เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดี

เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดี

''ประชุมอาเซียนฯ''

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับ สัปดาห์ที่แล้ว ผมไปเยือนเวียดนาม ซึ่งได้มีการพูดคุยเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือในเรื่องข้าว ความมั่นคงและอื่น ๆ ก็ยังได้เดินทางเพื่อลงพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ต้อนรับผมและคณะรัฐมนตรีและ ส.ส. อย่างอบอุ่น สำหรับงานต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่นั้น สรุปได้ดังนี้ครับ

อย่าตื่นตระหนกไข้หวัดใหญ่ 2009

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ยังเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควร ที่เป็นปัญหาก็เพราะเป็นเชื้อโรค ซึ่งคนทั่วโลกไม่มีภูมิคุ้มกัน ทุกคนมีสิทธิติดเชื้อและมีสิทธิเป็นโรคนี้ทั้งสิ้น การเผยแพร่หรือการกระจายของเชื้อนี้ก็ติดระหว่างคนต่อคน และสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงที่คนยังไม่มีอาการ ซึ่งเราต้องไม่ประมาท แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ตื่นตระหนกด้วย ผมขอยืนยันว่าจากการติดตามในเรื่องตัวเลขของผู้เสียชีวิต ซึ่งได้วิเคราะห์ทุกกรณี พบว่าถ้าหากว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน ถ้ารักษาพยาบาลตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็หายได้

เรื่องการรักษาพยาบาล ขณะนี้มีการจัดช่องพิเศษสำหรับโรงพยาบาล กรณีที่ผู้ป่วยสงสัยว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 และใครที่เป็น โรคประจำตัวแล้วก็ติดเชื้อ มีอาการหนัก ก็จะมีทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยดูแลรักษาเพื่อช่วยชีวิต สำหรับเรื่องยาและวัคซีน ขอยืนยันว่าเราติดตามบริหารจัดการในเรื่องยาให้มีเพียงพอและกำลังเจรจาที่จะให้ลดราคา พร้อมเปิดจองและเริ่มต้นทดลองนำร่องผลิตวัคซีน คาดว่าจะผลิตออกมาได้ และจะจัดสรรไปยังประเทศต่าง ๆ ในช่วงเดือน ต.ค. นี้

เชิญชวนเป็นเจ้าภาพที่ดีประชุมอาเซียน

งานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.ค. คือการประชุมอาเซียนที่ภูเก็ต เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี จะมีรัฐมนตรีของประเทศในเวทีที่เป็นเรื่องของความมั่นคงและเรื่องอื่น ๆ เข้ามาประชุมกันมาก เป็นบุคคลสำคัญ ๆ ผมก็ขอร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พี่น้องชาวภูเก็ตคงต้องการเห็นความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้ เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่าจากการข่าวที่ได้ติดตามมา ยังจะมีบุคคลบางกลุ่มพยายามที่จะจัดกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบหรือขัดขวางการประชุมเหมือนที่พัทยา ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศให้พื้นที่ภูเก็ตและรอบ ๆ เป็นพื้นที่ความมั่นคงและใช้อำนาจตามกฎหมายความมั่นคงปี 2551 คงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอาจจะไม่สะดวกบ้าง

รมว.การต่างประเทศทำงานได้ดีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด

กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์) ที่ตกเป็นข่าว ผมเรียนว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ต้องขอบคุณที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญที่จะให้ท่านรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในส่วนของอาเซียน ที่จริงแล้วท่านรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนได้เป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งจะต้องทำงานนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงของการประชุมสำคัญระหว่างที่เราเป็นประธานของอาเซียน ส่วนประเด็นที่ตั้งคำถามมาถึงผมว่า ที่เคยพูดถึงกฎเหล็กเรื่องมาตรฐานทาง ผมเรียนว่ายังรักษามาตรฐานไว้ทุกประการคือ ผมจะต้องไม่รอให้คดีความต่าง ๆ ไปถึงที่สุดแล้วเป็นประเด็นในทางกฎหมายที่บุคคลในรัฐบาลต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่ท่านรัฐมนตรีฯเป็นกรณีที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา ตำรวจออกหมายเรียก หากไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ ก็ดูจะเกินเลยมาตรฐานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป จึงอยากเรียนว่าในชั้นนี้ท่านรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมในการที่จะไปต่อสู้คดี ผมยืนยันว่าท่านไม่มีสิทธิพิเศษดียวกันผมและรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม สิ่งเดียวที่เราจะทำก็คือการเร่งรัดและดูแลว่ามีการร้องเรียนเรื่องความไม่ธรรมในขั้นตอนใด ๆ และขอยืนยันว่าบุคคลทุกคนจะต้องได้รับความเป็นธรรม ถ้าหากว่ามีเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้

ถาม:มีมาตรการช่วยเหลือราคายางพาราให้เกษตรกรภาคใต้อย่างไร ? (คุณบำเพ็ญ จ.สุราษฎร์ธานี / 085-954-xxxx)

ตอบ:มาตราการช่วยแก้ไขปัญหาราคายาง พาราตกต่ำคือ ลดปริมาณยางในประเทศที่เกษตรกรจำเป็นต้องกรีดยางเป็นประจำให้ออกจากระบบซื้อขายยาง โดยการเก็บโกดังยางในประเทศตามมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณา โดยเก็บในรูปแบบของยางลูกขุน หรือยางชนิดอื่น แล้วรอจำหน่ายเมื่อราคายางสูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการทำให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น และให้เกษตรกรนำน้ำยางสดหรือยางแผ่นดิบนำมาขายให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง น้ำยางข้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของยาง และรอการจำหน่ายเมื่อราคายางเหมาะสม

