โวยมาร์คซุ่มไฟเขียวให้โรงแรมขายน้ำเมาวันพระใหญ่ จี้เสธ.หนั่นไขก๊อก เหตุมีธุรกิจเกี่ยวพัน

โวยมาร์คซุ่มไฟเขียวให้โรงแรมขายน้ำเมาวันพระใหญ่ จี้เสธ.หนั่นไขก๊อก เหตุมีธุรกิจเกี่ยวพัน

เครือข่ายองค์กรต้านเหล้าออกโรงโวย มาร์ค ลงนามในประกาศสำนักนายกฯให้โรงแรมขายน้ำเมาวันพระใหญ่ เรียกร้องออกมาอธิบายเหตุผล พร้อมจี้ เสธ.หนั่น ลาออกเหตุมีธุรกิจเกี่ยวพันเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค ออกรณรงค์และประชาสัมพันธ์การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ในวันพระใหญ่ คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ซึ่งตามประกาศดังกล่าว กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 4 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยยกเว้นให้ขายในโรงแรม ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงแรมที่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

นายมานิตกล่าวว่า การจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ นอกจากจะขัดต่อหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ในการออกตรวจในห้างสรรสินค้าในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าให้รับรู้กฎหมายและปฏิบัติตาม หากยังพบมีการจำหน่าย ในครั้งแรกจะตักเตือนก่อน และหากพบกระทำผิดครั้งที่ 2 จะดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 เรื่องแรกที่จะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดตามกฎหมาย คือ การห้ามขายเหล้าที่ใต้ถุนหอพักนักศึกษา และการควบคุมการขายเหล้าปั่น นายมานิตกล่าว

นายมานิตกล่าวอีกว่า ผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากอวัยวะภายในถูกทำลายแล้ว ยังมีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวขาดความอบอุ่น ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ก้าวสู่การเป็นนักดื่มเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในช่วงปี 2539-2550 มีเยาวชนอายุ 15-19 ปี ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และที่น่าเป็นห่วงคือ มีเด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี ในสถานพินิจฯที่กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย/ชีวิต และเรื่องเพศ เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงประมาณร้อยละ 50

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า เมื่อมีประกาศให้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ ยกเว้นในโรงแรม สธ.คงทำได้เพียงรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา เพราะแต่ละปีมีเพียง 4 วัน เท่านั้น ในทางกลับกันหากโรงแรมใดออกมาประกาศตัวว่าจะไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ คิดว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณที่ดีในการดึงแขกทั้งต่างชาติ และคนไทย

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า การยกเว้นให้โรงแรมขายเหล้าในวันพระใหญ่ ไม่ใช่มติของ สธ. แต่เป็นมติของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการจากหลากหลายหน่วยงาน เรื่องนี้จึงไม่ใช่ข้อเสนอที่ สธ.จะต้องรับผิดชอบ เพราะโดยปกติ สธ.มีการรณรงค์ไม่ให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาอยู่แล้ว รวมทั้งวันอื่นๆ สธ.ก็ไม่เคยสนับสนุน เพราะเป็นที่ทราบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่าการกระทำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เรียกประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ขอให้ผ่อนผันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรม เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา เพราะเกรงจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา และมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามทันทีในค่ำวันเดียวกัน ทั้งๆ ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว ถือมีความผิดปกติ เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกรณี แต่กลับมีการลงนามปรับปรุงแก้ไขวันที่ 4 กรกฎาคมอีกครั้ง เพื่อยกเว้นให้ขายในโรงแรมได้

เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาอธิบายให้สังคมทราบว่าการกระทำดังกล่าวมีเหตุผลอะไร และการยกเว้นให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรมมีประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือต่อธุรกิจใดกันแน่ ที่สำคัญ พล.ต.สนั่น ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้โดยการลาออกจากตำแหน่ง เพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ก็ทำพลาดไปครั้งหนึ่งเกี่ยวกับนโยบายอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และครั้งนี้ พล.ต.สนั่นยังไม่เข็ด พยายามทำเรื่องซ้ำๆ ที่ไม่ส่งผลดีต่อคนไทย

นายสงกรานต์กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เนื่องจากเครือข่ายคัดค้านมาโดยตลอดว่า พล.ต.สนั่นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว เพราะมีธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกเคยระบุว่า การจะดำรงตำแหน่งทาง หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคม ไม่ควรมีธุรกิจใดๆ ที่ส่อผลประโยชน์เกิดขึ้น ถือเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลไทยที่แต่งตั้ง พล.ต.สนั่นดำรงตำแหน่งนี้ ขอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์พิจารณาว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะให้ พล.ต.สนั่นดำรงตำแหน่งอยู่ เพราะมิฉะนั้นรัฐบาลจะเสียภาพลักษณ์ทันที

Advertisement Replay Ad
ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์