เหยื่อหวัด2009ตายแล้ว30ราย นายกฯยอมรับหวัดมรณะคร่าชีวิตคนไทย เพื่อไทยท้าครม.ฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่าง

เหยื่อหวัด2009ตายแล้ว30ราย นายกฯยอมรับหวัดมรณะคร่าชีวิตคนไทย เพื่อไทยท้าครม.ฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่าง

มาร์คเผยตายแล้ว30

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมนาผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นว่า เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าสับสน อยากเรียนว่าพยายามที่จะไม่ให้เกิดความสับสน แต่ไม่ง่ายนัก ต้องบอกตรงไปตรงมาว่า 2-3 เดือนที่โรคนี้ปรากฏ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังถกเถียงกัน เพราะเป็นเรื่องใหม่ และบางทีการสื่อสารออกไปเกิดเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง อย่างเรื่องความรุนแรงของโรค แต่หลายประเทศขณะนี้เลิกตรวจหมดแล้ว เพราะไม่สามารถตรวจได้หมด และโรคนี้จะระบาดเร็ว

ข่าวร้ายต่อไปคือ โรคนี้มีความรุนแรงที่เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ของไทยตอนนี้เสียชีวิตประมาณ 30 คน สหรัฐ 200 กว่าคน เชื่อได้ว่าปัจจุบันคนที่ติดเชื้อมีเยอะกว่าตัวเลขที่มีการรายงาน ส่วนที่สับสนว่าควรปิดโรงเรียนผับบาร์หรือไม่ ประเด็นคือ การติดต่อเป็นแบบคนสู่คน ถ้าเราปิดหมด เราก็ไม่รู้เลยว่าใครไปไหนบ้าง ขอทำความเข้าใจว่าโรคนี้จะยังอยู่ไปถึงปี 2553 ไม่เลือกสีเหลืองสีแดงเป็นได้ทุกคน ไม่เลือกรัฐบาลด้วยนายกฯกล่าว

สธ.แบ่ง3กลุ่มรักษาลดเสียชีวิต

นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ สธ. เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้น้อยที่สุด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม อาทิ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ นพ.ศุภมิตร ชุณสุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมควบคุมโรค

จากนั้น นพ.ไพจิตร์แถลงว่า นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรี สธ. มอบหมายให้หาแนวทางลดจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้เหลือน้อยที่สุด โดย สธ.จะร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยโรค สำหรับแนวทางในการดูแลผู้ป่วย จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1.คือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง มีอาการปอดอักเสบ ซึมผิดปกติ รับประทานอาหารไม่ได้ หรือได้น้อยกว่าปกติ หรือมีปัญหาร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงของการป่วย ให้รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลและให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์เร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2.ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรครุนแรง ให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย 48 ชั่วโมง และพิจารณาให้ยาโอเซลทามิเวียร์ ถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงแรก หรืออาการไม่ดีขึ้นหลังจาก 48 ชั่วโมงไปแล้ว กลุ่มที่ 3.เป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง แนะนำวิธีการดูแลที่บ้าน ให้ยารักษาตามอาการ

ปลอบอย่ากังวลข้อสงสัยวัคซีน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีข้อโต้แย้งเรื่องการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นแบบพ่น อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ นพ.ไพจิตร์กล่าวว่า ประเทศรัสเซียมีการผลิตวัคซีนชนิดนี้มากว่า 30 ปี ซึ่งนำไปใช้กับประชาชนจำนวนมาก โดยไม่มีอันตราย อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ออกมาชี้แจงเพื่อความมั่นใจ ที่สำคัญการจะผลิตวัคซีนได้มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก แต่หากการผลิตวัคซีนชนิดนี้ไม่ผ่านกระบวนการตามมาตรฐาน เชื้อไวรัสชนิดเชื้อเป็นก็จะกลายเป็นเชื้อโรคทันที แต่ตามหลักการล้วทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง จึงไม่ต้องกังวล

วงเสวนาพท.จี้แถลง3วัน/สัปดาห์

ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) จัดเวทีระดมความคิดหัวข้อ ร่วมฝ่าวิกฤตไข้หวัด 2009 ขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดยมี นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ เป็นผู้อภิปรายชูโรงร่วมกับ ส.ส.พท. การอภิปรายเวทีนี้ผู้อภิปรายโจมตีการทำงานของรัฐบาลว่า นโยบายฝ่ายการเมืองสับสน ทำให้ฝ่ายปฏิบัติไม่มีแนวทางการทำงานชัดเจน และประมาทจนเกินไปทำให้เชื้อไข้หวัดแพร่กระจายกันอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาแบบอ่านตำรามาบริหารทำให้ปัญหานี้ไม่คลี่คลาย อีกทั้งยังได้เรียกร้องให้แสดงความโปร่งใสโดยแจ้งสถิติผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตเช่นเดิม หรือไม่ก็ 3 วันต่อสัปดาห์ แทนที่จะเป็นสัปดาห์ละครั้ง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริง

