เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

ประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคินที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสายเฉลิมรัชมงคล บางซื่อ-สาทรแล้ว เผยมีที่ดิน 59 แปลงถูกเวนคิน เผยเจ้าของมีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างปูนซิเมนตืไทย นักธุรกิจดังตระกูลล่ำซำ-เหตระกูล-จาติกวณิช-ศรีวิกรม์ ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวีเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวันและเขตสาทร กรุงเทพมหานครพ.ศ. 25 52 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีที่ดินที่ถุกเวนคืนทั้งหมด 59 แปลง ในจำนวนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท ปูนซิเมนตืไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนักธุรกิจชื่อดังเป็นเจ้าของ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าวคือให้เวนคืนอสังหาริทรัพย์ ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย พ.ร.บ. ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.นี้ ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลโดย ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนายใน ระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ พงร.บ.นี้ใช้บังคับ

สำหรับบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนมีทั้งหมด 59 แปลง ดังนี้

1. บริษัทปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว. 2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 14/10 ตร.ว. 3.นายสรายุทธ ทรงสะอาด นางวิไล ทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 15 ตร.ว. 4.นายเจตน์ ล่ำซำ นายสุธีร์ ล่ำซำ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 61 ตร.ว. 5.นางสาวสกพร สุขวิพัฒน์ นางสาวสกพรรณ สุขวิพัฒน์ นายสุรวุฒิ สุขวิพัฒน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 60 ตร.ว.

6.นายวิชัย เดชสังวรณ์ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร 62 ตร.ว. 7.นางบุญมา วิฑิตสุวรรณกุล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 2 ตร.ว. 8.นายสุวิทย์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพัฒ ประสพพรพิบูลย์ นางนิภาพร พจนสุวรรณชัย นางสมหมาย ติยะแสงทอง ผู้จัดการมรดก นายสุชาติ ประสพพรพิบูลย์ นายสมศักดิ์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพจน์ ประสพพรพิบูลย์นายสมบูรณ์ ประสพพรพิบูลย์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 16 ตร.ว. 9. ธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน) นางสง่า ใบเงิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 25 ตร.ว. 10.นางสุญาณี โคติวงษาและ นายกนกศักดิ์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญกุล ตัณฑ์สุทธิวงศ์ นางอนงค์ พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญยง ตัณฑ์สงศ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 53 ตร.ว.

11.นางสุมนา หงสเวศ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 8 ตร.ว. 12.นางจิรภา วัฒนานันท์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 2/10 ตร.ว. 13.บริษัทกรีนนิช วิลล์ จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 43 ตร.ว. 14.บริษัทภัทรรักษ์ จำกัด แขวงสามแสนนอก ห้วยขวาง 57 2/10 15.บริษัทพูนจิราพงษ์ จำกัด บริษัท พูนรัชดาภร จำกัด แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง 70 ตร.ว.

16.นายวิชัย อินทราพิเชฐ ผู้จัดการมรดก นางหลั่ง อินทราพิเชฐ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 17.นายสุรวิชย์ ผลัญชัย นางอัปสร จาติกวณิช แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 18.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 19.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว.20.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว.

21.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 22.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 12 ตร.ว. 23.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 24.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว. 25.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 13 ตร.ว.

26.เจ้าของร่วมอาคารชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 7 ตร.ว. 27.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 47 ตร.ว. 28.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 10 ตร.ว. 29.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 18 ตร.ว. 30.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 93 ตร.ว.

31.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 85 ตร.ว. 32.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 33. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 48 ตร.ว. 34.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 45 ตร.ว. 35.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 30 ตร.ว.

36.บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 16 25/100 ตร.ว. 37.นายเชิงชาย เจริญกิจวรวุฒิ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 5 4/10 ตร.ว. 38.นางมิลินดา ณ ถลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 76 ตร.ว. 39.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 94 2/10 ตร.วา 40.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 4 4/10 ตร.วา

41.นางสาววรรณ ลิขิตอังศุวัต แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 7 2/10 ตร.วา 42. นายประสิทธิ์ เหตระกูล นายประพันธ์ เหตระกูล นายประสงค์ เหตระกูล นางประไพ เหตระกูล นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายประชา เหตระกูล พลตำรวจตรีประเสริฐ เหตระกูล นางประภา ศรีนวลนัด นางประทิน เหตระกูล นางประพิณ รุจิรวงศ์ นายนพ เหตระกูล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 14 8/10 ตร.ว. 43.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 15 1/10 ตร.ว. 44.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 12 5/10 45.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 1 4/10

46.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 1/10 47 ตร.วา บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 5/10 ตร.วา 48.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 59 6/10 ตร.วา 49. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 4 ไร่ 5 8/10 ตร.ว. 50.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 49 9/10 ตร.ว.

