พระเทพฯรับสั่งแก้ปัญหาน้ำใต้ดินสวนจิตรลดา-วังสระปทุมสูงขึ้น

พระเทพฯรับสั่งแก้ปัญหาน้ำใต้ดินสวนจิตรลดา-วังสระปทุมสูงขึ้น

พระเทพฯรับสั่งแก้ปัญหาน้ำใต้ดินสวนจิตรลดา-วังสระปทุมสูงขึ้น

พระเทพฯทรงรับสั่งให้ ศึกษาการแก้ปัญหาน้ำใต้ดินสวนจิตรลดา วังสระปทุมเพิ่มสูงขึ้น เหตุพื้นที่รอบนอกถมดินสูง ปลูกสิ่งก่อสร้างมากขึ้น ส่งผลสวนจิตรลดาเป็นพื้นที่ลุ่ม ส่งผลให้ต้นไม้เติบโตช้า โค่นล้มบ่อย ทรงแนะนำให้ใช้ไส้เดือนช่วยพรวนดิน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังบริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตคณะวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ จำนวน 300 คน เฝ้าฯรับเสด็จ

เมื่อเสด็จถึงบริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนจิตรลดา รศ.วุฒิชัย กราบบังคมทูลเชิญทรงปลูกต้นไม้ 3 ต้น ได้แก่ต้นราชพฤกษ์ ต้นนนทรีและต้นอินทนิล จากนั้น ดร.ดำรงค์ ถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยที่สนองแนวพระราชปรารภในเรื่องการถวายรายงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ในวังสระปทุม และทูลเกล้าฯถวายหนังสือสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติในวังสระปทุม รวมทั้งความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์วิจัยไม้เมืองหนาวที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โอกาสนี้ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ตามพระราชประสงค์ต่อไป ทั้งนี้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้ เป็นเครื่องสีข้าวที่ออกแบบใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน ลักษณะเด่นของเครื่องสีข้าวนี้ สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดภาระการขนส่งย้ายข้าวเปลือกไปยังโรงสี มีระบบลมดูดเพื่อการป้อนข้าวเปลือกสู่ชุดกะเทาะแกลบ สามารถแยกการผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวสาร มีกรวยแยกรำและแกลบโดยอิสระทำให้สามารถควบคุมมิให้ฝุ่นรำและแกลบปนเปื้อนในอากาสช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและใช้วัสดุในประเทศประมาณ 90 % เครื่องนี้สามารถทำงานได้ประมาณ 150 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง โดยได้ข้าวสารประมาณ 65-70 %

จากนั้นเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ เสร็จแล้วทรงฉายพระรูปร่วมกับคณาจารย์และนิสิต ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ดร.ดำรงค์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2504 เนื่องจากทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างป่ายางสาธิตในสวนจิตรลดา ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของไม้ยางที่ถูกตัดมาใช้สอยมากขึ้นทุกปี โดยเริ่มปลูกไม้ยางนาในเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน จำนวน 1,096 ต้น และมีพระบรมราชานุญาตให้อาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ เข้ามาวิจัยการเจริญเติบโตของไม้ยางนาได้ตลอดเวลา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจำทุกปี

คณบดีคณะวนศาสตร์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งถึงการปลูกไม้ยางนา รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ในสวนจิตรลดา มีปัญหาเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร บางต้นก็ล้มง่าย เพราะน้ำใต้ดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ทำให้รากของต้นไม้ใหญ่ไม่สามารถหยั่งลงลึกลงไปในดินได้ เนื่องจากพื้นที่รอบๆสวนจิตรลดามีการปลูกสิ่งก่อสร้าง ถมดินสูงขึ้น ทำให้พื้นที่ของสวนจิตรลดากลายเป็นพื้นที่ลุ่มส่งผลให้น้ำใต้ดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากทรงรับสั่งด้วยว่าที่วังสระปทุมปัจุบันมีต้นไม้ 2,256 ต้น จำนวน 208 ชนิด ก็มีปัญหาต้นไม้โค่นล้มเหมือนกัน เนื่องจากน้ำใต้ดินมีมากขึ้น ดินแน่น อากาศในดินมีน้อยทำให้รากต้นไม้ฝังลงลึกไม่ได้ ซึ่งพระองค์ทรงรับสั่งให้คณะวนศาสตร์ลองไปศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้พระองค์ทรงแนะนำวิธีการแก้ปัญหาดินแน่นด้วยว่า น่าจะลองใช้ไส้เดือนลงไปช่วยพรวนดิน เพราะในวังสระปทุมมีไส้เดือนจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในวังสระปทุมนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณาจารย์จากคณะวนศาสตร์ได้เข้าศึกษา สำรวจ ถ่ายภาพสัตว์ที่พบ ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีสัตว์กว่า 76 ชนิด จัดทำเป็นหนังสือเพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์ งดงามธรรมชาติที่ยังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ลูกเจ๊พัชเดือด ท้า “ษิทรา” มาตลาด ไร้ขบวนการโกง ลั่นไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นับสิบปี