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ให้คะแนนสำหรับแก้ไขปัญหาและการสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลแค่ 0 คะแนน เพราะปล่อยให้เชื้อแพร่ระบาดจนป้องกันไม่ได้ ดังนั้นหากจะมีการใช้วัคซีน ผมจึงเสนอให้นายกฯและ ครม.ฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าวัคซีนไม่อันตราย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

อวดกึ๋นเสนอ4มาตรการสู้หวัด

จากนั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พท. ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการระดมความคิดเห็น พท.ขอเสนอแนะและเสนอมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 4 มาตรการ คือ 1.มาตรการสำหรับการป้องกันโรค รัฐบาลต้องตระหนักว่าโรคนี้รุนแรงกว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แพร่ระบาดได้ง่าย ดังนั้นต้องยอมรับและไม่ปกปิดข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เหมาะสม อีกทั้งควรพิจารณาการแพทย์ทางเลือกในการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการสร้างความภูมิคุ้มกันจากภายใน เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การให้วัคซีนป้องกันโรค และรัฐบาลควรระมัดระวังและศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของวัคซีนอย่างรอบคอบ 2.มาตรการเชิงรุก รัฐบาลควรตัดวงจรการแพร่ระบาดด้วยการปิดโรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 14 วันทั่วประเทศเพื่อพ่นยาทำความสะอาดและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบ

3.มาตรการเชิงรับ รัฐบาลจะต้องเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคเพื่อให้สามารถรายงานผลให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง อีกทั้งควรเตรียมยาโอเซลทามิเวียร์ และพิจารณาจ่ายยาให้ผู้ป่วยอย่างทันท่วงที และ 4.ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ รัฐบาลควรตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมกันกำหนดนโยบายและประชุมติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทุกสัปดาห์ รวมทั้งควรตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับชาติและระดับกระทรวง นอกจากนี้ควรกำหนดตัวผู้รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวัน รัฐบาลควรขอความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และวิทยุ เพื่อเสนอรายการที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันรักษาที่ถูกวิธี ซึ่งควรเผยแพร่ข้อมูลทุกวัน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ซึ่งเป็นการรายงานตามหลักสากล ทั้งนี้ ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแพทย์และต้องมอบนโยบายที่ชัดเจนต่อ อสม.ผู้ปฏิบัติงาน

กทม.พร้อมปิด435ร.ร.รอบ 2

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดงานบิ๊ก คลีนนิ่งเดย์ ที่บริเวณตึกอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล เมื่อเวลา 08.00 น. มีคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลนำโดย นพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมกวาดพื้นล้างถนน ทั้งภายในอาคารและภายนอกโรงพยาบาลรวมถึงบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บริเวณลานวิคตอรี่พ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดบริเวณทางเท้า รวมทั้งยังทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวว่า พร้อมจะปิดสถานศึกษาในสังกัด กทม.จำนวน 435 แห่ง อีกเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังสั่งปิดระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม หากยังพบว่าการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ไม่ลดลง แต่สิ่งที่กังวลในขณะนี้คือ ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดแหล่งชุมชน ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อเป็นไปได้โดยง่าย จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ฮูชี้อาจทำศก.โลกชะลอฟื้น2-3ปี

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานระบุว่า การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ทั่วโลก กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่คาดคิดมาก่อน โดยได้ยกตัวอย่างว่า การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกนั้นใช้เวลามากกว่า 6 เดือน ขณะที่ไข้หวัดใหญ่ 2009 ใช้เวลาไม่ถึง 6 สัปดาห์ในการแพร่ระบาด นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังเตือนว่า การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อไปทั่วโลก และชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกออกไปอีกราว 2-3 ปี แม้ว่ารายงานเบื้องต้นจะพบว่า ไข้หวัดใหญ่ 2009 ไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมากนักก็ตาม

อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้ทางองค์การอนามัยโลกจะยุติการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไว้ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ได้หาช่องทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพัฒนาและรูปแบบการแพร่ระบาดของโรคในลักษณะที่ผิดปกติ เนื่องจากเกรงว่าเชื้อไวรัส H 1 N 1 จะเข้าไปรวมตัวกับโรคอื่นๆ ทำให้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

