แนะใช้ แผ่นซีดีส่องสุริยคราส-ปลอดภัย

แนะใช้ แผ่นซีดีส่องสุริยคราส-ปลอดภัย

คนตื่นขอบทสวด แก้เคล็ดภัยพิบัติ

นักดาราศาสตร์แนะวิธีดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาให้ปลอดภัย ต้องใช้ฟิล์มเอกซ เรย์ซ้อนกัน หรือหน้ากากช่างเชื่อม หรือที่หาได้ง่ายสุด แผ่นซีดีเพลง ห้ามมองด้วยตาเปล่าเด็ดขาด เตรียมตั้งกล้องให้ประชาชนที่สนใจได้ส่องดูกันทุกภาคทั่วประเทศ เตือนพลาดชมครั้งนี้ ต้องรอไป 15 ม.ค. 53 ซึ่งเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน หลังจากนั้นจะไม่มีให้ดูในไทยไปอีกนานหลายปี ขณะที่อธิการบดีม.สุรนารีแนะให้ดูทางอ้อมปลอดภัย แนะดูภาพดวงอาทิตย์ที่ตกบนฉากแทนที่จะส่องดูตรงๆ เผยเชียงใหม่จะได้เห็นสุริยุปราคาก่อนจังหวัดอื่น เริ่มตอน 07.02 น. วันที่ 26 ก.ค. ส่วนอุบลฯ จะสิ้นสุดเป็นจังหวัดสุดท้าย เวลา 09.19 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายบุญรักษา สุนทรธรรม ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ถึงการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงยาวนานที่สุดของศตวรรษที่ 21 วันที่ 22 ก.ค.นี้ว่า หลังจากสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงยาวนานที่สุดของศตวรรษที่ 21 ออกไปอย่างกว้างขวาง มีประชาชนสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาอย่างมาก ทั้งมุมมองทางวิชาการ และทางดาราศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ให้องค์ความรู้ด้านนี้กว้างขวางขึ้น

นายบุญรักษากล่าวว่า การติดตามชมปรากฏ การณ์สุริยุปราคาครั้งนี้ ขอเตือนว่าอย่าชมด้วยตาเปล่า ให้ใช้แว่นตาพิเศษที่สถาบันวิจัยดารา ศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลิตออกมาแจกจ่ายเพื่อใช้ดูดวงอาทิตย์ แต่คาดว่าจะไม่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีแว่นสามารถใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์ที่ล้างแล้วซ้อนกันสองชั้นส่องดูดวงอาทิตย์ได้ หรืออาจใช้กระจกช่างเชื่อมเบอร์ 14 ที่ช่างเชื่อมใช้เวลาเชื่อมเหล็กส่องดูก็ได้ แต่ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เลย ก็ใช้แผ่นซีดีที่มีใช้กันทั่วไปส่องดูดวงอาทิตย์ได้ โดยให้ใช้ด้านอ่านแผ่นเข้าหาตัวแล้วส่องมองดวงอาทิตย์ แม้จะไม่ชัดเจนนัก แต่ถือเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์เตรียมตั้งกล้องไว้บริการสำหรับผู้สนใจชมปรากฏ การณ์ครั้งนี้ทุกๆ พื้นที่ ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-09.19 น. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคไปพร้อมๆ กัน ภาคกลางที่จุฬาฯ ภาคเหนือที่มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคใต้ที่มหาวิทยา ลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ประสงค์จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ครั้งนี้ติดต่อเข้ามายังสถาบันได้ นายบุญรักษากล่าว

นายบุญรักษากล่าวอีกว่า ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดกิจกรรมการสังเกตปรา กฏการณ์สุริยุปราคา โดยจะตั้งกล้องโทรทรรศน์และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ไปพร้อมๆ กันได้