ลูกเจ๊พัชเดือด ท้า “ษิทรา” มาตลาด ไร้ขบวนการโกง ลั่นไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นับสิบปี

ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการฯ ม.เกษตร ผู้บุกเบิกกล้วยไม้ เสียชีวิตในวัย 95 ปี

ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการฯ ม.เกษตร ผู้บุกเบิกกล้วยไม้ เสียชีวิตในวัย 95 ปี

จนท.กุมขมับ ทัวร์จีนเหยียบปะการังจับหอยเม่น-ปลานีโม่เกาะหลีเป๊ะ

จนท.กุมขมับ ทัวร์จีนเหยียบปะการังจับหอยเม่น-ปลานีโม่เกาะหลีเป๊ะ

“ฮาวา” ฟ้อง ตร.ไม่สำนึกทำให้รถถูกชน ทางหลวงโต้ดูสัญญาณมือไม่ถูกเอง

“ฮาวา” ฟ้อง ตร.ไม่สำนึกทำให้รถถูกชน ทางหลวงโต้ดูสัญญาณมือไม่ถูกเอง

ศูนย์วีซ่าสหรัฐฯ ปฏิเสธข่าวในสื่อโซเชียล ย้ำ "ยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไข" พิจารณาวีซ่า

ศูนย์วีซ่าสหรัฐฯ ปฏิเสธข่าวในสื่อโซเชียล ย้ำ "ยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไข" พิจารณาวีซ่า

สาวโวยโรงพยาบาลชุ่ย ติดฉลากยาผิด จ่ายยาแก้คันให้กินแก้ไอ

สาวโวยโรงพยาบาลชุ่ย ติดฉลากยาผิด จ่ายยาแก้คันให้กินแก้ไอ

จนท.เขาคิชฌกูฏเก็บโทรศัพท์ร่วงได้ ปีๆ หล่นนับร้อยเครื่อง

จนท.เขาคิชฌกูฏเก็บโทรศัพท์ร่วงได้ ปีๆ หล่นนับร้อยเครื่อง

อิ่มบุญรับปีจอกับกิจกรรม “แลคตาซอย แชริตี้ 2018” ปีนี้เดินทางเยือนถิ่นอีสานสกลนคร-นครพนม

อิ่มบุญรับปีจอกับกิจกรรม “แลคตาซอย แชริตี้ 2018” ปีนี้เดินทางเยือนถิ่นอีสานสกลนคร-นครพนม

ร้านชุดนักเรียนดังเชียงใหม่ แจงภาพคู่วายวัยเรียน ทำโซเชียลเสียงแตก

ร้านชุดนักเรียนดังเชียงใหม่ แจงภาพคู่วายวัยเรียน ทำโซเชียลเสียงแตก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อั่งเปา แต๊ะเอีย และคำอวยพรวันตรุษจีน 2561

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อั่งเปา แต๊ะเอีย และคำอวยพรวันตรุษจีน 2561

เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ที่โดนล่า อาจเป็นตัวเดียวกับที่โผล่เล่นกล้องปีก่อน

เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ที่โดนล่า อาจเป็นตัวเดียวกับที่โผล่เล่นกล้องปีก่อน

กรี๊ดลั่นลุ้นระทึก รถไฟม้าเหล็กปะทะม้าตัวเป็นๆ ไม่ยอมหลีกทาง

กรี๊ดลั่นลุ้นระทึก รถไฟม้าเหล็กปะทะม้าตัวเป็นๆ ไม่ยอมหลีกทาง

หนุ่มเดินข้ามทางม้าลาย จู่ๆ เจอแท็กซี่พุ่งชน แถมต่อยหน้าพังยับ

หนุ่มเดินข้ามทางม้าลาย จู่ๆ เจอแท็กซี่พุ่งชน แถมต่อยหน้าพังยับ

ล้วงลึก..ความรักของโตโน่ในวันวาเลนไทน์

ล้วงลึก..ความรักของโตโน่ในวันวาเลนไทน์

วาเลนไทน์สีเลือด 5 คดีเชือดนิ่มๆ แบบคนเคยรักกัน

วาเลนไทน์สีเลือด 5 คดีเชือดนิ่มๆ แบบคนเคยรักกัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์