เผยเด็กไทยภูมิใจนักการเมืองน้อยมาก

เผยเด็กไทยภูมิใจนักการเมืองน้อยมาก

ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือ ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยความสุขชุมชนได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภา ทำการวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง คิดดีทำดี มีสุข และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย : จากตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ถึงนักศึกษาปริญญาเอกใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 23,088 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2552 ซึ่งผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าตัวเองเป็นคนดี ร้อยละ 59.5 มีความสุข ร้อยละ 49.7 และภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 52.8 โดยในส่วนของการเป็นคนดีนั้นเมื่อจำแนกว่าคิดดีและทำดีแล้ว ปรากฏว่าเด็กไทยคิดดีร้อยละ 55.6 แต่ทำดี 53.1 ทำให้มีข้อสังเกตที่ต้องมีการวิเคราะห์ต่อไปว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เด็กคิดดีแต่ไม่ได้ทำดี

ดร.นพดล กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์ค่าสถิติวิจัย พบว่ากลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นคนดีของนักเรียน นักศึกษาไทย 10ันดับแรก คือ ไม่หลงมัวเมากับสิ่งยั่วยุ รองลงมาคือ การชักชวนเข้าทำงานกลุ่ม ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่เอาเปรียบเพื่อน แบ่งปันสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มักเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดปัญหาระหว่างเพื่อน ควบคุมอารมณ์ได้เมื่อรู้สึกไม่พอใจหรือผิดหวัง คิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องของคนที่มีความพร้อม ทุกคนล้วนมีดีหากเลือกสิ่งดี ๆ มาสื่อสารกันสังคม จะสงบสุข และสามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์ได้อย่างนิ่มนวล ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของนักเรียน นักศึกษาไทย คือ ความรู้สึกเป็นคนอารมณ์ดี ทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงทันเวลา นอนหลับง่าย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายเล่นกีฬาบ่อย ๆ และนอนหลับสนิทอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคืน ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้ไม่มีความสุข คือ รู้สึกอยากร้องไห้บ่อย ๆ รู้สึกหมดหวังในชีวิต รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า และรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไร

ดร.นพดล กล่าวด้วยว่า สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความภูมิใจในความเป็นไทย ของนักเรียนนักศึกษาไทย คือ ภูมิใจในแผ่นดินไทย การที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ยูเนสโกยกย่องคนไทยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก รวมทั้งอาหารไทยและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ประเพณีไทย ภาษาไทย การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์สินค้าไทยด้วยภาษาไทย แต่สิ่งที่นักเรียน นักศึกษาไทย ภูมิใจน้อยที่สุด ได้แก่ นักการเมืองไทย อย่างไรก็ตามการวิจัยยังได้ชี้ชัดถึงแหล่งที่มาของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทยว่า การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่ โดยเด็กระบุว่า การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ขณะที่การดูโทรทัศน์ การสนทนากับเพื่อนและการเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่มีความสำคัญรองลงไปอีก.

Advertisement Replay Ad
สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ลูกเจ๊พัชเดือด ท้า “ษิทรา” มาตลาด ไร้ขบวนการโกง ลั่นไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นับสิบปี

ลูกเจ๊พัชเดือด ท้า “ษิทรา” มาตลาด ไร้ขบวนการโกง ลั่นไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นับสิบปี

ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการฯ ม.เกษตร ผู้บุกเบิกกล้วยไม้ เสียชีวิตในวัย 95 ปี

ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการฯ ม.เกษตร ผู้บุกเบิกกล้วยไม้ เสียชีวิตในวัย 95 ปี

จนท.กุมขมับ ทัวร์จีนเหยียบปะการังจับหอยเม่น-ปลานีโม่เกาะหลีเป๊ะ

จนท.กุมขมับ ทัวร์จีนเหยียบปะการังจับหอยเม่น-ปลานีโม่เกาะหลีเป๊ะ

“ฮาวา” ฟ้อง ตร.ไม่สำนึกทำให้รถถูกชน ทางหลวงโต้ดูสัญญาณมือไม่ถูกเอง

“ฮาวา” ฟ้อง ตร.ไม่สำนึกทำให้รถถูกชน ทางหลวงโต้ดูสัญญาณมือไม่ถูกเอง

ศูนย์วีซ่าสหรัฐฯ ปฏิเสธข่าวในสื่อโซเชียล ย้ำ "ยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไข" พิจารณาวีซ่า

ศูนย์วีซ่าสหรัฐฯ ปฏิเสธข่าวในสื่อโซเชียล ย้ำ "ยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไข" พิจารณาวีซ่า

สาวโวยโรงพยาบาลชุ่ย ติดฉลากยาผิด จ่ายยาแก้คันให้กินแก้ไอ

สาวโวยโรงพยาบาลชุ่ย ติดฉลากยาผิด จ่ายยาแก้คันให้กินแก้ไอ

จนท.เขาคิชฌกูฏเก็บโทรศัพท์ร่วงได้ ปีๆ หล่นนับร้อยเครื่อง

จนท.เขาคิชฌกูฏเก็บโทรศัพท์ร่วงได้ ปีๆ หล่นนับร้อยเครื่อง

อิ่มบุญรับปีจอกับกิจกรรม “แลคตาซอย แชริตี้ 2018” ปีนี้เดินทางเยือนถิ่นอีสานสกลนคร-นครพนม

อิ่มบุญรับปีจอกับกิจกรรม “แลคตาซอย แชริตี้ 2018” ปีนี้เดินทางเยือนถิ่นอีสานสกลนคร-นครพนม

ร้านชุดนักเรียนดังเชียงใหม่ แจงภาพคู่วายวัยเรียน ทำโซเชียลเสียงแตก

ร้านชุดนักเรียนดังเชียงใหม่ แจงภาพคู่วายวัยเรียน ทำโซเชียลเสียงแตก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อั่งเปา แต๊ะเอีย และคำอวยพรวันตรุษจีน 2561

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อั่งเปา แต๊ะเอีย และคำอวยพรวันตรุษจีน 2561

เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ที่โดนล่า อาจเป็นตัวเดียวกับที่โผล่เล่นกล้องปีก่อน

เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ที่โดนล่า อาจเป็นตัวเดียวกับที่โผล่เล่นกล้องปีก่อน

กรี๊ดลั่นลุ้นระทึก รถไฟม้าเหล็กปะทะม้าตัวเป็นๆ ไม่ยอมหลีกทาง

กรี๊ดลั่นลุ้นระทึก รถไฟม้าเหล็กปะทะม้าตัวเป็นๆ ไม่ยอมหลีกทาง

หนุ่มเดินข้ามทางม้าลาย จู่ๆ เจอแท็กซี่พุ่งชน แถมต่อยหน้าพังยับ

หนุ่มเดินข้ามทางม้าลาย จู่ๆ เจอแท็กซี่พุ่งชน แถมต่อยหน้าพังยับ

ล้วงลึก..ความรักของโตโน่ในวันวาเลนไทน์

ล้วงลึก..ความรักของโตโน่ในวันวาเลนไทน์

วาเลนไทน์สีเลือด 5 คดีเชือดนิ่มๆ แบบคนเคยรักกัน

วาเลนไทน์สีเลือด 5 คดีเชือดนิ่มๆ แบบคนเคยรักกัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์