่งงาน อาศัยแนวร่วมทั้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ คอยให้การสนับสนุน หลายครอบครัวเคยมีปัญหา หลังเลิกดื่มเหล้าแล้วปัญหาลดน้อยลง มีสุขภาพดี ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามลำดับ ที่สำคัญรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเหลือเก็บมากกว่าเดิม พระครูสุภกิจมงคลกล่าว

อย่างไรก็ตามจากข้อมูล สสส. พบว่ามี 120 หมู่บ้านทั่วประเทศที่สามารถงดเหล้าได้สำเร็จ และมี 6 หมู่บ้าน ปลอดเหล้าอย่างถาวร ไม่มีการซื้อ-ขาย หรือดื่มกิน ประกอบด้วย 1. บ้านถ้ำไทรทอง ต.นาตาล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 2. บ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 3. หมู่บ้านโนนดอกแก้ว หมู่ 8 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 4. หมู่บ้านแก่งเหนือ หมู่ 1 ต.แก่งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 5. หมู่บ้านแก่งเหนือ หมู่ 2 ต.แก่งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และ 6. หมู่บ้านคำม่วง หมู่ 3 ต.แก่งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี.

ทีมข่าวเฉพาะกิจ : รายงาน

Advertisement Replay Ad
พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์