นายบุญรักษากล่าวต่อว่า หลังจากเหตุการณ์สุริยุปราคายาวนานที่สุดวันที่ 22 ก.ค.นี้แล้ว ประชาชนสามารถติดตามปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้อีกครั้งวันที่ 15 ม.ค. 2553 ซึ่งจะเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน มองเห็นได้ชัดที่ ประเทศจีนเช่นกัน ส่วนประเทศไทยมองเห็นได้เป็นบางส่วนเช่นเดิม ที่สำคัญสุริยุปราคาวันที่ 15 ม.ค. 2553 จะเป็นครั้งสุดท้ายของรอบหลายปีที่จะมองเห็นได้ในประเทศไทย เพราะหลังจากนี้คนไทยคงต้องรออีกหลายปี กว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุ ปราคาที่มองเห็นได้ในประเทศไทย

วันเดียวกัน พระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กล่าวว่า หลังมีข่าวเรื่องวัดไตรมิตรฯ เตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์วันที่ 22 ก.ค. ซึ่งเป็นวันเกิดสุริยุปราคา ปรากฏว่า ตั้งแต่เช้าวันที่ 14 ก.ค. มีประชาชนเดินทางมายังวัดไตรมิตรฯ เพื่อขอบทสวด คุ้ม ครองตนเองเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บทสวดมนต์ที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน คือ บทสวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ทั่วไป ที่ใช้อำนาจของพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

พระเทพภาวนาวิกรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีทั้งนักการเมือง บุคคลระดับสูง นักธุรกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนทั่ว ไป แสดงเจตจำนงว่าจะมาร่วมพิธีที่วัดไตรมิตรฯ วันที่ 22 ก.ค. จำนวนมาก

การเกิดสุริยคราสวันที่ 22 ก.ค.นี้ อาจจะไม่เหมือนการเกิดสุริยคราสเมื่อปี 2538 ก็ได้ ซึ่งปีนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเมือง มีการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และเกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ่ เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์สุริยคราส แต่อย่างไรก็ตาม วันที่ 22 ก.ค.นี้ถือเป็นการดี ที่เรารู้ว่าจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าว และได้เตรียมการทำพิธีสวดมนต์ เพื่อสะเดาะเคราะห์ ในขณะที่ฝ่ายต่างๆ ได้เตรียมการรับมือกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งนี้แล้ว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กล่าว

รศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราช สีมา ได้สั่งเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วยกล้อง โทรทรรศน์และกล้องดูดาว จำนวน 10 ตัว ไว้คอยให้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชา ชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้ ภายในฟาร์มการเกษตรของมหาวิทยา ลัย เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่โล่งแจ้งเหมาะสำหรับการชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าอย่างมาก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้เตรียมเจ้าหน้าที่วิทยากร ซึ่งเป็นนักศึกษาจากชมรมดาราศาสตร์และอวกาศของมหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน ไว้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา รวมทั้งให้คำแนะนำในการชมอย่างถูกวิธี ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

