ชมภาพ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาฯ

ชมภาพ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ด้วย เนื่องจากทรงมีผลการเรียนดีเด่น

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับการเรียนหนังสือเป็นหลัก เพราะข้าพเจ้าตระหนักดีว่า การศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุดในวัยของข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะมีภารกิจอื่นๆที่ต้องทำมากมาย อาทิ งานออกแบบแฟชั่น การแข่งและการฝึกซ้อมแบดมินตัน ฯลฯ แต่ข้าพเจ้าก็จะบริหารเวลาให้ลงตัวเพื่อทำงานทุกอย่างให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ และก็มีกรณีพิเศษที่สำคัญมากอย่างหมายหลวง ที่ข้าพเจ้าต้องลาเรียนไปประกอบพระราชพิธีต่างๆบ้างตามวาระและโอกาส ซึ่งการที่ข้าพเจ้ามีภารกิจมากมายนั้นมิได้ทำให้ข้าพเจ้าเอาใจใส่การเรียนน้อยลงเลย ในทางตรงกันข้าม กลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตั้งใจกับการเรียนมากขึ้นเป็นพิเศษ เข้าชั้นเรียนให้ครบตรงเวลา หากขาดเรียนก็ต้องขยันมากขึ้นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเองมากขึ้น ถ้ามีสิ่งใดไม่เข้าใจหรือสงสัย ข้าพเจ้าก็จะปรึกษาอาจารย์หรือเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเป็นหลัก

หากมีใครถามข้าพเจ้าว่า เทคนิคในการเรียนของข้าพเจ้าคืออะไร คำตอบก็คือ ความตั้งใจมุมานะ ความมีวินัยและการจัดสรรเวลาให้เป็นเท่านั้นเอง ซึ่งเรื่องของการจัดสรรเวลาก็คงต้องดูในเรื่องของความสำคัญและตารางเวลาของงานชิ้นต่างๆเป็นเกณฑ์ แน่นอนการที่ต้องเรียนและทำงานไปพร้อมๆกัน ร่างกายก็ต้องมีเหนื่อยล้ากันบ้าง แต่ข้าพเจ้าไม่เคยท้อถอยหรือคิดว่าเป็นอุปสรรคเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทำ คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารักและตัดสินใจทำด้วยตัวเอง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีรับสั่งต่อว่า...

4 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสอบเอนทรานซ์ผ่านเข้ามาเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์ิทยาลัย และข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่แห่งนี้ ทั้งบรรดาคณาจารย์ เพื่อนนิสิต บรรยากาศของตัวมหาวิทยาลัย ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่ร่วมทำ เช่น งานรักบี้ประเพณี งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ การรับน้องตอนปีหนึ่ง ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าขึ้นชั้นปีที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเป็นว้ากเกอร์ด้วย เป็นต้น ส่วนในเรื่องของการศึกษา ข้าพเจ้าก็ชอบเรียนหลายวิชาด้วยกัน แต่วิชาที่ชอบมากที่สุดก็คือ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก วิชาแฟชั่นและประวัติศาสตร์แฟชั่น วิชาจิตรกรรม และอีกหลายวิชาที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับศิลปะ สำหรับเรื่องของรางวัลทางการศึกษาที่ได้รับ อย่าง เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) เกรดเฉลี่ย 3.93 และรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็นับว่าเป็นผลสำเร็จของความตั้งใจ และความพยายามในการศึกษาตลอด 4 ปีของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า

หลังจากที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์หญิงทรงมีพระราชกรณียกิจที่หลากหลาย อาทิ การทรงงานสอนหนังสือ การทรงงานออกแบบแฟชั่น การทรงงานด้านศิลปะ และการเตรียมพระองค์เพื่อเสด็จไปทรงฝึกงานและทรงศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยพระองค์หญิงทรงมีรับสั่งถึงเรื่องการทรงงานในปัจจุบันและอนาคตว่า

ในขณะนี้ ข้าพเจ้าได้เริ่มงานสอนหนังสือในฐานะอาจารย์พิเศษของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการเชิญจากทางคณะ โดยข้าพเจ้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก ทั้งศิลปะโรมัน (Roman) และนีโอคลาสสิค (Neo-Classic) วิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) วิชาสัมมนา(Seminar) หัวข้อเรื่องการเป็นนักออกแบบที่ดีควรประพฤติอย่างไร ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของข้าพเจ้าให้กับนิสิตรุ่นหลัง ถึงแม้จะมีหน้าที่การงานใหม่เข้ามา แต่ข้าพเจ้าก็ยังทำงานออกแบบแฟชั่นของข้าพเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอีกไม่นาน ทุกท่านก็คงจะได้เห็นผลงานการออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ซึ่งเป็นครุยซ์ คอลเลคชั่น2009 (Cruise Collection 2009) และพรี คอลเลคชั่น 2010 (Pre-Collection 2010) ครั้งแรกของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปเร็วๆนี้

นอกเหนือจากการทรงงานด้านการสอนและงานทรงออกแบบแฟชั่นแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ก็ทรงมีงานนิทรรศการแสดงงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดตั้งแต่ครั้งยังทรงศึกษาอยู่ชั้น ม.3 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะัดขึ้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในช่วงเดือนตุลาคมศกนี้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีรับสั่งถึงการทรงงานในอนาคตว่า...

