เปิดผลประกอบการแบงก์6เดือน ส่วนต่างดอกเบี้ยหดฉุดกำไร รอสัญญาณฟื้นครึ่งปีหลัง

เปิดผลประกอบการแบงก์6เดือน ส่วนต่างดอกเบี้ยหดฉุดกำไร รอสัญญาณฟื้นครึ่งปีหลัง

ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ไทย 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.2552) ของปี 2552 ที่ทยอยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาจเป็นหนึ่งในดัชนีสะท้อนภาพเศรษฐกิจครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง

แม้ว่าภาพรวมส่วนใหญ่มีกำไรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ก็ยังมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ โดยสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง มาจาก รายได้ดอกเบี้ยลดลงเพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง การชะลอตัวของการปล่อยสินเชื่อ และอีกส่วนหนึ่งมาจากภาระค่าใช้จ่ายหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น

ในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ใหญ่นั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการสำหรับงวดแรก ปี 2552 ลดลงจากงวดแรก ปี 2551 ทั้งในด้านกำไรก่อนสำรองและภาษีเงินได้ และกำไรสุทธิ โดยลดลงจำนวน 805 ล้านบาท หรือ 4.2 % และลดลงจำนวน 1,062 ล้านบาท หรือ 10 % ตามลำดับ เนื่องจากธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิลดลงจำนวน 945 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ ( Net Interest Margin) ลดลงจาก 3.36 % ในงวดแรก ปี 2551 เป็น 3.05 % ในงวดแรกปีนี้ (ขณะที่ส่วนต่างดอกเบี้ยไตรมาส 2 อยู่ที่ 3.04%)

หากเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 ปี 2552 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2551 ธนาคารมีกำไรก่อนสำรองและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือ 0.2 % แต่กำไรสุทธิลดลงจำนวน 213 ล้านบาท หรือ4.2 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญเพิ่มขึ้น 538 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 308 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2552 (งบการเงินรวม) แสดงกำไรสุทธิจำนวน 5,234 ล้านบาท ลดลง 5.6 % เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 1/2552 ซึ่งอยู่ที่ 5,547 ล้านบาท และลดลง10 % เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 2/2551 ซึ่งอยู่ที่ 5,818 ล้านบาท โดยที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ลดลง จากการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในไตรมาส 2/2552 สืบเนื่องจากนโยบายของธนาคารในระบบที่ต้องการช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือลูกค้า ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารลดลงจาก 3.9 % ในไตรมาส 2/2551 และ 3.6 % ในไตรมาส 1/2552 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ในไตรมาสนี้

ซึ่ง ''ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย'' ประธานกรรมการบริหาร ชี้ว่าผลประกอบการของไตรมาส 2/2552 แม้ลดลง แต่ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของธนาคารและส่งสัญญาณการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ผลประกอบการที่ดีของธนาคารอาจถือเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจถดถอยกำลังจะผ่านพ้นไปและการฟื้นตัวกำลังเริ่มต้นขึ้นประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าว

ปัจจัยหลักที่ส่งผลบวกต่อผลประกอบการในไตรมาส 2/2552 มาจากการขยายตัวของสินเชื่อ ที่เพิ่มขึ้น 0.5 %จากไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 2.8 จากไตรมาส 2/2551 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ค่าธรรมเนียม ที่เพิ่มขึ้น 7.4 %จากไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้น9.4 %จาก ไตรมาส 2/2551 ในขณะเดียวกันธนาคารสามารถควบคุมสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ไว้ได้คงที่ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2552 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) คงที่ในระดับ 4.7 % เท่ากับไตรมาส 1/2552 และลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก 5.3 % ณ สิ้นไตรมาส 2/2551

เช่นเดียวกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/2552 โดยธนาคารและบริษัทในเครือมีกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและภาษี) รวม 4,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และ 41% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2551 และไตรมาส 1/2552 ตามลำดับ และเมื่อหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 2,536 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองในจำนวนที่สูงตามนโยบายเน้นความมั่นคงและรอบคอบในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน และรวมการหักภาษีเงินได้จำนวน 330 ล้านบาทแล้ว ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,756 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลง 12% แต่เพิ่มขึ้น 71% จากไตรมาสแรกปีนี้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของธนาคารปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 39% และ 45% ในขณะที่รายจ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพียง 8% และ 9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินก็มีการปรับตัวดีขึ้นเช่นกันซึ่งส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2552 นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้สินเชื่อของธนาคารเติบโตสุทธิ 21,000 ล้านบาท

นายตัน คอง คูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ธนาคารพอใจกับผลงานที่ทำได้ในไตรมาสนี้ ความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสุทธิ พร้อมกับการมีงบดุลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าเราได้ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมในภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ยากลำบาก กลยุทธ์การเติบโตจากภายนอกของเรากำลังให้ดอกผลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การเติบโตโดยปกติอาจเป็นเรื่องยาก

ทางด้าน นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 2 ส่วนต่างดอกเบี้ยเริ่มทรงตัวจากไตรมาสแรก จากกลยุทธ์ของธนาคารในการลดเงินฝากที่มีต้นทุนสูง ธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง และมีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่ 83.5% สัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็น 50.3 % และเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าธนาคารมีโครงสร้างเงินฝากที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งเน้นเงินฝากเป็นหลัก (Deposit-led Strategy) และผลจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในกลุ่มของแบงก์กลางและเล็ก นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปี 2552 ของบริษัท มีกำไรสุทธิ 2,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,157 ล้านบาท หรือ 65.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้น 1,114 ล้านบาท หรือ 18.7% จากการขยายตัวของสินเชื่อและการปรับตัวสูงขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ (Loan Spread) จาก 4.1% เป็น 4.5% ประกอบกับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 3,886 ล้านบาท หรือ 60.3% และจากการขายหุ้นธนาคารธนชาตให้กับสโกเทียแบงก์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการรับประกันภัย และประกันชีวิต

ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 นั้น แม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK ลดลงจาก 75% เหลือ 51% แต่ TCAP ยังมีกำไรสุทธิ 744 ล้านบาท ลดลงเพียง 17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้น 783 ล้านบาท จากการปรับตัวสูงขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ (Loan Spread) จาก 4.2% เป็น 4.8% อีกทั้งรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 868 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทในกลุ่มทั้ง ธุรกิจประกันภัย และ ธุรกิจหลักทรัพย์

Advertisement Replay Ad
พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

“เรย์ แมคโดนัลด์” เผยภรรยาท้อง 4-5 เดือน ปลื้มได้ลูกชาย

“เรย์ แมคโดนัลด์” เผยภรรยาท้อง 4-5 เดือน ปลื้มได้ลูกชาย

อี๊ด ขอโทษ ลาล่า ลูลู่ ไม่ตั้งใจลืมเชิญมาร่วมงานแต่ง

อี๊ด ขอโทษ ลาล่า ลูลู่ ไม่ตั้งใจลืมเชิญมาร่วมงานแต่ง

นัท มีเรีย พร้อมเต็มที่ อั้ม ขอของขวัญวันเกิดปีนี้คือการมีลูก

นัท มีเรีย พร้อมเต็มที่ อั้ม ขอของขวัญวันเกิดปีนี้คือการมีลูก

ทาทา รักการเป็นแม่ ฝันสร้างครอบครัวใหญ่ มีลูก 5 คน

ทาทา รักการเป็นแม่ ฝันสร้างครอบครัวใหญ่ มีลูก 5 คน

ทหารอเมริกัน-เกาหลี ซดดื่มเลือดงูสดๆ ฝึกคอบราโกลด์เมืองไทย

ทหารอเมริกัน-เกาหลี ซดดื่มเลือดงูสดๆ ฝึกคอบราโกลด์เมืองไทย

ลำไย ไหทองคำ ปรี๊ดแตก ฟลอโล่วไอจีปลอม 2 แสน แต่ของจริง 2 หมื่น

ลำไย ไหทองคำ ปรี๊ดแตก ฟลอโล่วไอจีปลอม 2 แสน แต่ของจริง 2 หมื่น

"เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" ขึ้นศาลยืนยันไม่ได้ฆ่า "น้องแอ๋ม"

"เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" ขึ้นศาลยืนยันไม่ได้ฆ่า "น้องแอ๋ม"

คลิปสะพรึงมาก มดดำ คชภา ถูกแขกรับเชิญบ้าจี้ตบหัวกลางรายการ

คลิปสะพรึงมาก มดดำ คชภา ถูกแขกรับเชิญบ้าจี้ตบหัวกลางรายการ

"ฐิติราช" โต้สื่อด่วนสรุปเจ้าของหวย 30 ล้าน ขอใจเย็นๆ รู้ผลแน่ 28 ก.พ.นี้

"ฐิติราช" โต้สื่อด่วนสรุปเจ้าของหวย 30 ล้าน ขอใจเย็นๆ รู้ผลแน่ 28 ก.พ.นี้

นึกว่าดาราหน้าใหม่ "ป๊อก วิลลี่" แปลงกายวัยใสเป็นน้องนักศึกษา

นึกว่าดาราหน้าใหม่ "ป๊อก วิลลี่" แปลงกายวัยใสเป็นน้องนักศึกษา

“บิ๊กโจ๊ก" บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเลย์ 2 เดือนอู้ฟู่ 100 ล้าน

“บิ๊กโจ๊ก" บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเลย์ 2 เดือนอู้ฟู่ 100 ล้าน

มูลนิธิสืบฯ เปิดไทมไลน์อนาคตคดี "เปรมชัย" กับพวกล่าเสือดำ

มูลนิธิสืบฯ เปิดไทมไลน์อนาคตคดี "เปรมชัย" กับพวกล่าเสือดำ

พ่อแม่ตกตะลึง เห็นลูกน้อยส่งยิ้มให้ขณะทำอัลตร้าซาวด์

พ่อแม่ตกตะลึง เห็นลูกน้อยส่งยิ้มให้ขณะทำอัลตร้าซาวด์

กองทัพซีเรียโจมตีทางอากาศฐานที่มั่นกบฏ คร่าชีวิตคนกว่า 100 ศพ

กองทัพซีเรียโจมตีทางอากาศฐานที่มั่นกบฏ คร่าชีวิตคนกว่า 100 ศพ

ต้องสู้เพื่อคนรัก เจินเจิน ปล่อยโฮ หลังรู้สามีป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 3

ต้องสู้เพื่อคนรัก เจินเจิน ปล่อยโฮ หลังรู้สามีป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 3

อัยการส่งฟ้อง "เสก โลโซ" แล้ว นัดพิพากษา 15 มีนาคมนี้

อัยการส่งฟ้อง "เสก โลโซ" แล้ว นัดพิพากษา 15 มีนาคมนี้

หนุ่มคลั่งนอนขวางถนนกลางภูเก็ต ชาวบ้านสุดทนรุมประชาทัณฑ์

หนุ่มคลั่งนอนขวางถนนกลางภูเก็ต ชาวบ้านสุดทนรุมประชาทัณฑ์

คุมทำแผน หนุ่มฆ่าม่ายสาวหมกดงธูป สารภาพกับพระก่อนบอกที่ซ่อนศพ

คุมทำแผน หนุ่มฆ่าม่ายสาวหมกดงธูป สารภาพกับพระก่อนบอกที่ซ่อนศพ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์