เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังส้มหล่นเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังส้มหล่นเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

ประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคินที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสายเฉลิมรัชมงคล บางซื่อ-สาทรแล้ว เผยมีที่ดิน 59 แปลงถูกเวนคิน เผยเจ้าของมีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างปูนซิเมนตืไทย นักธุรกิจดังตระกูลล่ำซำ-เหตระกูล-จาติกวณิช-ศรีวิกรม์ ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวีเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวันและเขตสาทร กรุงเทพมหานครพ.ศ. 25 52 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีที่ดินที่ถุกเวนคืนทั้งหมด 59 แปลง ในจำนวนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท ปูนซิเมนตืไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนักธุรกิจชื่อดังเป็นเจ้าของ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าวคือให้เวนคืนอสังหาริทรัพย์ ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย พ.ร.บ. ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.นี้ ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลโดย ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนายใน ระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ พงร.บ.นี้ใช้บังคับ

สำหรับบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนมีทั้งหมด 59 แปลง ดังนี้

1. บริษัทปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว. 2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 14/10 ตร.ว. 3.นายสรายุทธ ทรงสะอาด นางวิไล ทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 15 ตร.ว. 4.นายเจตน์ ล่ำซำ นายสุธีร์ ล่ำซำ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 61 ตร.ว. 5.นางสาวสกพร สุขวิพัฒน์ นางสาวสกพรรณ สุขวิพัฒน์ นายสุรวุฒิ สุขวิพัฒน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 60 ตร.ว.

6.นายวิชัย เดชสังวรณ์ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร 62 ตร.ว. 7.นางบุญมา วิฑิตสุวรรณกุล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 2 ตร.ว. 8.นายสุวิทย์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพัฒ ประสพพรพิบูลย์ นางนิภาพร พจนสุวรรณชัย นางสมหมาย ติยะแสงทอง ผู้จัดการมรดก นายสุชาติ ประสพพรพิบูลย์ นายสมศักดิ์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพจน์ ประสพพรพิบูลย์นายสมบูรณ์ ประสพพรพิบูลย์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 16 ตร.ว. 9. ธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน) นางสง่า ใบเงิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 25 ตร.ว. 10.นางสุญาณี โคติวงษาและ นายกนกศักดิ์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญกุล ตัณฑ์สุทธิวงศ์ นางอนงค์ พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญยง ตัณฑ์สงศ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 53 ตร.ว.

11.นางสุมนา หงสเวศ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 8 ตร.ว. 12.นางจิรภา วัฒนานันท์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 2/10 ตร.ว. 13.บริษัทกรีนนิช วิลล์ จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 43 ตร.ว. 14.บริษัทภัทรรักษ์ จำกัด แขวงสามแสนนอก ห้วยขวาง 57 2/10 15.บริษัทพูนจิราพงษ์ จำกัด บริษัท พูนรัชดาภร จำกัด แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง 70 ตร.ว.

16.นายวิชัย อินทราพิเชฐ ผู้จัดการมรดก นางหลั่ง อินทราพิเชฐ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 17.นายสุรวิชย์ ผลัญชัย นางอัปสร จาติกวณิช แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 18.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 19.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว.20.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว.

21.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 22.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 12 ตร.ว. 23.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 24.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว. 25.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 13 ตร.ว.

26.เจ้าของร่วมอาคารชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 7 ตร.ว. 27.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 47 ตร.ว. 28.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 10 ตร.ว. 29.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 18 ตร.ว. 30.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 93 ตร.ว.

31.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 85 ตร.ว. 32.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 33. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 48 ตร.ว. 34.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 45 ตร.ว. 35.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 30 ตร.ว.