51.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 72 6/10 ตร.ว. 52.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 57 5/10 ตร.ว. 53.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1ไร่ 2 งาน 52 9/10 ตร.ว.54.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 85 ตร.ว. 55. นางสิริมา หงสนันทน์ นายชาญ ศรีวิกรม์ นายชาย ศรีวิกรม์ นางสาวกรกฎ ศรีวิกร ม์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 1 งาน 60 ตร.ว.

56.นางสุวพร ทองธิว แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 53 89/100 ตร.ว. 57.นางสุวพร ทองธิว 1 งาน 54 11/100 ตร.ว. 58.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 42 9/10 ตร.ว. 59.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 39 1/10 ตร.ว.

Advertisement Replay Ad
คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

สุดสงสาร ช้างป่าถูกรถกระบะชนเจ็บหนัก ตะเกียกตะกายลากขากลับเข้าป่า

สุดสงสาร ช้างป่าถูกรถกระบะชนเจ็บหนัก ตะเกียกตะกายลากขากลับเข้าป่า

พรานป่าโหด ตัดหัวลิงแสม-แล่เนื้อกิน ถูกจับคาบ้านพร้อมหลักฐาน

พรานป่าโหด ตัดหัวลิงแสม-แล่เนื้อกิน ถูกจับคาบ้านพร้อมหลักฐาน

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ซ่อนทองในทวารหนัก ลอบนำขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ซ่อนทองในทวารหนัก ลอบนำขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่น

มือมืดส่ง “แป้งสีขาว” ขู่แพร่เชื้อ “แอนแทร็กซ์” ให้เจ้าชายแฮร์รี – พระคู่หมั้น

มือมืดส่ง “แป้งสีขาว” ขู่แพร่เชื้อ “แอนแทร็กซ์” ให้เจ้าชายแฮร์รี – พระคู่หมั้น

หมวกกันน็อคช่วยชีวิต สาวควบบิ๊กไบค์ชนเก๋ง ร่างปลิวตีลังกากลางอากาศ

หมวกกันน็อคช่วยชีวิต สาวควบบิ๊กไบค์ชนเก๋ง ร่างปลิวตีลังกากลางอากาศ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

กอล์ฟ อนุวัฒน์ ดาราช่อง 7 โผล่เซลฟีหน้าบ้านป้าทุบรถ ชาวเน็ตติงไม่เหมาะ

กอล์ฟ อนุวัฒน์ ดาราช่อง 7 โผล่เซลฟีหน้าบ้านป้าทุบรถ ชาวเน็ตติงไม่เหมาะ

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

พระตกใจ แม่ชีตบกันสนั่นวัด เหตุเปิดเพลงธรรมะดัง

พระตกใจ แม่ชีตบกันสนั่นวัด เหตุเปิดเพลงธรรมะดัง

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

รร.เตรียมทหารฯ เชิดชูเด็กเชื้อสายจีน สละชีพปกป้องเพื่อนเหตุกราดยิงฟลอริดา

รร.เตรียมทหารฯ เชิดชูเด็กเชื้อสายจีน สละชีพปกป้องเพื่อนเหตุกราดยิงฟลอริดา

หนุ่มตายสุดพิสดาร แก้ผ้านอนให้ไฟคลอกตายคาเชิงตะกอนป่าช้า

หนุ่มตายสุดพิสดาร แก้ผ้านอนให้ไฟคลอกตายคาเชิงตะกอนป่าช้า

คืนดาวจรัส ซุปตาร์เดินพรมแดงกาล่า พระร่วง เดอะมิวสิคัล

คืนดาวจรัส ซุปตาร์เดินพรมแดงกาล่า พระร่วง เดอะมิวสิคัล

เหมือนคนอินเลิฟ วาววา เขินหนัก แฮชแท็กฟินจิ้น ซันนี่

เหมือนคนอินเลิฟ วาววา เขินหนัก แฮชแท็กฟินจิ้น ซันนี่

เสี่ยตา ปัญญา จัดทำบุญวันเกิดลูกชาย อยู่พร้อมหน้าลูกหลานอบอุ่น

เสี่ยตา ปัญญา จัดทำบุญวันเกิดลูกชาย อยู่พร้อมหน้าลูกหลานอบอุ่น

ลูกหว้า พิจิกา แจงปมร้อน ร่วมวงดราม่า อิน บูโดกัน ฉะนักร้องดัง

ลูกหว้า พิจิกา แจงปมร้อน ร่วมวงดราม่า อิน บูโดกัน ฉะนักร้องดัง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์