ประกันแหยงไข้หวัด2009เลิกต่อแคมเปญคุ้มครอง ร.พ.ห้องแน่นเอี้ยด

ประกันแหยงไข้หวัด2009เลิกต่อแคมเปญคุ้มครอง ร.พ.ห้องแน่นเอี้ยด

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงถึง 4,469 ราย และเสียชีวิต 24 ราย สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ประชาชาติธุรกิจ สอบถามโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่ง ต่างให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดเข้ารับการตรวจและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาก และบางช่วงถึงขนาดจำนวนเตียงที่มีอยู่ของโรงพยาบาลเต็ม

@ คนไข้รอต่อคิวเข้าโรงพยาบาล

นายธนา ถิระมนัส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดและสนับสนุน รักษาการผู้อำนวยการสายการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ ว่า คนทั่วไปยังตื่นตระหนกกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 ทำให้มีผู้ป่วยไข้หวัดเข้ารับการรักษา ตรวจแล็บเบื้องต้นมากขึ้น

ตั้งแต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้คนไม่สบายเล็กน้อยขอนอนพักในโรงพยาบาล เพื่ออยู่ใกล้หมอและกลัวแพร่เชื้อผู้อื่น คาดว่าการตื่นตัวจะยังมีอย่างต่อเนื่องถึงสิ้นปี ยกเว้นรัฐมีมาตรการเด็ดขาดสามารถหยุดการแพร่กระจายได้

รศ.พ.ญ.เมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารและรักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 และไข้หวัดตามฤดูกาลที่เกิดขึ้น ทำให้ปริมาณผู้เข้ารับการบริการเพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 100 คน และโรงพยาบาลรับตัวไว้รักษา 30 ราย/วัน ส่งผลให้อัตราการใช้ห้องพักมีสัดส่วน 80-90% ซึ่งมีทั้งกรณีของผู้ป่วยระบบประกันและผู้ที่จ่ายเงินสดในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน

ด้านนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ กล่าวว่า เฉพาะที่สาขาประชาชื่น มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 3,000 คน/วัน เพิ่มจากปกติ 2,000 คน/วัน แบ่งเป็นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 10-19% จากเดิม 5-8% ส่งผลให้ห้องพักเต็มและไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยต้องการรับการรักษาในโรงพยาบาลและต้องรอห้องสำรองพัก ขณะที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากความตื่นตระหนกจากกรณีของไข้หวัด 2009 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดกลางหลายๆ แห่งที่มีจำนวนเตียงประมาณ 150-200 เตียง มีคนไข้เข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และมีอัตราการครองเตียงประมาณ 80-90% และบางเคสคนไข้อาจต้องเข้ามานอนรักษาตัวในห้องสำรองเพื่อรอห้องพัก นอกจากนี้ยังมีบางแห่งที่โรงพยาบาลแจ้งให้ผู้ป่วยแสดงความจำนงขอจองห้องพักไว้ก่อน เนื่องจากเตียงหรือห้องพักมีไม่เพียงพอ

@ เปาโล เผยยอดคนไข้หวัดเพิ่ม 3 เท่า

ส่วนนายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปริมาณผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการตั้งแต่มิถุนายนเพิ่มขึ้น 20-30% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และมีอัตราการใช้เตียงอยู่ที่ 400 เตียง จากทั้งหมด 420 เตียง เช่นเดียวกัน โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ที่มีจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นและตัดสินใจเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากปกติตั้งแต่มิถุนายนของทุกปี จะมีผู้เข้ารับบริการรักษาไข้หวัดตามฤดูกาลมาก และค่อยๆ ลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม จึงไม่สามารถระบุได้ว่าจำนวนเพิ่มขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือไม่

ส่วน นายเบญจะ อาสนเพชร รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและบริการ เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าปริมาณคนไข้เข้ารับการรักษาโรคไข้หวัดเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบกับแคมเปญฉลองครบรอบ 37 ปีของเครือ รพ.เปาโล เมโมเรียล จัดโปรโมชั่นลดราคาค่าห้องพักเดี่ยวเหลือคืนละ 370 บาท ทำให้คนไข้ตัดสินใจง่ายขึ้นและอัตราการใช้ห้องพักของผู้ป่วยในเต็มเกือบทุกวัน