36.บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 16 25/100 ตร.ว. 37.นายเชิงชาย เจริญกิจวรวุฒิ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 5 4/10 ตร.ว. 38.นางมิลินดา ณ ถลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 76 ตร.ว. 39.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 94 2/10 ตร.วา 40.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 4 4/10 ตร.วา

41.นางสาววรรณ ลิขิตอังศุวัต แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 7 2/10 ตร.วา 42. นายประสิทธิ์ เหตระกูล นายประพันธ์ เหตระกูล นายประสงค์ เหตระกูล นางประไพ เหตระกูล นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายประชา เหตระกูล พลตำรวจตรีประเสริฐ เหตระกูล นางประภา ศรีนวลนัด นางประทิน เหตระกูล นางประพิณ รุจิรวงศ์ นายนพ เหตระกูล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 14 8/10 ตร.ว. 43.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 15 1/10 ตร.ว. 44.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 12 5/10 45.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 1 4/10

46.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 1/10 47 ตร.วา บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 5/10 ตร.วา 48.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 59 6/10 ตร.วา 49. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 4 ไร่ 5 8/10 ตร.ว. 50.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 49 9/10 ตร.ว.

51.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 72 6/10 ตร.ว. 52.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 57 5/10 ตร.ว. 53.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1ไร่ 2 งาน 52 9/10 ตร.ว.54.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 85 ตร.ว. 55. นางสิริมา หงสนันทน์ นายชาญ ศรีวิกรม์ นายชาย ศรีวิกรม์ นางสาวกรกฎ ศรีวิกร ม์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 1 งาน 60 ตร.ว.

56.นางสุวพร ทองธิว แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 53 89/100 ตร.ว. 57.นางสุวพร ทองธิว 1 งาน 54 11/100 ตร.ว. 58.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 42 9/10 ตร.ว. 59.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 39 1/10 ตร.ว.

Advertisement Replay Ad
บริการด้วยหัวใจ คนขับแท็กซี่ใจดีแจกอั่งเปาให้ผู้โดยสารทุกปี

บริการด้วยหัวใจ คนขับแท็กซี่ใจดีแจกอั่งเปาให้ผู้โดยสารทุกปี

หนุ่มสาวจีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

หนุ่มสาวจีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

โดม ย้อนวันวานสมัยไปเรียนที่อเมริกา 14 ปีผ่านไปยังหล่อเหมือนเดิม

โดม ย้อนวันวานสมัยไปเรียนที่อเมริกา 14 ปีผ่านไปยังหล่อเหมือนเดิม

โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

เจ้าแม่นาคี "แต้ว ณฐพร" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุนาดูน

เจ้าแม่นาคี "แต้ว ณฐพร" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุนาดูน

ทุบสถิติ! แม่สุนัขโดเบอร์แมนออกลูก 18 ตัว มากสุดในออสเตรเลีย

ทุบสถิติ! แม่สุนัขโดเบอร์แมนออกลูก 18 ตัว มากสุดในออสเตรเลีย

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ลำดับเหตุการณ์ ก่อนอวสานหวย 30 ล้าน

ลำดับเหตุการณ์ ก่อนอวสานหวย 30 ล้าน

แพนเค้ก โพสต์คลิปแต่งหน้าบนรถ แต่คนโสดดูแล้วมดจะขึ้นตา

แพนเค้ก โพสต์คลิปแต่งหน้าบนรถ แต่คนโสดดูแล้วมดจะขึ้นตา

ฮือฮา สาวท้องแก่สุดกลั้น คลอดลูกกลางงานแต่งเพื่อน

ฮือฮา สาวท้องแก่สุดกลั้น คลอดลูกกลางงานแต่งเพื่อน

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

เปิดใจ พ่อครูแป้งถูกครูทอมลักพาตัว​ ลูกยังขวัญเสีย-ไปสอบจบป.โทไม่ได้

เปิดใจ พ่อครูแป้งถูกครูทอมลักพาตัว​ ลูกยังขวัญเสีย-ไปสอบจบป.โทไม่ได้

ประมวลภาพคนดัง แต่งชุดไทยจัดเต็ม งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ประมวลภาพคนดัง แต่งชุดไทยจัดเต็ม งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

เอ ศุภชัย ปลื้มมาก กลับบ้านมาเจอของขวัญสุดหรูจาก อั้ม พัชราภา

เอ ศุภชัย ปลื้มมาก กลับบ้านมาเจอของขวัญสุดหรูจาก อั้ม พัชราภา

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

ทราย เจริญปุระ เจอคนจอดรถขวางหน้าบ้าน แถมยังใส่เกียร์

ทราย เจริญปุระ เจอคนจอดรถขวางหน้าบ้าน แถมยังใส่เกียร์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์