วิธีการสังเกตสุริยุปราคาบางส่วนให้ปลอด ภัย ต้องใช้แผ่นกรองแสงหรือสังเกตการณ์ทางอ้อม เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากแสงอาทิตย์ ซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าอาจทำให้ตาบอดได้ โดยแผ่นกรองแสงหรือแว่นกรองแสง ต้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะ หากดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ก็ต้องมีแผ่นกรองแสง เช่น แผ่นไมลาร์ ปิดบังหน้ากล้อง ส่วนวิธีสังเกตสุริยุปราคาบางส่วนที่ปลอดภัย คือการสังเกตทางอ้อม ได้แก่ การให้แสงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์หรือกล้องสองตา ลงไปปรากฏบนฉากรับภาพ อีกวิธีซึ่งทำได้ง่าย คือใช้หลักการของกล้องรูเข็ม นำกระดาษมาเจาะรูขนาด ประมาณ 1 เซนติเมตร ไปปิดที่กระจกเงา แล้วนำกระจกเงาบานนั้นไปรับแสงอาทิตย์ ให้แสงสะท้อนไปตกบนผนังสีอ่อนหรือฉากรับภาพสีขาวที่อยู่ในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง เมื่อเกิดสุริยุปราคา ภาพดวงอาทิตย์บนฉากจะแหว่งตามลักษณะดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า หากมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆ อาจสังเกตเห็นว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านช่องระหว่างใบไม้แล้วไปตกบนพื้นหรือผนัง ก็มีลักษณะแหว่งเว้าตามดวงอาทิตย์ รศ.ดร. ประสาทกล่าว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า การเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้ จะมีขึ้นในเช้าวันพุธที่ 22 ก.ค. 2552 เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เส้นทางคราสเต็มดวงผ่านหลายประเทศในเอเชีย แต่ไม่ผ่านประเทศไทย เราจึงจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีเมื่อเวลาประมาณตี 3 ของวันเดียวกัน และเกิดหลังจากที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากที่สุด 2-3 สัปดาห์ ทำให้ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้สุริยุปราคาครั้งนี้มีระยะเวลามืดเต็มดวงยาว นานมากกว่าทุกๆ ครั้ง โดยบริเวณที่จะเห็นสุริยุ ปราคาเต็มดวง จะอยู่ที่บริเวณอ่าวแคมเบย์ ทางชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย

รศ.ดร.ประสาทกล่าวว่า ส่วนประเทศไทย จะสามารถมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วน ที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมองเห็นพระอาทิตย์แหว่งมากกว่าพื้นที่อื่นๆ เวลาที่จะเริ่มเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ในพื้นที่ประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแต่เวลา 07.02 น. และสิ้นสุดในเวลา 09.19 น. ของวันที่ 22 ก.ค.นี้ โดยจะเริ่มเห็นเงาของดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ที่แรกของประเทศที่จ.เชียงใหม่ ในเวลา 07.02 น. และสิ้นสุดแห่งสุดท้ายในเวลา 09.19 ที่จ.อุบลราชธานี ส่วนจ.นครราชสีมา จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่เวลา 07.07 น. และสิ้นสุดในเวลา 09.13 น.

Advertisement Replay Ad
พิษรักแรงหึง ผัวเก่าข้ามจังหวัดตามยิงผัวใหม่ดับสยองต่อหน้า

พิษรักแรงหึง ผัวเก่าข้ามจังหวัดตามยิงผัวใหม่ดับสยองต่อหน้า

นิติวิทย์ฯ ยืนยันผลพิสูจน์คดี "เปรมชัย" กิน "ไก่ฟ้าหลังเทา"

นิติวิทย์ฯ ยืนยันผลพิสูจน์คดี "เปรมชัย" กิน "ไก่ฟ้าหลังเทา"

ทนแรงกดดันไม่ไหว หนุ่มเข้ามอบตัว หลังชักปืนยิงเข้าเบ้าตาเพื่อน

ทนแรงกดดันไม่ไหว หนุ่มเข้ามอบตัว หลังชักปืนยิงเข้าเบ้าตาเพื่อน

หนุ่มลาวฉกทรัพย์นายจ้างนับแสน ตม.จับคารถทัวร์ กำลังหนีออกนอกประเทศ

หนุ่มลาวฉกทรัพย์นายจ้างนับแสน ตม.จับคารถทัวร์ กำลังหนีออกนอกประเทศ

3 หนุ่มรุมทำร้ายคนขับแท็กซี่รุ่นพ่อ มอบตัวแล้ว อ้างทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

3 หนุ่มรุมทำร้ายคนขับแท็กซี่รุ่นพ่อ มอบตัวแล้ว อ้างทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

