นายกฯ เปิดประชุมรมต.อาเซียน ประกาศ 3 ยุทธศาสตร์ประชาคมเชื่อมโยงปี 58

นายกฯ เปิดประชุมรมต.อาเซียน ประกาศ 3 ยุทธศาสตร์ประชาคมเชื่อมโยงปี 58

นายกฯ เปิดประชุมรมต.อาเซียน ประกาศ 3 ยุทธศาสตร์ประชาคมเชื่อมโยงปี 58

อภิสิทธิ์ กำหนด 3 ยุทธศาสตร์ให้อาเซียนก้าวไปสู่การเป็นประชาคมที่ปฏิบัติได้จริงและเป็นประชาคมที่เชื่อมโยงกันได้ทุกด้าน เดินหน้าตั้งประชาคมเสร็จปี 2558 และจะต้องเป็นประชาคมของประชาชนอย่างแท้จริง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ครั้งที่ 42 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 กรกฏาคม โรงแรมเชอราตันแกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต พร้อมกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ดังนี้

ในโอกาสแรก นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อร่างเอกสารขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรม าธิการระหว่างรัฐบาลของอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียน ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนแล้ว พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 (the 42nd ASEAN Ministerial Meeting -AMM) ณ เกาะภูเก็ต หรือ ไข่มุกแห่งอันดามัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากวาตภัยสึนามิ แต่ในวันนี้พบเห็นได้ คือ เศรษฐกิจท้องถิ่นที่หลากหลาย ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณชาวภูเก็ตที่ร่วมให้การต้อนรับผู้มาเยือนครั้งนี้อย่างอบอุ่น

อาเซียนได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา โดยในอดีตได้ถูกแบ่งแยกตามแนวคิดนิยม ปัจจุบัน คือ หนึ่งชุมชนที่ประกอบด้วย 10 ชาติสมาชิก ภาตใต้จุดหมายเดียวกัน ในฐานะภูมิภาคแล้ว อาเซียนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ นับตั้งแต่ การเป็นด่านหน้าในช่วงสงครามโลก จนถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 จากสึนามิ ซาร์ส ถึงไข้หวัดนก ในแต่ละครั้งอาเซียนในฐานะกลุ่มภูมิภาค เอาชนะความท้าทายและเดินหน้าสู่การสร้างชุมชน และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นชุมชนที่มีความสามารถในการแข่งขันและให้ความเอาใจใส่ประชาชนของตนเอง

ตั้งแต่ประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว มีการกำหนดเป้าหมายหลักในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย 3 ประการ ที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ คือ

1. การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรอาเซียน โดยการจัดตั้งกลไกต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกฎบัตร เพื่อพัฒนาองค์กรของอาเซียน รวมทั้งการจัดตั้งคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน อันจะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนตามปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน

2. การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ชะอำ หัวหิน นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบปะกับตัวแทนภาคเอกชน เยาวชน สมาชิกรัฐสภา และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับได้มีการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ สร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ องค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน กำลังจะได้รับการจัดตั้งขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนตุลาคมที่ จะถึงนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและตามเวลาที่กำหนดไว้

3. การร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาค และกับประเทศพันธมิตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค ที่ผ่านมา อาเซียนได้มีบทบาทในการสร้างความมั่นคงมนุษย์และปกป้องสวัสดิการให้กับคนใน ภูมิภาคนี้ แต่เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจโลก พวกเราต่างเห็นพ้องที่จะพัฒนา มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ สู่การเป็นพหุภาคี เพื่อเป็นแนวทางเพื่อต้าน ระบบคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆในชุมชนระหว่างประเทศ อาทิ G-20 เพื่อร่วมกันฟื้นคืนเศรษฐกิจโลกโดยความรวดเร็วและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ขณะนี้ ทั่วโลก กำลังจ้องมองอาเซียนและหวังว่าเราจะเป็นพลวัตรการเติบโตที่สำคัญที่ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจโลกออกจากภาวะวิกฤต

ทั้งนี้ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอาเซียนเองก็มีการเตรียมการในเรื่องนี้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การจัดให้มีกลไกระบบสำรองข้าวของประเทศอาเซียน +3 ในภูมิภาคนี้ และให้มีความร่วมมือด้านพลังงานที่เข้มแข็ง สำหรับการแพร่กระจายของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (A H1N1) มีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 นัดพิเศษ เพื่อร่วมมือกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ซึ่งเราได้มีความร่วมมือร่วมกันเพื่อการเร่งผลิตวัคซีนให้เพียงพอสำหรับการ แพร่ระบาด โดยร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก เดือน ตุลาคม นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดหวังที่จะได้ผลสรุปร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของประชาคม และในเดือนธันวาคมประเทศไทยจะมอบวาระประธานอาเซียนให้กับเจ้าภาพคนต่อไป ซึ่งก็คือ ประเทศเวียดนาม

อาเซียนยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าตามเป้าประสงค์ของการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และเพื่อไปยังจุดนั้น เราต้องช่วยกันคิดว่า ประชาคมประเภทไหนที่เราอยากเห็น และในภูมิภาคที่มีความหลากหลายเช่นนี้ นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่า จะได้เห็นความหลากหลายทางความคิด แต่กว่าจะถึงปี 2558 นายกรัฐมนตรีเชื่อว่า จะได้เห็นการบรรจบลงทางความคิดที่เป็นทางเดียวกัน สำหรับมุมมองของประเทศไทย ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างแรก ต้องเป็นประชาคมแห่งการปฏิบัติ "Community of Action" อาเซียนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและทันเวลาในการจัดการกับ ภัยคุกคามและความท้าทายต่างๆทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแก่ประเทศสมาชิกและประชาชนในประชาคมอาเซียน การทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้มากไปกว่าการใช้เวลาเพื่อใคร่ครวญ อย่างรอบคอบ เราต้องทำให้โลกเห็นว่า อาเซียน พร้อมรับกับความท้าทายต่างๆและมีการเตรียมตัวที่ดีทันเวลา เราต้องปลูกฝังวัฒนธรรมที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณี หากโรคระบาดได้มีการแพร่ขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชีย หน่วยงานด้านสาธารณสุขจะกำหนดมาตรการกักกังและตรวจสอบ รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลและผลตรวจจากห้องปฎิบัติการ อาสาสมัครและวัคซีนทั่วภูมิภาคจะถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็ว ตามระเบียบปฎิบัติโดยทั่วไป หากพบกรณีฉุกเฉินในพื้นที่หรือนอกภูมิภาค หรือมีการร้องขอความช่วยเหลือ อาเซียนจะมีการดำเนินการในฐานะองค์กรภูมิภาคในเวลาที่เหมาะสม ประการที่สอง ชุมชนอาเซียนในปี 2015 จะเป็นชุมชนที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกัน (Community of Connectivity) หมายถึง สินค้าและประชาชน การลงทุนและนวตกรรมใหม่ๆ สามารถเดินทางไปมา อย่างไม่มีอุปสรรค ทั่วทั้งภูมิภาค จากสุมาตรา (Sumatra) ถึงลูซอน (Luzon) จากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดีถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในฐานะตลาดและฐะฐานผลิตเดียวกัน จะต้องมีการเชื่อมโยงทั้งในเชิงโครงสร้าง (hardware) และ ระเบียบ กฎเกณฑ์ (software)

ด้านโครงสร้างนั้น อาทิ เส้นทางคมนาคมจะต้องมีการเชื่อมโยงทั่วภูมิภาค จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือเหนือ-ใต้ การคมนาคมทางน้ำ จากกช่องแคบมะละกาและแหลมอื่นๆ รวมทั้ง การเชื่อมโยงเส้นทางทางอากาศผ่านสนามบินทั้งภูมิภาค ด้านระเบียบ กฎเกณท์ นั้น กฎระเบียบและกฎเกณท์ต่างๆ ที่ออกโดยรัฐบาลทั้งภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม การค้าและการลงทุน จะต้องเกื้อกลูกัน อาทิ ภายในภูมิภาคจะต้องเป็นปลอดจากวีซ่า (visa-free) และการเดินทางเข้ามาจากนอกภูมิภาคสามารถขอใช้วีซ่าเดียวกัน (single visa) การที่ชุมชนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันได้นั้น ต้องตระหนักถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสถานที่ตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของ เอเชียใต้ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเชียเหนือ ประการที่สาม ชุมชนอาเซียน ในปี 2015 ควรจะเป็นชุมชนของประชาชน (Community of Peoples)

ประชาชนอาเซียนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งต้องมั่นใจได้ว่า จะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเหมาะสมเท่าเทียม โดยมีการส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างศักยภาพของคน เป็นการลงทุนระยะยาวและเป็นโอกาสของชุมชน ถือเป็นจุดเปลี่ยนในกระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคจะประสบความสำเร็จก็ต่อ เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการรวมกลุ่มนี้ โลกาภิวัฒน์จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อประชาชนในภูมิภาคมีการแข่งขันและมีความ เตรียมพร้อมที่เก็บเกี่ยวความได้เปรียบจากโอกาสนี้และประชาคมอาเซียนจะ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในอาเซียนเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนและ ผู้รับผลประโยชน์

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า เราเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและศรัทธา ที่แตกต่างกัน แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน หลายคนมาจากสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรมแต่เราต่างรับฟังและเคารพความเห็นของ ผู้อื่นที่มีความหลากหลาย เราเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงถึงศรัทธาและอารยธรรมร่วมกันในเวทีโลก ซึ่งเป็นมุมมองใหม่สำหรับการนำไปสู่ความสันติสุขและเจริญรุ่งเรือง นายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสร้างประสบการณ์ร่วมกันและเดินหน้า ความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคนี้เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นภูมิภาคที่อยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย นายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรให้การประชุมนี้ประสบความสำเร็จและเป็นอีกก้าวหนึ่ง ของการไปสู่ประชาคมอาเซียน

Advertisement Replay Ad
วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์