ปัจจุบันมีสถาบันการเกษตรที่เป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ สหกรณ์การเกษตร สมาคมยางพารา วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรกว่า 800 แห่ง ที่มีกิจกรรมรวบรวมยางของสมาชิกแล้วประมูลขายที่สถาบันเกษตรกรเอง หรือนำไปขายที่ตลาดกลาง บางสถาบันฯมีการแปรรูปยาง โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดูแล

อีกทั้งกระทรวงการคลังโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยแก่สถาบันเกษตรกรในวงเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อลดอุปทานยาง 200,000 ตัน เป็นเวลา 1 ปี โดยการซื้อน้ำยางสดและยางแผ่นดิบ นำมาแปรรูป แล้วเก็บโกดังเพื่อรอจำหน่าย

ถาม:รัฐบาลจะต่ออายุโครงการน้ำ-ไฟฟรีหรือไม่ ? (คุณสุวโรจน์ กรุงเทพฯ / 084-116xxx)

ตอบ:กำลังหารือว่าจะขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2552 หรือขยายเวลาออกไปอีก 5 เดือน เพื่อให้ถึงสิ้นปี 2552 ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการลดภาระประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องดูผลกระทบต่องบประมาณด้วย คาดว่ากลางเดือน ก.ค. นี้จะมีข้อสรุป

ทั้งนี้ นโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือนของรัฐบาล ที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ค. นี้ ประกอบไปด้วย

1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาของครัวเรือน

2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน

3. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง

4. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3

5. ชะลอการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในภาคครัวเรือน

ถาม:กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการชะลอการระบาดของไข้หวัด 2009 อย่างไร ? ทำไมจึงปิดสถาบันกวดวิชา ? (คุณกัลยา กรุงเทพฯ / 081-188xxxx)

ตอบ:กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการรณรงค์ 2 ส่วน เพื่อชะลอการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ สวมหน้ากากอนามัย รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลด้วย เพื่อลดการติดเชื้อมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้มารับบริการด้วยกัน ซึ่งในขณะนี้พบว่าประชาชนตอบรับการใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนทุกแห่งคัดกรองเด็กที่ป่วยหน้าเสาธง หากพบเด็กป่วยให้กลับบ้าน และให้หลักประกันในเรื่องการเรียนเพื่อลดความกังวลของเด็กและผู้ปกครองกรณีหยุดเรียน โรงเรียนใดที่ไม่มีก็จะจัดแพทย์พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขจะช่วยคัดกรองเด็กอีกครั้ง

สำหรับมาตรการที่ให้ปิดสถาบันกวด วิชาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กระทรวงสาธารณสุขได้ระมัดระวังในการใช้มาตรการต่าง ๆ ซึ่งแต่ละขั้นตอนนักระบาดวิทยาได้กำหนดความรุนแรง และต้องดูว่าความรุนแรงที่อยู่ในระดับใดที่จะสามารถประกาศใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายไะนี้ความรุนแรงของการระบาดในประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 2 ใช้มาตรการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนี้จากการหารือกับนายกสมาคมครูและนักเรียน โรงเรียนกวดวิชาและตัวแทน ได้ข้อสรุปว่า จะจัดทำมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคและมาตรการที่ชัดเจนร่วมกันหาวิธี ป้องกันได้สม่ำเสมอ คงไม่ต้องปิดโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนกวดวิชาอีกต่อไป

ถาม:เงินอุดหนุนตาม 3 เดือนของโครงการต้นกล้า อาชีพจะได้รับเมื่อไร ? (คนตกงาน / 08-2346-xxxx)

ตอบ:กรณีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครง การต้นกล้าอาชีพแล้วมีความประสงค์ที่จะกลับภูมิลำเนาเดิม สามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพจากโครงการต้นกล้าอาชีพได้ดังต่อไปนี้

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 4,800 บาท/คน/เดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ

(2) ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาท/คน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ และจะได้รับเงินค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมกับเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพในเดือนแรก โดยการรับรองการกลับไปทำงานในภูมิลำเนาจาก ฝ่ายปกครองในพื้นที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพและค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และหากประสงค์จะกลับไปทำงานในชุมชนภูมิลำเนา โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1) ให้ Service Provider แจกแบบฟอร์มให้ผู้ผ่านการอบรมที่ประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปประกอบอาชีพลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้ง ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เข้ารับการอบรม ตามที่คณะกรรมการบริหารฯกำหนดและให้ Service Provider รวบรวมส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมด ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติ

3) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ ต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

4) สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5) ผู้ผ่านการอบรมฯ ต้องไปรายการตัวต่อพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อรับรองการกลับไปประกอบอาชีพหรือทำประโยชน์ให้ชุมชน ภายในวันที่ 7 ของเดือน

6) ให้นายอำเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกเมืองพัทยา หรือผู้อำนวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งการรับรองตามข้อ 5) ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 15 ของเดือน

7) กรณีผู้ผ่านการอบรม รายงานตัวภายหลังวันที่ 7 ของเดือนให้พนักงานฝ่ายปกครองตาม

8) แจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐ มนตรีทราบในเดือนถัดไป

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ.

Advertisement Replay Ad
วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์