หน่วยอรินทราชบุกจับเจ้าของ "บ.โอเอ” คาบ้านหรู พบเลี่ยงภาษีกว่าหมื่นล้าน

หน่วยอรินทราชบุกจับเจ้าของ "บ.โอเอ” คาบ้านหรู พบเลี่ยงภาษีกว่าหมื่นล้าน

โจรสามโคกเหิมเกริม ย่องปล้นชุดตำรวจคาแฟลต แล้วใส่ไปก่อเหตุ

โจรสามโคกเหิมเกริม ย่องปล้นชุดตำรวจคาแฟลต แล้วใส่ไปก่อเหตุ

ผบก.ป.ปัดส่งคนสะกดรอยตาม "นายแผน" คดีหวย 30 ล้าน

ผบก.ป.ปัดส่งคนสะกดรอยตาม "นายแผน" คดีหวย 30 ล้าน

เมีย "จ๊อด" ยันผัวเป็นคนดี ไม่เกเร รับผิดเตะลุงซาเล้งชั่ววูบ ไม่นึกว่าเป็นคนแก่

เมีย "จ๊อด" ยันผัวเป็นคนดี ไม่เกเร รับผิดเตะลุงซาเล้งชั่ววูบ ไม่นึกว่าเป็นคนแก่

แผน ควง ฟ้า ยื่นคำร้องขอ DSI รับคดีหวย 30 ล้านเป็นคดีพิเศษ

แผน ควง ฟ้า ยื่นคำร้องขอ DSI รับคดีหวย 30 ล้านเป็นคดีพิเศษ

ร่ำไห้ขอขมาลุงซาเล้ง หนุ่มรับอารมณ์ร้อน ไม่ทันมองว่าทำร้ายคนแก่

ร่ำไห้ขอขมาลุงซาเล้ง หนุ่มรับอารมณ์ร้อน ไม่ทันมองว่าทำร้ายคนแก่

พยานเผยภาพวิสามัญ ‘ชัยภูมิ ป่าแส’ หาย - ศาลชี้หลักฐานมีความน่าเชื่อถือแล้ว

พยานเผยภาพวิสามัญ ‘ชัยภูมิ ป่าแส’ หาย - ศาลชี้หลักฐานมีความน่าเชื่อถือแล้ว

ศาลยกฟ้อง 'พรชนก' ข้อหาร่วมฆ่าครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่น

ศาลยกฟ้อง 'พรชนก' ข้อหาร่วมฆ่าครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่น

ผู้การฯ กาฬสินธุ์สั่งสอบ "ตำรวจค้ายา" ให้ออกจากราชการ

ผู้การฯ กาฬสินธุ์สั่งสอบ "ตำรวจค้ายา" ให้ออกจากราชการ

ศาลสั่งคุก 10 ปี "เดอะบิ๊ก" กับพวก คดีปลอมตั๋วแลกเงิน

ศาลสั่งคุก 10 ปี "เดอะบิ๊ก" กับพวก คดีปลอมตั๋วแลกเงิน

ทำแผนสามีแทงตัดขั้วหัวใจชายชู้ เห็นคาตาภาพระเริงรักบนเตียงนอน

ทำแผนสามีแทงตัดขั้วหัวใจชายชู้ เห็นคาตาภาพระเริงรักบนเตียงนอน

สุดสลด! ชายชราเครียดโรครุมเร้า ตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตาย

สุดสลด! ชายชราเครียดโรครุมเร้า ตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตาย

ป้าทุบรถแจ้งความกลับคู่กรณีฐานแจ้งความเท็จ ปัดใช้อาวุธข่มขู่

ป้าทุบรถแจ้งความกลับคู่กรณีฐานแจ้งความเท็จ ปัดใช้อาวุธข่มขู่

ตร.ยันหมายจับ "บอส อยู่วิทยา" ยังอยู่ แต่ไม่แสดงหน้าเว็บอินเตอร์โพล

ตร.ยันหมายจับ "บอส อยู่วิทยา" ยังอยู่ แต่ไม่แสดงหน้าเว็บอินเตอร์โพล

ไฟไหม้รถปอร์เช่ป้ายแดง ก่อนลามบ้านตระกูลกริตยอานนท์ เจ้าของ "ตราสมอ"

ไฟไหม้รถปอร์เช่ป้ายแดง ก่อนลามบ้านตระกูลกริตยอานนท์ เจ้าของ "ตราสมอ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์