ในส่วนของรายงานจากประเทศต่างๆ นั้น องค์การอนามัยโลกจะยังขอให้แต่ละประเทศส่งรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อรายแรก พร้อมทั้งส่งรายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยรวมถึงรายละเอียดด้านระบาดวิทยาของผู้ป่วยรายแรกๆ ให้ต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาด

Advertisement Replay Ad
รวบคาโรงแรม หลวงพี่วัดดัังลวงสีกาลงนะหน้าทอง ก่อนทำอนาจาร

รวบคาโรงแรม หลวงพี่วัดดัังลวงสีกาลงนะหน้าทอง ก่อนทำอนาจาร

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

ร้อนจนล้ม "พลายรำภา" ช้างราคา 2 ล้าน เป็นลมช็อกตายต่อหน้าเจ้าของ

ร้อนจนล้ม "พลายรำภา" ช้างราคา 2 ล้าน เป็นลมช็อกตายต่อหน้าเจ้าของ

สองสาวมาไกล ชมพู่ - หนูเล็ก สลัดลุคฮา ออร่าความสวยมาเต็ม

สองสาวมาไกล ชมพู่ - หนูเล็ก สลัดลุคฮา ออร่าความสวยมาเต็ม

เพื่อนรักหักเหลี่ยม ยิงหนุ่มวัย 28 สาหัส อ้างแก้แค้นโดนยักยอกเงิน

เพื่อนรักหักเหลี่ยม ยิงหนุ่มวัย 28 สาหัส อ้างแก้แค้นโดนยักยอกเงิน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ชิลล์เหมือนบ้าน "น้องมะลิ" เยี่ยมสนามบุรีรัมย์ รับอั่งเปาซองแรกจาก "ปู่เนวิน"

ชิลล์เหมือนบ้าน "น้องมะลิ" เยี่ยมสนามบุรีรัมย์ รับอั่งเปาซองแรกจาก "ปู่เนวิน"

ฝนหลวงจ่อขึ้นทำฝนเทียม ลดฝุ่นละออง แต่อากาศไม่เอื้อ

ฝนหลวงจ่อขึ้นทำฝนเทียม ลดฝุ่นละออง แต่อากาศไม่เอื้อ

ครูปรีชา ไม่หวั่น! เผยยังไม่เจอ เจ๊บ้าบิ่น หลังสอบเครียด วอนอย่าเชื่อข่าวลือ

ครูปรีชา ไม่หวั่น! เผยยังไม่เจอ เจ๊บ้าบิ่น หลังสอบเครียด วอนอย่าเชื่อข่าวลือ

สอง พาราด็อกซ์ ถูกลอตเตอรี่อีกแล้ว คราวนี้ 3 ตัวหน้าเต็มๆ

สอง พาราด็อกซ์ ถูกลอตเตอรี่อีกแล้ว คราวนี้ 3 ตัวหน้าเต็มๆ

ตำรวจจ่อสรุปคดีหวย 30 ล้าน แย้มอาจหมายจับเกิน 2 คน

ตำรวจจ่อสรุปคดีหวย 30 ล้าน แย้มอาจหมายจับเกิน 2 คน

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

โหน่ง ชะชะช่า ยิ้มแก้มปริ เดียร์ ลูกชายคนโตเข้าพิธีอุปสมบท

โหน่ง ชะชะช่า ยิ้มแก้มปริ เดียร์ ลูกชายคนโตเข้าพิธีอุปสมบท

สาวอินเดียปลอมตัวเป็นชาย สวมรอยเป็นเจ้าบ่าวโกยสินสอด

สาวอินเดียปลอมตัวเป็นชาย สวมรอยเป็นเจ้าบ่าวโกยสินสอด

เสื้อตัวเดียวเป็นเหตุ “นุ่น วรนุช” เจอดราม่าโป๊เกินไป ดูไม่แพง

เสื้อตัวเดียวเป็นเหตุ “นุ่น วรนุช” เจอดราม่าโป๊เกินไป ดูไม่แพง

หญิงชราป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กระโดดแมนชั่นชั้น 7 เสียชีวิต

หญิงชราป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กระโดดแมนชั่นชั้น 7 เสียชีวิต

เป้ย ปานวาด ด่ากลับดุเดือด เจอเกรียนคอมเม้นต์แรงแช่งให้แท้ง

เป้ย ปานวาด ด่ากลับดุเดือด เจอเกรียนคอมเม้นต์แรงแช่งให้แท้ง

สายฟ้า พายุ รวมญาติ "รังษีสิงห์พิพัฒน์" เฮงๆ รับอั่งเปาตรุษจีน

สายฟ้า พายุ รวมญาติ "รังษีสิงห์พิพัฒน์" เฮงๆ รับอั่งเปาตรุษจีน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์