@ สมาคมแจงจ่ายสินไหม 40 ล้าน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึงข้อมูลผู้เอาประกันที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่พบว่า มีจำนวน 11 บริษัทที่มีผู้เอาประกันขอเคลมค่าสินไหมแล้วเป็นจำนวน 2,234 ราย คิดเป็นค่าสินไหมทั้งหมด 39.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเคลมความคุ้มครองด้านสุขภาพในกรณีผู้ป่วยใน 35.7 ล้านบาท และมีเคลมกรณีเสียชีวิต 3 ราย เป็นค่าสินไหม 2.7 ล้านบาท รวมถึงมีค่าสินไหมด้านชดเชยรายได้อีกประมาณ 1 ล้านบาท

แม้สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 จะคาดเดาได้ยากว่าจะไปถึงเมื่อใด และถือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ แต่ในส่วนของประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันได้ซื้ออนุสัญญาด้านสุขภาพควบไปด้วยก็จะได้รับความคุ้มครองตามสัญญาอยู่แล้ว รวมถึงยังไม่มีแนวโน้มที่จะต้องปรับเพิ่มเบี้ยประกัน หรือเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยแต่อย่างใด นายสาระกล่าว

@ คปภ.หนุน บ.ประกันเพิ่มคุ้มครอง

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.ได้ผลักดันให้บริษัทประกันชีวิตมีการแนบท้ายความคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยเงื่อนไขการคุ้มครองให้กำหนดเป็นช่วงระยะเวลา เช่น เริ่ม พ.ค.-ส.ค. และ มิ.ย.-ก.ย. เป็นต้น รวมทั้งค่าชดเชยรายวันในโรงพยาบาลที่บางบริษัทจะจ่ายเพิ่มให้กับลูกค้าอีก 2 เท่า จากตัวเลขการชดเชยรายได้ปกติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย รวมถึงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มเป็น 2 เท่าด้วย ยกเว้นค่าห้องที่ คปภ.ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทประกันชีวิต 3 แห่ง ที่ปรับเพิ่มความคุ้มครองเป็นพิเศษ หากผู้เอาประกันของบริษัทติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ประกอบด้วย บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต (เอเอซีพี) ถือเป็นบริษัทแรกที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษกรณีนี้ โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษเป็น 2 เท่าจากเดิม หากมีการเคลมกรณีไข้หวัดใหญ่ 2009 ภายในเดือน พ.ค.-ก.ค.นี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเป็นพิเศษถึง 3 เท่าจากเดิม หากลูกค้ามีการเคลมในช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค.นี้ โดยบริษัทยังไม่มีแผนจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองพิเศษดังกล่าวเพิ่มขึ้น หากผู้เอาประกันเคลมในช่วงหลังจากนี้จะให้ความคุ้มครองตามสัญญาเดิม

ขณะนี้ลูกค้ากรมธรรม์รายสามัญที่มีอนุสัญญาเพิ่มเติมของบริษัท 60 ราย แจ้งยอดเคลมกรณีไข้หวัดใหญ่ 2009 คิดเป็นเงินค่าสินไหมประมาณ 1.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นต้นทุนค่าสินไหมในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ประมาณ 2-2.5 หมื่นบาท/ราย อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าระดับเบี้ยประกันสุขภาพในปัจจุบันยังครอบคลุมอยู่กับระดับต้นทุนการเคลมดังกล่าว และยังไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องปรับเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพแต่อย่างใด

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย (เอไอเอ) เพิ่มความคุ้มครองในกรณีนี้เช่นกัน โดยลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์พร้อมควบอนุสัญญาสุขภาพและจ่ายเบี้ยภายใน 20 ก.ค.2552 หากเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในช่วง 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 150% จากปกติ โดยผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเติมรวมสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และกรณีซื้ออนุสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจะได้รับเงินค่าชดเชยเพิ่มขึ้นจากปกติอีก 50% จากเดิมด้วย สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