ทูลกระหม่อมพ่อ ทรงมีรับสั่งกับข้าพเจ้าเสมอว่าต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการเรียนรู้ ดังนั้น หลังจากที่ข้าพเจ้าทำงานทุกอย่างที่ได้กล่าวไว้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานและเพิ่มเติมประสบการณ์การออกแบบเสื้อผ้ากับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่าง จิออร์จิโอ อามานี่ (GIORDIO ARMANI) ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ศกนี้ โดยหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็จะไปร่วมงานกับห้องเสื้อชื่อดังระดับโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ข้าพเจ้าก็ยังมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อด้านศิลปะและแฟชั่นที่กรุงปารีสอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ ข้าพเจ้าก็กำลังเตรียมตัวในการเดินทางไปทำงานและศึกษาอยู่ อาทิ กาเรียนภาษาฝรั่งเศส และการเรียนศิลปะแขนงต่างๆเพิ่มเติม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีรับสั่งทิ้งท้ายว่า

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคน รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะสามารถตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยตั้งใจศึกษาร่ำเรียนด้วยความมุมานะและวินัยเพื่อให้ได้ซึ่งผลสำเร็จ ซึ่งในที่สุดก็จะนำมาสู่การพัฒนาในด้านต่างๆของประเทศไทย และสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยนั้น ข้าพเจ้าก็อยากฝากไว้ว่า การศึกษาก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นทุกคนก็ควรจัดสรรเวลาให้ดี และต้องมีความพยายามมากขึ้นเป็นเท่าตัว

สำหรับบรรยากาศในงานเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์มีการฉายพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมคณะอาจารย์และพระสหายร่วมรุ่น นิสิตรุ่นน้องพร้อมใจกันบูมคณะให้พระองค์หญิง โดยพระองค์หญิงไม่ถือพระองค์ร่วมสนุกทั้งร้องทั้งเต้นเพลงประจำคณะ อาทิ กำสลัม เลีย ละเมาะ น้องนางลูบไข่ FINE ฯลฯ หลังบูมเสร็จพระองค์หญิงประทานซองให้นิสิตรุ่นน้องด้วย

Advertisement Replay Ad
ตามไปดูบ้านสวน เอ อนันต์ ชีวิตเรียบง่าย ทุ่มเทเพาะกล้วยไม้คืนป่า

ตามไปดูบ้านสวน เอ อนันต์ ชีวิตเรียบง่าย ทุ่มเทเพาะกล้วยไม้คืนป่า

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ลูกเกด ซินดี้ ยกครอบครัวเที่ยวบาหลี โพสท่าเป๊ะยิ่งกว่าทำแคมเปญ

ลูกเกด ซินดี้ ยกครอบครัวเที่ยวบาหลี โพสท่าเป๊ะยิ่งกว่าทำแคมเปญ

ชาย มิค สุดอาลัย คุณตาหลับชั่วนิรันดร์บนสวรรค์ สิริอายุ 96 ปี

ชาย มิค สุดอาลัย คุณตาหลับชั่วนิรันดร์บนสวรรค์ สิริอายุ 96 ปี

พี่สาวร่ำไห้ น้องชายติดหนี้พนันโดดให้รถไฟชนตาย บอกชาติหน้าจะมาใช้คืน

พี่สาวร่ำไห้ น้องชายติดหนี้พนันโดดให้รถไฟชนตาย บอกชาติหน้าจะมาใช้คืน

เปิดภาพเรือนหอที่ไทยของ นก ศิขรินธาร บ้านน่ารักอบอุ่น ตกแต่งเก๋

เปิดภาพเรือนหอที่ไทยของ นก ศิขรินธาร บ้านน่ารักอบอุ่น ตกแต่งเก๋

นก ศิขรินธาร เตรียมลั่นระฆังวิวาห์ แฟนหนุ่มนักธุรกิจฮ่องกงขอแต่งงานแล้ว

นก ศิขรินธาร เตรียมลั่นระฆังวิวาห์ แฟนหนุ่มนักธุรกิจฮ่องกงขอแต่งงานแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

ภาพนาทีสยอง กระบะเบรกไม่ทัน พุ่งใส่หนุ่มเบี่ยง จยย.ตัดหน้า

ภาพนาทีสยอง กระบะเบรกไม่ทัน พุ่งใส่หนุ่มเบี่ยง จยย.ตัดหน้า

หนุ่มมีดปักกลางหลังเลือดไหลอาบ ยังอยู่นิ่งๆ ใจเย็นรอรถพยาบาล

หนุ่มมีดปักกลางหลังเลือดไหลอาบ ยังอยู่นิ่งๆ ใจเย็นรอรถพยาบาล

คนดูใจหายวาบ นักแสดงโชว์จระเข้ภูเก็ต โดนงับหัวฝังคมเขี้ยว

คนดูใจหายวาบ นักแสดงโชว์จระเข้ภูเก็ต โดนงับหัวฝังคมเขี้ยว

เชน ธนา ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ไม่ธรรมดา เซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยา

เชน ธนา ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ไม่ธรรมดา เซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยา

โลกตะลึง เด็กชายอินโดฯ “ออกไข่” 2 ปี นับได้กว่า 20 ฟอง

โลกตะลึง เด็กชายอินโดฯ “ออกไข่” 2 ปี นับได้กว่า 20 ฟอง

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

เปิดภาพครอบครัวของอดีตนักร้อง "เจอาร์" พ่อแม่ลูกน่ารักมาก

เปิดภาพครอบครัวของอดีตนักร้อง "เจอาร์" พ่อแม่ลูกน่ารักมาก

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์