@ ลูกค้าแห่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม 15%

ด้านนางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต (เอเอซีพี) กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 เพิ่มมากขึ้น รวมถึงบริษัทได้ปรับเพิ่มความคุ้มครองแก่ลูกค้าเอเอซีพีเพิ่มขึ้นพิเศษเป็น 2 เท่าจากความคุ้มครองตามสัญญาปกติ พบว่ามีลูกค้าสนใจซื้อประกันชีวิตและควบอนุสัญญาสุขภาพในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น 15%

ทั้งนี้บริษัทไม่มีแผนจะขยายระยะเวลาเกี่ยวกับความคุ้มครองพิเศษออกไปเช่นกัน เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะขยายไปถึงเมื่อใด โดยข้อมูลค่าสินไหมกรณีไข้หวัดใหญ่ 2009 ของเอเอซีพีจนถึงวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีลูกค้าขอเคลมแล้ว 112 ราย เป็นเงินค่าสินไหมทดแทน 3.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการคุ้มครองตามสัญญาปกติประมาณ 2.5 ล้านบาท และเป็นความคุ้มครองที่บริษัทได้ปรับเพิ่มพิเศษดังกล่าวอีก 8 แสนบาท

Advertisement Replay Ad
เปิดวาร์ป "โมสต์ วิศรุต" จ้อย บุพเพสันนิวาส มา 2 ตอนสาวกรี๊ด

เปิดวาร์ป "โมสต์ วิศรุต" จ้อย บุพเพสันนิวาส มา 2 ตอนสาวกรี๊ด

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตตารี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตตารี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

สามีภรรยาชาวรัสเซียเลี้ยง เสือพูม่า ชาวเน็ตเอ็นดูกดติดตามเพียบ

สามีภรรยาชาวรัสเซียเลี้ยง เสือพูม่า ชาวเน็ตเอ็นดูกดติดตามเพียบ

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

ชายอินเดียทำระทึก แอบปีนเข้ากรงสิงโต จนท.เสี่ยงชีวิตลากตัวออกมา

ชายอินเดียทำระทึก แอบปีนเข้ากรงสิงโต จนท.เสี่ยงชีวิตลากตัวออกมา

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

“เปรมชัย” หลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

“เปรมชัย” หลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

ช่วยเหลือ 3 เด็กหญิงพี่น้อง พ่อเลี้ยงบังคับให้นั่งดูตอนร่วมรักกับแม่

ช่วยเหลือ 3 เด็กหญิงพี่น้อง พ่อเลี้ยงบังคับให้นั่งดูตอนร่วมรักกับแม่

เด้งอีกหนึ่ง "รองผกก.เมืองกาญจน์" เซ่นคดีหวย 30 ล้าน

เด้งอีกหนึ่ง "รองผกก.เมืองกาญจน์" เซ่นคดีหวย 30 ล้าน

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

2 ลูกเรือเมียนมาดับสังเวยเมนูพิสดาร "ไข่ปลาปักเป้าทอด"

2 ลูกเรือเมียนมาดับสังเวยเมนูพิสดาร "ไข่ปลาปักเป้าทอด"

พรีเวดดิ้งอลังการ "เตย กัญญกร" นางร้ายช่อง 7 ก่อนวิวาห์พรุ่งนี้

พรีเวดดิ้งอลังการ "เตย กัญญกร" นางร้ายช่อง 7 ก่อนวิวาห์พรุ่งนี้

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

วิว ยิ่งโตยิ่งไม่อยากพูดเยอะ ขอโฟกัสที่งานมากกว่าความรัก

วิว ยิ่งโตยิ่งไม่อยากพูดเยอะ ขอโฟกัสที่งานมากกว่าความรัก

นัททิว มั่นใจไม่ใช่ ซุปตาร์ลืมตัว จากโพสต์ อิน บูโดกัน

นัททิว มั่นใจไม่ใช่ ซุปตาร์ลืมตัว จากโพสต์ อิน บูโดกัน

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

จากก้นบึ้งหัวใจ ปู ไปรยา ขอสักครั้ง ให้คนชื่นชอบการแสดง

จากก้นบึ้งหัวใจ ปู ไปรยา ขอสักครั้ง ให้คนชื่นชอบการแสดง

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์